21. Mai forkaster Stortinget protestantismen

Kristus er mellommann i kristendommen, ikke den babylonske jøde-paven med sin avlatsforretning, og overdådige pengebinge. Den 21. Mai forkaster et korrupt Storting protestantismen, ved Grunnlovsendring av § 2, det siste protestantiske land i verden faller for uærlige krefter. Dette er historisk. Åndskrigen er tilsynelatende vunnet etter innfluens av den verdslige pavemakt, jesuitter og jødedom.

Protestantismen forsvinner 21. Mai 2012. Det var aldri nødvendig med noen Luthersk refomasjon, vi er tilbake til femtenhundretallet under pavemaktens åk. Jesuittene har snart lykkes og legge under seg alle verdens land, Norge som verdens siste protestantiske bastion står for tur. Skal Lyset fra Norden seire, eller slokne?

‘All makt i denne sal‘, sa Johan Sverdrup om Stortinget for over 100 år siden. Politikerne ville ikke begrenses i å selge ut både land og folk, av hverken Grunnlov eller folket selv. Grunnloven har alltid beskyttet folk mot politikeres overgep, siden Høyesterett skulle alltid påse at politikerne ikke lager noen lover i strid med Grunnlovens prinsipper om individets friheter, og angi politikernes begrensninger, ikke kunne lage lover i strid med Grunnlovens prinsipper og ånd.

Alt hva de sier de vil ha om menneskeretter og annet, det har vi i Grunnloven allerede, vi har alltid hatt det. En individfokusert konstitusjon, Europas eldste, verdens nest eldste. Men for disse bakstrevere er det kollektivet som gjelder, ikke individet.

De er igrunn lur disse globalistene. Bruker alle andre unnskyldninger, enn det som saken virkelig handler om. Global harmonisering ved nasjonal destruksjon. Grunnloven forbyr faktisk også akkurat de endringer de gjør nå, idet dette bryter med dens prinsipper og ånd (§112).

De ville gjøre som de selv og deres internasjonale oppdragsgivere ville. Protestantismen opphører, Paven koser seg. En hundrevis av år gammel katolsk drøm går i oppfyllelse. Katolisisme, jødedom, sionisme og islamisme er etter 21. Mai likestilte religoner i Norge, under paraplyen ‘humanisme’.

Mange vil sikkert være glad for det, men for oss som ser med åndens øyne, så er dette første steget mot den endelige stadie, hvorav høyere makter trekker tilbake sine velsignelser fra et frafallent folk og land. De valgte bort velsignelsene selv.

Det sies om den katolske kirke at når den er i minoritet er den snill som et lam, når den er likestilt er den lur som en rev, og når den er i majoritet er den rasende som en tiger. Det er hva vi får om dette tillates. Enhver kan takke seg selv når den dagen kommer.

Fra samme dato kan korset like godt strykes av flagget, og fra denne dato er ikke Kvitekrist etter over 1000 år lenger dette landets åndelige beskytter.

Historiens gang

Planmessig og tålmodig har de jobbet frem mot dette……..

Grunnlovens § 2 (opprinnelig fra 1814)
«Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.»
http://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8deparagrafen

Grunnlovens § 2 (fra 1851/1956)
I 1851 ble jødene tillatt å bosette seg i riket (takket være Henrik Wergeland). Fra 1956 fikk også jesuittene (katolikkene) tilgang. Bare siden andre verdenskrig har altså våre jødiske makthavere og katolikkene klart å ødelegge en protestantisk nasjon. Av en pave som kaller seg kristi vikar, som til og med er tidligere nazist.

I 1964 ble §2 endret på nytt, denne gang ved at retten til fri religionsutøvelse ble tilføyd.

Bestemmelsen lyder inntil nå (2012):
«Alle Indvaanere av Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme.»

«Kristendommen styrkes i Grunnloven
-Det er feil det som hevdes av enkelte aktører for tiden. Kristendommen flyttes ikke ut av Grunnloven, det er Luther som flyttes ut. Den nye verdiparagrafen styrker kristendommen som vår nasjons verdigrunnlag, sier Dagrun Eriksen.»
http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/artikkel?p_document_id=69029

Såkalte kristne lyver så det renner av dem. De jobber for jesuttene. Hva denne dame fra «Kristelig» Folkeparti ikke tar med er at de ikke er kristne i ordets rette forstand hverken katolikker eller kristen-sionister, som begge er kontrollert av Baron Rothschild, de er dogmatisk og mentalt sett i jødedommen.

I fedrelandssangen vår synger vi om hvordan Kong Sverre talte Roma midt imot. Og våre forfedre har alltid vært stolt av dette faktum. Nå er frafallet her.

Lederen i det ekumeniske Norges Kristne Råd er idag katolikk. Hun anses som en kristen leder, selv om katolisismen og det katolske system overhodet ikke er kristen, og på alle måter ubibelsk. Enhet i Kristus skal erstattes med enhet i katolisismen. Bibelen betrakter den Katolske Kirke som Anti-Krist, ‘dyret’ og ‘skjøgen’ som skjenker jordens makter (politikerne) med sin brusende vin. Luther og reformatorene så alle Bibelens kjennetegn på at den katolske kirken har alle de kjennetegn som passer med anti-krist. Derfor sa de at paven i Rom er Anti-Krist.

Grunnlovens § 2 fra Mai, 2012
”Verdigrundlaget forbliver vaar kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettigheder”.

Og katolisismen og kristen-sionisme og ‘humanisme’ (jødedom) blir dermed påstått denne nasjonens «Arv», hvilket er løgn, regelrett løgn – det er den Lutherske protestantismen som er denne nasjonens arv, ikke katolisismen eller humanismen.

Norge er faktisk det siste protestantiske land i verden. Tyskland ble jødisk/katolsk etter andre verdenskrig. Sverige og Danmark har falt for lenge siden. Island vet jeg ikke hvordan den nye Grunnlov blir, idet de lager ny Grunnlov for tiden.

«ryker §2, så ryker grunnloven og dermed statsdannelsen!»
– Ragnar Andersen, prest og statsstipendiat.

Stortinget skal gjøre Norge også katolsk/jødisk (‘humanistisk’) den 21. Mai 2012, da forsvinner protestantismen ut av Grunnloven her også, om korrupte politikere tverrpolitisk på Stortinget får det som de vil….. De har ikke lov å gjøre dette ifølge vår Grunnlov, men gjør de det likevel så er de per definisjon kriminell….

Grunnlovens §112:
«Dog maa saadan forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand»

Grunnlovsendringen vår skal derimot gjennom to Storting før den blir godkjent, så vi har muligheten til å følge med hvem som stemmer for at katolisisme og jødedom/humanisme skal være dette landets basis, ved å bruke aktivt stemmeseddelen å stemme bort overløperne. Men de kan i INGEN tilfeller endre nasjonens ÅND. Det har de ikke mandat til. Det har de herved gjort.

Katolisismen og jesuittene hater Luther for hans teser, mot avlat og kristi vikarer på jord (nazipaven), og Luther skrev en bok som var noe pinlig for jøder (‘Jødene og deres løgner’), derfor er det mange som har god grunn til å hate protestantismen.

De er snart i mål, tror de……. men de som ikke tror på gudommelige mirakler har kanskje en overraskelse i vente….

USA er protestantisk vil noen uvitende si. Nei, sier jeg – ikke lenger… USA har vært jødisk siden 1991.

«George Bush, indicated in Public Law 102-14, 102nd Congress, that the United States of America was founded upon the Seven Universal Laws of Noah.

In the same year George W. Bush announced the emergence of the New World Order, he proclaimed the United States as being based on the Noahide Laws. Nevermind that our country was based on God, or a Bill of Rights, or a Constitution to protect us from tyrants such as he was».


http://www.noahide.org/article.asp?Level=456&

– herifra er den nye verden basert på noahide lover og katolsk ‘humanisme’ med sine inkvisjoner av alle protestantiske kjettere…… Norge er siste land i transformasjonen og utslettelsen av kristendommen…….

Militæret og domstolen kan ikke beskytte oss

Paven i Roma koser seg. Han fikk tatt knekken på den lutherske protestantismen til slutt ved å korrumpere landets politikere. Katolisisme, jødedom, talmudisme, khazarisme (sionisme), islamisme – alt forent i det inflaterte begrep ‘HUMANISME’ er snart alle likestilte statsreligioner i Norge. 1000 års historie er snart over.

«Ingen må la seg forlede av politikernes falske og snedige argumentasjon… i denne saken. 2012 er like alvorlig som 1940! KrF’s opptreden har likhetstrekk med landssvikernes opptreden i 1940-45. Statsminister Bondevik og helseminister Høybråten hadde ansvar for drap av mange flere norske liv i sin regjeringstid enn Hitler og Quisling hadde under hele peioden 1940-45. Dessuten tok KrF-statsråder initiativ til å avsette bibeltro prester. Nå er KrF med på å fjerne all bibelforankring både for Den norske kirke og for staten i Grunnloven. Igjen opplever vi et landssvik. Vi ble tatt på senga i 1940 på grunn av politikeres udugelighet. La det ikke skje igjen!» – Ivar Kristianslund
http://www.ikrist.com/cgi-bin/npublish/viewnews.cgi?id=1334767246

Jeg lar ikke tvilen komme politikerne til gode som Kristianslund, og skylder på ‘udugelighet’. De vet akkurat hva de gjør….. og de er svært dugelige i hva de gjør…..

Dommere nekter å underskrive uavhengighetserklæringer fra de andre statsmakter av samme årsak. De kan ikke undertegne og sverge på å dømme rett og rettferdig, helt uavhengig av de andre statsmakter, så lenge de vet at de ikke kan oppfylle dette, fordi det har alltid, fra andre verdenskrig og sikkert før det også, vært samrøre mellom udemokratiske krefter å kuppe vårt land, samarbeidet på tvers av statsmaktene som skulle trygge individet mot overgrep fra en enkelt av dem.

Hvorfor dommerforsikringer er viktig
http://www.riksavisen.no/?p=9049

Svikets makt
«En nasjon kan overleve sine dårer, og selv de ambisiøse. Men kan ikke overleve forræderi fra innsiden. En fiende ved porten er mindre formidabel, for han er kjent og han bæ…rer sine bannere åpenlyst. Men forræderen beveger seg blandt dem innenfor porten fritt, hans lumske hvisking vandrer gjennom alle galeiene, hørt selv i regjeringens korridorer. For forræderen fremstår ikke som en forræder – men snakker i tonefallene til sine ofre, og bærer deres ansikt og deres plagg, og han appellerer til usselhet som ligger dypt i hjertene til alle mennesker. Han nedbryter sjelen til en nasjon – han jobber i hemmelighet og usynlig om natten for å undergrave pilarene i en by – han infiserer den politiske kropp slik at den ikke lenger kan motstå. En morder er mindre å frykte.»
– Cicero, 42 f.Kr.

Hva vi har sett gjennom de siste sekler et skjult glidende statskupp…., hvor kun de som støtter agenda har blitt nominert til noen som helst politisk eller byråkratisk posisjon. Disse krefter besitter og kontrollerer alle fire -4- statsmakter. Samrøre.

Resultatet er at vi ikke har hverken Forsvaret eller Domstolen til å beskytte oss mot de som har overtatt Statsmakten lenger……… sad, but true……

«Hvad er det som foregaar i vort Land? Vold, Lovbrudd, Revolution saalangt som bare Baaheten og Styrløsheten rækker. Det er ikke en Ophisselse i Øieblikket, det gjelder at skape varig Rædsel og Kaos blandt Menneskene, det er en Plan, med Undergang for Liv og Lov og Ret som Maal. Et sted lemlestes Politiet, Samfundets Ordensvern, et andet Sted optræder Bander og forbyder Folk at arbeide. Et Sted bruker de Kniv, et andet Sted skyter de. Vold, Lovbrudd, Revolution. Jeg lægger væk Dagens Aviser og venter nye Utskeielser imorgen. Lever jeg i Norge?» ~ Knut Hamsun, 1932

«Mektig og upålitelig»
http://www.klassekampen.no/59528/article/item

«Forsvarsminister Espen Barth Eide bekrefter overfor Klassekampen at å være forsvarsminister er samme jobben som han hadde før, bortsett fra at han nå er øverstkommanderende. () Før var det Forsvarssjefen som var øverstkommanderende.» – Norulv Øvrebotten

Dette skjedde i 78-79 under Torvald Stoltenberg som Forsvarsminister hvor militæret kom under politisk kontroll, og deretter ikke lenger beskyttet nasjonen mot ytre som indre fiender, men som beskyttere av de til enhver tid rådende politiske makthavere. Vi ser den samme mangel på UAVHENGIGHET her som i domstolene. Hvorfor? Svaret gir seg selv……

Avkristning av Norge

Grunnlovsendringer 21. Mai avkristner Norge.

Hvis jeg hadde funnet det bevist at jesuitter og jøder har konspirert for å avkristne Norge, og unndra Norge som nasjon velsignelsene ved å være under Kvitekrist sin åndelige beskyttelse, og fjerner oss fra Gud og binder oss til verdslige makthavere og åndelige sjarlataner, og heller la nasjonen komme under forbannelsen, så tror jeg nok at jeg ville ha jobbet politisk for at det neste Storting fikk rullert tilbake alle Grunnlovsendringer av § 2 helt tilbake til 1814.

Ikke nødvendigvis alle av dem, for mange av dem er sikkert helt enig med meg og har blitt glad i denne lille fredsommelige nasjon langt mot nord, landet med melk og honning som Gud sendte oss 10 tapte stammer av Israel til – Abrahams Barn, men de som eventuelt bedriver statsundergravende virksomhet, må vi som nasjon kunnne beskytte oss mot.

Vi kan ikke tillate noe holocaust av Israels Barn her i nord, som følge av at Gud’s velsignelser for land og folk trekkes tilbake, fordi noen folk med definisjonsmakt og politisk makt velger å tjene Molok istedenfor.

Mer åpenhet og demokrati. Det er tingen! Vi skal møte hat mot vår kultur med kjærlighet, åpenhet, sannhet og ærlighet!

I ordet KJÆRLIGHET er det 10 bokstaver. 8 av disse er ÆRLIGHET!

Er Stoltenberg jøde?
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/er-stoltenberg-j%C3%B8de/

Både Kong Sverre og Kong Olav den Hellige vil sikkert vri seg i graven over det som skjer.

Hvordan gjør de dette, avkristner landet vårt altså? Ved å innføre «retten til ikke å bli fornærmet«, av våre nasjonale symboler.

«Argumentet blant de juridiske ekspertene er at den europeiske Menneskerettighedsdom-stolen introduserte begrepet «rett til ikke å bli fornærmet» som en ny kategori i menneskerettighetene. En kategori som professorer mener åpner en stor dør til søksmål mot alle typer av religion i den offentlige sfære.»
http://bjornolav.blogspot.com/2010/06/korset-i-flagget-kan-bli-borte.html

Dette er historisk. Anti-Krists krefter er iferd med å få full kontroll over vårt samfunn. Vi er på stadie omtrent 1918 hvor jødiske Hr. Blank (Lenin) og Trotsky (Bronstein) og bolsjevik-revolusjonen tok kontroll over Russland. 66 million av Abrahams Barn gikk med i tidenes holocaust. 70 års åndelig mørke fulgte for det folk som lot det skje.

Jesuitter og 22/7

Jeg er mistenksom av natur og finner det rart at denne norske grunnlovsendring skal gjennom Stortinget mens alle har fokus på ABB, ingen debatt om dette skjebnevalg….. (?)

Relevant

Den 21. Mai 2012 opphører vår kristne kulturarv
http://www.riksavisen.no/den-21-mai-2012-opphorer-var-kristne-kulturarv/

Gruppe saksøker Stortinget for avkristning av Norge
http://www.riksavisen.no/gruppe-saksoker-stortinget-for-avkristning-av-norge/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

39 Kommentarer

 1. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

 2. Pingback: Levy Jensen med et øyeblikks klarsyn. Ayelet Azoury vil ha dødstraff for antisemittisme i Norge? – Riksavisen

 3. Pingback: Liket i Slottsparken, Mene, mene, tekel ufarsin Babylonske Sovjet-Israel – Riksavisen

 4. Pingback: Astarte ble Ari Behn’s bane – Riksavisen

 5. Pingback: Hvorfor mislikes ‘jøder’ og jesuitter? – Riksavisen

 6. Pingback: Norges Kongehus; Israelitter eller Jøder? – Riksavisen

 7. Pingback: Antisemittisme; Ytringenes Grenseland – Riksavisen

 8. Pingback: Norgespartiet har blitt Gale Globale – Riksavisen

 9. Pingback: Island: En Nasjon av Bastarder (Dokumentar) – Riksavisen

 10. Pingback: Menneskerettighetene må ut av den Norske Grunnloven – Riksavisen

 11. Pingback: Den norske kristne kongerekke opphørte i 1957? – Riksavisen

 12. Pingback: Frimurerne beordrer EU: Åpne grensene for «Immigrasjon ueber alles» – Riksavisen

 13. Pingback: Frimurernes Menneskerettigheter for ‘Frihet, Likhet og Brorskap’ (?) – Riksavisen

 14. Pingback: Norge trenger å skifte Kongehus, Frimureri forbys – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.