PRIDE-falsk flagg operasjon i Oslo, to døde, – skaper sympati med satanister

Falsk flagg operasjon for oppbyggelse av sympati med Satan og satanisters agenda, i Oslo .. Satan utgir seg for Lysets Engel (2 Corinthians 11:14), ‘redder verden’ angivelig, og gir tilsynelatende menneskene «frihet» (seksuell frihet) med ene hånden, mens alle andre friheter tar Satan og  satanistene med andre hånden (Great Reset). Det brede lag av folket lar seg lett lure. Så lenge de får kopulere fritt med hverandre, barn og dyr og lik, er ikke ytringsfrihet så viktig liksom (Proverbs 16:18).

Kjempesuksess for falsk flagg episoden på Pers Hjørn puben, angivelig også homsepuben London Pub rapporterer media for å kunne kalle dette homohat. De har en agenda å promotere; Å poularisere synden og perversitetene. Etter den har ALLE ‘Pride 2022’ på sin sosiale media profil. Alle som ikke liker kan iflg PST ha problem med sin psykiske helse og bør kjemisk lobotomeres, er den subtile konklusjon de trekker av hendelsen, da vet vi hva de vil oppnå med hendelsen. Saken har Satan sitt bumerke:

Fredag
24.6.2022
2+4=6
6=6
2+0+2+2 = 6
666 …. sikkert helt tilfeldig. Arrangert og gjennomført av Satan selv, og Satans ormeyngel på jord, de som lyder Satans, Løgnens Far, sin stemme i seg :

https://www.riksavisen.no/verdens-eldste-konspirasjon-den-usynlige-general/

Synger salme nr 666 i kirken
https://vestnes.kyrkja.no/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/226/Salme-666
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/z7mAgq/soergesamvaer-i-oslo-domkirke-sondre-justad-brast-da-han-sang

https://www.nrk.no/norge/skyting-ved-utested-i-oslo-sentrum-_-etterforskes-som-terror-1.16016478

Satan intensiverer sin propaganda aktivitet, de skaper slike hendelser for å tjene saken, for sin ånds maktovertagelse i vår del av verden, med list og lempe og «alskens forførelser for dem som går fortapt» (2 Thessalonians 2:10, 12, 1 Corinthians 1:18. Verdensherskerne gir ubegrenset seksuelle friheter, i bytte mot at de trekker in de sivilie friheter. Folk tror de er kjempefri når de får være så pervers de vil.. Et dårlig bytte. Har blitt et land hvor kjødets lyster vant over åndens verdier.. – Gal. 5:17 – > Gal. 5:24 «De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.«, jfr. Romans 7:23, Romans 8:5.

Generalen for de dårlige tider; Satan
https://www.riksavisen.no/verdens-eldste-konspirasjon-den-usynlige-general/

«Hvorfor løy de og sa at det skjedde på London Pub. Når de ble drept på Per på Hjørnet?» – Fordi slike enkle lett avslørbare løgner er Satans bumerke. De må flagge hvem som står bak slike aksjoner. Men massen får ikke med seg slike detaljer.

«Pride har fått sin Utøya, og fått sin hellig status«, sier noen, det vil si opinion skapende gjennomslagskraft. Sympati med smådjevlenes og Satans agenda. De er smart, men det er mange som er smartere og gjennomskuer dem. Flere og flere for hver dag som går. Når Satan mobiliserer sine, så mobiliserer Gud tilsvarende sine folk. Den notoriske satanist og Davos-askeNazi representant fru Erna Solberg er med en gang ute og fastslår at dette er en terroraksjon mot «kjærligheten». Før noen etterforskning skal en dum gjennomført satanisk kjerring uten utdannelse vite dette ? Med slike falsk flagg som dette skapes det sympati for Satans agenda i opinionen, så den lar seg gjennomføre. Samtidig blir de avslørt når de gjør det. «terrorangrepet på PRIDE», i realiteten var rettet mot koranbrenningen til SIAN.

https://www.vl.no/nyheter/2022/06/25/erna-solberg-om-skytingen-i-oslo-et-angrep-pa-friheten-til-a-elske-hvem-man-vil/

Noen i tilfelle som er i angrep på perversitetene. Å kalle perversjoner for «kjærlighet» gjør dem nok ikke mer eller mindre pervers, hos noen kjønn eller legninger. Mye perverse heterofile også.. alt er like perverst, i Guds øyne. Dette er en modus operandi, som Utøya, som skal brukes for å brukes mot nasjonalister, for globalister.

Alle norske politikere tjener Zions nye verdensorden, den antikristne great reset

Ingen kan være nasjonalister for da er de ABB’er liksom. Espen Andersen Bråthen i Kongsberg falsk flagg har Satan satt i scene slik at hans folk på jord kan bruke asylet som trussel mot alle som sier dem imot.

