- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Takk Erna, for ditt bidrag til å ødelegge landet

Stortinget 7. juni 2004 Grunnloven § 93

Erna Solberg (H) foreslår å endre Grunnloven (grl.) § 93 slik at Norge kan innlemmes i EU-staten. Hun foreslår at kravet om for ¾ kvalifisert flertall erstattes med 2/3, at vi kan slutte oss til EU selv om EU ikke lenger gjelder for et saklig begrenset område og at EU heretter kan forandre den norske grunnlovs bestemmelser. Dersom forslaget blir vedtatt 7 juni 2004 og Norge senere slutter seg til EU vil Norge

Dette er en dramatisk endring av grunnloven ved hjelp av en liten tilføyelse til § 93.

Skrevet av Ceeker [1]

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  Tweet [2]
  •  
  •  

Facebook Comments