Samfunn

Hordaland Tingrett bedt av Arvid Sjødin å fremlegge dokumentasjon på Ulvik Kommune sin påståtte eiendomsrett til vei

Saken til Egil Klubben har versert i årevis. Advokat Arvid Sjødin ber nå i brev om bevis for den påståtte eiendomsretten. Ulvik Kommune sine uhederlige mannskap, med ordfører Hans Petter Thorbjørnsen og rådmann Thore Hopperstad i spissen, har hevdet de eier veien som er tinglyst på Egil Klubben.

Statsforvalter Eva-May Norderhus fra Utøya; Makt Uten Grenser

Giske Marina fikk nylig et nytt vedtak fra Statsforvalter Eva-May Norderhus og hennes lotter. Her skal vi vise for offentligheten omstendigheter i det vedtak, atter en gang, slik at velgerne får bedre beslutningsgrunnlag hvem de ønsker skal ha makt i landet. Det er tydelig at det har gått personlig prestisje i saken, hva vi kan kan kalle personforfølgelse, faktisk maktmisbruk […]

Talentenes administrasjon: Vestklang Midnattskonsert i Florø kyrkje

Julehilsen fra vest. Ikke at vi er noe spesielt, annet enn på grunn av den pietismen vi var foret med i hundrevis, faktisk i 1000+ år…. Den vart til velsignelse.. folk søker andre slags «velsignelser» idag, dessverre. Gud vil være raus å utruste mange mennesker med talent i vår tid, fordi de trenges for å demme opp for urettskaperne og […]

Queen Victoria – the Last of King David’s Royal Throne in Britain

Charles Fox Parham 1873-1929 – American Pentecostal Pioneer, Pastor and Prolific Author Confirms the Truth of God’s Word in Tracing the Biblical, Genetic Connection of the Royalty of Great Britain to the Throne of King David to Queen Victoria. As early as 1899 or before, Parham had recognized and was teaching the truth of the Christian Anglo-Israel message of the […]

Ny Bjugn-sak; ‘Bamsegutt’ Granfoss påståtte ofres beskyldninger bør granskes av media og saken og dommen fra 1990 gjenopptas

«Alt på bordet» nå, krever vi. Også bevisene for de påståtte overgrepene i 1990 det påstås at Granfoss gjorde. Vi vet idag etter alle justismord dommer gjort i Norge, at en dom er ingen garanti for at rett sannhet er etablert. Tvertimot. Hysteri og løgn begrunner mye mer dommer enn sannheten gjør. «Offeret» vil i Aftenposten ha et helt annet […]

Aftenpostens jødiske Christina Pletten startet hekseprosess og kampanje mot Bamsegutt, Document’s Rustad setter spikeren i kisten hans

Vi har skrevet om hvordan de sionistiske edomitter bolsjeviker som også kalles «jøder» tok makten, pengene og æren i vår nasjon etter andre verdenskrig, statskupp med andre ord. Massen ledes med slikt som denne Bamse-sak inn i antikristne ondskapsfulle standpunkter og urett. Jeg synest å gjenkjenne et Bjugn-hysteri fra massehysteriske mennesker som setter opp hverandre…. saken til Bamsegutt fra den […]

Albert Pike and Three World Wars

The fremasonic leader of the Scottish Rite in United States Mr. Albert Pike (December 29, 1809 – April 2, 1891) received a vision [from Satan, of Satans future gameplan], which he described in a letter that he wrote to Mazzini, dated August 15, 1871. This letter graphically outlined plans for three world wars that were seen as necessary to bring […]

Tore Knudtaa, Korsfestet av jødiske dommere Nesheim og Wallevik i favør av jødisk apologetisk lakselusforsker

Hvis det er slik at folk flest ikke forstår det religiøse aspektet av at Norge er under okkupasjon og har vært det siden andre verdenskrig, så vil de bli forvirret og slått ut. Sun Tzu sier at skal du ha håp om å vinne noe som helst slag over din fiende, så må du først og fremste vite hvem dine […]

Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyesterettsdommere politianmeldt

I vår serie om råtne dommere i norsk domstol, og spesielt jødiske råtne dommere og andre som gjør deres kriminelle underverden tjenester for Sion, om alle oss som blir offer for deres talmudiske uretter, idet jøder til forskjell for kristne er av den religion hvor rettferd er definert av talmud som alt som er bra for jøder, det er «rettferd», […]