Planen for å ta verdensmakten og bli Verdens Herskere på bekostning av the King; Jesus Kristus.

Satan lovte Eva «frihet» i Edens Have, samme gjør Satan idag:

De tror virkelig at de skal greie å ta verdens makten fra Jesus Kristus denne gang. Bibelens Åpenbaring forteller oss at de møter en del skjær i sjøen, og skal mislykkes, og deretter skal de «nøytraliseres», for evig, sier Bibelen.

Slike falsk flagg operasjon for å skape «sympati for the Devils» er velkjent (Job 41:34), er ikke første og blir ikke siste heller, at Satan trenger å skape ‘monster’ utav sine motstandere, den perverse Saten har blitt den gode, og de dydige har blitt de onde, verden snus :

Rainbow flags, images of shooting victims at pride parades
https://apnews.com/article/600daf7a6d0e426d8c5fbb9c46c325e7

Alle må følge den statlige PRIDE-religion, det sies i at det kopuleres i alle hjørner av Helvete. Satan elsker lidderlighet og all slags seksuelle utskeielser og ekstragavanser:

MARTIN HJELLVIK, pastor i Kilden menighet
«Dersom en kristen mann kommer til meg og sier at han ønsker å følge Jesus (som inkluderer å leve i moralsk og seksuell renhet) men at han også sliter med at han tiltrekkes av samme kjønn, så kommer jeg til å gi veiledning ut ifra Bibelen og klassisk kristen lære om seksualitet, og dermed blir jeg kriminell.»

Anette Trettenbergstuen, pastor i Satans synagoge
Hennes bok «... for deg som har lyst til å bli homo» om hvordan konvertere småbarn fra å være normale, groomer dem fra barnehagen og i skolen til å bli seksualpartnere for seg selv; lesbiske og homoer, blir heltinne og blir minister.

«lyst til å bli», altså ikke å være «født som», «lyst til å bli», polularisert, å bli «moderne», så blir du homo, er budskapet, alle barn vil gjerne ønske å bli moderne og populær, og bli danset i gatene for….. (?)

Det startet under jødinnen Gro Harlem Brundtland med at gutter skulle tvinges til å leke med dokker og jenter med biler i barnehagene, da begynte de å endre psykologien til småguttene, og endte med dette at gutter skal tvinges ved popularisering til å være mottagende seksualpartner (passiv), og ikke avgivende (aktiv), kjønnsoperasjon, av at disse satanister har kjønnsforvirret de stakkars barn. Jeg er glad jeg er født i en annen tid.

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som anvender metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.»

Loven kan faktisk brukes MOT Pride-apostlene i skolen og barnehagene også….. de er der for å promotere det uanaturlige. De søker ENDRE barns naturlige seksualitet…

Å misjonere og promotere for barn å konvertere barn til å bli homo eller trans i skolen og andre steder skal fremdeles være lovlig.. ?

Velkommen til Helvete

Tilsvarende straff ønskes for de som henvender seg til barn og vil konvertere dem til sin hedonisme religion, altså misjonere og konvertere barn i skolen og barnehagen for på sikt å skaffe seg flere sex-partnere…. det er ikke kjærlighet, dette er dyrisk fysisk behovstilfredstillelse i den helt laveste nivå av Maslows behovshierarki..

Herifra kommer agenda som spres, og som det flagges for fra Stortingets tak:

«Welcome to Hell, where the damned burn forever – with sexual passion. Our first installment sees Lucifer, the Prince of Hell himself, recounting the erotic truth behind his fall from grace. As the firstborn angel, Lucifer watches in admiration as his fellow beings are created, but his admiration soon turns to raging lust. He has one message for his brethren: give in to the pleasures of the flesh, or be lost for eternity. «
https://www.amazon.com/Burn-Hell-Lucifers-Demon-Erotica-ebook/dp/B0071H0MUI?

Satan tilbyr «frihet», seksuell frihet, i bytte med at de personlige friheter inndras. «Er du sikker på at Gud sa det», lokker Slangen/Satan.

Det er også en velkjent politisk teknikk.

Falsk flagg operasjon for oppbyggelse av sympati med Satan og satanisters agenda, i Oslo ..

Satan er lur. Men så veldig godt samfunn klarer ikke Satan å bygge. Det er hva Gud vil bevise med å slippe de sataniske krefter løs for en kort  tid (Luk. 10:18, Rev. 12:9, 20:7). Etter tusen år bundet (av Jesus Kristus på Golgata), skal Satan slippes løs for en kort tid, sier Bibelen. Norge har en svært spesiell stilling i Guds tidsregning:

Norway; One Thousand Years under Christs Reign

Våg å stå som Daniel gjorde

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring