Vi minnes 66 million Holocaustede

DeKristne, Dagen og NorgeIdag. Der er mennesker jeg deler nesten alt av kristne, borgerlige og konservative verdier og tankegods med, med ETT eneste unntak, politisk Sionisme. I det antiKristne Verdensrike skal noe eller noen andre ifølge Bibelen etter 1000 år ha overtatt Jesus sin rolle (Rev. 20:7), erstattet Jesus som Verdens kongers Konge (Isaiah 9:6).

Min sjel gråter over det faktum, at de har lykkes. 1000 år var Norge velsignet, fordi Kristus var overhøvding ved lov. Vår kongsrekke MÅTTE knele for Kristus. AskeNazi jesus-hatende bolsjevikene Bill Gates og Klaus Schwab og George Soros gir ALLE verdens regjeringer ORDRER nå. Og ALLE følger dem.

Vi minnes 66 million Holocaustede som stod i veien for jødenes Nye Verdensorden og Great Reset i Russland i 1917 https://www.riksavisen.no/vi-minnes-66-million-holocaustede-som-stod-i-veien-for-jodenes-nye-verdensorden-og-great-reset-i-russland-i-1917/

De som industrielt myrdet 66 million av våre forfedre i RUSsland (RUS betyr Skandinav) har blitt våre kongers og regjeringers Konger (?). Når (((de))) går frem, vil Kristus gå tilbake, av antiKrist politikken som følger (1 John 4:3).

De har mange verktøy for å myrde oss; Vaksiner, gjør alle til homoer og transer, kriger, og raseblanding ; Grunnen til at de importerer alle disse svarte menneskene til våre nasjoner, de promoterer for de hvite jentene for å pare seg med svarte på hver av deres TV-stasjoner i verden nå (ikke en eneste TV-reklame uten dette), promoterer det som «normalt» og pop til ungdommen, perverst ;           

De talmud-jødiske sataniske Okkupasjonsmakthavere i Vesten vil rett og slett kryss den hvite rase utav eksistensen. Hatet er for evig brennende, Esau’s hat av Jacob-Israel; https://www.riksavisen.no/jacobs-trouble-the-holocausting-of-the-caucasian-israelites/

Hvorfor er Sverige og Norge multikulturell (english subtext) https://www.riksavisen.no/hvorfor-er-sverige-og-norge-multikulturell/

Caucasian Israelites; The People Who Shall Dwell Alone

Caucasian Israelites; The People Who Shall Dwell Alone

Klaus Schwab: – Vi infiltrerer regjeringer over hele verden

BACKUP Klaus Schwab: – Vi infiltrerer regjeringer over hele verden

(for Satans Synagoges, jfr. Åp. / Rev. 2.9 & 3.9 sin verdensregjering, the Great Reset, den Nye antikristne Verdensorden)

Våre regjeringer skulle altså ta ordre fra deg og meg, men ALLE uansett parti, selv den norske kongen, tar ordre og gjentar dumskap om covid og klima fra disse åndelige askeNAZI undermålere. La oss se hvem denne person med stor nese kneler for idag:

Kronprinsparet i Davos med resten av det Sataniske rikets representanter WEF’s Global Young Leaders

Satan ønsker et globalt rike. Bare Satan er Globalist. Gud er fornøyd med nasjonalstatene. Gud SKAPTE nasjonalstatene etter siste Babel-tårnet Satans Synagoge (Åp. 2.9 & 3.9) prøvde å bygge i hine hårde tider.

Nurnberg 2.0

At mennesker kollektivt så lett erstatter det gode med det/de onde, at de ikke ser forskjell på de to; Kristus og antiKrister (askeNAZI talmudiske Jøder). Der har vært noen Ulver i Lammeflokken og bedrevet litt splitt og hersk (av kristenheten). Nemlig av hva Israel er, og hva Jøder er. En gruppe kristne tilber og idoliserer mennesker, det gjør ikke jeg og slike som meg, vi anser sionister som Jøder Light. Jeg og slike som meg idoliserer KUN Gud og Guds Sønn. Jeg er ikke en politisk sionist med andre ord. Sionismen er politisk, ikke kristen.

Middle Israel: Was the Bolshevik Revolution a Jewish plot?

https://www.jpost.com/opinion/middle-israel-was-the-bolshevik-revolution-a-jewish-plot-513835

Som kristne er vi lovt at Sannhetens Ånd skal Jesus sende til sine. Vi har behov for å se igjen den Ånd i verden, når vi ser Jesus Kristus er iferd med å returnere i millioner, da vil vi se at løgnene opprykkes og Sannheten seirer, til slutt (Luke 8:17). Da er det #dommedag. Vi kristne skal kjenne igjen den Ånd som råder i menneskene, som er lik oss – som jeg skrev om her, når Jesus fyller nok hjerter og sjeler («Kristus sin Ånd bor i meg«, Gal. 2:20, sier Paulus). De som har Kristus, de er Guds Utvalgte Folk.

