Åndskamp

Queen Victoria – the Last of King David’s Royal Throne in Britain

Charles Fox Parham 1873-1929 – American Pentecostal Pioneer, Pastor and Prolific Author Confirms the Truth of God’s Word in Tracing the Biblical, Genetic Connection of the Royalty of Great Britain to the Throne of King David to Queen Victoria. As early as 1899 or before, Parham had recognized and was teaching the truth of the Christian Anglo-Israel message of the […]

The Bible Distinction Between “The House of Israel” and “The House of Judah

RADIO ADDRESS circa 1930 By F. F. Bosworth (audio below article). The Israelites and the Jews are two completely different people. The Jews admit to Jesus they are not Israelites, John. 8:33; «never been slaves to anyone» means they was never in Egypt as slaves, aka Edomite idumean Jews of Esau’s seed, later gog and magog turks aka Khazars.

Cato Berglund blir korsfestet av jødisk dommer Vidar Stensland, Høyesterettsdommere politianmeldt

I vår serie om råtne dommere i norsk domstol, og spesielt jødiske råtne dommere og andre som gjør deres kriminelle underverden tjenester for Sion, om alle oss som blir offer for deres talmudiske uretter, idet jøder til forskjell for kristne er av den religion hvor rettferd er definert av talmud som alt som er bra for jøder, det er «rettferd», […]

Vil forhenget i det juridiske tempel til urettskaperne i ‘Dypstaten’ revne snart ?

Vi vil med dette prosesskrift vise HR’s dommere at rettferdighet for Guds Folk skjer uavhengig om de velger å korrumpere rettvisheten og rettferdigheten for sin del, fordi vi er usikre på om Høyesterett kjenner til sitt ansvar, sitt OPPRINNELIGE ansvar, å beskytte borgerne mot de andre statsmakter; jødene i «Dypstaten» inklusivt. Eller om de vil beskytte makthavernes edomitt jødenes interesser.