Sodomi og seksuell hedonisme lovprises idag av menigheter og kirker

Alle verdens nasjoners lover om sodomi og seksuell hedonisme har endret seg svært mye på kort tid. Bibelens King James versjon – Guds Ord – har ikke endret seg siden 1611. Hva som er endret er at Satan er løs, og er iferd med å forføre hele verden.

Politi og Militæret og Den norske Kirke feirer kjødets og de laveste bestialske drifter i mennesket sin seier over Ånden. Den gang Norge var kristent så feiret vi med Bibelens påbud at menneskene skulle ta kontroll over sine dyriske og primitive drifter, ved avhold og pietisme, disiplinere sine dyriske og primitive bestialske selv. Vi feiret den gang at ÅNDEN skulle vinne over menneskets laveste dyriske bestialske natur og tilbøyeligheter. Tidene skifter. Bibelen profeterer hva vi ser skje idag. Jødiske skikker og tradisjoner overtar for de kristnes – når Jødene blir Verdensherskere, har tatt Jesus Kristus sitt sted som nasjonens og Verdens Hersker:

Dessverre har nå satanister makten i Norge for en tid, Statsminister Erna Solberg som den første på 1000 år kristent monarki, med Jesus Kristus som våre kongers Konge, nekter å si «så sant hjelpe meg Gud» i sin innsettelsesed som Statsminister: https://www.riksavisen.no/satan-is-set-loose-on-the-world/

sodomitedeception.com

Sømmelighet og dannethet er ute. Perversjonenes «friheter» skal nå feires. En er ikke mye fri når en er slave under kjødets laveste dyriske drifter. Da kan en like godt si en er slave av det sataniske, av Satan. Homoseksualitet er ikke et resultat av noe kvinnelig hormon eller en eller annen ubalanse eller en annen slags skapelse av Gud, Gud skapte to kjønn, mann og kvinne, kun det. Freud mente det var et resultat av en for dominerende mødre, mye kan tyde på det, av for dominerende kvinner i samfunnet generelt, de er blitt amazoner, mannlig tillært psykologi i kvinnekropper. Dette er tillærte manerer, lært av noen som gjør det, fordi de prøver å appellere til en annen homofil, til noen å bli homofil for at de sskal få flere samlivspartnere å velge mellom. For det vil de inn i baarnehager og skoler for å markedsføre sine perversiteter. Det er rent lært oppførsel. Og vitenskap og medisin og psykologi har aldri klart å bevise det motsatte.

«Det som ikke loven forbyr, kan sansen for det som er sømmelig, likevel forby,» skrev den gamle romeren Seneca.

https://norea.no/article-copy-copy/article/22503

Tradisjonelt er det jo satanister som vil ha slik dekadanse og usømmelighet.

Det er interessant å se at politiet i Norge stiller seg ikke NØYTRALT med sine tjenester for BÅDE kristne og hedonistiske satanister, heller ikke den Kongelige Norske Marine, men stiller seg på Satans side:

«Det er en eksoterisk (åpen) og en esoterisk (skjult) agenda med alt. Legg merke til at INGEN i eliten tar offentlig avstand fra pedofili. I følge Aristoteles så oppfordret lovgiverne på Kreta innbyggerne til homoseksuell og pedofil (pederasty) atferd som et middel for befolkningskontroll. På den måten ble folks behov for kjærlighet og sex styrt inn i forhold som umuliggjorde reproduksjon og holdt befolkningen passiv og nede. Kilde: Aristotle, Politics 2.1272a 22–24.»

Gud og Bibelen er krystallklar på dette også, så det bringer oss til hva som er forsvarssjefens skjulte agenda. Og det er å vise hvem sin hær han leder. En hyllest til selveste Satan. Han er leder for hæren til Satans Ormeyngel.

Det er en veldig god grunn til at verdens rikeste mennesker lovpriser og velger seg Satanismen, ifølge Jesus skulle de som hersker være Tjenere, det passer ikke for alle – så de blir Herskere, «Død over de svake, rikdom til de sterke«:

Satans Synagoge :

Jødiske Baron Rothschild støtter naturlig nok Satanismen

Jødiske Anton LaVey vil nok elske politi og den Kongelige Norske Marine for deres støtte til hans sak, «normalisering» av perversjonene:

“Satanists are encouraged to indulge in the seven deadly sins, as they need hurt no one; they were only invented by the Christian Church to insure guilt on the part of its followers,” – Anton LaVey

At Satan elsker dem vet jeg. At Gud hater synden (Leviticus 18:22) og kjødets drifter av sataniske demoniske impulser skal styre menneskene vet vi også (1. Corinthians 6:9).

“Satanism condones any type of sexual activity which properly satisfies your individual desires — be it heterosexual, homosexual, bisexual, or even asexual, if you choose. Satanism also sanctions any fetish or deviation which will enhance your sex-life, so long as it involves no one who does not wish to be involved,” – Anton LaVey

Seksuell lidenskap og begjær er de dyriske mest primitive drifter i mennesket (dyrets merke?), har med underlivene å gjøre (eros), kjærlighet er fra hjerte til hjerte (agape)

I #Helvete der kopuleres det i hver krok og krik. Slik blir det på Jorden, og det må feires av Satans topp politikere:

Når Kirke og #Satanismen møtes, da er det IKKE Satanistene som har blitt kristen, tvertimot.

askeNazi Jøde Anton LaVey i Church of Satan sa det slik

Jeg ønsker ikke å bli utsatt for de perverse Pride paradene. Jeg ønsker ikke å bli utsatt for de symbolene som feirer perversjoner, usømmelighet, sodomi og hedonisme.

You can tell when Satanists rule a nation, perversions and lies abound

http://www.renegadetribune.com/anton-laveys-secret-life-satanist-satanic-bible/

https://www.churchofsatan.com/interview-sex-and-devil/
https://www.churchofsatan.com/faq-sexuality-and-gender/

Jødiske Aleister Crowley (TheBeast666) sa det slik:

«Every one should discover, by experience of every kind, the extent and intent of his own sexual universe…() . He must not be ashamed or afraid of beeing homosexual if he happens to be so at heart, he must not attempt to violate his own true nature due to public opinion, or medieval morality, or religious prejudice would wish he were otherwise» – Aleister Crowley . . commentary to ‘Book’, verse I-51.

«The homosexual must not blaspheme his nature and commit spiritual suicide by supressing love or attemptin to pervert it, as ignorance and fear, shame and weakness, often induce him to do » – Aleister Crowley . .bok : The Law is for All

De skammer seg ikke. Overhodet ikke. Det har de ikke vett til:

«Were they ashamed because of the abomination they have done? They were not even ashamed at all; they did not even know how to blush.» – Jer. 6:15

Satanismen > Slangen i Eden for «frihet», for alt perverst.. fra kvinners seksuelle «frigjøring» (Slaver av Synden) til pedofile og andre filers seksuelle «frigjøring». Vi skjønner hva de vil, for retten til å annonsere for sine perversjoner i de offentlige gatene:

Pedofilien blir «frigjort» etter hvert nå

Sømmelighet > «frustrasjon», blir vårt samfunn satanistisk uten å merke det, fordi ‘froskene’ kokes langsomt.

Politisk plattform
https://www.foreningenfri.no/om-oss/fri-mener/politiskplattform/

Etter hvert vil nok kampen om pedofiliens «friheter» komme på samme arenaer. Satan krever det av sine voksne og barn, at de gjør slikt, «frivillig», vil de påstå, etter å ha hjernevasket de unge ofrene om dets «normalitet», samme MO som med homofilien ble normalisert.

Den Norske Straffeloven sier:

§ 298.Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd
a) på offentlig sted, eller
b) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket i det.

Den Norske Kirke sier de skal feire disse syke sataner

Og barn og unge går i det toget og blir innbilt dette er normalt. Syke mennesker.

§ 305.Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som
a) i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år.
b) tvinger eller forleder et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd, med mindre forholdet rammes av strengere bestemmelser.

§ 310.Fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som overværer en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn. Med barn menes person under 18 år.

§ 310.Fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn. Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som
a) produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn,
d) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller

§ 318.Utstillingsforbud
Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsøyemed stiller ut bilder av eksplisitt seksualisert karakter, herunder bilder av kjønnsorganer, på en lett synlig måte
a) offentlig sted,

Min religionsfrihet er like mye beskyttet i norsk lov mot diskriminering og hat, som deres perversjonsfriheter. Deres hatefulle opptredener ødelegger de barnesinn som utsettes for dem, La oss finne ut hva som rangerer høyest; religionsfriheten og sømmeligheten eller perversjonsfriheten.

Når jeg kommer til makten skal all denne offentlige perversjonsutstillingen forbys, og straffes etter loven. USA for 100 år siden hadde dødsstraff. Strenge straffer må vurderes innført for å psykologisk ødelegge barn med slik pervers offentlig atferd som her, eller at de skal kunne komme inn i skolen hvor barn skal være trygge, for å forberede barn ved «normalisering» til det perverse, til å bli omvendt og brukt av satanismereligionens apostler, rekruttere dem til sine pervomiljøer.

Jeg vil forby promotering av homofili og alskens perversjoner, istedenfor å gjøre det moteriktig vil jeg gjøre det skambefengt. Å lære barn analsex og annet perverst i skoleverket skal forbys. Markedsføre og vise frem slikt offentlig er fengselstraff.

Du stemmer på meg ved å bruke Alliansens liste i Møre og Romsdal. Med det bør vi klare å finne ut hvem som er en fare for demokratiet og mangfoldet. Vil Satanistene hindre det politiske mangfoldet – og tillate kun sine egne i politikken? DA, er demokratiet avgått ved døden.

Hungary passes law banning ‘promotion’ of homosexuality to minors
https://www.timesofisrael.com/hungary-passes-law-banning-promotion-of-homosexuality-to-minors/

Jeg står med de uskyldige barn som utsettes for de perverses mangel på sømmelighet og dannethet, uten at noen myndigheter redder dem, fordi Satanister har kuppet makten, og innfører de ukristne som vi ser satanistiske Jødiske homoseksuelle tradisjoner, over hele verden :

Angelina Green: – «I’ll Stand By You.»

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring