Fra Trellekår til Frie Menn

Valget står mellom å leve som en fri mann som skapt av G-d, eller som en slave av verdens skiftende myndighetspersoner.