Husk, vi er ingen av oss 100% fullt og helt «perfekte» – vi snubler og faller alle av oss, MEN VI HAR EN TALSMANN HOS FADEREN SOM PLUKKER OSS OPP OG DRAR OSS MED VIDERE, men vi skal enkelt kunne fastslå hvem sin Ånd mennesker har, for den ene ånd er full av Løgner og bedrag (John 8:44), den andre Ånd elsker Sannheten, ærligheten og redeligheten (2 Thessalonians 2:3, Romans 10:3).

Paulus snakker om det så treffende i 1 Corinthians 13:11 om hvordan han var åndelig sett et barn, som ble mann. Ingen vil forstå hva den geniale ordmester Paulus mener, som ikke selv har blitt «truffet av lynet på vei til Damaskus«, er min påstand (ja, selv om Jesus gir oss ‘Ordet’, så må mennesker selv være istand til å formidle – fordi ‘Ordet’ kan ofte bare være en ‘følelse’, en intuisjon – derfor elsker jeg Paulus, han gjorde sitt arbeid godt, SVÆRT godt). Erfaring trumfer kunnskapen (gnostisismen) og teologien. Paulus kan være kryptisk og esoterisk, men det er meningen. Som hos Daniel (Daniel 12:4) er ikke ‘Boken’ over alle bøker for alle å forstå før Gud bestemmer den SKAL lukkes opp for dem.

Menneskene har blitt det Tredje Tempel (1 Corinthians 3:16, Romans 8:9, 1 Corinthians 6:19, Ezekiel 36:27). Kristus og Satan kan IKKE bo i samme Tempel. De gjensidig utelukker hverandre. Inviter den ene inn, og den andre må forlate (James 4:7). Gud bor ikke i hus og tempel bygget av murere og snekkere som min far, rette ‘Tempelet’ er ikke av menneskehender (Acts 7:48). Har ikke Tempelet RETTE hjørnesteinen, har det ingenting (1 Peter 2:7, Isaiah 28:16, Acts 4:11). Min far hadde alltid rette Hjørnesteinen, husene som ble bygget stod både i storm og stille, om det hersker det ingen tvil.

DeKristne, Dagen og NorgeIdag minnes Holocaust dagen, men det er ett Holocaust som aldri nevnes, det er døde som aldri hedres og nevnes, KUN fordi de var kristne, og morderne var bolsjevik-jøder.

Jeg er VELDIG enig i denne

Voldsom oppmerksomhet om de noen få millioner av jødiske mennesker som døde for Hitlers hånd, men nevner aldri de 66 million kristne som er døde for khazar-jødisk Bolsjeviker sin hånd. Hvorfor er det slik grotesk #Holocaustfornektelse ? Må jeg virkelig minne om at det var Jødene som hatet Jesus og hans folk, ikke Jesus som hatet jødene Kaifas, Judas, Barrabas og Herodes?

Vi har sett at Karl Mordechai Marx Levy og andre har sagt at Jøder skal ERSTATTE Jesus, som verdens Messias.

Dette er ikke kristnes messiaser

Det har Jødene nå gjort. I menneskers persepsjon har Jøder lidd mye mer for verdens menneskers iboende galskap og ondskap enn Jesus Kristus. Avisen ‘Dagen’ mener at ‘konspirasjonsteoretikere’ som mener og nevner at Satanister konspirerer mot Gud og mennesker er livsfarlige.

Antisemitter kriminaliseres, mens antiKrister samles og gis makt i WEC-Davos sine Young Global Leaders (YGL). Men det er jo liksom Evangeliets ENESTE profetiske formål og trusselbilde for Endetiden som Jesus advarer sine følgere med det da (?), spesielt i Johannes Åpenbaring (Rev. 1:1); at ANTIKRISTER skal avsette Jesus Kristus (Åp. / Rev. 12:9, 20:7) som tok tronen ved Guds høyre hånd på Golgata, og (talmudiske Babylonske Dyret) disse ANTIKRISTNE krefter skal overta verdensmakten (Revelation 17:13; 13:4, 13:8). Hvis vi ikke kan fortelle om verdens eldste konspirasjon, så er virkelig Evangeliet blitt kriminalisert og forbudt i verden. Da har Satan med vold og makt innført sin Verdensorden (2 Corinthians 11:14), vi er advart (Isaiah 43:9; John 16:4, 2 Thessalonians 2:3-4). Ingen real åndskamp Satan og satanistene tilbyr oss altså.

