Skriv ut Skriv ut
Vi har en demokratisk rett til å forsikre oss om at internasjonale interesser ikke går foran Norges nasjonale interesser.

Er Stoltenberg jøde?

Vi har en demokratisk rett til å forsikre oss om at internasjonale interesser ikke går foran Norges nasjonale interesser.
Vi har en demokratisk rett til å forsikre oss om at internasjonale interesser ikke går foran Norges nasjonale interesser.

Det er en demokratisk rettighet å utsette vårt politiske lederskap for ‘scrutiny’, inngående granskning, spesielt siden vi nå står i valg for å velge vårt lederskap.

Dette har ikke med vanlige jøder som sådann å gjøre, de er vel ikke verre enn den gjennomsnittlige Sunnmøring, men om noen av dem som styrer oss med hard hånd skulle drive business og være innfluert av og står til tjeneste for mektige internasjonale eliter innen politikk og økonomi, så må vi og skal opinionen vite om det. Hva de gjør har veldig stor innvirking for oss.

Hvis jeg sier at jeg er kristen, som tror på en Gud som har mer makt enn våre svært så menneskelige konger og statsministere og presidenter, en god Gud som kan reise dem opp og felle dem om de ikke gjør sin jobb skikkelig, som tror at Moses bragte Guds Lov nemlig de 10 bud som alle jøder og kristne SKAL følge (om ikke er de ikke hverken skikkelig jøde eller skikkelig kristen), lover senere bekreftet av Jesus, så vet du mye om meg. Du har øyeblikkelig et slags bilde av hvor jeg står. Vi trenger disse sinnbilder.

Mye mer enn at du trenger bilde av meg, for jeg er uviktig i samfunnets maktstruktur – og har ingen makt over andre – vil heller ikke ha det, så trenger vi å vite alt om de som styrer vårt land på våre vegne. Det kalles transparency. I disse dager hvor det av Statminister Jens Stoltenberg er kjøpt inn vaksiner for 650 millioner, som ifølge veldig mange mennesker på Internett mener kan skade nordmenn, så bør vi kunne spørre hva slags ideologier de bekjenner seg til de som gjør slike valg for oss. Hva slags verdier har de? Hva slags forbindelser har de? Hva slags bakgrunn har de? Naturlige spørsmål å stille nå i disse valgtider.

Bilderbergerne er en sammenslutning med elite folk innen politikk, media, økonomi og finans (kapitalister; de som eier våre penger, og låner dem ut til oss, for renter – usury) fra hele verden som møtes en gang i året i lukkede møter. Ble stiftet i 1954, og hevdes å ha styrt utviklingen av verden siden. Den Trilaterale Kommisjon er en annen slik ‘tenke-tank’ hvor de innflytelsesrike møtes og planlegger verdens utvikling. CFR en annen (amerikanere bare). Så lenge de har behov for å ikke gi innsyn av media eller hvermannsen, så er det mye spekulasjoner om denne Bilderberg gruppen på Internett, om at de jobber for verdensovertagelse, innføre sin Nye Verdensorden, at gruppen er opprettet av noen royale familier av et merovingiansk familietre, som mener seg overmenneskelig og som herskere av verden, etc. Mye spekulasjoner, som nok ikke alt av det har sin rot i virkeligheten.

Thorvald Stoltenberg er medlem av Trilateral Commission og Bilderberger. Jens Stoltenberg har deltatt i Bilderberger møter. Bilderbergernes ledere er David Rockefeller (Rothschilds -King of Israel- frontfamilie i USA) og sjefssionist Henry Kissinger. Søster Camilla Stoltenberg styrer Rockefellers ‘Folkehelse Instituttet’, en privat stiftelse som har blitt gitt utøvende myndighet, som enkelte mener har som overordnet målsetting å ødelegge mest mulig helse hos norske folk nå med svineinfluensa vaksinen. Flere andre av det norske politiske og økonomiske miljøet har deltatt i Bilderberger møter, blant andre Siv Jensen, som er datter av en gullsmed i Oslo.

“Dette Tyske, Polske og Askenazi Jødiske etternavn STOLTENBERG er den yrkesmessige betegelsen for en snekker. Navnet kommer fra det Gamle Polske ordet STOLARZ …”
“This German, Polish and Ashkenazic Jewish surname of STOLTENBERG is an occupational name for a joiner. The name was derived from the Old Polish word STOLARZ …”
http://www.4crests.com/stoltenberg-coat-of-arms.html

Utfyllende om navnet her på engelsk: Stoltenberg Coat of Arms / Stoltenberg Family Crest
“The associated coat of arms for this name are recorded in J.B Rietstaps Armorial General. Illustrated by V & H.V Rolland’s. This Monumental work took 23 years to complete and 85,000 coats of Arms are included in this work. This German, Polish and Ashkenazic Jewish surname of STOLTENBERG is an occupational name for a joiner. The name was derived from the Old Polish word STOLARZ. The name is also spelt STOLL, STOLARZ, STOLIAR, STOLLER, STOLERSKY, STOLBURG, STOLBERG and STOLTBERG. Many of the modern family names throughout Europe reflect the profession or occupation of their forbears in the Middle Ages and derive from the position held by their ancestors in the village, noble household or religious community in which they lived and worked. The addition of their profession to their birth name made it easier to identify individual tradesmen and craftsmen. As generations passed and families moved around, so the original identifying names developed into the corrupted but simpler versions that we recognise today. Notables of the name include Christian, Count of STOLBERG (1748-1821) the German poet, born in Hamburg. He was one of the Gottingen poet band and was in the public service of Holstein. Besides writing poems, he translated Sophocles. Friedrich Leopold, Count of STOLBERG (1750-1819) was the German poet, brother of Christian. He was also a member of the Gottingen school, and was in the Danish service (1789-1800). He became a Catholic and published a history of Christianity. He produced poems, dramas and translations from the Greek. Surnames which were derived from ancient Germanic personal names have the same meaning in many languages. The court of Charlemagne (Charles the Great, king of the Franks (742-814) was Christian and Latin speaking). The vernacular was the Frankish dialect of Old High German, and the personal names in use were Germanic and vernacular. These names were adopted in many parts of northwest Europe, particularly among the noble ruling classes. Hereditary surnames were found in Germany in the second half of the 12th century – a little later than in England and France. It was about the 16th century that they became stabilized.”
German: habitational name from places so called in Pomerania and Rhineland.
http://www.ancestry.com/facts/Stoltenberg-name-meaning.ashx

Vi vil ikke at vårt land skal omformes i internasjonalister og globalisters bilde. Vi krever vår rett til å si dette, for den sunne utvikling av vårt land, – for vårt folk; Vi vil ikke ha et talmudisk rettssystem. Vi vil ikke ha sensurerte skolebøker. Vil vil ikke at våre naturressurser skal kjøpes av hverken innenlandske eller utenlandske pengekrefter. Vi vil eie dem selv. Vi vil ikke ha en regjering utnevnt av og utgått fra elitære krefter (ved å utnevne hvem vi får stemme på).

Vi bare spør; Er Stoltenberg som navnet antyder jøde? Ingen grunn til å skamme seg over det i tilfelle. Det finnes mange gudfryktige (Moses’ sin Gud – avguder teller ikke) skikkelige jøder på jord.

Vi har en demokratisk rett til å få vite dette, samt forsikre oss om at internasjonale interesser ikke går foran norges nasjonale interesser.

Takk.

Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie
https://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/

Spread the love
 • 15
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  15
  Shares

Facebook Comments

19 Comments

 1. Pingback: Norges Kongehus; Israelitter eller Jøder? – Riksavisen

 2. Pingback: Antisemittisme; Ytringenes Grenseland – Riksavisen

 3. Pingback: The Art of Jesus Christs War against the Jews – Riksavisen

 4. Pingback: Er Hans Jørgen Lysglimt Johansen en skapkristen? – Riksavisen

 5. Pingback: Dagbladet korsfester Alliansen’s andre kandidat i M&R – Riksavisen

 6. Pingback: Tore Tvedt trakasseres av politiet til konformitet – Riksavisen

 7. Pingback: Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier? – Riksavisen

 8. Pingback: The Donald: the Serpent Seed from the Royal Bloodline/Tribe of Dan – Riksavisen

 9. Pingback: Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie | Riksavisen

 10. Pingback: Enabling Act terrors for the Fourth Reich | Riksavisen

 11. Pingback: Morsomme kloner av Jens Stoltenberg og Hitler | Riksavisen

 12. Pingback: Child Protection Services and Scandinavian Star insurance scam in Norway | Riksavisen

 13. Pingback: Hvorfor dekker Riksadvokaten over forsikringssvindelen på Scandinavian Star? | Riksavisen

 14. Pingback: Hvorfor mislikes ‘jøder’ og jesuitter? | Riksavisen

 15. Pingback: Gog og Magog krigen er godt igang

 16. «På sida av lovene og reglane, har dei sine underjordiske gangar og smotthol, der dei på trass av og i strid med dei lovene som er vedtekne og godkjende kan drive sitt eige spel.
  Alle veit at avgjerder i kommunar, fylke og Storting har tala sitt tydelege språk om at ”nokon har snakka saman.” Mange og sterke interesser vil at det skal vere slik. Personar med sterke kapitalinteresser sit gjerne i styre og råd og utval, i verv der dei har stort innsyn og stor påverknadskraft. Dei kan utøve si makt på ymse vis, på trass av politiske røystingar. Avtaler vert gjort i bøttekott og bak stengde dører. Og som maktmiddel kan brukast både gulerøter og
  truslar, både ris og løn. Den eine tenesta er den andre verd, , og dei fleste sjeler er til sals dersom løna er stor nok, eller prisen for å selje seg er for høg.»… skriver Marie Lovise Widnes innledningsvis i sin bok «Fragler – finst dei?»

  Legger man så til det faktum, at sionisten Jens Chr. Hauge, som kuppet Norge under siste verdenskrig, og plasserte sine (sionistenenes) utvalgte personer i alle viktige stillinger innen industri og politikk i alle år etter krigen, så er vel egentlig alt sagt om denne saken.

  T. Stoltenberg var Hauges mann, eller mer rett er det vel å si ER Hauges mann, for eminensens bortgang endrer ikke noe på det absolutte grep som sionistene skaffet seg på Norge under og etter den siste krig.

  Viktig er det imidlertid å skille mellom «jøde» og «sionist». Israel er en sionistisk stat, opprettet og styrt av sionister, som først og fremst er sionister, ikke jøder.

  Politikere og ledende personer forøvrig innen næringslivet i Norge blir, i likhet med hva tilfellet er i den ganske vestlige verden, utvalgt og ikke valgt… og Jens, som nok fikk sitt navn til heder for farens mentor og venn, er selvsagt også en sionist… først og fremst.

 17. Munthe-slekt … adelsbrev år 1509 av kjesar Maximillian I …

 18. Mer sannynlig at Stoltenberg slekten stammer fra landsbyen i Pløn Schleswig – Holstein enn at de er «jøder». Googl; «slekten stoltenberg» og endel genealogiske referanser dukker opp. De er rett nok innvandrere i forn tid, men tydeligvis fra tjukkeste nordtyske bondelandet som da var endel av kongeriket Danmark – Norge (Schleswig – Holstein og Ditmarsken bla). Det e rogså flere landsbyer i Tyskland med navn Stoltenberg, men sannsynligheten taler for først nevnte. Denne våpnskjoldsiden kan sikkert inneholde noen interessante genealogiske infallsvinkler, men jeg syns den virker direkte useriøs og babelfish aktig.

  Gerhard Stoltenberg, tysk forsvarsminister for CDU, død 2001, kan muligens være en fjern slektning. Hvis han var jøde så tjenestegjorde han i Wermacht under krigen ?? Men det gjorde visstnok 150.000 jøder, så det sier ikke så mye.

  jeg tror det er lite sannsynlig at slektens navn har noe jødisk opphav. ders jødiskhet må eventuelt ha kommet inn senere og ikke være avspeglet i etternavnet, tror jeg.

 19. Michael Jackson blåste ut om disse ‘jødene’ som var ute etter pengene hans, – og etter det ble hans liv et helvete.
  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/illuminati-drepte-michael-jackson/
  http://www.dissident-net.info/michael-jackson/

  Det er også nevnt fra kilder nær MJ at han kom til å ta opp på sine konserter i London at svineinnfluensa vaksinen var et komplott for å svekke folks helse for at noen skulle tjene penger. MJ la seg ut med noen krefter som han ikke burde ha avslørt, som sitt forbilde Jesus.

  Viser til artikkel med kommentarer her:
  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/er-stoltenberg-j%C3%B8de/

  Sionistene tror at det er noe i dette at de som forbanner Israel aka ‘ jødene’, blir forbannet av G-d, og dem som velsigner deres agenda skal bli velsignet (Mosebok 12:3,). Selvfølgelig er det noe i det, men de gir Ordet feil adressat!

  Etter Mosebokens tid falt Israel fra nåden! Så det er ikke G-d som gjør noe som helst for denne forbannelse eller velsignelse de skjenker sine kritikere ved sine verdslige institusjoner og dens agentur. Det er DEM! Det er det korrupte element i dette scenario som gjør det.

  Sionistene er ikke Guds Utvalgte Folk, men en politisk meget verdslig ideologi. Og Abrahams etterkommere er jo nettop jødene, sies det. Men hvem er jøder?

  De svarede og sagde til ham: »Vor Fader er Abraham.« Jesus sagde til dem: »Dersom I var Abrahams Børn, gjorde I Abra­hams Gerninger. Men nu søger I at slaa mig ihjel, et Menne­ske, der har sagt eder Sandheden, som jeg har hørt af Gud; dette gjorde Abraham ikke. I gør eders Faders Gerninger.« De sagde da til ham: »Vi er ikke avlede i Hor; vi har een Fader, Gud.« Jesus sagde til dem: »Dersom Gud var eders Fader, da elskede i mig; thi jeg er udgaaet og kommen fra Gud; thi jeg er heller ikke kommen af mig selv, men han har udsendt mig. Hvorfor forstaar I ikke min Tale? Fordi I ikke kan høre mit Ord. I er af den Fader Djævelen, og eders Faders Begæringer vil I gøre. Han var en Manddraber fra Begyndelsen af, og han staar ikke i Sandheden; thi Sandhed er ikke i ham: Naar han taler Løgn, taler han af sit eget; thi han er en Løgner og Løg­nens Fader.« (Johs. 8, 39-44).

  Plutselig begynner folk å snakke sammen bak noens rygg, og lage krøll (verdslige problemer – ånden er fri) for folk som er imot deres sionistiske illuminati prosjekt. Som de konspirerte for å ta Jesus. Og så sier de at det er G-d som har gjort det fordi noen har turt seg til å dokumentere og si seg uenig med dem. De har selv gjort seg til guder. De som dømmer, selv om det i Bibelen sier at dommen skal være G-d’s egen, ikke deres. Litt lenger frem på min vei, skal jeg dokumentere hvordan de gjør dette. Det er svært interessant test. Men det er intet nybrottsarbeid jeg gjør. Det er ingen nyhet. De gjorde det samme mot Jesus selv, som han advarte sine om.

  Tusener og millioner har opplevd det samme etter ham.

  Lukas 11.49: «Derfor sa også Guds visdom: Jeg vil sende profeter og apostler til dem, og nogen av dem skal de slå ihjel, og nogen skal de forfølge, 50 forat alle profeters blod, som er utøst fra verdens grunnvoll blev lagt, skal bli krevd av denne slekt, 51 fra Abels blod til Sakarias’ blod, han som blev drept mellem alteret og templet. Ja, sier jeg eder, det skal bli krevd av denne slekt.»

  Men det er noen andre enn dem Jesaja taler om. De har lurt verden til å tro at sionister = jøder. En fantastisk forførelse, slik at de selv kan drepe profetene, og skylde det på G-d’s vilje, her:

  Jesaja 41.8-13; 8 Men Israel, du min tjener,
  Jakob, som jeg har utvalgt,
  du ætling av Abraham, min venn!
  9 Jeg hentet deg fra jordens ender
  og kalte deg fra dens ytterste grense.
  Jeg sa til deg: «Du er min tjener,
  jeg har utvalgt deg og ikke støtt deg bort.»
  10 Vær ikke redd, for jeg er med deg.
  Se deg ikke rådvill omkring,
  for jeg er din Gud!
  Jeg gjør deg sterk og hjelper deg,
  ja, holder deg oppe med min frelserhånd.
  11 Se, alle som er harme på deg,
  blir til spott og skam.
  De som setter seg opp mot deg,
  går til grunne og blir borte.
  12 Dine motstandere finner du ikke
  om du leter etter dem.
  De som går til strid mot deg,
  skal gå helt til grunne.
  13 For jeg er Herren din Gud;
  jeg har grepet din høyre hånd
  og sier til deg: «Vær ikke redd!
  Det er jeg som hjelper deg.»»

  Og får de ikke hjelp av G-d, så tar de saken i egne hender. De har jo blitt g-der ovenfor seg selv. Mer enn at de tjener G-d, har de skapt seg en ‘egregore’ (en gruppepsykologi), sier den kristne jøden Henry Makow, det er en psykisk og åndelig entitet som tjener DEM, mer enn at de tjener Ham; G-d, fordi de ikke tålte at G-d hadde laget en ny pakt med ‘hedningene’ (som de så det).

  De tror de er guds utvalgte folk, og de fleste folk og nasjoner tror det samme om dem, men det er en løgn, ifølge Jesus’ lære. De har falt fra nåden, og kommet under forbannelsen. Derfor forbanner de G-d på sin måte ved å forfølge de riktige G-d’s folk.

  Dette er sannhetens kamp mot løgnen. For hverken Israel eller ‘jøder’ har ikke noe med Israel som land å gjøre, eller med deres globale aspirasjoner om ‘En Ny Verdensorden’ hvor de er herskere. Israels, Guds menighet på jord, jøder – det er ‘de som er omskåret på hjertet mer enn nedentil’ (Romerne 2.25-29). Jesus var i kraftig opposisjon mot ‘ubermenchen’ mentaliteten, hvilket de som leser Bibelen uten å være selektiv vet alt om.

  ‘Fanden’, og dets agentur i menneskeham, er ekspert på å konspirere mot Guds Folk på jord!

  Under i dette kommentar feltet vil jeg dokumentere hvilken problemer jeg kan komme til å få som følge av min kunstneriske aktivitet som denne artikkel. Følg med. Det blir ikke G-d’s forbannelse, men deres i tilfelle, for Gud sier:

  Joh Åp. 21.3: «Og jeg hørte en høi røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud; 4 og han skal tørke bort hver tåre av deres øine, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for de første ting er veket bort.»

  Ser ut som de bruker Bibelen som oppskriftsbok. Alt som skjer i verden er en blåkopi av hva som er profetert i Bibelens gamle testamente. Det er ikke dermed sagt at det er Gud som gjør det. De er DE som gjør det, fordi de tror seg å være G-d selv…..Der ble opprettet en ny pakt, mellom G-d og mennesker. Den gamle pakt har falt, og er ikke mer.

  2.Korinterne 3.14: «Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus. 15 Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses; 16 men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort. 17 Men Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.»

  Josva 7.11: «Israel har syndet og brutt min pakt som jeg har oprettet med dem; de har tatt av det bannlyste gods, de har stjålet og skjult det stjålne, de har gjemt det blandt sine egne ting.»

  Salmene 78.10: «De holdt ikke Guds pakt og vilde ikke vandre i hans lov, 11 og de glemte hans store gjerninger og de under som han hadde latt dem se.»

  Hosea 6.6: «For jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer, og til gudskunnskap mere enn til brennoffer. 7 Men de har brutt pakten, likesom Adam; der har de vært troløse mot mig. 8 Gilead er en by med ugjerningsmenn, full av blodspor. 9 Og lik en røverskare som lurer på folk, er hele presteflokken; de myrder på veien til Sikem; ja, skammelige ting har de gjort. 10 I Israels hus har jeg sett grufulle ting; der driver Efra’im hor, der er Israel blitt urent.»

  Evangeliet etter Johannes.
  8.37: «Jeg vet at dere er Abrahams ætt. Men dere vil drepe meg, for mitt ord har ikke rom hos dere. 38 Jeg taler om det jeg har sett hos Far, og dere gjør det dere har hørt av deres far.» 39 «Vår far er Abraham,» svarte de. Jesus sa:
  «Var dere Abrahams barn, gjorde dere som Abraham. 40 Men dere vil drepe meg – en mann som har sagt dere sannheten han har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. 41 Dere gjør som deres egen far.» «Vi er ikke født i hor,» sa de. «Vi har én far: Gud.» 42 Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er gått ut fra Gud og kommer fra ham. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg. 43 Hvorfor skjønner dere ikke det jeg sier? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! 44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. 46 Kan noen av dere påvise at jeg har syndet? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? 47 Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud.»

  «These things have I spoken to you, so that you wouldn’t be caused to stumble. They will put you out of the synagogues. Yes, the time comes that whoever kills you will think that he offers service to God. They will do these things because they have not known the Father, nor Me. But I have told you these things, so that when the time comes, you may remember that I told you about them.» -John 16:1-4
  http://amiortiz.com/thetruestory.cfm

  Så dermed vi vet at det er ikke G-d som gjør deres sak, det er ikke G-d som slår til bakken sine egne profeter, men det er de selv, og den egregore av en gud som de har skapt seg i sin psyke og sjel til å tjene sin egen sak. Agenturet skrider til verks; G-d’s agentur, eller ‘Satans’ (G-d’s opponents) agentur? Interessant å finne ut av hvor vidt edderkoppnettet favner.

  ———
  ”Recte faciendo neminem timeas”, ”Gjør rett og frykt ingen”
  Familien Wedel Jarlsberg devise, som jeg har gjort til min egen.
  ———
  1. Joh 4:18 I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten.
  ——–

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.