Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie

Har Heiberg-familien og askenazier som innvandret på 1700-tallet full destruksjon av den norske kristne kultur og mennesker som måsetting? Å dominere politikk, rettspleie og media, gjør det enkelt å tilhøre et kriminelt internasjonalt globalistisk nettverk.