Tore Tvedt trakasseres av politiet til konformitet

Nå har vel ikke Riksavisen og dens lesere så mye til felles med Tore Tvedt siden han har uttalt at Kristus og kristendom er en uting, og han også er en hardbarket sosialist siden han identifiserer seg med nasjonal sosialismen, og all sosialisme har røtter i den Talmudiske jødedommen – Babylonianisme, men som kristne skal vi påpeke urett hvor enn den viser sitt stygge ansikt, så det skal vi gjøre.

Om ikke vil den i neste omgang utvikle seg til å ramme oss selv. Tvedt og jødene har faktisk mer til felles enn det som splitter dem, nemlig antipatien og tildels hat mot kristne, og det kristne samfunnsystem. Om vi i et tilsynelatende ‘demokratisk’ Norge tillater ondsinnede å overta hele definisjonsmakten på hva som er rett og galt, ondt og godt, så går det galt. Det blir ikke aktuelt, vi skal delta. De satanistiske sosialistene etter satanist rabbi Karl Mordechai Marx Levy kan ikke få lov å holde på helt alene. Vi er fremdeles en få konservative som bor i dette landet og har det som fedreland også. Selv om det helt siden andre verdenskrig når jødene vant krigen ikke kan synest slik at vi ikke har noe fedreland lenger, vi er statskuppet, når de sier hopp så hopper enhver norsk myndighetsperson og politiker, fra Jens Christian Hauge i AP som skjenket dem tungvann for sine atomvåpen til Jens Stoltenberg (oppkalt etter Hauge), og fikk de Israelske ordere i Lillehammer saken raskt ekspedert hjem til Israel i Lillehammersaken, til Erna Solberg og Siv Jensen i deres Bilderberg khazar nettverk. Tenk, ikke en eneste person med makt og myndighet som har sagt imot dem, siden andre verdenkrig…. de får alt som de vil med vårt land, inklusivt multikulturalismen, det Nye Babylon de skaper av vårt land.

De kan fengsle oss, de kan til og med drepe oss, de har makten og våpnene, men de kan aldri frata oss vår kristne ånd uten at vi tillater dem å gjøre det. Kun i vår ånd kan vi virkelig være fri i ethvert sosialistisk system, og det er en frihet vi bør hegne om til siste åndedrag.

Uansett ser vi ingen hensikt i å terrorisere en eldre syk mann på denne måten. En høflig prat mann mot mann på et offentlig sted ville sikkert være mye mer virkningsfullt. I Norge har tradisjonelt hjemmet vært vår borg, et hellig sted. Men når det blir invadert av røde pøbler og vandaler så mistes nok den statusen. Intet er hellig for den røde horde, om de er i det Khazarske (‘Mosaiske’) Trossamfunn, i politiet eller i den jødevennlige frimurerske infiserte domstolen som tillot dette.

Frykten for represalier er alltid våpenet og verktøyet Satan og satanister bruker til å kreve lydighet til konformitet. Sånn sett tjener Tore Tvedt som et eksempel for å vise andre hva de ikke skal gjøre. Frykten skal drives inn i dem på dypt nivå, slik at de ikke skal ønske å komme i samme situasjon. Hvor Jesus og kristendommen bruker kjærlighet som lokkemiddel og gulrot, bruker satanister frykt.

«Å stjele barn var en måte DDR satte munnkurv på menneskene – Behr og Laake tilhører anslagsvis 1000 familier revet i stykker av de sosialistiske myndighetene. Tvungne adopsjoner var et verktøy som regimet «kunne pålegge nær sagt hvem som helst som ble ansett som mistenkelige», sier Behr, alt det tok for å bli dømt som en dårlig forelder var å krenke vage «sosialistiske retningslinjer». I Behr’s tilfelle, var hennes mor, en alenemor, arrestert etter at hun hadde mistet jobben, fordi hun bestemte seg for å være hjemme for å ta vare på barna – en stor overtredelse i øynene til en stat som trodde på obligatorisk arbeid.»

Angiversamfunnet – big sister – er her

Marx and Satan, by Richard Wurmbrand
https://archive.org/details/MarxAndSatan
http://www.riksavisen.no/in-memory-of-pastor-richard-wurmbrand/

Politiet: Razzia mot gården til Tore Tvedt etter antisemittiske mailer
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/politiet-razzia-mot-gaarden-til-tore-tvedt-etter-antisemittiske-mailer/a/23956076/

For at noe skal være lovmessig anti-semittisk, så må de som omhandles faktisk bevise at de er semitter. Det blir litt verre med tenker jeg, men salig er dumheten, den røde horde er selvfølgelig velsignet med å slippe å forholde seg til slikt som sannhet, de lever i slagordenes verden. Enkle dogmer for enkle sinn.

