21. Mai forkaster Stortinget protestantismen

Jesuittene har snart lykkes og legge under seg alle verdens land, Norge som verdens siste protestantiske bastion står for tur. Skal Lyset fra Norden seire, eller slokne?