Skriv ut Skriv ut

De uelskedes sår, ateismens faderløse basis

Å føle seg uelsket som å være ateist er en lavere karnalsk bevissthetstilstand som en kan frelses og helbredes ifra. Det er synd på alle de menneskene som ikke er bevisst på sine psykologiske og følelsesmessige motivasjoner. Den fraværende far fremkommer allerede i Bibelehistorien, i Jesus sitt liv, som en jødisk tradisjon; matriarkatet.

Til flere år jeg studerer på religioner og ideologier generelt, til mer blir jeg betatt av genialiteten og kompleksiteten i læren som ble til av Jesus sitt liv på jorden… Graven er tom, det er like mye psykologi involvert som det er teologi. Døden har ingen makt eller kraft over det gjenfødte åndsvesen som er forenet med det åndelige Faderprinsippet, samme hvor mye det ble utsatt for undermenneskers og troløses ondskap.

bolch

I mellomtiden kaver de fælt rasjonelt og intellektuelt å finne sin opprinnelse, sin ånd, men den var aldri langt fra dem. Problemet var bare at de forkastet den som ledd i sin tidlige programmering. De er trent og indoktrinert til å bli sitt lederskaps barn..

«Ateisme er ikke et resultat av objektiv vurdering av bevis, men av sta ulydighet, det oppstår ikke fra forsiktig anvendelse av fornuften, men fra forsettlig opprør». – James S. Spiegel. «Avvisningen av Gud er et spørsmål om vilje, ikke av intellekt,» hevder han.

Moder Jord skal vi dø ifra samme hva, trenger ikke gjøre noe som helst for det, skjer helt automatisk. Å takke nei til Faderen, er å takke nei til Ånden, og det Evige Livet. Det er hva en var før en inkarnerte i kropp, via Moderens livmor. Denne avvisning skjer av eget fritt valg. Skjer det så vil de for evig søke å få lederen av Faderlandet sin gunst, statsministre eller presidenter har blitt deres fadersubstitutter, blir menneskelige gudevesener for dem, – derfor er de så autoritetstro, nærmest til det selvutslettelige.

bolch2

«Ateister, agnostikere og andre troløse, deler de faderløses forbannelse», sier psykiater og professor Paul C. Vitz som underviser ved New York Universitetet, som en gang var en av dem selv.

Hva har jøder, feminister og homoer (dominerende og kontrollerende mor) felles med ateister og agnostikere? Forskning viser at ateisme og agnostisisme også skyldes fraværende fedre syndromet som de kompenserer for.

Dette er selvfølgelig årsaken til at Mot Dags Gudmund Harlems datter Gro Harlem Brundtland populariserte alenemødrene og skilsmissene… Bryte ned familieinstitusjonen, så barna blir faderløse og statens barn… Snedig hva?

obamayouthgroupsymbol

Når marxistene ønsket å underminere og effekivt torpedere ethvert samfunn for å skape sin nye orden utav kaos, så visste de akkurat hva de måtte gjøre over en halv generasjon eller så…, det dreier seg om psykopolitikk. Men samfunnet blir vel aldri bedre av å bli forsøkt kurert av samme folk som har skapt elendigheten?

Kulturmarxismen uten opposisjon i norsk politikk
http://www.riksavisen.no/?p=10010

Like faderløs som Jesus var i sin fødselshistorie i den jødiske familietradisjon med sterk kone og svak mann (matriarkat), like fraværende er fedrene til disse ulykkelige sjeler, som påvist i forskningen til Paul Vitz, hvor han studerer og analyserer livene og oppveksvilkårene til en rekke kjente ateistiske personligheter.

Samfunnet skapte ubalanser, med uante konsekvenser for unge sjeler og sinn… vil en dag bli dommen over en samtid som har gått av hengslene og skapte disse ‘tomme sjeler’, karnalske og materialistisk, med feil politikk.

bonch-bruevich-lenin-i-deti

Den fysiske mangel eller deprivasjon som en gang var skapt, kan rettes opp en gang. Frelsen kan finnes. Balansen kan gjenopprettes. Påskemorgen slukker sorgen. Finn den åndelige Fader; Gud.

Noe av listen som Vitz presenterer i sin bok:

Ateister med fedre som døde:
• David Hume—var to år gammel når hans far døde.
• Arthur Schopenhauer—var seksten år gammel når hans far døde.
• Friedrich Nietzsche—var fire år gammel når hans far døde.
• Bertrand Russell—var fire år gammel når hans far døde.
• Jean-Paul Sartre—var femten måneder gammel når hans far døde.
• Albert Camus—var ett år gammel når hans far døde.

Ateister med overgripende og veike fedre:
• Thomas Hobbes—var syv år gammel når hans far sviktet familien.
• Voltaire—hadde et bittert forhold med sin far, hvis etternavn (Arouet) han forkastet.
• Baron d’Holbach—was estranged from his father and rejected his surname (Thiry)
• Ludwig Feuerbach—var skadalisert med sin fars offentlige avvisning av sin familie (for å bo med en annen kvinne)
• Samuel Butler—var fysisk og følelsesmessig brutalisert av sin far.
• Sigmund Freud—hadde bare forrakt for sin far som en “sexuell avviker” og som en veik mann.
• H. G.Wells—forraktet sin far som neglisjerte sin familie.
• Madalyn Murray O’Hair— hatet intenst sin far, sannsynligvis grunnet overgrep.
• Albert Ellis—var neglisjert av sin far, som etter hvert forlot hele familien.

