Jødehatet i det 5te Riket

Enhver som kaller seg jøde er ikke nødvendigvis jøde, og en kristen er ikke bare en kristen.