Vil Høyesterett tilby sukkertøy til barn som banner?

sacrif_dees2

Så er konklusjonen at alle som ikke vil at barn skal rope ‘Satan’ i tilbedelse av ham, de får ta seg en tur i fengsel? Blir det hva Høyesterett vil skape presedens for? Spennende tid vi lever i, nå når profetiene rulles ut… på livets scene… og satanistene har tatt kontroll over verden og samfunnet..

Dømt for å knipse datter som bannet
http://www.nrk.no/sorlandet/domt-for-a-knipse-datter-som-bannet-1.11928035

Det som kommer til å skje fremover er at det nok blir forbudt å fortelle barna om den kristne verdensorden, mens å ofre og innvie dem til Lucifers Nye Verdensorden blir lovfestet, på mange mulige måter.

Hvis jeg har føling med hva som skjer i samfunnet og verden, så vil jeg anta at Høyesterett nok ønsker å gi sukkertøy til alle barn som banner. Å ofre barnas sjeler og sinn til satan og Lucifer er helt greitt…. (?).

Bare overskrifter som dette i statskanalen(e) skaper fryktmiljøet som skal til, for foreldre å slippe de kristne prinsipper, av fryktpropagandaen de fores med tør de ikke lenger tilby kristen oppdragelse, under de tverrpolitiske fra ytterste høyre til ytterste venstre runger de sosialistiske slagordene at barn skal velge sin åndelige tilknytning selv under ‘fritt’ valg.

Problemet er bare at så lenge samfunnet legger opp til å avsverge dem G-d, så blir det eneste gjenstående valget ugudeligheten; sekularismen aka ateismen, marxismen, satanismen. Det er Fugl Fønix som skal reise seg av asken fra ruinene av den kristne sivilisasjon, jfr. bildet av den norske maleren Per Krogh som henger i FN’s Sikkerhetsråd.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=caaugWo4UAo?rel=0&w=640&h=480]

Sivilisasjonens askehaug de skaper, for at deres Nye Verdensorden skal skapes og reise seg som en Fugl Fønix utav asken, rammer barn først og mest.

«”Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres i alle ting, for det er Herrens gode vilje.”» – Kolosserne 3:20

«”Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.”» – 2. Mosebok 20:12.

«”Hør på din fars formaning, min sønn, og glem ikke det du har lært av din mor!”» – Ordspråkene 1:8

«”Den som følger læren, er en klok sønn; den som holder lag med drankere, fører skam over sin far».” – Ordspråkene 28:7

Når Statsmakten legger opp til det motsatte, så går det som det går.

UN_Muller

Jeg gjorde noe research til en artikkel, som går mye på dette, at barn SKAL læres opp til å være ulydige mot foreldrene, de skal gå sine egne veier, alt dette for at familieinstitusjonen skal forvitre og falle, tradisjonene våre skal snus opp ned på, slik som vi vet så mange har i sine manifester inklusivt Kommunistiske Manifestet og Adam Weishaupt, men viktigst av ALT; Lucifer skal eie alles sjeler….

Jeg følger i fotsporene til og etterforsker den okkulte teosofiske yppersteprestinne Madame Helena Blavatsky og Lucifer Publishing (senere Lucis Thrust) som er tilknyttet FN….

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=s7KpEFERuSg?rel=0&w=640&h=480]

Barn SKAL gjøre opprør mot sine foreldre, og tilfalle og komme under innflytelse av disse luciferiske krefter, som faktisk er garantert av FN og dermed alle verdens nasjoner nesten… ved lov, vold og terror, for å destruere den kristne ånden i samfunnet og kulturen, skal det bli slik:

«Og bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn, og barn skal reise sig mot foreldre og volde deres død; 22 og I skal hates av alle for mitt navns skyld».- Matteus 10:21

Ifølge jøden som ble kristen, og martyr under kommunismen i Romania, Pastor Richard Wurmbrandt, så er marxismen til den jødiske rabbi Karl Mordechai Marx Levy satanisme, innvielsen til verdslighet og Mammon. Oppskriften på hvordan gjøre alle til jøder og verdslig/karnalsk. Boken hans her:

Marx And Satan
https://archive.org/details/MarxAndSatan

Det er spennende, men dog deprimerende, å se hvor godt de lykkes i samfunnet og verden i dag i år snu opp ned på ALT, alltid med politisk korrrekte og ‘snille’ begrunnelser !

Kundalini – aka The Serpent – Lucifer, eller tradisjonelt fra asiatisk lære slangen/ormen som ligger oppkveilet i bunnen av ryggmargen som en Slange, inntil den blir aktivert og reiser seg opp gjennom organismen og gjør folk *Enlightened»… Beste måten å aktivere The Serpent på er ved sodomi. Alle mennesker som tror de skal bli som guder på denne måten, men er langt mer pervers enn gudommelig. Du salige enfold.

En som har vært dypt inne i dette som yoga lærer ved 4 Universiteter, men som til slutt fant Kilden..; Mike Shreve

Budhisme er Luciferisme
«At that point, according to those who subscribe to his philosophy, he became the «Buddha,» the «Awakened One,» the «Enlightened One.»
http://www.thetruelight.net/myspiritualjourney.htm

Madam Blavatsky sin lære er ‘opplysning’ (‘Enlightenment’) for hjernen (‘Kunnskapens Tre’), mer enn hjertet ved omskjærelsen og gjenfødelsen, som i Kristus sin lære.

Dette har faktisk kommet inn i ‘kristne’ former også.. (?)

The Kundalini Spirit has Invaded The Church Masquerading as The Holy Spirit !!! BE VIGILANT!
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=WfXmDkQiE2o?rel=0&w=640&h=360]

Nye Testamentet legitimerer INGEN vold…. men oppdragelse for å holde barn borte fra å havne i Lucifers vold og deretter tilhøre den åndsmakt med sjel og sinn. Nå er altså dette institusjonalisert i det norske rettsapparatet, med konsekvens at landet vårt faller fra nåden og kommer under forbannelsen.

Vi vet hvordan de gjør det, de er avslørt (dette er IKKE lysbærere om de bruker ‘snille’ begrunnelser. De er hardcore satanister):

2.Kor.11.14: Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel.

Det er dessverre lenge siden maktfordelingsprinsippet fungerte i vårt land. Rettssystemet implementerer politikk, de tilbyr ikke rettferd for frie likemenn.

Det er ALLTID tilsynelatende ‘snille’ begrunnelser de bruker… de avverger et lite knips på fingeren, MEN de overlater barnas sjeler og sinn til Lucifer, helt i tråd med FN politikk.

DET er forførelsen….

«2 Men eders misgjerninger har gjort skilsmisse mellem eder og eders Gud, og eders synder har skjult hans åsyn for eder, så han ikke hører. 3For eders hender er flekket av blod, og eders fingrer av misgjerning; eders leber taler løgn, eders tunge taler urett. 4Det er ingen som fremfører tale med rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis; de setter sin lit til usannhet og taler løgn, de har undfanget ulykke og føder elendighet.» – Esaias 59

Under partiarkatet var ingen vold nødvendig, fordi barn lydde den naturlige autoritet til fedrene. I det marxistiske feministiske matriarkatet for å splitte og herske og rykke opp med roten den kristne familieinstitusjonen, slik at det ble Statens barn, så er det ikke å forundres over at forrykte feministiske kvinner og menn uten naturlig autoritet tyr til voldelig makt og respekt som de mener seg å fortjene, hvilket de ikke gjør.

Det beste sunne barn kan gjøre er å være i opposisjon mot den unaturlige matriarkalske feministiske Nye Verdensorden, og heller omfavne den naturlige, den som Staten og satanistene hater. En finner den i Bibelen.

Knipse dem på fingrene er fengselsbelagt. Det synest meg at NOE er ute av proporsjoner her… Drepe dem med kaldt blod på felleskapets regning er lovfestet tillatt:

abort2

Dette er hvordan en 24 uker gammel baby ser ut før du aborterer den
http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=24920

Aborterte fostre levde i over en time før hjertet hadde sluttet å slå
http://www.nrk.no/norge/aborterte-levde-i-over-en-time-1.8128542

Omskjærelser og fysisk deformering er også helt greitt på den 8 dagen av babyers liv, med gamle griser som sutter blodet av dem, slik at de skal få vite at den verden de kommer inn i er en verden som vil dem vondt, og få den fornødne traumebaserte Mind Control slik at de skal ALLTID lyde de luciferiske eller satanistiske autoritetene, i frykt for at de ikke skal deformere deres peniser igjen. Krenkelse? Men knips på fingrene? NOPE, gå rett i fengsel.

«Før jeg dannet dig i mors liv, kjente jeg dig, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg dig;» – Jeremias 1:5

Hallulujah for Karin Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland og alle de der…. synges det i de okkulte Synagogene, mens det i stor stil industrielt ofres til Baal og Molok i tidenes Holocaust. Kundalini i fri dressur, ‘The Serpent’ stimulert og vekket med alle slags perversiteter ved fri sex i alle hull fra 10 årsalderen, alle ‘gjør som de vil’, det er visst nok luciferisk ‘frihet’ det kalles til ikke å bli ‘krenket’.

Sekulære Straffedommen
Uansett er slike overskrifter ment å skremme folk FRA å oppdra barn i den kristne lære, hvilket er å søke å frelse dem fra å havne i Lucifers grep. Bare overskriften, uansett hva saken inneholder, vil ofre mange til Lucifer, fordi foreldrene tør snart ikke snakke strengt til barn engang… Budskapet og fryktskapningen til å lyde kulturens luciferiske dogmer om ‘frihet’ til all slags perversiteter, til både barnevernet, media OG retten er HELT tydelig…. De er avslørt…

I luciferianerismen er de gode, og kristne de onde, og vice versa. Vi rapporterer, du bestemmer hvem som er hva. Valget er ditt. Valget er fritt (men ikke konsekvensene av valgene).

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=-_gti-jfXFE?rel=0&w=640&h=360]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=EdYtoYzR0vU?rel=0&w=640&h=480]

Det altovergripende problemet er nå at Staten ved Rettsapparatet kan gjennomføre og tillate luciferiske krefter fritt spillerom i menneskeheten, …. barn blir senere voksne mennesker…. Det startet allerede på 60-70 tallet ved den ‘frie barneoppdragelse’. Vi ser dem i fritt spillerom i verden i dag… dette vil bare gå nedover heretter… for kristne. For satanister er dette samfunnet Nirvana og Shangrila til sammen..

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/?p=4454

Anti-Krist Bevegelsen

Israel og Paven vil ha et nytt UN (FN) av Religioner
Når anti-Krist bevegelsen definerer ‘snillhet’ nå i det åpne som medløpere for å etablere Anti-Krist UN Nye Verdensorden Religion og Anti-Krist på tronen til det verdslige og fysiske Jerusalem, for Fred, selvfølgelig… de kaller det så…..så er ‘snillhet’ å kreve av foreldrene at deres barn SKAL avsverge G-d, og omfavne Lucifer og Anti-Krist og deres andre lovfestede satanistiske dogmer som gir dem meningsmonopol og all definisjonsmakt for ‘hattale’ og annet, i hva de kaller ‘demokrati’ (nytale), om ikke blir det fengsel. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner sies det.

peace

Israel’s Peres Pitches “UN of Religions” to Pope, for ‘Peace’
http://endtimeheadlines.org/new-world-order/israels-peres-pitches-un-religions-pope/

Død og destruksjon, det frydes de ved… underminere kristne verdier og grunnlag for enhver nasjon, å utrydde det gode, mens det onde får full frihet… da er de i sitt ess.

11. September (9/11) 2014, sa Obama; «in two weeks, I will chair a meeting of the UN Security Council to further mobilize the international community around this effort

IN TWO WEEKS, I WILL CHAIR A MEETING OF THE UN SECURITY COUNCIL

Did you know that it is illegal for an American President to hold an office on the UN Security Council?

Obama First US President To
Chair UN Security Council

Sublimal Obama With Devilish Horns
sublimalObama

SEPTEMBER 11 + 14 DAYS = SEPTEMBER 25!!!

Thursday, September 25, 2014

1 Tishrei, 5775

HAPPY NEW YEAR!!! FEAST OF TRUMPETS!!!

http://2fletchdr222.blogspot.com/2014/09/two-astronomical-details-most-will-not.html

Joda, disse skal nok sørge for at barna får det ‘fritt og fint’ i Lucifers Kongerike på jord, utifra det Arbeiderpartiets Håkon Lie røpet som verdslige sosialistiske Nye Jerusalem.

Profetene har ALLTID advart, men de stolte og satanistiske frafalne herskere har alltid visst bedre…

«We Will Re-Build» (WTC – 9/11, de samme ord Obama skrev på ONE World Order Trade Centers grunnstein), sier de i barnslig stolt trass (Esaias 9:10).

Love of Money

«Og han sa til mig: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor; landet er fullt av blodskyld (KARMA), og staden er full av urettferdige dommer (KORRUPSJON); for de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke. Derfor vil heller ikke jeg vise skånsel og ikke spare dem; jeg vil la deres gjerninger komme over deres eget hode (KARMA)». – Esekiel 9:9-10

De hadde muligheten til å velge å utbre politisk den åndelige fred som gror organisk utifra menneskenes hjerter som Messias Jesus Kristus gir, men de valgte en annen linje, motsatsen faktisk, den politiske verdslige, med terror, hat, vold og holocaust av alle som er av annen ånd enn dem. Deres form for politiske ‘fred’ vil vare like lenge som den tid G-d har tillatt at de skal få lov å holde på, for «å teste menneskene på jorden«, hva som er i deres hjerter, av hva slags ånd de er av, hvem som blir forført og ikke. Det kommer dessverre til å bli millioner av millioner av ofre for deres ondskap som rår i deres indre. Alle hadde fritt valg, men valgenes konsekvenser er en ikke fri for.

«Og den som forfører én av disse små som tror på mig, for ham var det bedre om det var hengt en kvernsten om hans hals, og han var kastet i havet.» – Markus 9:42.

Jeg vil dermed tro at det er mange i rettsapparatet og fengselsvesenet og statsstyrelsen OG FN, som har mye større problemer å hanskes med på litt sikt enn den forelder som tar noen dager i fengsel for å ha knipset barnet på fingrene.

«.. Dette ville vi glede oss i og tålmodig lide, men ynkes over, om det skulle være noen så uforstandig dommer, som ville påta seg å straffe det Gode, da det Onde har frihet», som Hans Nielsen Hauge sa det mens han satt fengslet nyttårshelgen 1799, idet ett nytt milennium var iferd med å rinne.

«Herren skal sende forbannelse, forferdelse og trusel mot dig i alt det du rekker din hånd ut til og tar dig fore, inntil du blir ødelagt og hastig går til grunne for dine onde gjerningers skyld, fordi du forlot mig». – 5 Mosebok 28:20

Jepp. At disse som forfører disse små barn inn i satanismen og luciferismen og bruker statsmakten til det, at de forbannet må være, anser jeg bare som helt rettferdig. Bare synd på alle de uskyldige de drar med seg i sin elendighet. Judea og Israels Hus falt fra nåden og kom under forbannelsene for lenge siden for sine karnalske åndsløse og verdslige disposisjoner og dansen rundt gullkalven, og de vil gjerne dra så mange som mulig mennesker med seg i forbannelsen sammen med seg:

Esekiel 7:23 «1Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: 2Og du menneskesønn! Så sier Herren, Israels Gud, til Israels land: Ende! – Enden kommer over landets fire hjørner. 3Nu kommer enden over dig, og jeg vil sende min vrede mot dig og dømme dig efter din ferd, og jeg vil la dig bøte for alle dine vederstyggeligheter. 4Jeg vil ikke vise skånsel mot dig og ikke spare dig; men jeg vil la dig bøte for din ferd, og dine vederstyggeligheter skal komme over dig selv, og I skal kjenne at jeg er Herren. »
[ ]
«Gjør lenken ferdig*! For landet er fullt av bloddommer, og byen er full av vold. 24 Og jeg vil la de verste av hedningene komme, og de skal ta deres hus i eie, og jeg vil gjøre ende på de frekkes stolthet, og deres helligdommer skal vanhelliges. 25 Det skal komme redsel, og de skal søke frelse, men der er ingen. 26 Ulykke på ulykke skal komme, og rykte på rykte skal opstå, og de skal søke efter syn hos profeten, og lov skal ikke være å finne hos presten eller råd hos de gamle; 27 kongen skal sørge, og høvdingen skal klæ sig i forferdelse, og hendene på landets folk skal skjelve. Efter deres ferd vil jeg gjøre med dem, og med deres dommer vil jeg dømme dem, og de skal kjenne at jeg er Herren.»


Walter Veith On Luciferian Worshippers

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=P_7GIyqQuhw?rel=0&w=640&h=480]

Men en liten del av både Judeanere og Israels Hus, anglo Saxons – (I)Saacs Sons – Israels 10 Tapte Stammer, skal bli frelst. For deres skyld vil G-d intervenere gjennom Jesus Kristus. Han med himmelnøklene.

La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke ! For Guds rike hører slike til..” (Mark.10,13-15)

Statens og FN’s beherskere ofrer dem til Molok/Baal og innvier dem til Lucifer. Velsignet være de som har omsorg for barna ved å forberede dem for livet og evigheten under Jesus Kristus – Messias – sin beskyttelse. Der er de og deres sjel trygg for ondskapens innflytelse.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=IT_nA1GTwJM?rel=0&w=853&h=480]

Relevant lesning

Juda’s Løve har forlatt landet Norge
http://www.riksavisen.no/?p=9957

Budbringeren om dommedag; The Harbinger
http://www.riksavisen.no/?p=9475

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

4 Kommentarer

 1. Pingback: Norges Stjålne Barn – Statlig oppdragervold | Riksavisen

 2. De satanistiske humanister tilhører den samme bevegelse

  Satanismen i humanismen
  http://www.riksavisen.no/?p=4454

  http://www.riksavisen.no/wp-content/uploads/russel1.jpg

 3. Original FN/UN «human rights» declaration of the communist french revolution 1798

  Vi finner the All Seiing Eye, og The Serpent.

 4. Etter at de har bidratt til å bygge ned alt som er hellig for andre, så vil vi tilbake til Kvitekrist sine religiøse verdier, ikke Noahide-lover og/eller annen primitivisme..

  Author Douglas Rushkoff discusses his controversial new book «Nothing Sacred: The Truth About Judaism,» (Original broadcast June 2004)

  Douglas Rushkoff on returning to religious core values.

  https://www.youtube.com/watch?v=i-WnMroXk-8

  De som gidder å lese historie, det kan gjerne være sekulære historiebøker for meg, men få bøker som Bibelen beskriver vårt folks fremgang og undergang, og hva som skapte dem begge… De fikk sin tid til å holde seg på Lysets side, så ble de korrumpert oftest fra toppen og nedover, og så falt de, alt fra Babylon, Israel, Romeriket, Ottomanske riket – ALLTID ender de slik fordi de ender i fornedrelse og all slags perversjoner, sodomi, barneblodofringer, korrupsjon og urett…

  1600’s, Sir Isaac Newton taught us that for every action in the physical world, there is an equal and opposite reaction.

  Even enemies of G-d as Ingersoll admits there are consequences:
  “There are in nature neither rewards nor punishments — there are consequences.”
  ― Robert G. Ingersoll, The Christian Religion An Enquiry

  “I believe that we are solely responsible for our choices, and we have to accept the consequences of every deed, word, and thought throughout our lifetime.”
  – Elisabeth Kubler-Ross

  «When faced with undesirable consequences, you want to first identify the cause. Next, determine the action you need to take to mitigate, change, or eliminate them. Then get in gear and do whatever is necessary to correct the situation. Action, not complaining, brings results.

  If you fail to take personal responsibility for your actions, you will exacerbate your situation. Those who blame others for their circumstances develop a victim mentality. The result is a belief that they have no power over the direction of their destiny. This type of thinking leads people to accept suffering as normal and unavoidable.»

  http://www.presspublications.com/opinionscolumns/146-dare-to-live-without-limits/3779-accept-the-fact-that-actions-have-consequences

  Did you hear that Douglas Rushkoff ?

Legg inn kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.