Mens denne listen er imponerende nok, er Vitz samlede sak for sin avhandling ikke begrenset til disse, men omfatter analyser av kjente teister fra samme era. Disse lærde har hatt gjennomgående sunne relasjoner med sine fedre eller andre vesentlige farsfigurer.

http://www.apologetics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=469:the-causes-of-atheism&catid=96:bonus-content&Itemid=80

Så hva er det lureste myndigheter i kulturmarxistisk ånd kan gjøre for å ødelegge et samfunn – etter fugl fønix prinsippet, Orden Utav Kaos? – Ved å skape det ateistisk samfunnet, det amoralske, grenseløse, og nesten ikke levelig i… Svaret gir seg selv.. sørg for at menneskebarna føler seg avsondret og neglisjert av sine foreldre, spesielt fedrene, fra tidlig alder, institusjonaliser dem, la fornuft og intellekt og rasjonalitet, ikke kjærlighet, være hva de oppdras med i institusjonene (hjernevask), så vil de adoptere den kulturmarxistiske nihilistiske ånd.

Ifølge Vitz er det tre typer av disse fraværende fedre:

1. Han kan være til stede, men åpenbart svak, feig og ikke verdig respekt, selv om ellers hyggelig eller «fin» (Oa: mao ‘en feminist dott»)
2. Han kan være til stede, men fysisk, seksuelt eller psykologisk overgripende.
3. Han kan være fraværende gjennom død eller ved å svikte eller forlate familien.

Kommunistiske Manifest.

Oppløs familien. Avskaff Gud. Samme sak. La lederskapet være farsbildene.
:

Avskaffelse av familien! Selv de mest radikale hisser seg opp over dette beryktede forslaget fra kommunistene og marxistene. Det er like fullt akkurat hva som har skjedd.

hitler_children

«På hvilket grunnlag er den nåværende familien, den borgerlige familie, basert på? På kapital, på privat vekst for familien. I sin helt utviklede form, eksisterer denne familien bare blant borgerskapet. Men denne tilstanden av ting finner sitt supplement i det praktiske fravær av familien blant proletarer, og i offentlig prostitusjon. Den borgerlige familien vil forsvinne som en selvfølge når dens komplementær forsvinner, og begge vil forsvinne når kapitalen forsvinner.»

http://www.anu.edu.au/polsci/marx/classics/manifesto.html

Kunsten blir da å inndra privat kapital, at folk flest får styre pengene sine selv, til fordel for kulturmarxistisk elite som styrer den for dem igjennom deres kontroll over Statsmakten – det gjør at menneskebarna tilber de politiske ledere som guder. Noen dårlige substitutter oftest.

Paradokset: Den Faderløse drømmer, blir Faderfigur for hundrevis av millioner mennesker.
Paradokset: Den Faderløse drømmer, blir Faderfigur for hundrevis av millioner mennesker.

Å skape en ateist

Å skape ateister av alle er marxismens mål og mening.

Professor i filosofi og religion ved Taylor Universititetet i Upland, Indiana, James S. Spiegel har skrevet boken «Hvordan ateisten blir skapt’ (The Making of an Atheist: How Immorality Leads to Unbelief). Kort fortalt fant Spiegel ut at ateismen er en religion av umoralske undermennesker, som nekter å gi avkall på sine laster..

«Avvisningen av Gud er et spørsmål om vilje, ikke av intellekt,» hevder han.

«Ateisme er ikke et resultat av objektiv vurdering av bevis, men av sta ulydighet, det oppstår ikke fra forsiktig anvendelse av fornuften, men fra forsettlig opprør . Ateisme er undertrykkelse av sannheten ved ondskapsfullhet, den kognitive konsekvens av umoral..»

«Kort sagt, så er det synden som er vantroens mor.»

«» Mennesket ble skapt i Guds bilde, og far-barn-forholdet speiler det at mennesker er Guds ‘avkom», sier Spiegel.»Vi ubevisst (og ofte bevisst, avhengig av ens verdensbilde) former vår Gud etter mønster av vår jordiske far.

«Men, når ens jordiske far er defekt, enten på grunn av dødsfall, at en blir forlatt, eller misbruk, vil det nødvendigvis påvirke ens tenkning om Gud.»

Når forholdene til de verdslige fedre er dårlige, av forskjellige grunner, vil dette påvirke ens forhold til Gud, siden den jordiske modellen er bildet som skapes i det indre av den åndelige Far. I Bibelen er Fader-bildet stort sett som Fader for nasjoner, ikke så mye for individer. Men der er alltid lederskap som gjerne vil fremstå som farsfigurer, faktisk profitterer de storlig på å skape fraværende fedre i samfunnet…. de skaper det av den årsak at de gjerne vil være farsfigur, bli sett opp til, beundret, tar avgjørelsene, etc. etc., og de lydige barn gjør ALLTID som disse ‘landsfadere’ sier.

tyrant_children

Noen av ateistene hvis fedre døde inkluderer David Hume og Friedrich Nietzsche. De med overgripende eller svake fedre er Thomas Hobbes, Voltaire og Sigmund Freud. Blant de nye ateistene, døde Daniel Dennetts far når Dennett var fem år gammel og Christopher Hitchens’ far synes å ha vært veldig fjern. Hitchens har tilstått at han ikke husker «en eneste ting om ham.»

For Richard Dawkins og Sam Harris, er det svært lite informasjon tilgjengelig om deres relasjoner med sine fedre.

«Det ser ut til at den psykologiske skaden fra en defekt far må kombineres med opprør – en vedvarende umoralsk respons av noe slag, slik som bitterhet, hat, forfengelighet, utilgivelighet, eller ynkelig stolthet. Og når dette opprøret er dypt eller langvarig nok, blir ateisme resultatet», forklarer Spiegel.

