Jødedommens utbredelse – Perversitetenes frigjørelse

Sodom gjenoppstår til skrekk for kristne. Hedonismen og begjærenes tilfredstillelses tidsalder. Dansen rundt gullkalven og den primitive kjødelige hedonistiske verdslighet til Aaron er en vederstyggelighet for Gud.