Var Martin Luther anti-semitt?

Den Norske Kirke’s biskoper har gått ut med et skriv som erklærer Martin Luther som anti-semitt. Neste år er det 500 års jubileeum for reformasjonen, og mest blir det en feiring av dens fall og avvikling, idet den igjen kommer under den luciferiske ‘moder’kirken; katolisismen, idet jødene idag vinner over den luthersk evangeliske kristendom og erstatter den med Babylonsk katolisisme (Jødedom Light).

Protestantismen ble jo tatt utav den norske Grunnloven allerede i 2012 av de korrupte jødetilbederne på Stortinget, så det er jo allerede fulllbragt for dem. Unity, er sjargongen Satan og Satanister lokker massen med, luciferisme, satanisk unity, men hva slags unity skal vi kunne ha med ugudelige, Satanister og perverse? (1 John 1:6, 2 Corinthians 6:14, Ezra 9:2, 1 Corinthians 5:9, Ephesians 5:7, Ephesians 5:11) «Kom ut av henne [Babylon] mitt folk» (Revelation 18:4), sier Bibelen, om det er jødisk talmudisme eller katolsk eller frimurersk kabbalisme, til og med jødisk islamisme (opprettet for splitt og hersk, Arabia å ikke ta del i kristenheten), går ut på ett, alt er fra Babylon.

Martin Luther elsket sannheten, mer enn løgnene, det er det eneste han er skyldig i. Den som tier samtykker, en uvakker dag vil mange angre på at de ikke forstod eller ville forstå advarslene. De som advarer vil stå ganske alene, og må alene møte sitt Golgate, mens massen vil chante med jødene mot ‘anti-semitten’; ‘drep ham, drep ham, la hans blod komme over oss og våre barn«. Når Jesus kommer tilbake vil de samme prestene ‘korsfeste’ Kristus fordi han påpeker at jødene står han etter livet (John 7:1). Disse prestene og biskopene vil tvertimot påstå at Kristus prøver å drepe jødene, mens jødene dreper millioner og atter millioner.

Martin Luther hates av jøder og jødetilbedere fordi han skrev boken ‘Jødene og deres løgner’ (1543) på slutten av sitt liv i skuffelse over at jødene ikke ville omvende seg, dro han den kanskje litt vel langt – men det var tidens løsen – hvor han tildels ekstrem vil brenne deres synagoger i symbolsk språkdrakt. Hva vi burde gjort er som Grunnlovsfedrene våre gjorde, nemlig utelukke dem fra Norge (§2), både de og deres sataniske Synagoger (Rev. 2.9 & 3.9), og som det Bysantiske kristne imperie gjorde, de fikk 1200 år med kristen velstand. Det lengstlevende imperie gjennom tidene, fordi jødene var fratatt all innflytelse der. Men det er selvfølgelig utopi å tro er mulig, idag hvor Jødene står på dørstokken til sin ‘messianske’ tid (anti-Krist tiden); Den Nye Verdensorden, med alle mennesker i maktposisjoner i deres tjeneste, George Soros og andre jøder med nøkkel til Statsministerens Kontor for å instruere dem.

Sionistene kontrollerer alle tre maktsentrene. De tre pilarer er åndelig, militær og økonomiske maktmidler.
Sionistene kontrollerer alle tre maktsentrene. De tre pilarer er åndelig, militær og økonomiske maktmidler.

Jødenes messias, vil frafalne kristne motta som sin messias; Satan/Lucifer. Som jødene vil de forkaste den virkelige Messias, som opprettet en ny pakt mellom Gud og menneskene, idet den gamle pakt ble ugyldig, fordi den ble ensidig brutt av Abrahams efterfølgere, symbolisert ved det revnede tempelforhenget, der er ikke noe presteskap lenger som skal inn i det innerste kammer for å tale med Gud på folks vegne, samt ved destruksjonen av Tempelet i Jerusalem i år 70. Heretter har Det Hellige Folket DIREKTE kontakt med Gud via Messias; Jesus Kristus. Intet presteskap er lenger nødvendig. Jesus Kristus er den eneste ‘presten’ vi trenger.

jewsorjesus

Frykten for jødene, velbegrunnet

Selvfølgelig kan en være redd for jødene (John 7:13, John 20:19), som disiplene til Jesus var, og Jesus selv til tider, men Bibelen kommanderer oss å ikke være det (Luk. 12:4), at vi må overvinne disse sataniske fryktene Satans Synagoge skaper i oss (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9), for Gud er større enn jødene. Det betyr at de som er redd jødene, har større jødefrykt enn de er Gudfryktige, de tror mer på jødenes makt enn på Guds Allmakt, og de er ikke perfeksjonert i kjærligheten (1 John 4:18), siden kun kjærligheten til nasjonen, til nestens uforurensede og rene sjel, til dens rene ikke-hjernevaskede sinn, til naboen, kan overtrumfe frykten for jødene.

Dette er grunnen til jødehatet, helt naturlig og velbegrunnet anti-‘semittisme’:

Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ethnic societies

De drap Jesus den gang, de drap 66 million som gikk imot deres agenda fra 1917 og utover i den jødisk-bolsjevikske revolusjonen i Russland fra 1917 og utover ved Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) i bildet til satanist rabbi Karl Mordechai Marx Levy, og de vil drepe dem som går imot deres Nye Verdensorden idag like enkelt som de dreper Palestinere, og Norske myndigheter betaler sikkert drosje for deres mordere ut av landet, som i Lillehammer-saken, og unndrar dem rettsforfølgelse og eksponering som i Utøya saken. Det er god grunn til å frykte jødene, men skal vi frykte dem så mye at vi tar skade og til og med mister vår egen sjel (til Satan, blir løgnens barn, Matt. 16:26)?

(I Skyggen av Hermes, Juri Lina); «Som guden for veltalenhet, tolkning og fornuft, ble Hermes en viktig gud for demokratiet i Aten, og også for advokater og politikere generelt. .. Hermes tyvenes gud.. Han hadde som oppdrag å føre menneskenes ånder til Hades. Merkurstaven han også har på mange avbildninger har to slanger som vikler seg inn i hverandre, dette er symboler på jorden og underverdenen.» (Wiki)

In the Shadow of Hermes by Jüri Lina (2009)

Tror en på løgnene, er ens ånd av løgnen, og ikke av Sannheten, Veien og Livet, så er en Hermes sitt offer, hvor dets ånder etter kroppens død fører til Hades (Matt. 16:26).

Jesus sier at det finnes ingen større kjærlighet enn å sette sitt liv til for sine venner (Johannes / John 15:13), ved å opplyse om jødenes framferd idag som for nøyaktig 100 år siden i det jødiske bolsjevik angrepet på Russland hvor 66 milliom kristnede mennesker ble drept, ifølge Alexander Solshenitzin (1 Johannes / 1 John 3:10). Og idag altså nøyaktig 100 år etter, er det vestens sin tur, hvor Erwin Kohn ved det Mosaiske (Khazarske) Trossamfunn vil importere sine venner i ISIS som de fraktet morderne og tjuvpakket med M/S Kristianiafjord i 1917 til Russland for å skape revolusjon der, nett som den de startet her etter Utøya.

Mosaiske Trossamfunns Ervin Kohn vil ha massedrap av nordmenn?
http://www.riksavisen.no/mosaiske-trossamfunns-ervin-kohn-vil-ha-massedrap-av-nordmenn/

Nå er det vår tur mine damer og herrer. Tidsånden er tydelig. Kun Bibelens Israel-Jacobs og Jesus Messias sin Gud kan straffe dem, ikke vi. Vi kan lite gjøre, men vi kan prøve å forstå det og være tidsvitner (Acts 1:8), vi er Aktoratet, som Isaiah 59:3 advarte dem da: «For your hands are stained with blood, your fingers with guilt. Your lips have spoken falsely, and your tongue mutters wicked things.«, siden som Jesus fortalte dem; «Dere har Djevelen til far» (Johannes / John 8:44).

Alltid interessant når den frafalne protestantiske kirkes idioter drøfter antipatier mot ikke-semitter, og kaller det antisemittisme (?). Faktisk dreier ikke det å være et godt kristent menneske seg om en er for eller mot jøder, men om en for eller imot Jesus Kristus. Selv satanister og humanister er for jøder, men imot Kristus.

Biskopene er redd no, de vet hva som kommer, de tar heller Dyrets Merke… Psykiatrien har i sin Diagnose Manual sagt at alle som er uenig med makthaverne (les: jødene) er mentalt syk (?).

psycho

Vi skjønner godt Kirkens frafall når de har slike ‘hyrder’ som de biskopene som har laget en resolusjon mot Luthers antisemittisme. En kan av og til lure på om de er bare dum, spiller dum for å tekkes Verdensmakten, eller om de virkelig er så kunnskapsløse.

DNK Uttalelse om Martin Luther
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/bispemotet/2016/dokumenter/bm/luther_og_joedene_bmuttalelse_2016.pdf

Vebjørn Selbekk er en kjøpt og betalt satanist, i tillegg til å være hardcore sionist, og må ikke tas alvorlig noe av det han skriver av kristne. Han lyver og fordreier, han tillegger biskopene for egen regning langt mer enn de virkelig sier, som om hva de sier ikke er galt nok:

Luther var antisemitt
http://www.dagen.no/dagensdebatt/lederartikkel/lederartikkel/Jo-Luther-var-antisemitt-420324

Utrygge jøder i Norge

Norske jøder bør jo være veldig fornøyd med at vi ivaretar dem så godt at vi tilbyr og bekoster politi med maskinpistoler og eskorterer dem til Synagogen. De gjør jo sitt aller beste for å importere utryggheten ikke så mye for seg selv, siden de har politi med maskinpistoler, men for alle oss andre nordmenn som ikke blir beæret med slik fra vår egen statsmakt, som ikke blir beskyttet mot pøbelen de inspirerer å importere for å undergrave vår nasjon og statsstyrelse.

«Noen føler seg utrygge og drar til Israel. Og vi som blir boende har blitt vant til å gå til gudstjeneste bevoktet av politi med maskinpistoler.»

Luther var ingen antisemitt
http://www.dagen.no/dagensdebatt/synspunkt/SYNSPUNKT/Luther-var-ingen-antisemitt-419051

Vi hvite norske norske folk er ikke så heldig, vi må risikere å bli overfalt og drept på vei til Kirken av jødenes fotsoldater fra ISIS, uten den politi eskorte mot de ISIS folkene Mosaisk Trossamfunns leder Erwin Kohn setter stor politisk innflytelse og press på for å dra inn i landet vårt. De som ikke har vært anti-semitter før, blir det vel av forskjellsbehandlingen.

Jewish Power is now British Law – It’s Official!
http://www.gilad.co.uk/writings/2016/12/13/jewish-power-is-now-british-law-its-official

Alle de ‘kristne’ som deltar i debatten begrunner det med at Jesus var jøde, så vi må unnta jødene fra kritikk, sier de. Var Jesus jøde? Så videt meg bekjent var det KUN Judas som var jøde – fra Herodes sin slekt (Edomitt), Jesus var fra Judah stammen. De andre var fra Israel-folkets 11 øvrige stammer.

«Jesus Himself was not a Jew (Judean) or resident of Judea, He was a Galilean or resident of Galilee (Matthew 26:69; John 7:41), and a Judahite or descendent of the Tribe of Judah. The Judeans of prominence were not of the Tribe of Judah, but of Edomites.» – Kilde

Her er dagens jødedoms ‘messias’; Sabbatai Zevi, Jødisk «messias» i 1666, som biskoper og undersåtter hyller som gudelignende skapninger:

Jewish messiah, Sabbatai Zevi, 1666 Redemption Through Sin

«For oss er det vesentlig at Jesus og disiplene ikke bare selv var jøder, men også identifiserte seg med sitt folk og dets tradisjoner, og de så kontinuitet i Guds løfter for dette folk og alle folkeslag.»

Tosker. Jesus tok fullt og klart avstand fra jødenes tradisjoner. Hvilken tradisjoner snakker de om? Dyreofringer ? Tempeltjenerne og presteskapet (rabbier)? Dansen rundt gullkalven? Hva skal kristne med noe av alt dette da (‘iniquity’)?

Det jødiske samfunnet i Norge krymper
http://www.vl.no/kultur/det-jodiske-samfunnet-i-norge-krymper-1.899007

Takk og lov for det om alle er av Ervin Kohns kaliber, forstanderen i deres synagoge, som bedriver statsundergravende virksomhet.

Jøder er ikke genetiske Israelitter, har aldri vært det. Judea var alltid bare en stamme av tolv, og Judea tok til seg Edomitter og alt annet slags ugudelige som konvertitter, som bragte iniquity, tradisjonene fra Babylon, Sodom & Egypt med seg:

«Strictly speaking, it is incorrect to call an ancient Israelite a ‘Jew’ or to call a contemporary Jew an ‘Israelite’ or a ‘Hebrew.’” (Richard Siegel and Carl Rheins, eds., “Identity Crisis,” The Jewish Almanac, (New York, NY: Bantam Books, 1980) p. 3.)

Den setning er åpningssetningen i første kapittel med tittel «IDENTITETS KRISE» av 1980 utgaven av den Jødiske Almanakk (Jewish Almanac). At dagens jøder ikke er genetiske Israelitter er også innrømmet i «The Jewish Encyclopedia,»the «Enyclopedia Judaica,» «The Universal Jewish Encyclopedia,» «The Standard Jewish Encyclopedia,» og av mange av deres egne antropologer og historikere.

Ifølge tre Jødiske encyclopedier og Flavius Josephus, ble hele Edomitt nasjonen etter Esau (de som Gud hater, Malachi 1:3, Romans 9:13) tvunget til å konvertere til Judaisme og ble kjent som Judaites i tiden til høyestepreseten John Hyrcanus (Maccabaeus):

«…in the days of John Hyrcanus (end of the second century B.C.E.) … the Edomites became a section of the Jewish people.» (“Edom,” Encyclopaedia Judaica (Jerusalem, Israel: Encyclopaedia Judaica Company, 1971) Volume 6, p. 378.)

«They were then incorporated with the Jewish nation….» (“Edom, Idumea,” The Jewish Encyclopedia (New York & London: Funk and Wagnalls Company, 1904) Volume V, p. 41.)

«…from then on they constituted a part of the Jewish people, Herod [King of Judea] being one of their descendants.» (Cecil Roth and Geoffrey Wigoden, “Edom (Idumea),” The New Standard Jewish Encyclopedia (Garden City, NY: Doubleday & Company, Inc., 1977) p. 589.)

«…they submitted to the use of circumcision, and the rest of the Jewish ways of living; at which time … they were hereafter no other than Jews.»
(Flavius Josephus, “The Antiquities of the Jews,” Josephus, (Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1960) Book XIII, Chapter IX, Verse 1, p. 279.)

