Deltager registrering, Gruppesøksmål

Med vår kjennskap til forholdene, skulle vi uten problemer kunne mønstre en 500-2000 personer til Gruppesøksmål innen nærmere avgrensede områder, spesielt innen barnevern og justisovergrep er behovet stort for å kjøre private straffe- og erstatningssaker mot Statsfunksjonærer for å lære dem deres grenser. Registrer din interesse her. Du har angrefrist. Du får en enkel støtteavtale til undertegning for å bli medlem av den endelige deltager donor grupppen

Hvis skjema ikke viser under/over, så er det fordi du har allerede sendt det minst en gang.

Formål og vilkår:
http://www.riksavisen.no/justis-gruppesoksmal/

Spread the love - Sharing is caring