Vi minnes 66 million Holocaustede

Menneskene har blitt det Tredje Tempel. Vi kristne skal kjenne igjen den ånd som råder i menneskene, når Jesus fyller nok hjerter og sjeler («Kristus sin Ånd bor i meg«, Gal. 2:20, sier Paulus). Intet Holocash er så galt det ikke er godt for noe….