De uelskedes sår, ateismens faderløse basis

Å føle seg uelsket som å være ateist er en lavere karnalsk bevissthetstilstand som en kan frelses og helbredes ifra. Det er synd på alle de menneskene som ikke er bevisst på sine psykologiske og følelsesmessige motivasjoner. Den fraværende far fremkommer allerede i Bibelehistorien, i Jesus sitt liv, som en jødisk tradisjon; matriarkatet.

Til flere år jeg studerer på religioner og ideologier generelt, til mer blir jeg betatt av genialiteten og kompleksiteten i læren som ble til av Jesus sitt liv på jorden… Graven er tom, det er like mye psykologi involvert som det er teologi. Døden har ingen makt eller kraft over det gjenfødte åndsvesen som er forenet med det åndelige Faderprinsippet, samme hvor mye det ble utsatt for undermenneskers og troløses ondskap.

bolch

I mellomtiden kaver de fælt rasjonelt og intellektuelt å finne sin opprinnelse, sin ånd, men den var aldri langt fra dem. Problemet var bare at de forkastet den som ledd i sin tidlige programmering. De er trent og indoktrinert til å bli sitt lederskaps barn..

«Ateisme er ikke et resultat av objektiv vurdering av bevis, men av sta ulydighet, det oppstår ikke fra forsiktig anvendelse av fornuften, men fra forsettlig opprør». – James S. Spiegel. «Avvisningen av Gud er et spørsmål om vilje, ikke av intellekt,» hevder han.

Moder Jord skal vi dø ifra samme hva, trenger ikke gjøre noe som helst for det, skjer helt automatisk. Å takke nei til Faderen, er å takke nei til Ånden, og det Evige Livet. Det er hva en var før en inkarnerte i kropp, via Moderens livmor. Denne avvisning skjer av eget fritt valg. Skjer det så vil de for evig søke å få lederen av Faderlandet sin gunst, statsministre eller presidenter har blitt deres fadersubstitutter, blir menneskelige gudevesener for dem, – derfor er de så autoritetstro, nærmest til det selvutslettelige.

bolch2

«Ateister, agnostikere og andre troløse, deler de faderløses forbannelse», sier psykiater og professor Paul C. Vitz som underviser ved New York Universitetet, som en gang var en av dem selv.

Faith of the Fatherless: The Psychology of Atheism
https://www.amazon.com/Faith-Fatherless-Psychology-Paul-Vitz/dp/1586176870

Hva har jøder, feminister og homoer (dominerende og kontrollerende mor) felles med ateister og agnostikere? Forskning viser at ateisme og agnostisisme også skyldes fraværende fedre syndromet som de kompenserer for.

Dette er selvfølgelig årsaken til at Mot Dags Gudmund Harlems datter Gro Harlem Brundtland populariserte alenemødrene og skilsmissene… Bryte ned familieinstitusjonen, så barna blir faderløse og statens barn… Snedig hva?

obamayouthgroupsymbol

Når marxistene ønsket å underminere og effekivt torpedere ethvert samfunn for å skape sin nye orden utav kaos, så visste de akkurat hva de måtte gjøre over en halv generasjon eller så…, det dreier seg om psykopolitikk. Men samfunnet blir vel aldri bedre av å bli forsøkt kurert av samme folk som har skapt elendigheten?

Kulturmarxismen uten opposisjon i norsk politikk
http://www.riksavisen.no/?p=10010

Like faderløs som Jesus var i sin fødselshistorie i den jødiske familietradisjon med sterk kone og svak mann (matriarkat), like fraværende er fedrene til disse ulykkelige sjeler, som påvist i forskningen til Paul Vitz, hvor han studerer og analyserer livene og oppveksvilkårene til en rekke kjente ateistiske personligheter.

Samfunnet skapte ubalanser, med uante konsekvenser for unge sjeler og sinn… vil en dag bli dommen over en samtid som har gått av hengslene og skapte disse ‘tomme sjeler’, karnalske og materialistisk, med feil politikk.

bonch-bruevich-lenin-i-deti

Den fysiske mangel eller deprivasjon som en gang var skapt, kan rettes opp en gang. Frelsen kan finnes. Balansen kan gjenopprettes. Påskemorgen slukker sorgen. Finn den åndelige Fader; Gud.

Noe av listen som Vitz presenterer i sin bok:

Ateister med fedre som døde:
• David Hume—var to år gammel når hans far døde.
• Arthur Schopenhauer—var seksten år gammel når hans far døde.
• Friedrich Nietzsche—var fire år gammel når hans far døde.
• Bertrand Russell—var fire år gammel når hans far døde.
• Jean-Paul Sartre—var femten måneder gammel når hans far døde.
• Albert Camus—var ett år gammel når hans far døde.

Ateister med overgripende og veike fedre:
• Thomas Hobbes—var syv år gammel når hans far sviktet familien.
• Voltaire—hadde et bittert forhold med sin far, hvis etternavn (Arouet) han forkastet.
• Baron d’Holbach—was estranged from his father and rejected his surname (Thiry)
• Ludwig Feuerbach—var skadalisert med sin fars offentlige avvisning av sin familie (for å bo med en annen kvinne)
• Samuel Butler—var fysisk og følelsesmessig brutalisert av sin far.
• Sigmund Freud—hadde bare forrakt for sin far som en “sexuell avviker” og som en veik mann.
• H. G.Wells—forraktet sin far som neglisjerte sin familie.
• Madalyn Murray O’Hair— hatet intenst sin far, sannsynligvis grunnet overgrep.
• Albert Ellis—var neglisjert av sin far, som etter hvert forlot hele familien.

Mens denne listen er imponerende nok, er Vitz samlede sak for sin avhandling ikke begrenset til disse, men omfatter analyser av kjente teister fra samme era. Disse lærde har hatt gjennomgående sunne relasjoner med sine fedre eller andre vesentlige farsfigurer.

http://www.apologetics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=469:the-causes-of-atheism&catid=96:bonus-content&Itemid=80

Så hva er det lureste myndigheter i kulturmarxistisk ånd kan gjøre for å ødelegge et samfunn – etter fugl fønix prinsippet, Orden Utav Kaos? – Ved å skape det ateistisk samfunnet, det amoralske, grenseløse, og nesten ikke levelig i… Svaret gir seg selv.. sørg for at menneskebarna føler seg avsondret og neglisjert av sine foreldre, spesielt fedrene, fra tidlig alder, institusjonaliser dem, la fornuft og intellekt og rasjonalitet, ikke kjærlighet, være hva de oppdras med i institusjonene (hjernevask), så vil de adoptere den kulturmarxistiske nihilistiske ånd.

Ifølge Vitz er det tre typer av disse fraværende fedre:

1. Han kan være til stede, men åpenbart svak, feig og ikke verdig respekt, selv om ellers hyggelig eller «fin» (Oa: mao ‘en feminist dott»)
2. Han kan være til stede, men fysisk, seksuelt eller psykologisk overgripende.
3. Han kan være fraværende gjennom død eller ved å svikte eller forlate familien.

Kommunistiske Manifest.

Oppløs familien. Avskaff Gud. Samme sak. La lederskapet være farsbildene.
:

Avskaffelse av familien! Selv de mest radikale hisser seg opp over dette beryktede forslaget fra kommunistene og marxistene. Det er like fullt akkurat hva som har skjedd.

hitler_children

«På hvilket grunnlag er den nåværende familien, den borgerlige familie, basert på? På kapital, på privat vekst for familien. I sin helt utviklede form, eksisterer denne familien bare blant borgerskapet. Men denne tilstanden av ting finner sitt supplement i det praktiske fravær av familien blant proletarer, og i offentlig prostitusjon. Den borgerlige familien vil forsvinne som en selvfølge når dens komplementær forsvinner, og begge vil forsvinne når kapitalen forsvinner.»

http://www.anu.edu.au/polsci/marx/classics/manifesto.html

Kunsten blir da å inndra privat kapital, at folk flest får styre pengene sine selv, til fordel for kulturmarxistisk elite som styrer den for dem igjennom deres kontroll over Statsmakten – det gjør at menneskebarna tilber de politiske ledere som guder. Noen dårlige substitutter oftest.

Paradokset: Den Faderløse drømmer, blir Faderfigur for hundrevis av millioner mennesker.
Paradokset: Den Faderløse drømmer, blir Faderfigur for hundrevis av millioner mennesker.

Å skape en ateist

Å skape ateister av alle er marxismens mål og mening.

Professor i filosofi og religion ved Taylor Universititetet i Upland, Indiana, James S. Spiegel har skrevet boken «Hvordan ateisten blir skapt’ (The Making of an Atheist: How Immorality Leads to Unbelief). Kort fortalt fant Spiegel ut at ateismen er en religion av umoralske undermennesker, som nekter å gi avkall på sine laster..

«Avvisningen av Gud er et spørsmål om vilje, ikke av intellekt,» hevder han.

«Ateisme er ikke et resultat av objektiv vurdering av bevis, men av sta ulydighet, det oppstår ikke fra forsiktig anvendelse av fornuften, men fra forsettlig opprør . Ateisme er undertrykkelse av sannheten ved ondskapsfullhet, den kognitive konsekvens av umoral..»

«Kort sagt, så er det synden som er vantroens mor.»

«» Mennesket ble skapt i Guds bilde, og far-barn-forholdet speiler det at mennesker er Guds ‘avkom», sier Spiegel.»Vi ubevisst (og ofte bevisst, avhengig av ens verdensbilde) former vår Gud etter mønster av vår jordiske far.

«Men, når ens jordiske far er defekt, enten på grunn av dødsfall, at en blir forlatt, eller misbruk, vil det nødvendigvis påvirke ens tenkning om Gud.»

Når forholdene til de verdslige fedre er dårlige, av forskjellige grunner, vil dette påvirke ens forhold til Gud, siden den jordiske modellen er bildet som skapes i det indre av den åndelige Far. I Bibelen er Fader-bildet stort sett som Fader for nasjoner, ikke så mye for individer. Men der er alltid lederskap som gjerne vil fremstå som farsfigurer, faktisk profitterer de storlig på å skape fraværende fedre i samfunnet…. de skaper det av den årsak at de gjerne vil være farsfigur, bli sett opp til, beundret, tar avgjørelsene, etc. etc., og de lydige barn gjør ALLTID som disse ‘landsfadere’ sier.

tyrant_children

Noen av ateistene hvis fedre døde inkluderer David Hume og Friedrich Nietzsche. De med overgripende eller svake fedre er Thomas Hobbes, Voltaire og Sigmund Freud. Blant de nye ateistene, døde Daniel Dennetts far når Dennett var fem år gammel og Christopher Hitchens’ far synes å ha vært veldig fjern. Hitchens har tilstått at han ikke husker «en eneste ting om ham.»

For Richard Dawkins og Sam Harris, er det svært lite informasjon tilgjengelig om deres relasjoner med sine fedre.

«Det ser ut til at den psykologiske skaden fra en defekt far må kombineres med opprør – en vedvarende umoralsk respons av noe slag, slik som bitterhet, hat, forfengelighet, utilgivelighet, eller ynkelig stolthet. Og når dette opprøret er dypt eller langvarig nok, blir ateisme resultatet», forklarer Spiegel.

I hovedsak: «ateister velger endelig å ikke tro på Gud,» hevder forfatteren, og «dette valget forekommer ikke i et psykologisk vakuum.»

http://www.christianpost.com/news/christian-philosopher-explores-causes-of-atheism-44353/

Fra pattedyr til menneske

Der er en vei å bli gjenfødt til å bli menneske, fra pattedyrenes verden til å bli helt og fullt menneske, med verdier, med moral, med ånd, med åndelige lover, med samvittighet. Inntil gjenfødselen til ånd, er disse fakulteter fraværende hos det karnalske verdslige menneske.

Det er så klart bedre for dem selv og deres livsanskuelsers fortsatte eksistens at de heller søker å kaste Gud av tronen over sitt Skaperverk, heller enn at disse folkene skal innrømme for seg selv og andre at de er noen primitive, umoralske untermenchen – i sine grenseløse dyriske tilbøyeligheter… de helst ikke vil gi avkall på. De velger seg ‘dyrets merke’ – ikke utvikling.

Heller ikke vil de føle seg skyldbetynget eller som ‘syndere’ når de føler ting de har blitt fortalt det er ‘galt’ å føle… da kommer denne rasende pubertale reaksjon på Skaperen, som skapte dem slik. Så glemmer de ut at det var deres valg, basert på den frie vilje, – en gave skjenket menneskene i kjærlighet av Skaperen, og om de hadde lagt litt innsats og vilje i det, så hadde de funnet ut av dette, – og blitt fri. Skavankene som ledet til ‘synden’ (betyr; bomme på målet) trengte ikke lenger være en individuell forbannelse (fra syndefallet), men bli en liten mental feilprogrammering de lærte og utviklet seg utav og hevet seg over med noe selvdisiplin, med selvinnsikt og øket bevissthet som frukter, utav viljen til å endre seg og heve seg utav det dyriske element og miljø (jungelens lov). Dette er alkymiens mirakel.

Disse folkene har for det meste aldri opplevd farskjærlighet, de er mammagutter, og de søker høyt og lavt i intellektets irrganger hva som er galt med dem, men problemet løses ikke der… problemet er av følelsesmessig art, – ikke av intellektuell eller rasjonell art.

De har fremdeles muligheten til å bli forenet med sin Far i himmelen, om deres jordiske fedre har sviktet dem… Som over så under, er en esoterisk lov, ethvert fysisk fenomen har sin åndelige komplementær. I mellomtiden er de så sint at det fråder av dem ofte, sint på Gud, på sine fedre (latent og ubevisst), på alle mennesker som ikke deler deres smerte, og ha dette de uelskedes sår…, så prøver de så godt de kan å påføre alle andre samme sår, slik at de ikke skal være alene om sin ulykkelige psykologi og sjelstilstand.

Der finnes en vei, en metode. Jesus viste veien for å bli helbredet, han hadde selv samme erfaring. Lykke til.

Fra pattedyr (primat) til menneske
http://www.riksavisen.no/?p=9691

Ateismens Psykologi

Ateismens Psykologi

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring