Er Stoltenberg jøde?

Vi har en demokratisk rett til å forsikre oss om at internasjonale interesser ikke går foran norges nasjonale interesser.