Hvordan går det med land og folk som tilber satanister av Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9) som guder? Vi hører stadig at hvis vi ikke velsigner den moderne staten Israel (som Europa & USA har gjort siden minst 1948) at vi vil bli forbannet. Det synes imidlertid det har vært akkurat det motsatte som har skjedd, siden 1948, det er ikke et eneste område hvor det ikke har blitt verre ved å velsigne og hjelpe dem (?). Tvertimot synest det som forbannelsen er over våre sivilisasjoner som følge av dette, og all den urett de foretar seg, ikke bare i Palestina, men som jeg har gjentatt til det kjedsommelige; Vi er alle Palestinere idag.

JewYork 2015 JewYork 1960 Og hvem tror fremdeles at det ikke er Satan og Satans agentur som har overtatt makten i denne verden?
JewYork 2015
JewYork 1960
Og hvem tror fremdeles at det ikke er Satan og Satans agentur som har overtatt makten i denne verden?

Ingenting har forandret seg siden Bibelens dager, når Jesus levde. Som i Hoseas dager går folk til grunne av mangel på kunnskap (Hosea 4:6). Bibelen sier at når en står ovenfor ondskap – om en ikke advarer folket og ikke tar avstand fra ondskapen selv, så vil Gud kreve nestens blod av en selv (Ezekiel 3:18), en blir ansvarlig, hvilket er logisk, at de som er litt foran intellektuelt sett og som Gud har utrustet litt mer enn nesten, hjelper de som er litt bak.

Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send mig!
Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send mig!

For en kristen er der ikke noe alternativ; En må gjøre hva den Hellige Ånde og Guds Ord sier, opptre etter sin samvittighet, advare dem, for at en ikke skal bli holdt ansvarlig for ikke å advare folk flest (Ezekiel 3:18), samt vi er pålagt å ikke frykte dem (Luk. 12:4), fordi Gud har mer makt enn dem. Om vi har mer tro på Satans makt enn på Guds makt, så har vi tro som er mindre enn et sennepsfrø bare (Matt.17:20).

Jødenes Nye Verdensorden – Anti Krists Rike
http://www.riksavisen.no/jodenes-nye-verdensorden-anti-krists-rike/

Jeg er veldig glad at jeg har maktet å advare folket mitt allerede, så det spiller ingen rolle hva de gjør. Mitt liv er igrunn som Jesus sa det; fullendt, en har gjort oppgaven, en har kjempet den gode striden (2 Timothy 4:7) (mest mot løgnene som var implementert av ‘verdens fyrster’ i en selv), slik som Juri Lina advarer folk i sin film «I Skyggen av Hermes’. At det nyttet like lite idag som på Jesus sin tid, folket tier mens jødene dreper de som avslører dem, faktisk støtter majoriteten av folket jødemorderne mer enn dem som søker å frelse dem fra ulykken som er iferd med å vederkveges dem, hva de ikke ser selv. Jeg synest vel av og til at det er alt bortkastet hva jeg gjør, men jeg fortsetter, fordi Guds Ord sier jeg skal gjøre det, ikke fordi jeg tror det er noe håp for Vestens mennesker hvor feigheten og frykten er sterkere enn kjærligheten, men fordi jeg vet at hva jeg gjør det definerer meg selv, hvor kjærligheten vant over den sataniske frykten som styrer massens liv og (u)bevissthet.

Vi definerer oss selv like mye med hva vi ikke tar avstand fra, som vi definerer oss selv med hva vi tror på. Magna est veritas et prævalet («Great is truth, and it prevails»), tross alt (Luke 8:17). Hva vi samtidig gjør som er like viktig som å redde nesten, er mer å definere oss selv, i hvordan vi gjør det. Siden folket ad magisk vis er hjernevasket og forført, er i Matrix deLux, som om de ikke har øyne og se med eller ører å høre med, så er vi likevel pålagt å rope fra hustakene (Matt. 10:27, Acts 5:20) at vi tar avstand fra denne fremferd. Andre sjelers redning må Gud selv ta seg av, for jeg anser det et håpløst foretagende for mennesker. Vi kan ikke frelse, bare Jesus kan det, vi kan bare opplyse.

Hva de norske biskoper er, det trenger jeg ikke kommentere, det finner de med den Hellige Ånde ut selv, men ‘ekumeniske‘ (les; luciferisk Enhet) er de nok for.

Symbolkristendom hos norske biskoper som har blitt katolske, og jødiske. De er opptatt med å co-eksistere i verden, ikke med å redde sjelene til satanistene og anti-Kristene.

Katolikker og lutheranere finner sammen 500 år etter reformasjonsdagen
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Katolikker-og-lutheranere-finner-sammen-500-ar-etter-reformasjonsdagen-607637b.html

Det fremste symbolet på deres kristne ‘godhet’ er å være fremst i debatten om ubegrenset innvandring. Den som vil ha flest innvandere er den som er ‘godest’ og mest ‘kristen’, som de oppfatter seg selv. Tydeligere enn noen gang er katolikker og lutheranere samstemte om kjernen i kristen tro. Etter gudstjenesten drar følget til Malmö Stadion, hvor håp for flyktninger, urettferdighet og klima er tema i en stor markering.

