Jødehatet i det 5te Riket

Hva skal vi jøder gjøre i Den Nye Verdensorden? I deres nye verden? Det er samme krefter som står bak det 5te Riket som det 1ste, 2ndre, 3dje, og 4de Riket.

Jødehatet er like så dominant. Jødene er de første som havner i integreringsleire, de er de første som vil bli ‘exterminert’. De har alltid blitt blodoffer ‘ofret i flammer og ild’ (Holocaust betyr ‘a burnt offering or sacrifice’ eller ‘large-scale destruction by fire or other violent means.’), som er betydningen av holocaust. Få vil bry seg med deres skjebne. De aller fleste vil være vel fornøyd med å komme seg under radaren og gå klar selv.

Hvorfor?

Fordi Jøder er mer lojal til Gud enn til mennesker, og det provoserer ofte makter og myndigheter. Verdens økonomiske herskere. På grunn av at de ofte er mer trofast til en åndelig autoritet enn verdens autoriteter, er det også at de ofte blir kalt ‘Guds Øyenstener’.

De snakker mer sitt hjertes sannheter, enn de som er tillært av de ikke alltid fullt så opplyste samfunn rundt seg, hvor de har havnet i diasporaen, fordi det lovede landet ennå ikke er materialisert. Av FN er det (det falske lovede landet), men ikke av Gud.

På grunn av at de har innordnet seg prinsippet om at ‘en høster som en sår’, så blir det ofte å gå dem vel i livet. På grunn av dette så kalles de ‘Guds Eiendomsfolk’. Det provoserer dem som lyder en annen mer verdslig myndighet. Denne misunnelse tar fra jødene deres frukter av sine aktiviteter på jord; om det er penger eller eiendom.

Kommunismen og sosialisme (kommunisme-light) er jødens verste fiende, fordi kommunismen og sosialismen omdisponerer hva Gud har gitt sitt folk, til å fritt disponere hva dets hjerte som er fyllt av Gud er motivert av. Ikke av hva som er politisk korrekt. Myndighetenes rettsapparat er ofte brukt til å ødelegge og loppe jødene. Og til å drepe dem, fordi de innordner seg Gud mer enn verdslige ‘makter og myndigheter’; mennesker.

(NT05) 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet
(1930) 12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrommet.

(Ef 6:12)

Kommunismen og ateismen fornekter jo faktisk at det finnes en Gud i det hele tatt, så den er så langt fra Gud som det kan gå an å komme. Ekstra rart blir det således at der finnes de som kaller seg jøder som stod bak kommunismen og ateismen. Det stemmer ikke, de lyver, de er ikke jøder, – og har aldri vært det. De er løgnere. De er bedragere.

De som stod bak kommunisme og ateisme, uansett om de kaller seg jøder eller ikke, er det ikke. Vi skal kjenne dem på fruktene av deres arbeid, og av hva de skriver og sier.

«Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Johannes 20:19.

Så selv på Jesus sin tid var der de som kalte seg jøder’, men som ikke var det, og som de andre fryktet. De skikkelige og reelle jøder er det ingen grunn til å frykte.

“Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.”
Rev 3:9-10.

En jøde er mest av alt livredd for å komme på kant med Gud, mye mer enn å komme på kant med verdens økonomiske herskere. Derfor måtte de jødisk-kristne en gang for mange år siden til og med gå under jorden, av frykt for ‘jødene’ aka Satans Synagoge (jfr. Rev 2:9 ):

“Hedningenes Frimureri refererer til sine innvidde som Jøder, refererer til sine losjer som Salomons Tempel, og kaller alle som ikke er Frimurere for Hedninger. Likeledes kalles en republikk regjert av Frimurersk påvirkning en Jødisk nasjon. Motsatt, et kongedømme som ikke er behersket av Frimureriet, slik som Russland, vil bli ansett for å være en nasjon av Hedninger.»

Gentile Freemasonry refers to its initiates as Jews, refers to its lodges as Solomon’s Temple, and calls non-Masons Gentiles. Likewise, a republic founded by Freemasonry and governed by Masons is by inference a Jewish nation. Conversely, a kingdom not ruled by Freemasonry, such as Russia, would be considered a Gentile nation.”
Daniel, John. Scarlet and the Beast: A History of the War Between English and French Freemasonry, Vol. I, 1995, p. 371

Ene og alene fordi Jødene inntil døden faktisk ikke kan gjøre annet enn å underlegge seg Gud – fordi Guds ånd er i dem, og Moselovene, som ble gitt dem av en av deres forfedre, som en veiviser for hvordan det skulle gå dem vel i livet, – og i døden. Det var Guds ånd i praksis. Og Guds Ånd var/er i dem.

Dessverre er mange av de som en gang var ‘guds folk’, ‘guds eiendomsfolk’ og ‘guds øyenstener’, blitt bitt av profittbasillen, og sin egen berikelse, og glemt at de ikke fikk alt dette til eget bruk. Det er de verdslige myndigheter som forfordeler verdens rikdommer til noen falske ‘utvalgte’, og ikke den høyeste myndighet; YAHWE. Andre har tilranet seg hedersbetegnelsen jøde, uten å være det i det hele tatt, som Johannes Åpenbaring forteller om; de som ‘kaller seg jøder, men ikke er det‘.

Det fører til at verdens rikdommer havner i feil folks lommer, og ikke i de utvalgtes lommer, som ville sørget for en rettferdig fordeling.

“Jeg vet om din trengsel og din fattigdom – men du er rik – og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge. Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone! ”.   Rev 2:9 & Rev 2:10.

Hele verden var de lovt at de skulle få underlegge seg, men at det ikke var for å berike seg selv, men ene og alene å disponere verden og dens ressurser fornuftig på vegne av hele menneskeheten, fordi de var de klokeste folket, de minst egoistiske, og som var mer opptatt av det hinsidige livet og hvordan en fikk det der, enn å berike seg i dette livet her.

Kristne = Jøder

– De omskårne på hjertet.

Mormonene mener at de er ekte etterkommere av Israels hus, den bortkomne stamme…. Mormons bok forteller om et folk som kom fra Israel til Amerika flere hundre år før Kristus. Det var jødene (de virkelige jødene) som var på vandring, og befolket vesten, de anglo-saksiske områder som vi kjenner dem idag.

I sine mange år på vandring vet jøden at det er gode dager og dårlige dager. I gode tider legger han seg opp reserver for de dårlige tider. Derfor kler jøden seg enkelt, lever enkelt, det er ikke bare noe tillært, – det er hans åndelige natur. Han bryr seg ikke om penger og spillet om verdslig makt. Han er mer opptatt av sin åndelige væren.

Han har lært helt fra Moses sine dager at å delta i ‘dansen rundt gullkalven’ er en av de største synder et menneske kan begå.

Messias kom for å fornye pakten mellom jøde og Gud. Og som Messias (Jesus) sa:

‘Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.’.
Lukas 18:25.

Den rike har for mange verdslige goder å miste, til å kunne gi slipp på det. Han velger denne verdens goder, fremfor å ivareta det livet som er etter dette. Han er lite klok, korsiktig horisont, uten visdom, – uten perspektiver. Han er en hedning.

“Kristne [døpte personer] var av Hedningene kalt Jøder.”
“Christians [baptised persons] were by the Heathens called Jews.”

(The New John Gill’s Exposition of the Entire Bible)

Jesus sin egen definisjon på hvem som er jøde er som følger:

«Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.»
(Rom 2:28-29)

En annen definisjon er ‘den som elsker sannheten, og hater løgnen’.

Så en jøde er en som er omskåret på hjertet, ikke på penisen, og en jøde er en gjenfødt hedning; altså en kristen. Dette er den forførelsen som er spådd for tusenvis av år siden at guds folk, jødene aka kristne, skulle måtte bli forført til. Dessverre. Men den som gjennomskuer løgnene er fri. Sannheten skal sette deg fri, fri fra denne løgn at det er andre som er jøder, men som ikke er det.

‘Jøden’ David Stern (utav måten han skriver på og kommenterer Det Nye Testamente ser han ut til å være av de falske – ‘virkelige jøder inkludert’, sier han. De han tror virkelige, er nok de falske etter Jesus sin lære), skriver i ‘Jewish New Testament Commentary’:
“Skulle det uansett virke usannsynlig at Hedninger ville kalle seg jøder, Hebreere eller Israelitter, vurder de følgende moderne eksempler.
De ‘Britiske Israelitter’ regnet Britene som de Ti Tapte Stammer.
Mormonerne ikke bare betraktet seg selv å være de Ti Tapte Stammer men betraktet seg som Jøder og alle andre (virkelige jøder innkludert) som Hedninger! *
En sekt av mest Amerikansk-fødte svarte anså seg selv å være sanne Hebreere; mange tusen av dem lever i Israel. Alle disse faller på utsiden av Kristenheten.
I tillegg, spredt rundt omkring, en velmenende flokk av Kristne Hedninger som hvis sterke identifikasjon med og kjærlighet for det Jødiske folk har fått dem til å tro-uten et snev av beviser-at de er i virkeligheten jøder selv..Faktisk, for noen år siden ble en menighet utvist fra den Amerikanske Lutherske Kirke fordi sammen med en generell drift inni merkeligheter, dets pastorer og dusinvis av dets medlemmer hevdet å ha hørt fra Gud at de i virkeligheten var Jøder; mange av dem sa til og med hvilken stamme de tilhørte.”

* Fotnote: “I 1830, en Master Frimurer med navn Joseph Smith [Forfatter av Mormons Bok] stiftet en ny rite ved Frimurerlosjen i Nauvoo, Illinois, og kalte den Mormon riten. Smith planla å lage en overlegen rite i Frimureriet. Mormonismen begynte å ta over Frimurer losjene i Illinois, og mange forskere tror at Joseph Smith ble drept, for å stoppe denne bevegelse.” (Daniel, p. 41)

Det er spekulert på hvorfor akkurat Nagasaki og Hiroshima ble valgt som mål for atombombene, siden det ikke var noen militære mål der. Holocaust betyr ‘en hellig ofring som blir oppslukt i sin helhet av flammer’. Til hvilken gud ? For den kristne Gud trenger ikke blodofringer lenger etter Messias. Jøder blir ofret til blodtørsten til denne verdens mentale ‘gud’; Lucifer (forføreren). Er der en ofring, så er der noen som står bak ofringen. Hvem er disse ‘noen’? En forfatter tilbyr denne forklaring:

«Hiroshima og Nagasaki… var hoved sentrene i Japan med en innfødt Kristen befolkning.»
«Hiroshima and Nagasaki… were the chief centers in Japan of a native Christian population.»

Rose Martin, Selling of America, (Santa Monica, California: Fidelis Publishers Inc., 1973), s. 46.

La oss bare bare også nevne Dresden i en bisetning, i denne sammenheng.

Så de var ute etter kristen manns aka jøders blod. Hvem ? Eisenhower? Hvilken herrer tjente han? Roosevelt?  Hvilken sak tjente han? Churchill? Hvem fikk han penger for å forhindre sin personlige konkurs fra?

Alt som Gud står bak er vakkert, fører til fred, rettferdig og klokt. Alt som Lucifer står bak er heslig, upent og krigersk. Så se på hvem som står for de respektive, for å finne ut av hvilken ånd de tjener.

Holocaust har på grunn av villfarelsene derfor aldri stoppet med nazismen og kommunismen. Den antok bare en annen form. Kanskje er holocaust mer omfattende enn en tror? At det ikke stoppet med Nagasaki, Auschwitz, Hiroshima og Dresden, men at det pågår fortsatt hver eneste dag inntil der ikke finnes et eneste menneske med Guds ånd igjen i seg. For verdens fyrster skal det ikke finnes ande guder enn dem i verden.

Reis til Auschwitz på omvisning og vit at den dagen du blir gjenfødt av ånd, og til ånd, er du ikke lenger en hedning, men en jøde og en kristen, og neste gang kan det være din tur. Mørkets makter i verden er tillatt å holde på av den åpenbare årsak at alle mennesker snur seg en annen vei.

Det er aldri for sent å snu seg mot lyset, og vende seg bort fra de uærlige krefter som står bak både kommunisme, nazisme og forsåvidt alle de ‘ismer’ vi kan tenke oss.

For enhver som kaller seg jøde er ikke nødvendigvis jøde, og en kristen er ikke bare en kristen:

The ideology of national socialism isn’t and doesn’t have to be anti-Jewish. This was proven in 1973 by the Argentina’s experience. Peron, who was called by his people back to power, loudly said what he is about, and his shirted thugs painted on the walls: «Socialismo nacional!». And his most important Prime Minister of Economy Ber Gelbard, tried to pull out the state’s cart driven by the military from a public enemy swamp. Gelbard was a Jew, born in Poland.

So, Wagner too, the maker of the Nordic Myths was a Jew! Hitler like Wagner, also had to FIGHT TO OVERCOME THE JEWISHNESS IN HIM.

Heydrich also saw in his Fuehrer the New Savior. Wasn’t he himself and the Fuehrer partially Jewish, just like Jesus? And have not all three overcome the «JEWISHNESS WITHIN THEMSELVES» in the struggle against the «Breed of Vipers»?

Hitler får sin betaling for å sette opp sitt folk ‘mot’ den internasjonale sionismen, og så har vi det gående. Alt er bare et politisk penge- og maktspill. Det hevdes faktisk fra flere hold at Hitler var uekte dattersønn av Baron Rothschild, idet Hitlers mor arbeidet på Rothschilds slott ved unnfangelsen.

Walter Langer, i The Mind of Hitler skriver:

“Adolf’s father, Alois Hitler, was the illegitimate son of Maria Anna Schicklgruber. It was generally supposed that the father of Alois Hitler (Schicklgruber) was Johann Georg Hiedler. There are some people who seriously doubt that Johann Georg Hiedler was the father of Alois (an Austrian document was) prepared that proved Maria Anna Schicklgruber was living in Vienna at the time she conceived. At that time she was employed as a servant in the home of Baron Rothschild. As soon as the family discovered her pregnancy she was sent back home, where Alois was born.”

Så mye for tilsynelatende motsetninger. Vær observant på at like lett som de satte tilsynelatende motsetninger opp imot hverandre på den tid, så kan de like lett gjøre det igjen i vår tid. Og innsetter sine egne, til å forlede folk og fe.

J.Johansen

Facebook Comments