Livsfarlig for hvem? For de 6 millioner som blir verdensherskere eller for de 66 millioner offer av deres verdensrike? Gud holder nok regnskap hvem som er hvem, hvem er snill og hvem er slem… Guds #DOM kommer nok tidsnok..

Replacing Messiah with themselves as Mosciachs

I antiKrist Russland etter 1917> ble 66 million Holocaustet fordi de var kristen (Kilde: Alexandr Solshenitzyn). Noen av oss glemmer det aldri. Derfor vil vi idag også minnes de 10 million i Ukrainske Holodomor folkemordet som Texe Marrs skrev om her nylig, og vi om hvorfor den Ukrainske President Yushchenko måtte byttes ut. Han var så frekk å mene at de 10 millioner måtte minnes med en statue. Det like verdens Herskere dårlig.

Påstandene og konspirasjonsteoriene om at kristne og kristendommen er farlig for barn og unge, evangeliet kriminaliseres som vi ser i Päivi Räsänen-saken i Finnland, er ennå farligere. Alexandr Solshenitzyn sa at årsaken til det Russiske ragnarok var ikke for mye antisemittisme, men at menneskene hadde glemt Gud – på grunn av «Semittene»:

Jeg er prinsippielt imot Holocausting av Jesus Kristus og kristne som i det ‘semittiske’ USSR, om de kristne er jøder eller grekere synest jeg er av mindre betydning… ingen er mer verdt enn andre i Guds Rike… bare mennesker som gir noen mennesker større verdi enn andre… andres død mer tragisk enn andre sin død.. Hver eneste frelst sjel er av verdi for Gud, Gud gjør ingen forskjell på folk, de som vil skal få lov å bli frelst… Jeg kommer aldri til å glemme boken ‘The Gulag Archipelago’ av Aleksandr Solshenitzyn, 66 million Holocaustet, industrielt eksterminert av khazar Bolsjeviker, og den andre lov Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) innførte var dødsstraff for «antisemittisme», hva enn de mente det var.

Der er en gruppe antiKrister som har tatt mye makt i verden idag

I Sovjet som idag hos oss, ligger ytringenes grenseland i «antisemittismen», hva enn det er, når de som påberoper seg den knapt nok er «semitter» en gang. DE prater Jiddish, det er IKKE et semittisk språk.

Antisemittisme; Ytringenes Grenseland
https://www.riksavisen.no/antisemittisme-ytringenes-grenseland/

Tenk om Jesus hadde hatt like mange og like brennende hjerter for seg og for sin sak som mange antiKrister har med seg, da ser jeg ikke bort fra at vi hadde hatt Guds Rike på jord allerede. Bibelen advarer om antiKrister i Endetidens drama, IKKE om antiSemitter..

På Bibelsk grunn vil jeg påstå at antiKristen er større problem enn antiSemitten… Bibelen advarer om antiKristene, ikke om antiSemittene… antiKristen har potensiale til å legge verden brakk, sier Bibelen…. det har knapt nok antiSemitten..

Mon tro hvem antiKristen er, som Johannes sier var tilstede allerede på Jesus sin tid – og de bedriver sin avkristning allerede idag altså ? 1 John 4:3.

Mange gråter over at Gud fant å sende jødene i diaspora etter de forfølgelser og mord de utsatte de første kristne for. Men var #Dommen Gud gav egentlig urettferdig (Matt. 27:25) ? OG, hvem er jeg som skal dømme Guds vilje ?

Som straff for deres ondskap mot Jesus og hans venner og følgere, så etter Herodes flyttet romerske Titus inn (Paulus var også romersk borger). Jeg ser ikke noe problem med det… Bibelen sier de skal i diaspora for hva Herodes og Kaifas gjorde mot Jesus og hans tilhengere som ble forfulgt, lemlestet og drept i hopetall… jeg stiller ikke spørsmål med hva Gud bestemmer… det tør jeg rett og slett ikke… Intet #Holocash er så galt det ikke er godt for noe….

Antisemitten Jesus Kristus kommer helt i bakleksa

Jeg glemmer aldri hva som ble gjort mot Jesus og hans følgere som er mine venner… de er MITT FOLK, og Guds Utvalgte Folk.

Menneskene samler i Israel hva Gud har spredt… jeg vil anta at det kan mange norske få en del ansvar og problem med Gud utav… spesielt i Arbeiderpartiet som trente menneskene som dannet forløperen for Mosssad på engene ved Gjøvik (Kilde: GROgate). Å handle i slik forrakt mot Guds vilje… huff.. jeg er glad jeg ikke er i deres sko.. #dommedag.

Jeg glemmer heller aldri de 66 millioner som ble Holocaustet i Sovjetsystemets Gulag’s. Rett skal være rett. Kanskje skal vi også for fremtiden minnes de millioner som vaksinen myrdet, – den «vaksinen» de ble industrielt eksterminert med ?

Bibelen advarer ikke mot antismetitter og antisemitters tidsalder. Bibelen advarer om Endtidens antiKrister. At de skal ta verdensmakten. Kaifas og Herodes og Barrabas sin våte drømmer om uendelig med dreping… når deres messianske tidsalder tar til, de skal ha all makt i verden, og eie all eiendom, – da kan de gjør som de vil. Som i USSR.

«Dere skal ikke eie noe og skal være lykkelig«, sier askeNazi jødiske Klaus Schwab.

Og antiKristene vil bli superhappy bruker jeg å replisere som skal eie ALT! Det blir nok over mange Sunnmøringers lik det der, ikke bare mitt. Ta oss gjerne på øyet, men rør pengene og eiendommene våre som våre forfedre har brukt århundrer på å opparbeide med hardt arbeid, – DA har Schwab et al skaffet seg fiender for livet…

Mon tro hvem som har større sympati enn selveste Jesus Kristus i verden, som er av ånd av en antiKristen natur ?

Satan og Satans Barn kriminaliserer å si imot hans Verdensrikes politikk

På prinsippielt grunnlag mener jeg at Sannheten bør ikke kunne kriminaliseres, uansett hva om det er… kan det bevises, så er det sant.. Motsatt fører nemlig til at Bibelen går 100% i oppfyllelse, at med det tar løgneren Satan og Løgnens Barn med det 100% kontroll med verden via lovverket… Guds Ord forbys altså, Satans ord løgn og bedrag blir lovfestet som sannhet om det gjelder det naturlige i holocash, kjønnsdysfori eller annet..

Å arbeide for å opprette et falskt Tempel i Israel, å forlede mennesker om et satanisk åndelig bedrag for å holde menneskers borte fra Gud, Jesus er ENESTE VEIEN til Gud, og motarbeide og hindre utbredelsen av at de millioner og milliarder skal bli kristne menneskelige Tempel, burde vært forbudt i et kristent land. Det blir det knapt. De har korrumpert for mange av våre ledere med smiger og løfte om posisjoner i ledelsen av sitt antiKristne ‘messianske’ utopia; det ‘semittiske’ Verdensriket.

Den andre loven Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) introduserte i USSR var loven mot «antisemittisme», uansett hva de la i den. Det vil VIRKELIG være farlig for kristne den dagen da det rike og mektige Davos-nettverket av internasjonal talmudisk Babylonsk jødedom får samme dødsstraff gjeninnført, for de kristne som heller vil ha Kristus som kongenes Konge enn dem og argumenterer demokratisk for det. Det er virkelig livstruende, slik det var for DØDEN til 66 millioner kristne tidligere i historien, slik at de kunne ha sin begrensede Sovjet-stil New Order i det gamle Russland.

Nå ønsker de å kopiere og gjøre det samme for hele verden.

Bare nevner det.

Mon de glemmer hva Gud på sin Trone vil ha å si om det?

De Glemte Holocaust (2010)

https://www.riksavisen.no/de-glemte-holocaust/

Sound Of Love (1983)

https://youtu.be/1zss4qzITiw
Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

11 Kommentarer

 1. Pingback: Norges makthavere bygger et trangt politisk klima i Norge ved psykiatriske trusler – Riksavisen

 2. Pingback: Bolsjevik-jødiske Ole Henrik Krat Bjørkholt (AP) vil tvangsvaksinere deg og dine barn – Riksavisen

 3. Pingback: Thomas Hansen, «unabomberen» fra Narvik en fare for de jødiske #Okkupasjonsmakthaverne – Riksavisen

 4. Pingback: Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker – Riksavisen

 5. Pingback: GRATIS BOK: Sionismens ondskap i verdenskrigene – Riksavisen

 6. Pingback: Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyestrettsdommere politianmeldt – Riksavisen

 7. Pingback: Venstreradikales bruk av psykiatri for sovjetisk bolsjevik-jødisk meningsterror – Riksavisen

 8. Pingback: Tankepoliti; Formål og Metodikk – Riksavisen

 9. Pingback: Norge; Apartheidstat i norsk rettspleie; Jøder Uber Alles – Riksavisen

 10. Pingback: Davos-Bartn aka Espen Barth-Eide; Jødisk maktelite med «standardmessig gjennomslag» i norsk forvaltning og domstol v/Villars-Dahl – Riksavisen

 11. Pingback: Kong Harald kalte kristne nasjonalister nettopp farlige nazier – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.