15400306_10206344542012619_8312805345684766033_n

Nei, Martin Luther var ikke anti-semitt, for jødene var aldri semitter til å begynne med. De var/er edomitter, som Herodes var fra Edom, konvertitter. De var Kainitter, og senere konvertitter av år 740 som er Khazarer, et europeisert mogolsk-tyrkisk folkeslag som ble tvangskonvertert av sin Kong Bulan til jødedommen. Stykkevis og delt ser vi (1 Corinthians 13:12), som Paulus sier om Kjærlighetens Vei i 1.Korinterbrev / 1 Corinthians 13:11, inntil vi legger av det barnslige og blir voksen. Martin Luther var anti-satanist, han var anti-myrderier, han var anti-satans synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). Han var anti og imot alle andre Verdensordninger enn Kristus sin, han var Kristen.

Martin Luther var som de falske jøder ser det ‘antisemitt’ og anti-jødisk med god grunn. Av samme grunn som Jesus disipler var redde jødene og grunnen til at Jesus ikke kunne være i Judea lenger, men måtte forflytte seg til Gallilea, fordi jødene stod ham etter livet (John 7:1, John 7:13). De hater sannheten, alltid. Da og nå. Derfor sier Jesus de har Satan til far, og derfor sier Johannes i sin Åpenbaring (Rev. 2.9 & 3.9) at de er Satans Synagoge.

Luthersk Evangeliske kristne kriminalisert

Der burde vært lov mot anti-semittisme (There oughta be a law), sier jødiske Abe Foxman fra ADL (jødisk interesseorganisasjon for jøder, som skriver lovverk for verdens regjeringer de må implementere) i Kap. 3.

«What social purpose is served by words of hate that demonstrably contributes to real-world violence, diminish and insult the dignity of others, mislead and potentially corrupt young people, discourage some people from engaging on the Internet and generally degrade the medium intended to connect society in beneficial ways?»

Med det mener Foxman at Internet selvfølgelig var intended å brukes til å hjernevaske massen om Martin Luthers ‘anti-semittisme’ og andre ting til jødenes fordel. Alle regjeringer på jord, USA («Anti-Semitism Awareness Act” – kriminaliserer selv undersøkelse av Israelsk svindel, Mossad operasjoner i utlandet og Israelske krigsforbrytelser), 7. Des. 2016, Storbritania og EU, har fulgt opp denne boken fra ReveMannen, med lovgivining som jødene vil ha den, slutten på fri ortodoksi i samfunnets demokratibygging mellom de forskjellige aktørene med ulike meninger.

15349639_718546268309655_6686117183269390311_n

Kristne lutheranere vil bli KRIMINALISERT, det vil bli ulovlig å opplyse om urett og en annen organisering av samfunnene enn den jødene vil ha, at der finnes et meget bedre liv og mye bedre organisering av samfunnet utenfor den jødiske Matrix folk flest hensettes i, med dansen rundt gullkalven, multikulturalisme (kun i våre nasjoner, ikke i deres Israel), og perversiteter alle vegne (Acts 5:20).

«Emboldened by anonymity, individuals and organizations from both left and right are freely spewing hateful vitriol on the Internet without worrying about repercussions. Lies, bullying, conspiracy theories, bigoted and racist rants,..»

Så fikk da Abraham H. Foxman ‘hatlovene’ sine gjennom, for å skjule sin anti-Kristne agenda for massen. Ingen skal få lov å opplyse massen om jøders forbrytelser mot menneskeheten, og at de ikke er verdens messiaser, Jesus Kristus er.

Viral Hate: Containing Its Spread on the Internet, by Abraham H. Foxman, Christopher Wolf
https://books.google.no/books?hl=no&lr=&id=yVBeWQ61I94C&oi=fnd&pg=PA57&ots=cRAjYR4E43&sig=OmLGS_UC3b4Qn2cxAgx5YlquaB0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Hva med hat i deeds, gjerninger mer enn ord, som de foretar av de 66 million i Russland, og de like mange og mer de vil komme til å straffe og myrde i Europa? For de lager lover som gjør det gode forbudt, og det onde lovlig, den andre lov Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein innførte var nettopp dødsstraff for ‘anti-semittisme’. Som Bibelen sier de ‘forandrer lover og tider’ (Daniel 7:25), paven kan ikke gjøre dette, kun de korrupte politikere i tjeneste for verdens jødedom kan gjøre dette, og Daniel 7:25 sier videre at de gode, Guds Folk – de kristne, skal overlates i Foxmans og anti-Kristenes hender for en tid; «The holy people will be delivered into his hands for a time, times and half a time». Bibelen gir overhodet ikke sammenheng før en blir ledet av den Hellige Ånde til å se at jøder som ReveMannen er de onde i Bibelhistorien, de er anti-Kristene, ikke de gode, som den falne ‘kristensionismen’ hevder, om den er evangelisk eller katolsk.