Jødehatet i det 5te Riket

Det stakkars sionistiske MILORG skriftet VG har ingen betenkeligheter med opplegget, ingenting som å beskytte individene mot makten, som var det opprinnelige samfunnsoppdrag (Tittelbildet, faksimile/skjemdump fra den sionistiske MILOG avisen).

Som konservative til forskjell for absolutt alle partier i Norge som idag orienterer seg i sosialistisk lei hvorav ingen av dem påpeker det uheldige i statsmaktens stadig omseggripende makt over individet, til forskjell for under det kristne tidligere norske system hvor individet var beskyttet av statsmakten ved vår Grunnlov, for oss konservative skulle makten kun bry seg om å legge forholdene til rette for at alle har samme demokratiske rettigheter og likhet for loven.

Hvor er politiet når venstreekstremistiske radikalere slår folk til blods? Bør vi ikke snart forby at barn blir oppfostret til venstreradikale ekstremister på Utøya og andre steder? Hvorfor er det ikke likhet for loven? Kanskje skulle politiet ta en anti-radikaliserings samtale med disse og inndra deres datamaskiner så deres tankegods ikke kan spres?

Slik var det under det kristne systemet vi engang hadde i Norge, og den kristne grunnloven befestet statsansatte som våre tjenere og ikke våre herskere at loven var lik for alle, men når Judeo-Jesuittene tok over og skrev om både Grunnlov og sedvane, så ble det herskerprinsippet som ble gjort gjeldende og det kristne tjenerprinsippet forlagt. Under den kristne standard skulle myndighetene kun sørge for lik demokratisk rett for alle. De skal ikke blande seg i samfunnsdannelsen, heller ikke ved ensidig hjernevask og trakassering til underkastelse som de gjør idag.

«I believe that the law was made for man and not man for the law; that government is the servant of the people and not their master». John D. Rockefeller, Jr.

Jeg husker en gang for veldig mange år siden hvor jeg skrev en artikkel i Sunnmørsposten med tittel «Politiet skyter spurv med kanoner», de skaut en person på Ellingsøya utenfor Ålesund som holdt en pinne i hånden han tegnet i sanden med for sin sønn. Jeg tror ikke noe på at unge jyplinger uten sunn fornuft og breddesyn bør bli tilllatt å bære våpen blant dem etter hva jeg så den gang. Jeg skal love jeg fikk et helvete fra dem, de mønstret kollektivt i flokk, en for alle alle for en, det er korpsånden. Ingen trenger å tenke rett og rettferd når korpsånden bli enerådende. Da blir hevn det fremste ideal de har, ikke diskusjon om forbedringspotensialet.

Det finnes få land i verden med en slik konformitet som Norge. Denne konformitet instrueres i alle skoler, inklusivt politihøyskolen. Alle som går gjennom skolekvernen blir jo oppfostret til sosialister i Norge, og alle andre som ikke er som dem vil jo på en eller annen måte komme i konflikt med dem i løpet av livet. Det var fint for oss som som fikk lov å reise til sjøss som ungdommer og lærte oss å tenke selv, vi hadde ikke tantementaliteten i Staten til å tenke for oss hvor vi var, men idag er der ingen slike institusjoner som de frie verdenshav lenger.

De som ikke lar seg bli konformert, de trakasseres til de gir opp, og etter hvert får vi det som noen for tiår siden kalte ‘den forbannende enigheten’. Alle stemmer ties, og når nazistene som bestitter og har kuppet statsmakten i vårt land gjør som de vil, så er der absolutt ingen igjen til å si dem imot. Alle er trakkassert inni enighet om at dette er eneste som er gangbart, nemlig at individet må tilpasses kollektivet (kollektivisme), et radikalt brudd med norske standarder og tidligere kutyme i den kristne Grunnlov som forbød Judeo-Jesuitter i dette landet. Idag er de nesten de eneste som får lov å bo og herske her, vi urinvånere blir støtt ut av dem, nett som skjedde for akkurat 100 år siden i den jødiske bolsjevik revolusjonen i Russland av vårt broderfolk RUSerne.

PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen
http://www.riksavisen.no/pst-ma-beskytte-oss-mot-tankegodset-i-regjeringen/

Den yngre garde i norsk politi er jo så hjernevasket i det politisk korrekte budskap, at for dem er det ikke svart og hvitt, det finnes bare den lære de instrueres i. Alt er bare svart sett fra deres sysnpunkt. Hadde de vært hjernevasket i det som var rett og riktig, så skulle jeg ikke nevnt det, men vi ser hva de priorierer som viser at det er ikke så – da blir dette galt – for om de virkelig ville nazismen til livs så burde de jo endelig ha konfiskert og tatt en ekstremist prat med NATO sekretær Jens Stoltenberg for å ungå radikalisering, men det gjør de altså ikke. Småfolket tas, og de store går fri.

