Jarle Johansen anmeldt for hattale av Ervin Kohn’s ARS

Regner Politiet askeNazi Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, Ervin Kohn og Jens Stoltenberg og deres øvrige nazivenner ved makten i vårt land som svake grupper som trenger hatlovens beskyttelse ?