15318003_917059358394654_7653071568245835373_n
Hat?

https://ronaldwederfoort.wordpress.com/2016/10/26/adl-president-abraham-foxman-speech-about-destruction-of-white-race-and-zionazi-world-domination/

Satanistene i Satans Synagoge er igrunn ikke så veldig intelligent. De har ifølge Daniel syv horn prøvd 6 ganger før, dette er syvende gangen de søker å få sitt Verdensrike, og Andre Dyret i Åpenbaringen, alle gangene har de trodd de ville lykkes, men alle gangene har de gått under med dunder og brak, og blitt kastet ut av 119 nasjoner gjennom historien for sine statsfiendtlige aktiviteter.

Enhver norsk regjering og enhver hjernevasket tosk på Stortinget følger opp Foxman’s ordre selvfølgelig. Hva skal de ellers gjøre når deres Herrer og Mestre beordrer dem hva de skal gjøre?

«Handlingsplan mot antisemittisme 2016–2020»
Publikasjonskode: H-2381 B
https://fido.nrk.no/f0c53094422ccbcb203e391eee587857e553e16f5de8dc799b1619a655133b24/8041-Handlingsplan%20antisemittisme-7k.pdf

«Den «omskolering» som ble påtvunget det som var igjen av det tyske folket etter folkemord krigene mot Europa, de vi kaller «WWI og WWII», fortsatte ødeleggelsen av selvstendig tenkning .. [] Denne kraft, deres kontroll over media, gir disse menneskene muligheten til å kanalisere og forme vår tenkning for å tjene deres interesser.»

The “re-education” that was imposed upon what was left of the German people after the genocidal wars against Europe, what we call “WWI and WWII”, continued the destruction of independent thinking..[] This power, their control over the media, gives these people the ability to channel and mould our thinking to serve their interests.

http://www.veteranstoday.com/2016/12/09/thinking-about-the-holocaust-is-a-crime-interview-with-alfred-schaefer/

I Vannmannens Tidsalder, som new agere kaller de neste 2 tusen år, er temaet for dagen for falske «kristne» som Trump, forførte protestanter og babylonske katolikker, vil være UNITY (Enhet), paven ønsker Enhet, Trump vil snakke Enhet, Putin vil snakke Enhet, som de vil søke å politisk innføre med tvang og trusler om tortur og drap Unity, men for de eneste kristne, protestantene, til hvilken pris? Vi kan determinere hvem som er av Kristus med hvem Satans Synagoge og de lovene de innfører («forandrer tider og lover«, Daniel), hva disse anti-Krister og satanister forbyr, idag i Vesten som i USSR nøyaktig 100 år siden. Vi kan være helt sikker på at dette UNITY de gjør vil gagne jøder, og jøder alene, ikke kristne av den evangeliske protestantiske Jesu Kristi Kirke. Anti-Khrist agendaen vil være tema for dagen, i favør av jødene, ikke Jesus Kristus. Det er den luciferiske Enhet/Unity. Dette er den Nye Verdensorden vi har skrevet så mye om gjennom et tiår og mer.

De har allerede kommet svært langt. Protestantismen er ute av vår konstitusjon (ulovlig, Stortinget har ikke noe slikt mandat), og over hele verden går det i samme retning; kristendommens opphør, bare bastardene igjen.

Martim Luther var ærlig i boken ‘Jødene og deres løgner’, og det er grunnen til i den jødisk messianske tidsalder hvor de kollektivt utgir seg for å være messiaser, hvorfor verden ikke liker ham lenger, og hva jødene ikke liker i dag, det liker ikke massebevisste sheeple heller, fordi deres mentalitet, hjerter og sjeler er tvangskonvertert til jødedommen. Den mest ugudelige av religionene.

NOW THE GOVERNMENT CAN LEGALLY KILL CHRISTIANS
Bill Dannemeyer
U.S. Congressman, 1979-1992

Your U.S. government can now legally kill Christians for the “crime” of worshipping Jesus Christ! A diabolic deception has been perpetrated on the American people by their OWN leaders, Senators and Congressmen, who have sold their soul to the devil. On March 5, 1991, in the House of Representatives, and March 7, 1991, in the U.S. Senate, without any knowledge of, or input by, the people of the United States, U.S. Senators and Congressmen passed a law that is so outrageous – and frankly unconstitutional – that it forces the American people to be bound by a set of monstrous rules, called the Noahide Laws, rules that make the belief in Jesus Christ a crime punishable by decapitation by guillotine! On March 20, 1991, President George H.W. Bush, a supposed Christian, signed the bill into law.
http://www.takebackourrights.org/docs/Christians-full%20page.html

Fryd eder ved korsfestelsen

Kristne skal etterstrebe dette, å gi seg over til å bli korsfestet av jødene og deres puppet politikere i ethvert land. Da har vi virkelig tatt opp vårt kors og følger Kristus (Matthew 16:24). FOR, de høster som de sår. Vi legger merke til fra Bibel historien at de folk og nasjoner som Gud gir opp, og Satan overtar fordi folket foretrekker ‘friheten’ Satan tilbyr, og ikke noe snakk om straff og synder i Satans og jødenes riker. Når vi kan lure dem til urett, som Jesus gjorde, så husk at de ble desimert 70 år senere. Samme skjedde i USSR. Samme vil skje med deres Verdensrike, men da vil der ikke være noe Amerika, heller ikke noe Israel, for dem å flykte i sikkerhet til. Ingen steder for dem heller å springe til, når som Bibelen sier de kristne de har drept gjennom alle tider reiser seg fra gravene, og under Jesus sin ledelse, kommer tilbake for å desimere satanistene. Da er de ferdig. Vi er 8 milliard i verden idag, alle som har levd gjennom alle tider er det beregnet til, så kanskje er det tiden for jødenes offer gjennom tidene at de har allerede reist seg fra gravene, og er her, nå ?

At de får katolikker og jødetilbedende protestanter i sitt manipulative okkulte nett, vil Martin Luther betraktes som en antikrist, fordi alt er relativt – og nå ser presteskap og norske biskoper det fra jødenes synsvinkel, og ikke fra Jesus Kristus sin. Når jødene og biskopene er ferdig å demonisere Martin Luther i media og utdanningsinstitusjonene, så vil alt folket tro det samme er sant. Folk er som forhekset i Matrixen. Jeg var veldig overrasket første gang jeg observerte dette fenoment. Mange kan lese, men de kan ikke forstå hva de leser … det er som om de har mye bedre tro på løgnene Agenter mater dem med .. Selv når jeg sier det rett ut, dokumenterer, hører de ikke, kan ikke se … det er som de har en lukket bevissthet, forfølger all slags løgner istedenfor, hvis der er noen bevissthet i det hele tatt blant dem med Dyrets Merke i Matrix. Daniels segl er nok på bevisstheten deres, uansett hva jeg gjør, hvor mye jeg bestreber meg, kan jeg ikke nå frem til menneskene før Gud åpner deres hjerter og sinn – der er rett og slett et slags åndelig ‘veil’ som gjør at de fleste ikke forstår hva jeg sier, selv om jeg mener dette bør jo enhver idiot forstå – så enkelt er det å bevise det, men 2 Thessalonians 2:11 har gått i oppfyllelse. De som ikke er i Livets Bok og har tatt Dyrets Merke fordi de vil ikke akseptere Jesus Kristus, og har mer jødefrykt enn gudsfrykt, de vil havne i dette åndelige tomrom. De er igrunn ferdig, uten de tar imot Jesus Kristus, innviteter Jesus inn i sitt liv, så vil deres bevissthet forbli formørket. OM de gjør det, vil de starte en prosess som kan gå lang tid, de kan ikke motta mer enn de er klar for til enhver tid.

Jeg er ikke interessert i noen enhet med satanister, jøder, muslimer eller budhister eller noen som helst, fordi jeg er mest opptatt med kunsten å ha Enhet med Jesus Kristus, være ETT i Kristus (Galatians 3:28), og ingenting annet, og Bibelen forteller oss når Jesus Kristus dukker opp «i skyene» vil all politiske skapt «Enhet» av den falske markedsføringen av deres falske oppfatning av evangeliet om Jesus Kristus, og til utbredelse av jødenes anti-Krist Verdenrike, bli knust, det vil ikke være noe av deres politisk skapt med terror og vold enhet lenger.

warburg-new-world-order
Paul Moritz Warburg (August 10, 1868 – January 24, 1932) was a Jewish German-born American banker, and an early advocate of the U.S. Federal Reserve System (USURY).

Den kristne Enhet, Hjertenes Enhet i Kristus, kan ikke tvinges politisk. Den kan kun oppnås ved frivillighet ved at folk ser at det var det beste å følge Jesus sine anbefalinger, mer enn jødenes tvangsterror ‘enhet’, sinnets manipulasjon ved hjernevask, sjelenes død. for organisering av samfunnene våre. Bibelen snakker ikke om noen slik politisk Unity er mulig, tvert imot den snakker om personer i samme familie havne på to forskjellige side av dette åndelige slaget på Armageddon mellom de gode og onde.

Putin i deres tjeneste vil forsikre seg om dete r den utvannede ‘kristendommen’ som blir utbredt.

Putin signs new restrictions that limit where and how Christians share the gospel.
http://www.christianitytoday.com/gleanings/2016/june/no-evangelizing-outside-of-church-russia-proposes.html

Min «profeti» er at jesuitten Trump vil være av samme type som Putin, i tjeneste for Satans Synagoge (Åp 2,9 og 3,9) .. de vil gjøre det i UNITY … med paven inkludert, og den eneste religion som kommer utav dette slaget uskadet, det er jødedommen. Inntil Gud griper inn, da faller alt de så møysommelig og klandestint har bygget opp. Takk og lov.

Den utvannede kristendommen med å tilbe maktpersoner, om det er Paver eller Keisere, holder ikke vann.
Den utvannede kristendommen med å tilbe maktpersoner, om det er Paver eller Keisere, holder ikke vann. De skal også omvende seg fra sine onde tilbøyeligheter eller bli brent opp i ‘sjelenes bål’ på det åndelige Gehenna.