Forstander Ervin Kohn fra det (Mosaiske) Khazarske Trossamfunn i Oslo med sin statsundergravende virksomhet går fritt og fint, og kan si hva han vil om Norge og nordmenn, men de som sier imot han blir arrestert og trakassert for ‘hatkriminalitet’. Men hvem er de virkelig haterne når vi ser bak retorikken, og ser på de historiske fakta?

På dette vis har norsk politi utviklet seg til å bli jødiske Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) sitt CHEKA i sine svartemarjaer, eller for den del Hitler sine Gestapoer. Når de lager lover for å legalisere sine ondskapsfulle forbrytelser mot medmennesker da vet vi et disse menneskene er ikke de gode. De som Lenin og Trotsky ikke kunne lage lover for å ta ut sine ‘kriminelle’ opponenter med, de tok de psykiatriske institusjonene deres seg av, de kom under ‘helse’-vesenet. Der er ingen som helst forskjell på dem, begge lyder ordre, uten å skjele til om ordren er rett eller gal, om den er rettferdig eller om loven de påstår seg å følge er lik for alle. Om loven ikke er lik for alle, så er det ingen lov. Da bli Nurnberg loven aktivisert.

Her lo jeg godt.

Kanskje de burde oppsøke Jens Stoltenberg ?

PST må beskytte oss mot tankegodset i regjeringen
http://www.riksavisen.no/pst-ma-beskytte-oss-mot-tankegodset-i-regjeringen/

I Norge finnes det ingen lov mot å etterforske hva jødene har fore, og opplyse almuen om hva en finner, spesielt om det er ondskapsfulle agendaer vi vet fra historien de har hatt mange ganger før, så slik sett er det bare historien som gjentar seg.

Jacobs Trouble, The Holocausting of the Caucasian Israelites
http://www.riksavisen.no/jacobs-trouble-the-holocausting-of-the-caucasian-israelites/

Det er del av den alminnelige samfunnsdiskurs, utav hvilken debattproseser de politiske landskap fremkommer og skapes. Slik var det før, i en kristen stat. Idag er en nødt til å være enig om grunnpremisset at Ervin Kohn og Jens Stoltenberg er god, og Tore Tvedt er ond. Så enkel er virkeligheten sjelden, og Stoltenberg har drept millioner i ulovlige kriger som Libya bombingen han (ikke Norge, jeg har ikke godkjent hans drapslyst) har deltatt i, Tore Tvedt ingen så vidt meg vites.

Er Stoltenberg jøde?
http://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie
http://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/

I det kristne konservative Norge vi engang hadde var husinkvisjoner forbudt unntatt i kriminelle tilfeller. Idag foretar altså politiet husinkvisjoner for å gjøre alvorsprater for å ‘forhindre radikalisering’, altså ingen kriminell handling nødvendig foretatt. Rent forebyggende liksom.

Det blir nøyaktig som Alexander Solshenitzin beskriver i boken ‘The Gulag Archipelago’ hvor alle satt i sine leiligheter og skalv av frykt om de skulle høre lyden av de jernbeslåtte støvler av CHEKA i trappeoppgangen på vei etter dem, om det var deres tur denne gang, etter å ha sett naboene gradvis forsvinne etter hvert.

Solzhenitsyn gjorde noe som de liberale og sosialister ble sett på som en stor feil. På spørsmål i en pressekonferanse hvorfor etter hans mening de forderdelige ting kunne skje bak jernteppet, hvorfor millioner hadde bare forsvunnet, torturert, sultet ihjel og arbeidet seg til døde i slave leirene, så gav Solzhenitsyn det enkle svar at ‘Menneskene har glemt Gud’. Etter det ble han kalt kristen fanatiker, reaksjonær, høyrevridd, og en religiøs galning.

Johnny Cash – I’ve got Jesus In My Soul

«Og så begynte de i Moskva et systematisk søk, blokk etter blokk. Noen måtte bli arrestert alle steder. Mottoet var; ‘Vi skal banke vår knyttneve i bordet så hardt at hele verden vil skjelve av terroren’.»

Svartemarjene (‘The Black Marias’), passasjer bilene, de låsbare lastebilene, de åpne tohjulte hestedrosjer var hele tiden i bevegelse…The Gulag Archipelago hadde allerede begynt sitt ondskapsfulle liv og ville snart spre seg utover hele kroppen til nasjonen».

Alexandr Solzhenitsyn. ‘The Gulag Archipelago’, s. 42-43.

NKVD’s Svartemarjaer. NKVD, som senere ble KGB, var ledet av jødene Kaganovich og Berija. De lange svarte boks lignende bilene fant sine offer hjemme, i deres leiligheter, på gaten, i barene og i teatrene. De som gjorde motstand ble banket opp, slått og stukket med bajonetter og dratt inn og stuet som sardiner i bilene som ble kalt Svarte-marjer.

I virkelighetens verden er det motsatt, frykten er de konforme og satanistenes våpen

Idag er det Tore Tvedt.

Imorgen er det kristne som ikke er enig med bolsjevik-jødene som har tiltatt seg makten i vårt land. Nøyaktig som i det jødiske bolsjevikske system. 66 millioner mennesker av vårt broderfolk RUS (RUS betyr svensker eller skandinaver) ble ifølge Alexander Solshenitzyn kaldblodig myrdet fra 1917 og utover. Jeg ser det samme er iferd med å skje igjen, og det finnes ingen som skal hindre meg i være like tanketom og historieløs som mange av de i dagens norske politikorps er.

Om det er noen av vårt folk igjen i Russland er ukjent etter at bosjevikene myrdet 66 million av våre folk, ifølge Alexander Solshenitzin.

«The Rus’ (Slavic: Русь; Greek: Ῥῶς) were an early medieval group of people who gave their name to the lands of Russia, Ruthenia, and Belarus. According to both contemporary Byzantine and Islamic sources and the Primary Chronicle of Rus’, compiled in about A.D 1113, the Rus were Norsemen who had relocated «from over sea», first to northeastern Europe, creating an early polity that finally came under the leadership of Rurik«. (Kilde)

På toppen av norsk politi er det nok strengt kontrollert hvem som får lov å være, men nedover i rekkene er det nok mange som finner ubehag av å være Gestapo og CHEKA for dagens bolsjevik tyranner, som skal omforme vårt samfunn i sitt bilde, helst uten å bli motsagt.

Ervin Kohn (EK): Jeg tror ikke Tore Tvedts uttalelser ville ha blitt rammet av andre paragrafer. Vi må huske på at Boot Boys-Sjøli sa at innvandrere hver dag raner, voldtar og dreper nordmenn. Tore Tvedt sa at jøder er parasitter og må utryddes. Vi vil ikke ha sånt dritt i vårt samfunn. Vi må kjempe for paragrafen for samfunnets skyld, vel så mye som for å beskytte minoritetene. Vi som forsvarer paragrafen er for veldig vide rammer for ytringsfriheten. Ord har makt, nettopp derfor er det viktig å ha et vern for svake grupper mot hatefulle ord. Det er et mantra i visse kretser at hatefulle ytringer ikke fører til kriminalitet, men da vil jeg minne om drapsmannen til Benjamin Hermansen.
http://norskpen.no/nb_NO/tag/ervin-kohn/

La meg endelig minne om Jødenes svartemarjaer, og de kaldblodige myrderier av 66 millioner Benjamin Hermanser.

Nordmenn synest meg å ha blitt en minoritet som må beskyttes, i sitt eget land, om Ervin Kohn får det som han vil. Handlinger er mye viktigere å beskytte mot enn ord. Jeg krever repatriation og en innrømmelse fra Ervin Kohn for alle mine kaukasiske kristne brødre som har blitt industrielt myrdet av dem gjennom siste 100 år:

Jacobs Trouble, The Holocausting of the Caucasian Israelites
http://www.riksavisen.no/jacobs-trouble-the-holocausting-of-the-caucasian-israelites/

Alan Dershowitz mente at norske jøder hadde det så forferdelig i vårt land ved at det var så mye anti-semittisme i Norge, at Norges 1500 jøder (åpent jøder) måtte få hjelp utenfra. Det fikk de ved at at Utøya hendte, terroren kom til vårt land, og Ervin Kohn tok over som Synagoge forstander og hans kumpaner i Oslo tilhørende den røde horde tok over definisjonsmakten på rett og galt i landets medier.

Mossad bak Utøya-terrorismen?
http://www.riksavisen.no/mossad-bak-utoya-terrorismen/

Så lenge det norske politiet hopper hver gang Ervin Kohn sier hopp, så kan vi vel glemme rettferdighet og likhet for loven i Norge på en stund, men det betyr ikke at vi skal godta at det er slik. På mange måter er Ervin Kohn paralellen til Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) til Russland for å lage revolusjon av det kristne systemet der under tsaren i 1917. Vi vet hvordan det gikk. 66 million drepte kristne mennesker av vårt broderfolk RUSerne.

De Glemte Holocaust
http://www.riksavisen.no/de-glemte-holocaust/

De får endelig komme å hente datamaskinene, og etter at jeg slipper fri forhåpentligvis levende fra deres re-education camp og konsentrasjonsleir, det moderne fengeselsvesen, så skal jeg sitte på en internet kafe og fortelle verden hva de gjør, hvorfor de gjør det, hvilken arv som ligger bak deres handlinger, og jeg skal glede meg over at jeg evnet å være en sped og spinkel stemme i en majoritet som har gitt opp for overmakten, og fortsetter å påstå at hva som skjer er ikke riktig utifra et kristent synspunkt. Bare fra et jødisk synspunkt, og de har definisjonsmakten ovenfor politikere og politiet. Landets borgere kommer i andre rekke på prioritetsrekkefølgen.

Det er faktisk satanisk. Derav kaller Johannes Åpenbaringen talmud jødenes syngagoger for Satan Synagoger (Rev. 2.9 & 3.9). De lyver og bedrar over en lav sko.

Vi er fremdeles ikke helt der at kristne ikke skal kunne si imot satanister og påpeke deres doble standarder og fruktene av deres agendaer i vårt land, men vi er ikke så langt derifra. Må vi fremprovosere at de får korsfeste oss som de gjorde med Jesus Kristus selv ved hjelp av den Romerske fascen til politiet fra deres logo og statsmakten, så er vel det hva Jesus mente når han sa til sine venner «Ta opp ditt kors og følg meg«. Uten noen gjør det, vil disse aldri bli avslørt for hva de er for massen, nemlig hardbarkede okkultister og satanister, som har forført både politikere og politi, snudd det gode og det onde opp ned som satanister vanligvis gjør.

Folk tror at til flere de er, til sterkere er de, men det er feil; «den sterkeste mann i verden, det er han som står mest alene», sier Henrik Ibsen i En Folkefiende. Jesus beviste det. Helt alene beseiret han satanistene, for all fremtid. Det eneste de kan bli flink til i herdmentaliten er å være alle like onde, av denne verden.  Ved frykt presset inni det kollektive ‘gode’, som ved nærmere undersøkelse er det motsatte, snudd på hodet. Ingen som tar avstand fra Jesus Kristus skjønner hva det gode er, det gjelder jøde som gentile, i verste fall satanister, i beste fall luciferianere, men uansett kan de ikke gjenkjenne det gode i Jesus Kristus, så kan vi ikke stole på at de på noen som helst måte kan påberope seg noen definisjonsmakt på rett og galt, ondt og godt i denne verden. Anti-Krister er de uansett begge.

Jesus vant over Satan og satanistene på korset for 2000 år siden. De kan drepe oss, men vår ånd vil dermed ha overlevd, og vil leve evig, han stod opp tredje dagen og viste seg for apostlene for å bevise at de har ingen makt over de som er Guds Barn. De kan prøve, men de kan ikke lykkes – uten av vi tillater dem det selv.

The concept of Freedom in Spiritual terms
http://www.riksavisen.no/the-concept-of-freedom-in-spiritual-terms/

Uansett hva som skjer, Gud har lovt oss en vei utav elendigheten de utsetter oss for. Det er det eneste løftet som gjenstår å stole på, når all verdens makter og myndigheter er korrumpert til å støtte og gjøre det sataniske mer enn det gudelige. Selv om kristne vet at alle andre vil fornekte Jesus Kristus og kjennskap til seg den dag dette skjer, som Peter når jødene gjenkjente ham, og som Romerkirken med Peters sete gjør den dag idag, fornekter Kristus for å tekkes satanister, settes under dom av Statsmaktens Pilatuser som tekker jødenes usle vræl om ‘Korsfest, Korsfest’ av det gode til fordel for det onde (Barrabasene), at en vil stå helt alene, så gjør det ingenting, så lenge en har Jesus Kristus og prøver å holde seg på den vei Gud har plassert en på i sitt liv, så er det det eneste selskap og allierte en trenger på den åndelige veien, og i verden.

God Will Make A Way – Don Moen

Relevant lesning

Afsløringen af Mysteriet om din Skjulte Arv-Dansk
http://christsassembly.com/literature/DANISH%20VERSION%20U.T.M..pdf

Time to start defending Christianity (Part I)
http://www.veteranstoday.com/2017/03/23/time-to-start-defending-christianity-part-i/

Johnny Cash – Wanted Man – Live at San Quentin

Johnny Cash – San Quentin (Live from Prison)

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring