De uelskedes sår, ateismens faderløse basis

Å føle seg uelsket som å være ateist er en lavere karnalsk bevissthetstilstand som en kan frelses og helbredes ifra.