Merkelig nok, det var samme Jødiske kapitalister som finansierte jødene Trotsky (Bronstein) og Lenin (Blank), som de tilsynelatende var imot (Hegeliansk dialektikk). Når en har med satanister å gjøre, så må en aldri høre på hva de sier, bare se hva de gjør. De gjør alltid motsatt av hva de sier (løgner og bedrag, disse løgnene de selv tror på som styrer dem):

«We must turn Russia into a desert populated by White Negroes upon whom we shall impose a tyranny such as the most terrible Eastern despots never dreamt of. The only difference is that this will be a left-wing tyranny, not a right-wing tyranny. It will be a red tyranny and not a white one. We mean the word ‘red’ literally, because we shall shed such floods of blood as will make all the human losses suffered in the capitalist wars pale by comparison.» Lev (Bronstein) Trotsky. Trotsky’s White Negroes:

«Og hvordan vi brant i leirene senere, og tenkte: Hvordan ville ting ha vært om hver Sikkerhets operative, da han gikk ut om kvelden for å foreta en arrestasjon, hadde vært usikker på om han ville komme tilbake i live og måtte si farvel til sin familie? Eller hvis, i perioder med massearrestasjoner, som for eksempel i Leningrad, da de arresterte en fjerdedel av hele byen, folk hadde ikke bare satt der i sine huler, skaket av terror hver gang døren nedenunder slo og for hvert trinn i trappen, men hadde forstått de hadde ingenting å tape, og hadde frimodig satt opp i underetasjens entre et bakholdsangrep av et halvt dusin mennesker med økser, hammere, høygafler, eller hva annet som var for hånden? […] Organene ville veldig raskt ha lidd av mangel på offiserer og transport og, til tross for Stalins blodtørst, ville den forbannede maskinen ha stoppet opp! « – Alexander Solzjenitsyn, Gulag-arkipelet (Kapittel 1, «Arrest»)

Det kommer, denne gang ikke bare i en del av verden. Nå er det for hele verden. Putin, Paven og Trump, vil skape Unity, en unipolar jødetilbedende verden. Det som vil avsløre Trump som den satanisten han er er at han vil gjøre alt motsatt av hva han lovte, i tjeneste for Satans Synagoge, som alle har Djevelen, løgnens far, til guddom og inspirasjon. Jeg går med Veith på dette, trenges jesuitten Trump til å forene USA’s protestantisme med katolisismen, og videre bruke det som modell for verden … så er det IKKE meg med…. Jeg skal fortsatt være protestantisk når han har gjort protestantismen katolsk, og han vil fortsette å tilbe Jødene som de Hellige Kyr i Vesten … Det er ikke protestantisk å tilbe paver og jøder … protestanter tilber Jesus Chist alene (Sola scriptura, Skriften alene), det er alt;

The Trump Card, by Walter Veith

Putin, i tjeneste for Khazarian Mafia Cabal og for Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3,9), som Trump, Paven, som Solberg og Stoltenberg, de vil alle støtte dette. Med de sykelige maktbehov i mennesker, så vil de ikke kunne stoppe, de tror det er for det gode, derfor Satan – som er denne verdens fyrste – da vil gi dem deres posisjoner. De vil ikke være foruten sine posisjoner, hvor de kan bli tilbedt som guder (Luke 16:13), selv om de uintelligente som krøtter, nekter å innse den beste modellen for organiseringen av samfunnet og verden, BEVISELIG, og det er IKKE den jødiske modellen:

«Den eneste pålitelig kraft som begrenser hånden til maktmennesket. I en tidsalder hvor makten tilbes, har den kristne religion blitt hovedhinder for ønsket til de jordiske utopistene om absolutt makt » – Peter Hitchens
«The one reliable force that restrains the hand of the man of power. In an age of powerworship, the Christian religion has become the principal obstacle to the desire of earthly utopians for absolute power»
https://jamesbishopblog.wordpress.com/2015/06/15/former-atheist-peter-hitchens-who-set-fire-to-his-bible-finds-god/

Fordi disse folkene er for dum til å forstå det åpenbare, at deres maktbegjær og grådighet vil en gang måtte ende – få sin slutt idet den strider mot all sømmelighet, politisk eller supranaturelt, eller verden vil måtte fullstendig ødelegges, av dem, eller må bli resatt, Ctrl-Alt-Del av Gud. Men «Gud ser oss ikke» (Isaiah 29:15, Psalm 10:11), tror de, inntil videre. Satan har formørket deres sjeler og sinn, så må de få lov å spille ut sine sataniske inspirasjoner, om Satans Nye Verdensorden. Men det blir bare for en tid. Så snart de setter igang for fullt, vil Gud opplyse masse mennesker både lavt og høyt, og ondskapens apostler vil etter hvert grave sin egen grav. Deretter vil folk velge seg den sanne Messias, vi skal bare få sortert ut hveten og ugresset først, la alle få vise hvem de er, før Dommen kommer. Bibelen sier at Satan og satanistene skal bli sluppet løs for en tid (2 Thessalonians 2:6-7). Det burde ikke være noen overaskelse for kristne. Vi ser dem i fri dressur nå. Spennende tider vi lever i.

Leonard Cohen – The Future

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring