Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie

Har Heiberg-familien og askenazier som innvandret på 1700-tallet full destruksjon av den norske kristne kultur og mennesker som måsetting?

Å dominere politikk, medisin, rettspleie og media, gjør det enkelt å tilhøre et kriminelt internasjonalt globalistisk nettverk. #Okkupasjonsmakthaverne.

Var Henrik Wergeland en helt eller sviker? Heibergfamilien har overtatt alle sider av norsk maktapparat, de er globalistiske, og er suverene, og selger farlige kjemikalier som vaksiner og ‘medisin’, sier signaturen Jostemikk på klimaforskning.com. De er tverrpolitiske; ettpartistaten deres. De bestemmer det meste.  Politikken har sluttet å gro organisk nedenfra og oppover, idag bestemmes norsk politikk ovenfra. Alle sikkerhetslover og ‘hat’lover er laget for å beskytte dem når sannheten om deres bakgrunn kommer frem. Ikke for å beskytte borgerne. Norge vil se et sterkt klassedelt samfunn etter hvert, DEM, eliten, maktklassen deres – og alle andre. Kun to sosialistiske klasser.

Heiberg er en opprinnelig dansk slekt. Heibergslekten slo seg ned i Norge på 1700-tallet og er i dag vidt utgrenet. Forfatteren Johan Sebastian Welhaven, samt statsminister Jens Stoltenberg, er blant mange kjente etterkommere av Heibergslekta.

Slektstreet

•Anne-Lise Kullmann (1927–). Politiker
•Kaci Kullmann Five (1951–). Politiker
Fabian Stang (1955–) ordfører i Oslo
Karin Stoltenberg (1931–2012) genetiker, gift med Thorvald Stoltenberg, diplomat (1931–)
Camilla Stoltenberg (1958–) lege og forsker (Folkehelseinstituttet, min kommentar)
Jens Stoltenberg (1959–) statsminister, gift med Ingrid Schulerud
Marianne Heiberg (1945–2004) forsker, gift med Johan Jørgen Holst (1937–94), politiker
Axel Heiberg (1875–1952), høyesterettsadvokat
Axel Heiberg (1908–88), høyesterettsdommer
Axel Heiberg (1940-), høyesterettsadvokat
•Axel Heiberg (1848–1932), konsul, gift med dattera til Thorvald Meyer
Alexander Cappelen (1969–), professor i økonomi
Marie Simonsen (1962–), journalist
•Gerhard Heiberg (f. 1939), norsk representant i IOC og industri- og idrettsleder
•Anton Vilhelm Heiberg (1831–85), h.r.advokat.
•Elisabeth Welhaven (1815–1901), forfatter

Denne lista er mye lenger, men jeg tror jeg har fått fram poenget nå. Innavlen og kameraderiet som har bygget opp det norske makthierarkiet er problematisk. Det er pekt på at vi er så få. Landet er jo så lite. Dette er ikke noen fyldestgjørende forklaring på det som har skjedd, og problematikken er tatt opp noen få ganger av seriøse organer. Jeg orker ikke ta med det ambulerende styrelederteamet vi har i vårt land i dette innlegget, men de som tar seg bryderiet å undersøke dette vil få seg litt av et sjokk.

Alle de jeg uthevet i halvfet er nå slettet fra Wikipedia som kjente medlemmer av Heibergslekten! For å gjøre det klinkende klart hvem disse menneskene er som har fått slettet sine navn fra ei tydelig plagsom liste på Wikipedia:

Anne-Lise Kullmann (1927–). Politiker
Kaci Kullmann Five (1951–). Politiker
Fabian Stang (1955–) ordfører i Oslo
Karin Stoltenberg (1931–2012) genetiker, gift med Thorvald Stoltenberg, diplomat (1931–)
Camilla Stoltenberg (1958–) lege og forsker (Folkehelseinstituttet, min kommentar)
Jens Stoltenberg (1959–) statsminister, gift med Ingrid Schulerud
Marianne Heiberg (1945–2004) forsker, gift med Johan Jørgen Holst (1937–94), politiker
Axel Heiberg (1875–1952), høyesterettsadvokat
Axel Heiberg (1908–88), høyesterettsdommer
Axel Heiberg (1940-), høyesterettsadvokat
Marie Simonsen (1962–), journalist

Her har dere den ny-redigerte lista fra Wikipedia slik den ser ut i dag der disse maktmenneskene er slettet fra den synlige delen av slektstreet:

http://no.wikipedia.org/wiki/Heiberg

Jeg tok første gang opp diverse norske adelslekters stamtre i tråden Hambros blogg og Klif, og viste da fram noen av de mest kjente medlemmene av Heibergslekta. Jeg nevner dette nå, fordi det har skjedd nok en oppsiktsvekkende historieforfalskning/bokbrenning på Wikipedia. Da jeg begynte å skrive om Karin Heiberg Stoltenberg i dette innlegget, søkte jeg opp Heiberg på Wikipedia igjen.

Hva tror dere har skjedd siden jeg forrige gang tok opp den fullstendige innavlen innen det norske makthierarkiet? Under temaet kjente medlemmer av Heibergslekta sto disse navnene som jeg listet rett fra Wikipediaartikkelen. Dette er rett og slett et sitat, og eneste forandring er at jeg denne gang fører opp noen av navnene i halvfet utheving. Dere vil snart forstå hvorfor.

Dystopiske fremtidsutsikter

Aldous Huxley var ikke bare forfatter, blant annet av den dystre futuristiske boka Brave New World, han var bror og sønn av kjente forskere innen eugenikk.

Julian Huxley gikk i den vitenskapelige retningen. Han ble den første lederen av UNESCO i 1946, ble adlet i 1958, og var også en av grunnleggerne av WWF i 1961. Han så nok også på WWF som en mulighet til å utvide antallet nasjonalparker, spesielt i Afrika, noe han var opptatt av. Han var også en forkjemper for eugenikk som en metode for å forbedre samfunnet. Julian så på eugenikk som et viktig virkemiddel for å fjerne uønskede varianter fra de menneskelige gener.
http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley

Ikke så lenge før han ble syk og døde i 1963, holdt han en tale ved Berkeley-universitetet i California. Takket være dyktige folk som graver i dette, og like mye det fantastiske redskapet Wayback Machine, kan jeg nå legge et kort sitat fra en utskrift av talen.

http://archive.org/details/AldousHuxley-TheUltimateRevolution

The prophetic Aldous Huxley, author of Brave New World, speaks to an audience at University of California, Berkeley, surrounding the use of terrorism and pharmaceuticals to create willing slaves out of the population.

And it seems to me perfectly in the cards that there will be within the next generation or so a pharmacological method of making people love their servitude, and producing â a kind of painless concentration camp for entire societies, so that people will in fact have their liberties taken away from them but will rather enjoy it, because they will be distracted from any desire to rebel by propaganda, brainwashing, or brainwashing enhanced by pharmacological methods. – Aldous Huxley

Wikipedia – eugenikk

(PS 07.10.20 «brainwashing enhanced by pharmacological methods» Kan svineinnfluensa vaksine, COVID19 vaksiner m.v. ha med dette å gjøre?)

De samme kolossale kreftene som startet «Folkehelse»instituttet i Norge, hadde enorm innflytelse også i andre land. Rockefeller Foundation og andre mektige aktører støttet ikke bare tyskernes finansielle institusjoner i forbindelse med oppbyggingen av Det tredje riket, de støttet ikke bare selve krigsindustrien i for eksempel arbeidsleire der fangene ble tvunget til å arbeide for et visst firma, de støttet også oppbyggingen av Hitlers rasehygieniske program. Dette bør være noe å tenke grundig på for alle. Ikke minst den stadige «rasehygieniske» terroren her i Norge helt fram til 1976 i regi «Folkehelsa».

Er det ikke litt snodig at familien Stoltenberg er så tett sammenknyttet til Rockefeller Foundation og eugenikk/genetikk? Man skulle tro at folk av jødisk blod ville ta sterkest mulig avstand fra alt som kan minne om eugenikk. Allikevel har familien Stoltenberg enten utdannet seg på stipend fra Rockefeller Foundation, arbeidet og ledet (leder) FHI gjennom Camilla Stoltenberg som er utdannet innen genetikk og arvelige skavanker, og det samme gjaldt hennes og Jens Stoltenbergs mor Karin Heiberg Stoltenberg, som var utdannet genetiker. Verden er virkelig snudd på hodet, og det jeg tidligere har skrevet om at det som er sant er løgn, mens det som tilsynelatende er løgn er sant, blir mer og mer allmenngyldig.

Alle bør ta med i betraktning at Rockefeller finansierte Folkehelseinstituttet.

Rockefeller og folkehelsa
Rockefellerformuen ble etablert ved å selge crudeolje i små flasker med en pen etikett på, som skulle virke mot ALL sykdom.

Sitat

The Rockefeller Foundation helped develop and fund various German eugenics programs, including the one that Josef Mengele worked in before he went to Auschwitz.

Upon returning from Germany in 1934, where more than 5,000 people per month were being forcibly sterilized, the California eugenics leader C. M. Goethe bragged to a colleague:

«You will be interested to know that your work has played a powerful part in shaping the opinions of the group of intellectuals who are behind Hitler in this epoch-making program. Everywhere I sensed that their opinions have been tremendously stimulated by American thought . . . I want you, my dear friend, to carry this thought with you for the rest of your life, that you have really jolted into action a great government of 60 million people.»

Sitat slutt

Dette hadde det tyske propagandaministeriet fullstendig rett i. De sto ikke alene om å begå grusomme handlinger mot uskyldige mennesker.

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Wir_stehen_nicht_allein.png

Salg og profitt foran etikk

Bortsett fra at denne adelslekten i generasjoner, og sammen med et par andre tilsvarende slekter har dominert det norske makthierarkiet, er det viktigste poenget for meg akkurat nå hvorfor mennesker av denne slekta har så nære forbindelser til Rockefeller Foundation, genetikk/eugenikk og diverse «vaksine»programmer som har lammet mengder av uskyldige barn i Afrika?

Reflections on the history, with scientific data on vaccines
TERESA FORCADES, doctor in Public Health,

Den gang jeg laget et omfattende innlegg om Gro Harlem Brundtland og hennes medlemskap i Council of Forreign Relations og dokumenterte det ved å linke til Det Norske Arbeiderpartis egen hjemmeside, tok det ikke lange tiden før de slettet alt om dette. Akkurat når det gjelder Gro Harlem Brundtland har jeg flere ganger oppfordret å kopiere det dere finner om henne på Internett og dere synes er interessant. Hun er den personen som opplysninger om forsvinner oftest her til lands. Blant annet er hun vel nå den eneste personen i vårt land uten stamtre…

Ettersom Gudmund Harlem var en av de «heldige» som fikset utdannelsen ved hjelp av Rockefeller-stipend, tenkte jeg det kunne vært interessant å se hvem som sørget for datterens stipend til utdannelse i USA. Etter titalls timer med søken etter hvem som sto bak hennes stipend har jeg rett og slett gitt opp. Denne opplysningen må være lagret i et arkiv stemplet Statshemmeligheter. Jeg støtter meg tross dette til noe Gro Harlem Brundtland selv var så vennlig å opplyse oss om, og dette er ikke minst relevant til mitt forrige innlegg. Alt henger sammen med alt.

«I 1949, da Brundtland var 10 år gammel, flytter familien til USA der faren har mottatt Rockefeller-stipend».
— Slutt sitat —

Selv mottok hun også stipend for å ta videreutdannelse på Harvard i 1965. Det er flere som har forsøkt finne ut hvem som ga henne dette stipendet, men så vidt jeg vet har alle kommet til kort. Sjekker man Rockefeller Foundations egne sider om dette, står det kun at det for Norges vedkommende ble gitt et stipend i 1965.

http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/f9e77cdb-038b-4320-b8ec-077c2503f7d8-1965.pdf

Misforstå ikke. Det er minst like viktig å fokusere på slektens dominans på andre deler av det offentlige Norge, men spørsmålet stiller jeg nok en gang: Når begynte slike mennesker å bevisst samarbeide med oligarker som har havnet i søkelyset for alt annet enn human oppførsel mot samfunnets svakerestilte?

Jeg tror jeg begynner forstå bedre og bedre hva tyskerne mente med Wir stehen nicht allein, og det er egentlig ganske skremmende.

Coup d’etat i 1945
https://www.riksavisen.no/norge-ble-kuppet-i-august-45/ §§§ https://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/ §§§ Norge; Apartheidstat i norsk rettspleie; Jøder Uber Alles §§§ https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/ §§§ https://www.riksavisen.no/okkupasjonsmakt-jodiske-erna-solberg-avloser-jodiske-jonas-gahr-store-ved-makten/

Referanser

Signaturen Jostemikk
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,269.105.html

Jostemikks hjemmeside
«Pesten fra øst» (Gog og Magog): «Mennesker som ble lært å tro fra barnsben av at de var Guds utvalgte rase. De imponerte mer og mer som et hardtarbeidende folk hvis oppgave var å bryte ned de opprinnelige kulturene i de samfunnene der de slo seg ned. Det er dette jeg har beskrevet tidligere som pesten fra øst. () En gang et stolt folk under et khanat/khagnat som hersket over store områder, utviklet seg i en hatsk og hevngjerrig retning, der en blodtørst overfor den “hvite”, “kristne” delen av befokningen virket å utvikle seg til hele grunnlaget for deres eksistens»
http://www.jostemikk.com/?p=1755

Er Stoltenberg jøde?
http://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
238   
  
  
    
238
Shares