I hovedsak: «ateister velger endelig å ikke tro på Gud,» hevder forfatteren, og «dette valget forekommer ikke i et psykologisk vakuum.»

http://www.christianpost.com/news/christian-philosopher-explores-causes-of-atheism-44353/

Fra pattedyr til menneske

Der er en vei å bli gjenfødt til å bli menneske, fra pattedyrenes verden til å bli helt og fullt menneske, med verdier, med moral, med ånd, med åndelige lover, med samvittighet. Inntil gjenfødselen til ånd, er disse fakulteter fraværende hos det karnalske verdslige menneske.

Det er så klart bedre for dem selv og deres livsanskuelsers fortsatte eksistens at de heller søker å kaste Gud av tronen over sitt Skaperverk, heller enn at disse folkene skal innrømme for seg selv og andre at de er noen primitive, umoralske untermenchen – i sine grenseløse dyriske tilbøyeligheter… de helst ikke vil gi avkall på. De velger seg ‘dyrets merke’ – ikke utvikling.

Heller ikke vil de føle seg skyldbetynget eller som ‘syndere’ når de føler ting de har blitt fortalt det er ‘galt’ å føle… da kommer denne rasende pubertale reaksjon på Skaperen, som skapte dem slik. Så glemmer de ut at det var deres valg, basert på den frie vilje, – en gave skjenket menneskene i kjærlighet av Skaperen, og om de hadde lagt litt innsats og vilje i det, så hadde de funnet ut av dette, – og blitt fri. Skavankene som ledet til ‘synden’ (betyr; bomme på målet) trengte ikke lenger være en individuell forbannelse (fra syndefallet), men bli en liten mental feilprogrammering de lærte og utviklet seg utav og hevet seg over med noe selvdisiplin, med selvinnsikt og øket bevissthet som frukter, utav viljen til å endre seg og heve seg utav det dyriske element og miljø (jungelens lov). Dette er alkymiens mirakel.

Disse folkene har for det meste aldri opplevd farskjærlighet, de er mammagutter, og de søker høyt og lavt i intellektets irrganger hva som er galt med dem, men problemet løses ikke der… problemet er av følelsesmessig art, – ikke av intellektuell eller rasjonell art.

De har fremdeles muligheten til å bli forenet med sin Far i himmelen, om deres jordiske fedre har sviktet dem… Som over så under, er en esoterisk lov, ethvert fysisk fenomen har sin åndelige komplementær. I mellomtiden er de så sint at det fråder av dem ofte, sint på Gud, på sine fedre (latent og ubevisst), på alle mennesker som ikke deler deres smerte, og ha dette de uelskedes sår…, så prøver de så godt de kan å påføre alle andre samme sår, slik at de ikke skal være alene om sin ulykkelige psykologi og sjelstilstand.

Der finnes en vei, en metode. Jesus viste veien for å bli helbredet, han hadde selv samme erfaring. Lykke til.

Fra pattedyr (primat) til menneske
http://www.riksavisen.no/?p=9691

Ateismens Psykologi

Ateismens Psykologi

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

25 Comments

 1. Pingback: Pagan Soldiers of Odin with Oedipus issues – Riksavisen

 2. The End of Reason: A Response to the New Atheists – Ravi Zacharias

  https://www.youtube.com/watch?v=Jo3vRqrW8NU

  The End of Reason: A Response to the New Atheists Hardcover – May 11, 2008
  http://www.amazon.com/End-Reason-Response-New-Atheists/dp/0310282519

  The Real Face of Atheism Paperback – September 1, 2004
  http://www.amazon.com/Real-Face-Atheism-Ravi-Zacharias/dp/0801065119

  Can Man Live Without God Paperback – August 30, 2004
  http://www.amazon.com/Can-Man-Live-Without-God/dp/0849945283

 3. Homoseksuelle og ateister deler en skjebne:

  «He remembers never feeling treasured or affirmed by his dad who was an alcoholic and who consumed pornography. Bailey believes this began a pattern of turning to other males to find the affirmation he never received from his dad.»

  No higher values to identify with than the carnal lusts:

  «When a person abandons their inward belief that it was homosexual behaviors that define them as a person, then they must set out to rediscover what it is that actually does define their personhood. They must learn to embrace and give those higher human ideals a greater value and meaning within their own character and existence, than they gave to the homosexual addictions which they allowed to dominate their thinking and reasoning in the past.»

  https://www.lifesitenews.com/news/ex-gay-homosexuality-is-just-another-human-brokenness

 4. Pingback: Autoritetenes ondskapsfulle manipulative sjeldøderi | Riksavisen

 5. Pingback: Fønix Prosessen – Bli Ny | Riksavisen

 6. Pingback: Øivind Bergh, primatenes og de karnalskes førstemann i Norge. | Riksavisen

 7. Pingback: Nye militante Ateismens mordertokt på Chapel Hill

 8. Pingback: Til slutt kan man ikke tie lenger

 9. Pingback: Wicca gudinnen Gro Harlems helgenglorie står for fall

 10. The Father Factor Data on the Consequences of Father Absence According to the U.S. Census Bureau, 24 million children in America — one out of three — live in biological father-absent homes. Consequently, there is a «father factor» in nearly all of the social issues facing America today. – See more at:
  http://www.fatherhood.org/media/consequences-of-father-absence-statistics

 11. C. Political Leaders With Daddy Problems

  Josef Stalin’s father, Vissarion, was despised by his son for his heavy drinking and brutality. Josef was very close with his mother, Ekaterina, but hated his father after watching him repeatedly come home drunk and beat-up his mom. Vissarion regularly drank away the family income, and Joseph was himself also often beaten, coming to instinctively loathe all authority.

  Chairman Mao Tse-Tung had a violent relationship with his father, with the two often coming to blows. Dad objected to his son’s laziness and impudence. Mao hated his father and later commented he wished him alive so he could torture him.

  Adolf Hitler’s father was a petty bureaucrat who retired from the civil service just in time to discipline 7-year-old Adolf. Alois Hitler had a brutal temper and the young Fuhrer absorbed everyday beatings.

  That intellectual atheists, driven towards godlessness by cruel or absent fathers, would dictate heartless creeds, should surprise no one—nor “leaders” so brutalized as kids they became permanent rebels. These predictably longed to lord power over others, pleased to sadistically brutalize innocent citizens expressing inexhaustible demonic needs to hurt others. For example, Chairman Mao spoke of the “ecstasy” he felt hearing reports of people being beaten, maimed and killed.

  A. Barack’s Fatherlessness

  That Obama titled a book after his dad shows how deeply affected he was by the loss. It also explains looking anywhere for pseudo-dads, even to derelicts like Frank Davis, Bill Ayers, and Rev Wright.

  In Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance, Barack claims he organized his life on his Father’s ideals, writing, “All of my life, I carried a single image of my father, one that I .. tried to take as my own.” (p. 220) This image was “the father of my dreams, the man in my mother’s stories, full of high-blown ideals ..” (p. 278) Moreover, Barack says, “It was into my father’s image .. that I’d packed all the attributes I sought in myself…” And, “I did feel that there was something to prove .. to my father” in his work as a community organizer. (p. 230) (credible evidence exists strongly suggesting Barack had a ghostwriter for his biographies).

  Obama’s father was a “Drunk and a Bigot,” fathering eight children through bigamy.

  http://www.canadafreepress.com/index.php/article/26329

 12. George Carling & Jodie Foster

  In fact, some of the more well known atheists are celebrities. Actress Jodie Foster, for example, has spoken openly about her rejection of all things spiritual. In an interesting case of art imitating life, she has noted the similarities between her own beliefs and those of Eleanor Arroway, the astronomer she plays in the film Contact:

  The late George Carlin was more emphatic about his atheism, even turning an anti-religion harangue into a comedy bit. Here is an excerpt from his 1999 HBO special:

  When it comes to believing in God, I really tried. I really, really tried. I tried to believe that there is a God, who created each of us in His own image and likeness, loves us very much, and keeps a close eye on things. I really tried to believe that, but I gotta tell you, the longer you live, the more you look around, the more you realize . . . something is wrong here.War, disease, death, destruction, hunger, filth, poverty, torture, crime, corruption, and the Ice Capades. Something is definitely wrong. This is not good work. If this is the best God can do, I am not impressed. Results like these do not belong on the resume of a Supreme Being. This is the kind of [stuff] you’d expect from an office temp with a bad attitude.2

  So Carlin gave up his efforts to believe in God.He opted for atheism “rather than be just another . . . religious robot, mindlessly and aimlessly and blindly believing that all of this is in the hands of some spooky incompetent father figure who doesn’t [care].”3 Notice that Carlin’s and Foster’s reasons for unbelief are founded on the two pillars of atheism discussed earlier. Foster’s rationale for her view reveals a latent positivism, the notion that all knowledge must be verifiable by the senses. Carlin, on the other hand, provides a tart version of the objection fromevil, which is as thought-provoking as it is irreverent.4 But Jodie Foster and George Carlin have more in common than just being thoughtful celebrity atheists. They also share the experience of having lost their fathers while they were young. Before she was even born, Foster’s father left her family.Hermother raised young Jodie, eventually guiding her into the acting career she enjoys to this day. Carlin also grew up fatherless. His mother left his alcoholic, abusive father when George was two months old, and she raised him and his older brother on her own.

  Is there any relevance to the fact that these two atheists grew up without a father? Some recent research strongly suggests that there is. In this chapter we will look at evidence for the claim that broken father relationships are a contributing cause of atheism. We will also consider evidence that immoral behavior plays a significant role in motivating views on ethics and religion.We will see how desires often drive a person’s beliefs when it comes to such issues, and I will propose that herein lies the explanation for atheism.

  http://www.apologetics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=469:the-causes-of-atheism&catid=96:bonus-content&Itemid=80

 13. Ateisten H.P. Lovecraft.
  «Idyllen skulle snart slå sprekker. Da Lovecraft var tre år gammel, ble hans far psykotisk. Han ble innlagt og døde fem år senere, en skygge av seg selv. I ettertid har man regnet med at dødsårsaken var syfilis. Men det var da han var fjorten at katastrofen virkelig skulle inntreffe. Bestefar Phillips døde, og det viste seg at Lovecraft-familien var blakk. Det var et statusfall unge Howard aldri skulle komme over. Sammen med sin mor – og etter hvert to tanter – bodde han i stadig enklere kår. I 1919 ble moren innlagt på institusjonen hvor faren hadde endt sine dager. Hun døde to år senere.»

 14. Noen påstår det ikke finnes undermennesker og overmennesker, og at kristne ikke er bedre enn ateister. Jeg vet ikke hvor slike vrangforestillinger kommer fra, men Bibelsk er de ikke.

  Ateister er verdslige, karnalske som Paulus kaller dem, kristme er åndelige; G-ds Barn. Ateistene er av denne verden, karnalske, kristne er ikke av denne verden, fordi de er gjenfødt av ånd. De har fått selveste G-ds Ånde i seg, og blitt ETT med Faderen. ENbårne.

  Selvfølgelig er kristne bedre enn ateister. Ateistene har jo ikke G-ds Ånde i seg av eget frie valg.. ingen andre enn de selv har nektet dem dette. Kristne er jo G-ds Utvalgte Folk etter den nye pakt G-ds Øyenstener, frikjøpt fra slaveri under noen som helst i blodet til Jesus Kristus. Hva er vitsen med å være kristen om ikke da? Hvorfor underslår Mr. Anfsin dette Bibelske faktum?

  Mange er kallet, få er utvalgt, hetes det. Ateister kan ikke være Utvalgt, uten at de ikke er ateister lenger. Å være Bibelsk Utvalgt er forbeholdt kristne. De som ikke er Utvalgt er selvfølgelig Bibelsk sett ikke like god som kristne, de kommer ikke til Himmelen.. Til oververdenenen for overmenneskene. De har ingen del i nådegavene..etc. etc.

  De havner et helt annet sted enn kristne.. I underverdenen for undermenneskene.. Disse ting er den helt naturlige forlengelse og konsekvens av den kristne lære.. Hvorfor underslår Mr. Anfsin disse Bibelske fakta? Det er helt maktpåliggende for kristne å snakke Sannheten, akkurat som den står i Bibelen. Ikke fine dette til med løgner. Da har en blitt løgnens fars barn.

  MEN, ateister har samme muligheter som de som allerede er kristen, til også å bli kristen og overmennesker, tiltenkt oververdenen og ikke underverdenen… Hva de gjør er å oppgi alle sine umoralske karnalske lyster, som professor Spiegel sier er årsaken til at de ikke VIL vite av noen G-d, så knepper de hendene, ned på kne, og innrømmer for Vårherre at de er ikke de supermenn de trodde de var, at den humane tanke om at menneskene er som guder for seg selv var gal, og ber på sine knær om å få komme hjem, omtrent som de fortapte sønner de er.. Så vil de få lov å komme hjem til Faderen, og bli overmennesker, og komme til oververdenen de også… Slik er dette…

  Kristne er selvfølgelig bedre enn de som har Djevelen til far.. Kristne er jo Øyenstene etter den nye pakt, de som er omskåren på hjertet. De som hevder noe annet er ikke kristen, følger ikke Bibelen sin lære…

  Se her;
  «Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld.»
  Bibelen

  Vil Me. Anfsim som påstått kristen påstå at dette er en skjebne som omfatter satanister og ateister? Da, min venn, er du ikke kristen, da lyver du, for det er ikke hva Bibelen sier. De har en annen skjebne som Bibelen forteller om.

  Richard Wurmbrandt har avdekket at marxister er satanister… De som ikke påpeker dette har inngått en pakt med djevelen selv….

  «I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.»
  Johannes 8.44

  Kristne er bedre enn ateister. Klart det. Hva er vitsen med å være kristen om ikke da? Men mange av dem er veldig feige, og står ikke opp for evangeliet… Eller misjonsbefalingen..

 15. Min artikkel prøver å finne ut HVORFOR de er sinte, hva slags psykologiske fenomener som skaper denne voldsomme aggressiviteten. Det er mange som har observert visstnok hvor sinte ateister og ‘skeptikere’ er. Vitenskapen finner ut at de fullstendig mangler kontakt med sin høyre hjernehalvdel.. de lever endimensjonalt som jeg sier i artikkelen, på flere måter da.

  Tvangspreget debunking forstyrrelse – (ODD)?

  Er Hardcore Skeptikere og debunkere egentlig hjernesvekket? Deres egen elskede ‘Hard Science’ kan godt vise at mange er.

  Derfor, blir den høyre hjernehalvdelen ofte assosiert med innsikt, intuisjon og noetiske erkjennelser. Som er grunnen til at kunstnere har en tendens til å ha en evne til å se endringer i deres miljø og sosiale forhold før resten av befolkningen. Deres ‘bakgrunn visjon «er mer utviklet fordi de benytter begge halvdeler av hjernen til det formål de var tiltenkt.

  Den venstre hjernen, på den annen side, har vist seg å være meget narsissistisk og med en oppblåst følelse av sin egen verdi og status. Den venstre halvdel ser ingen problem med seg selv, og dette er vist i slagpasienter som mistet bruken av den høyre halvdelen av hjernen.

  «Sannheten er at bortsett fra deres egen art – andre selverklærte ikke-’idioter’ – synes de fleste at slike arrogante og ubehagelige debunkere og hardcore skeptikere er merkelig sinte og brautende, og ofte konfronterende grensende til det hysteriske. Så mange av dem synes å mangle grunnleggende sosiale- og atferdsmessige ferdigheter når de »debatterer» med sin utvalgte «tulling». Deres absolutisme er svimlende til tider. Likevel, til tross for alt dette, har de på en eller annen måte kommet til å vurdere seg selv «kul» og »sexy» det siste tiåret. Dette er rett og slett mangel på kritisk tenkning på deres vegne, et forvrengt verdensbilde hvor bare de har rett og alle andre er en idiot.»

  «Vi har alle møtt dem. «Fornuftens» menn og kvinner. De selvutnevnte voktere og Vanguards av materialistiske dogmer sammen med sin absolutte tro og tillit til statlige og korporative pressemeldinger. Debunkeren, den hardcore skeptikeren, som tvangsmessig elsker å latterliggjøre og håne alt de anser som ‘pseudovitenskap’ og ‘konspirasjonsteori’- og samtidig erklære alle som tenker utenfor boksen eller stiller spørsmål ved den rådende ortodoksi, for å være en «idiot» og en «mongo «.

  Spiller ingen rolle hvor solid bevisene du presentere dem med er, eller hvor spinkel deres egen stat-sanksjonerte «hard science» som de selvgode tilbyr som motsvar, de er drevet av en messiansk tvang til å utrydde uvitenskapelige ‘idioter’ med all den iver og fanatisme som kan sammenlignes med en dominikaner eller jesuitt brasende gjennom Sør-Frankrike i det tolvte århundre på jakt etter «kjettere» for brenning. Ironi er ikke en del av deres nærsynte verdensbilde – med mindre selvfølgelig en regjering, bedrifts-eller universitets pressekontor sier det. Deretter blir det et ubestridt faktum. Takket være slike som Richard Dawkins og Christoper Hitchens, disse Internett-bundne krigere av rasjonalitet ser «kreasjonister» og «skjulte kristne» over alt og søker å utrydde dem og eksponere dem som en del og pakke av sin egen særegne sekulære heksejakt- mentalitet.»

  http://ilyskilden.com/?p=576

  En ode til de morsbundne ateister

  «Daddy’s flown across the Ocean, leaving just a memory»….. I del 2, og 3 begynner personen å bryte ut av stats- hjernevask paradigmet via skoleverket, iferd med å bli fri….. iferd med å gjennomskue det, og dermed bli leget.

  Pink Floyd – Another Brick In The Wall (Parts 1, 2 & 3)

  Pink Floyd, The Wall – Mother

  Denne sangen er om en overbeskyttende, kontrollerende og dominerende mor som gradvis gjør at hennes sønn bygger en vegg for å isolere seg selv, og ender opp nevrotisk. I dag er hele samfunnet, den marxistiske Staten, ved skoleverket, en slik ‘forelder’.

  http://youtu.be/UdvIUHw31js

  Jeg registrerer at de har ingen som helst medfølelse med de mennesker de legger for hat, alle de mener er ‘idioter’:

  Pink Floyd – Comfortably Numb
  http://www.youtube.com/watch?v=Bpzxf_flm8M

  Riv veggen. Reparer forbindelsen til høyre hjernehalvdel, og dimittere reptilhjernen. Ut av dyrenes verden, inn og delta hos menneskeheten.

 16. BRAINWASHING
  A Synthesis of the Russian Textbook on Psychopolitics

  http://www.lawfulpath.com/ref/brainwsh.shtml

  Yuri Bezmenov (former KGB) :
  Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society – Complete

  http://youtu.be/SZnkULuWFDg

  Yuri Bezmenov; ex-KGB Defector – «Deception Was My Job» [full length]

  http://youtu.be/_doqvkC-jYk

  Jeg tror alle gjerne vil gjøre det riktige, men ideologier og falsk kjærlighet forleder dem. Er det kjærlighet å skape barn i psykologisk ubalanse fra fødselen av ved hjelp av psykopolitikk?

  Her er hvordan kommunismens og marxismens hjemland har snudd og kommet til den rette siden idag. Tese – Antitese, og den Syntese som skal skapes på litt sikt. Hvilken nasjon vil overleve moralsk sunn tror dere? Hvem er deres ledere? Hvem finansierer Obama?

  USA er jo allerede på vei i dass_ der finnes jo ingen moral eller respekt for noen internasjonal lov igjen blant lederskapet der (?). Hva slags ånd styrer deres lederskap? Den røde edomånden selvfølgelig.

  aaa

  Putin’s National Address to Russia (2013):
  “In order for Russia to be a strong and sovereign country, there must be more of us and we must be better in morality, in our competences, our work and our creativity…..It is important that families make that step (of having a third child)… I am convinced that the norm in Russia should become a family with three children.”

  Obama’s National Address to America (2013):
  «Our journey is not complete until our gay brothers and sisters are treated like anyone else under the law,….For if we are truly created equal, then surely the love we commit to one another must be equal as well.»

  Hva er den naturlige familieinstitusjon, som medskaper Skapelsen? Vi kan ikke la ‘frie valg’ basert på umoral være norm for samfunnet.

 17. Atheism: Why People Don’t Believe In God (Vitz)
  http://youtu.be/DN53Txg-xhk

  Når jeg hører de beskrivelsene som Vitz gir av Nietczhe sitt liv i dette foredraget, så forstår jeg bedre hvorfor ateistene nesten uten unntak skaper seg så tøffe i kjeften, en falsk manndom.. De skal liksom knekke enhver theist, om ikke bare retorisk eller intellektuelt, så på en eller annen måte… De er alt deres fedre ikke var, supermann.

  De kompenserer med dette. Det er den manglende kjernen i dem, de er ikke hel ved, som overkompenseres, grunnet den defekte psykologi.

  Det igrunn ganske så synd i dem.

  The Creation of an Atheist
  http://youtu.be/HrYTaqNRDbw

 18. Jeg synest det er utrolig synd hvor lite respekt det er for rasjonalitet og fornuft og vitenskapelige studier i vår verden.. folk vil ikke forholde seg til tilgjengelig kunnskap, bare nære sine fordommer og sin aktuelle marxistiske hjernevask….

  Kognitiv dissonans så det synger etter….

  James Spiegel earned a B.S. in Biology at Belhaven College in Jackson, Mississippi (1985). From there he turned his interests to Philosophy, earning two graduate degrees in the field, an M.A. at University of Southern Mississippi (1988) and a Ph.D. at Michigan State University (1993).

  James S. Spiegel:

  «Jeg har blitt fortalt at ‘The Making of an Ateist’ er en provoserende bok, men jeg skrev den ikke å provosere noen. Jeg bare ønsket å fortelle sannheten om dette problemet. Uansett, siden de nye ateister er freidige nok til å framstille sin påstand om at teister er psykotisk, synes det hensiktsmessig at noen skal være villig til å foreslå at det motsatte er sant. Som de sier, så er å vri på det fair play.»

  «I’ve been told that The Making of an Atheist is a provocative book, but I didn’t write it to provoke anyone. I simply wanted to tell the truth about this issue. Anyway, since the new atheists are bold enough to trumpet their claim that theists are delusional, it seems appropriate that someone should be willing to propose that the opposite is true. As they say, turnabout is fair play.»
  http://themakingofanatheist.com/

 19. James S. Spiegel
  http://themakingofanatheist.com/

  “Most of the work being done today in response to atheism focuses on intellectual issues and arguments against belief in God. In The Making of an Atheist James Spiegel has crafted a clear, crisp, compelling case that there are non-rational moral and psychological dynamics that lead to unbelief. Rooted in Scripture and argued with the precision of a trained philosopher, this powerful little book is a must read for theists and atheists alike.”

  — Chad Meister
  Bethel College Philosophy Professor, author of Building Belief and co-editor of God is Great, God is Good

  “The Making of an Atheist is a helpful book that introduces the reader to a biblical analysis to the nature and roots of unbelief. While not disparaging the use of apologetics in laying out a case for theism, Spiegel shows that the central issues influencing disbelief are often more a matter of a commitment to moral and spiritual independence than to an objective assessment of the evidence.”

  — Gregg Ganssle
  Yale University Philosophy Department and the Rivendell Institute

 20. Alle tegn tyder på at Hansens kritikk mot ateistene og HEF-miljøet som for en stor del latente seksuelle avvikere, kan vise seg å stemme, for psykologien viser at dette er et sterk moment ved å beskytte sin tro og religion, ateismen, er nettopp den crowleyske frihet; Gjør Som Du Vil (Thelemas Lov) søkes for enhver pris opprettholdt, den er for dem ‘hellig’, moral blir underordnet deres karnalske og kroppslige behov:

  «Spiegel tar dette et skritt videre ved å undersøke det moralske synet til kjente ateister, som viser sammenhengen mellom umoral og vantro. Noen ateister, som Aldous Huxley, er ganske ærlig om sammenhengen:

  «Jeg hadde motiver for å ikke ønske at verden skal ha noen mening, derfor antok jeg at den ikke hadde det, og var i stand uten noen problemer å finne tilfredsstillende grunner for denne antakelsen. Filosofen som ikke finner mening i verden er ikke opptatt utelukkende med et problem i ren metafysikk, han er også opptatt av å bevise at det ikke er noen gyldig grunn til at han personlig ikke skal gjøre som han ønsker å gjøre … For meg selv, som uten tvil for de fleste av mine samtidige, var filosofien om meningsløshet i hovedsak et redskap for frigjøring. Frigjøringen vi ønsket var samtidig frigjøring fra et visst politisk og økonomisk system og frigjøring fra et visst moralsk system. Vi protesterte mot moral fordi den forstyrret vår seksuelle frihet. «[1]

  Filosofen Mortimer Adler har tilstått noe lignende. En ateist til åttiårene, innrømmet Adler at han avviste religion fordi det «ville kreve en radikal forandring i mitt levesett, til en grunnleggende endring i retning av dag-til-dag valg så vel som i de endelige målsettingene søkes eller håpet på. … Den enkle sannheten i saken er at jeg ikke ønsker å leve opp til å være en genuint religiøs person «. [2]

  [1] Aldous Huxley, “Confessions of a Professed Atheist,” Report: Perspective on the News, Vol. 3, June, 1966, p.19.

  [2] Mortimer J. Adler, Philosophy at Large (New York: Macmillan, 1977), 316 as quoted in James S. Spiegel, The Making of an Atheist: How Immorality Leads to Unbelief (Chicago: Moody Publishers, 2010), 85.

  http://theosophical.wordpress.com/2010/10/22/the-making-of-an-atheist-part-ii/

  «Vitz kritiserer liberalismen og mener det er en sammenheng mellom farløshet og ateisme»
  http://www.conservapedia.com/Paul_Vitz

 21. «I motsetning til Dawkins og hans like, gir jeg en forklaring på hvordan vrangforestillinger skjer, ved å vise at den ateistiske avvisning av Gud er påskyndet av å velte seg i umoral, vanligvis kombinert med noen dype psykologiske forstyrrelser, for eksempel et brutt forhold med ens far. Jeg viser også hvordan ateister lider av det jeg kaller «paradigme-indusert blindhet», ettersom deres verdensbilde hemmer deres evne til å gjenkjenne Guds virkelighet som det manifesterer seg i skaperverket. Disse og andre faktorer blant de ulike dimensjonene av syndens korrumperende innflytelse på sinnet diskuterer jeg. »
  – James S. Spiegel’s “The Making of an Atheist”

  «Unlike Dawkins and his ilk, I give an account as to how the delusion occurs, showing that atheistic rejection of God is precipitated by immoral indulgences, usually combined with some deep psychological disturbances, such as a broken relationship with one’s father. I also show how atheists suffer from what I call “paradigm-induced blindness,” as their worldview inhibits their ability to recognize the reality of God manifest in creation. These and other factors I discuss are among the various dimensions of sin’s corrupting influence on the mind.»
  – James S. Spiegel’s “The Making of an Atheist”

  Are the Sins of the Fatherless the Root of Obama’s Tyranny?

  «Resulteter Obamas anti-demokratiske ideologi fra hans dysfunksjonelle barndom? En spennende bok, Faith av Fatherless: The Psychology of Atheism, av Paul Vitz, hevder denne type bakgrunn er en vanlig forløper til den klassiske tyranns personlighet. Dette tyder på Baracks ødeleggelse av Amerika kan være et resultat av hans mangelfulle fortid.»

  http://www.canadafreepress.com/index.php/article/26329

 22. In order to test his defective father hypothesis, Vitz studied the childhoods of many prominent Christian and Jewish theists from the same historical periods. Remarkably, every single one enjoyed a strong, loving relationship with his father, or with a father substitute.

  For example, Christian apologist and mystery writer G.K. Chesterton was extremely close to his father, a kind man who spent a great deal of time with his young son. Chesterton writes, «My father is the very best man I ever knew of that generation.»

  Martin Buber, a Jewish theologian and author of the book
  I and Thou
  was raised by a strong and loving grandfather who ignited Buber’s interest in the intellectual life.

  The German theologian Dietrich Bonhoffer, who was executed by Hitler, was the much-loved son of a psychiatrist. Bonhoffer’s father was an agnostic, which suggests that strong, loving fathers inadvertently provide what Vitz calls «a model for a benevolent Father-God.» (Ironically, this means a good atheist dad may find his kids embracing theism.)

  Alexis de Tocqueville, the French aristocrat and author of «Democracy in America,» adored his father. Tocqueville argued that religion is a vital component in the life of a nation. This view was, Vitz notes, «quite unusual» in the 1830s, when atheistic views of culture and society «were becoming standard in Europe.»

  The father of Blaise Pascal, the brilliant French mathematician and philosopher, homeschooled his son; the relationship between the two was close and affectionate. Pascal is remembered in part for writing «a powerful and imaginative defense of Christianity,» Vitz notes.

  Vitz warns that all this faulty fathering will lead not only to skepticism toward God but also to increased social pathologies–especially among boys. «Boys very much look to their fathers as a model, not only for God, but for what they would like to be,» Vitz told Beliefnet. «Nietschze was really saying, ‘Dad is dead, therefore God is dead. Dad isn’t here, so therefore God doesn’t exist.'»

  But the hunger for a father never goes away, Vitz cautions. A boy without a father «will move into gangs, or hero worship of some sports star,» or worse–a charismatic political or cult leader. Badly fathered girls will reject God, as well–and spend their lives seeking a relationship to replace him.

  «Faith of the Fatherless» serves as a wake-up call to people of faith: Unless they want to see America slide further into atheism, they must reach out to all those fatherless kids with strong, tender father figures.

  Vitz’s book is a warning to dads as well: If you want your kids to share your faith, you must share your time and love with them. If you don’t, Vitz says, «they will reject everything you stand for–your politics, your worldview, and your faith, if you have one. And you will deserve it.»

  http://www.beliefnet.com/Love-Family/2000/06/Faith-Of-The-Fatherless.aspx

 23. Faith of the Fatherless: The Psychology of Atheism [Paperback]
  http://www.amazon.com/Faith-Fatherless-The-Psychology-Atheism/dp/1890626252

  The Psychology of Atheism [MP3]
  http://www.apologetics315.com/2009/01/psychology-of-atheism-by-paul-vitz-mp3.html
  http://www.brianauten.com/Apologetics/vitz-psychology-atheism.mp3

  «Joseph Stalin hated his father, who beat him unmercifully. Vitz notes, “It is not difficult to understand why communism, with its explicit rejection of God and all other higher authorities . . . had great appeal for [Stalin].”

  Paul Vitz – The Psychology Of Atheism (1/5)

  http://www.youtube.com/watch?v=JgWajMM2HzU

 24. En annen fellesnevner jeg har funnet ut, og som ikke professorene Vitz og Spiegel nevner, er denne enorme misunnelse som plager ateistene og som de nærer ovenfor folk som har et G-dsforhold, og som er elsket av både den jordiske og Den Himmelske Far… Faderånden..

  Folk som vet hvor de kommer fra, hvem sin ånd de er av, og hvor de går, de vil ikke falle for verdensåndens forførelser.., og det irriterer dem grenseløst.

  Deres misunnelse er så sterk ofte at den bedre kan karakteriseres som et patologisk hat, og en del av årsaken til massemyrderiene de har hatt fore seg gjennom historien. Det er dette hat, og side ved den ateistiske nihilismen som Albert Pike sier skal starte Tredje Verdenskrig.

  http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/kulturmarxismen-uten-opposisjon-i-norsk-politikk/

  Ateistenes påståtte verdigrunnlag;

  1. Fordømme kristendommen og kristne ved enhver korsvei. Drep flest mulig av dem (latent patologisk behov for å stille det programmerte hat). Søk makt i staten for å befordre dette.

  2. Hjerne og rasjonalitet er alt, hjertet og kjærlighet ingenting.

  3. Teknologien skal vokse inn i himmelen, og bringe menneskene til Nirvana (heller helvete mener mange).

  4. Legemiddelindustrien er den barmhjertige samaritan. Alt de gjør er godt.

  5. Den eneste nesten de bryr seg om er de falske jødene som styrer verden ala Baron Rothschild, Harrimann, Schiff o.l. (khazarer. Åp. 2.9 og 3.9). Penger forstår ateisten seg på, et sterkt begjær etter alt materialistisk, så ateistene ligger knelende på knær og kysser alle disse bak. Disse deler ambivalens og hat imot kristendommen (edomånden, nihilismen).

  6. Utdanning er retten tl å hjernevaske og indokrinere. Hva som engang var et offentlig tlbud om skolegang, har nå blitt en plikt. Et påbud om tvungen hjernevasking.

  7. Seksuell ‘frigjøring’, umoral; Homofili, nekrofili, pedofili – alt er greitt.

  8. Etc. Etc.

 25. «Faren har han beskrevet som en ond tyrann, som stort sett ignorerte sønnen sin. Han følte at han aldri forstod seg på faren, og de hadde lite kontakt.»
  http://www.vl.no/helg/millionselgende-ateistforfatter-trenger-religion/

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.