Guds utvalgte folk og de andre

Hvor kan en i Norge finne menigheter som preker den uforfalskede kristne lære? Hvem er kjøpt og betalt av verdens kapitalmakter til å lære fra seg en falsk kristen lære aka sionismen? Hva forventer du av en menighet? Vil du høre om hvordan du og dine barn kan bli Guds Utvalgte Barn via troen og eksempelet satt av Jesus fra Nasaret, eller vil du høre hvordan du og dere mest og best kan tjene eiendomsfolket og guds utvalgte av den gamle pakten?

Det har en svært dramatisk effekt på barnesinn å bli oppdradd og hjernevasket til å tro at en er Guds Barn, Guds utvalgte folk, og også likeledes negativ effekt å vite at en ikke er det. Det er veldig enkelt å lede barn som senere blir voksne inn på Løgnens og forførelsenes veier. De som har Kristus i seg, de har Sannheten i seg, de er gjensidig utelukkende. Kristus og Satan kan ikke være samboere i samme kropp (det Nye Tempel), «Kristus bor i meg«, som Paulus sa det (Galatians 2:20). Altså at Den Hellige Ånde/Kristus’ ånde, har tatt bolig i en ved gjenfødelsen, når en ble et nytt skaperverk (Romans 8:10).

Gud har sine helt egne mirakuløse måter å belønne de som tjener hans sak i verden, målt i forhold til den rettferdighet, sannferdighet og moralske imperativ som den Allmektige etablerte en gang for alle ved Skapelsen. Verdens Fyrster, og de som behersker statsmakt og negativ åndelig makt i verden har funnet opp like mange gode metoder til å robbe Guds barn for deres velsignelser, og overta dem selv. Tyveri, med andre ord. Sosialismen ble innført for at de verdslige makter, og de som eier statsmakten, kan ta ifra de som Gud velsigner, og gi til de som verden, og Verdens Fyrster ala Baron Rothschild (-King of Israel-) et al velsigner.

Førstnevnte som i kirker og synagoger hører at en er viktig og utvalgt vil hele livet føle seg som eiendomsfolk og herrefolk, og oppfører seg som det, selv om de er omskåret bare nedentil og ikke på hjertet (Romans 2:29, Deuteronomy 30:6, Deuteronomy 10:16), mens de andre vil bli å føle seg som slaver og tjenere av de førstnevnte. I sitt «ansikts sved skal de ete sitt brød». Stormannsgalskapen vil av og til anta perverse former, i troen på at at alt disse utvalgte gjør kan ikke være galt, og kan ikke kritiseres…… All kritikk avvises dermed på grunnlag av at er en utvalgt av Gud, kan en ikke fratas denne utvalgthet av mennesker, og komme under menneskers dom. Men studerer vi Bibelen finner vi at de er utvalgt KUN av Verdensmakten (Satan), ikke av Gud.

For vi har Guds Ord å bedømme om folk er Guds Barn eller ikke på? Bibelen! Jesus satte eksempelet for hvem som skal ha retten til å kalles Guds Barn; Sannferdighet, rettferdighet som Abraham og moralsk høyverdig, er bare noen av kriteriene vi kan måle dem på…..

(tabell under utarbeidelse)

1) Tror jøder og ikke kristne er Guds Utvalgte Folk.
2) Støtter homoekteskap, og aksepterer dette som en normal lenging.
3) Har tilknyttet seg den luciferiske ‘moderkirken’ (skjøgekirken).
4) Er stille i abortspørsmålet. Støtter ikke vernet om det ufødte liv. Anser kvinner for å være guder.
5) Støtter kvinnestyre, i kirke og samfunn. Når ‘gud’ ble kvinne.

‘Nei’ i tabellen er positivt.

Veiviser, Norske kristne organisasjoner

Veiviser; Søker å finne ut om det finnes noen kristne menigheter eller organisasjoner i Norge
OrganisasjonSionistisk 1)Homo 2)Katolsk 3)Abort 4)Matriarkalsk (5)
PinsevenneneJa
AdventisteneNeiNeiNei
Frikirken
Den Norske KirkeJaJa
Jehovas VitnerNei
IndremisjonenJa.
Sjømannsmisjonen
Kristelig FolkepartiJaJaJa
KristendemokrateneJa
Vårt LandJa
DagenJa
Norge IdagJa. Ekstrem.
Visjon NorgeJa. Ekstrem.
Oslo Kristne SenterNei
Kvekerne
Mormonerne
Metodistkirken
Det norske Baptistsamfunn
Misjonsforbundet
Frelsesarmeen
Guds Menighet
Smiths venner
Kristensamfunnet
Levende Ord
Kristkirken
Ortodokse Kirke
Smyrna menighet
Menigheten Samfundet (Lommelendere)
Guds Menighet
Kristi Forsamling
Den norske unitarkirke
Menigheten Samfundet
Kristi Åpenbaringsmenighet
Guds Menighet Ørsnes
Vineyard Kristne Felleskap Larvik
Nytt Livs Senter
New Life Ålesund Bibel og Misjonssenter
Menigheten Den Levende Kilde
Evangeliekirken ArendalNei
Sarons Dal
Mens Vi Venter
Brølende Lam, FetsundJa
Den Katolske KirkeJaJaJaJaJa
Partiet De KristneJa
Den Russisk-Ortodokse Kirke

Når en hedning har blitt frelst, en personlig gjennomgående dyptborende transformasjonsprosess, og blitt funnet utvalgt, kalt og kallet, gitt en ny ånd, av Gud, hvordan kan andre noensinne endre på den erfaring, å nedvurdere den erfaring ved å hevde at hedninger kan aldri bli utvalgt, – det kan bare de bli etter den gamle pakten, og ikke av den nye?

Den Nye Pakts Jøde

Jesus, den nye pakts grunnlegger, var imot at fariseernes tolkninger skulle gjøre dem mer utvalgt enn andre, på falskt grunnlag, en slik religiøs ‘rasisme’ kunne han aldri støtte, og åpnet en himmelvei til Gud, så ALLE hadde muligheten til å bli Utvalgt. Han ble drept for å tale imot Sannhedrin som ventet på en Messias som skulle føre sitt folk til krig mot hedningene, og vinne over dem, for å kunne ha makten og pengene i hele verden. Så dessverre overlevde den fariseeriske lære fra den Babylonske Talmud han.

«Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.»

Matteus 5,9

Den kristne lære ble kuppet i Norge, og verden forøvrig. For disse anti-kristne lærere henger Jesus fremdeles på korset hvor ‘folket’ kan spytte på han. Jesus oppstandelse og evige liv hos Faderen, hans venners og åndelige tilknyttede, er fratatt den utvalgte status vi ble kjøpt fri med ved hans sonoffer, en gang for alle, til fordel for en mer tvilsom gruppe av ‘Guds Utvalgte’; Sionistene. En morderisk og brutal terrorkult. En politisk ideologi, med Verdensherredømme, Den Nye Verdensorden, som sitt hovedprosjekt.

Disiplene spurte Jesus: Hva er tegnet på endetiden? «Pass på å ikke bli forført«, sa Jesus  (Matt 24:4).

Så hvor kan kristne mennesker finne den rene sanne Jesus lære om at en som kristen er utvalgt i verden? Hvor kan en finne et oppbyggelig kristent budskap i Norge, som kontrer de falske ‘kristne’ (sionistiske) forestillinger om at det er kun jødene som er guds utvalgte? Det er ikke mye til frigjørende kristen lære eller mye positivt å bli fortalt at en som barn er født syndig, og kun skapt for å tjene noe Herrefolk, er det?

Det er ikke mange kirker og menigheter som ikke preker det hjernevaskede og innbilte dogme om ‘jødene’ som Guds utvalgte folk. Dette mantra som har ført hele kristenheten på avveie, og som har gjort at de har falt fra nåden og Guds velsignelser. De kan ha fått Baron Rothschilds et als verdslige velsignelser, i form av økonomisk støtte til menigheten, men fallet fra den Allmektiges Himmelske Fars nåde var hardt og brutalt i utviklingen etter andre verdenskrig.

Adventistene

Det ser ut til å være forskjellige synspunkter hos Syvededags Adventistene. Men denne adventkirken bekjenner seg til Erstatningsteologien; nemlig at Israel, Abrahams ætt og arvinger, det er de kristne som følger Jesus, og ingen andre…….og disse er Guds Barn, Guds Utvalgte.

”Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger i følge løftet”, står det i Galaterne kap. 3,versene 28 og 29. Samt det Jesus sa om seg selv: ”Jeg er veien…., ingen kommer til Faderen uten ved meg”.

Den særstilling nasjonen Israel hadde i Guds frelsesplan, i Det gamle testamente, er nå overtatt av det «virkelige Israel» som er den kristne menighet. En rest av jødefolket skal bli podet inn idet virkelige Israel, og dermed bli et med Guds folk.

Når jeg da hører kristne sier at det ikke er nødvendig for en jøde å tro på Jesus (eller Gud) for å bli frelst, da stiller jeg meg uforstående til slike utsagn, og jeg vil gjerne erstatte slik tale med det Jesus selv sa. Jeg tar Jesu ord på alvor når han sier i Johannes Evangelium: ”Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved meg”. Det gjelder alle, både jøder, palestinere og nordmenn. Jeg reagerer med oppgitthet når jeg leser slike utsagn; ”Som jøde er man allerede i et paktsforhold til Gud”, og ”Jeg kan ikke si at det er nødvendig for en jøde å bli frelst”. Undertegnede tror ikke jødene har et slikt fortrinn, og jeg er dermed tilhenger av erstatningsteologien. Ingenting erstatter Jesus, er min teologi. «

http://www.adventkirken.no/hammerfest/artikler/files/13eb82ecb561aa613ba485d7b2653696-2.html

Hvem er Guds Israel i dag?

En lignende forståelse av den som kom fram på apostelmøtet i Jerusalem, finner vi hos Paulus. «For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel, og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo: Gjennom Isak skal du få en ætt som kalles din. Dette betyr at den naturlige avstamning ikke gjør noen til Guds barn. Det er de som er barn i kraft av løftet, som skal regnes som Abrahams ætt» (Romerne 9:6-8).

Apostelen har tidligere påvist at jøde, altså medlem av Guds folk, er man i sitt indre, i hjertet, ikke etter bokstaven (Romerne 2:28-29). I kapittel 11 henviser han til Guds sanne Israel som et edelt oliventre, hvor noen av grenene ble brukket av, altså israelitter, og grener fra et vilt oliventre, hedninger, ble podet inn på grunn av deres tro. Både jøder og hedninger har sin plass på oliventreet, Guds menighet, ene og alene i kraft av nåde og tro.
http://www.adventist.no/index.php/content/view/full/4875/

Den Norske Kirke

Etter hva jeg har erfart er det mest og best i Statskirken at en slipper å få hørt det falske dogme om en liten gruppe menneskers utvalgte status fra prekestolen. Det sentrale en skal høre etter er hvor det tales om den kraft og ånd som idag som før og alltid vil være virksom, som en rettferdig, moralsk og sannferdig makt og kraft i universet, som balanserer og som dømmer og lønner de verdslige makter etter sine guddommelige lover. Det er den makten og kraften som Jesus, og Den Hellige Ånde, som Jesus sender til sine, representerte og representerer i verden.

Med statskirken har en selvfølgelig et utall forskjellige nyanser, hvor prestenes personlige preferanser nok skinner gjennom. Her må en finne en menighet hvor en prest taler og preker og lærer oppbyggelig, det vil si Jesus lære om hvordan hedningen kan bli Guds Utvalgte Barn, og få velsignelsene i verden i livet, – som i døden.

Men så er jo Statskirken på vidvanke i en rekke andre teologiske stridsspørsmål, som denne artikkel ikke omhandler. Igjen, finn en menighet med en prest som passer en. Ikke ta alt de sier for god fisk, – vær kritisk til all verdslig som åndelig makt, for historien har vist at en kirke i staten, har en tendens til å bli politisert.

Kristensionisme – hinder for en rettferdig fred, av Hans Morten Haugen (1.amanuensis Diakonhjemmets Høgskole).

Den ortodokse kirken

– Som ortodoks kristen tror jeg ikke at jødene er Guds utvalgte folk lenger. Det er Kirken som er Guds folk. Jødefolket har ikke noe mer rett til å bo i landet enn noe annet folk, sier Torstein Tollefsen, som representerer Den ortodokse kirken i Norge.

Torstein Tollefsen, som representerer Den ortodokse kirken i Norge.

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=17704

Oslo Kristne Senter

Pastor Åge Åleskjær har jeg personlig litt sansen for, men jeg klarer ikke å finne om han er tilknyttet ‘sionist-sosialistiske internasjonalen’. Arven etter Lenins Andre/Tredje Internasjonale for å eksportere den sekulære og ateistiske kommunisme/sosialisme. Jeg tror ikke det.

Han sier her:

Paulus konkluderer sin kamp med denne kraftsalven: «Driv ut jødedommen fra menigheten!»

Judaistene – Evangeliets store trussel
Enkelte kristne tror at Islam er den store trusselen mot evangeliet. Jeg tror de tar feil, ingen annen religion har noe å stille opp mot evangeliet.

Da er judaistene en mye større trussel, ganske enkelt fordi den infiltrerer det kristne miljøet innenfra.

Judaistene har forgiftet mesteparten av det kristne miljøet over hele verden, i alle kirkesamfunn og bevegelser.

Dette er egentlig helt utrolig på bakgrunn av det skarpe oppgjør Paulus tok med dette.

http://www.oks.no/?did=9093890

Jeg tror foreløpig inntil jeg finner evidens annerledes at OKS lærer positiv kristen teologi; at frelste har blitt Guds Barn, Guds Utvalgte, og trenger ikke slave eller knele for noen andre som innbiller seg at de er det.

Jehovas Vitner

«Pastor Russell, grunnleggeren av Watchtower Society, var en Sionist. Han var sterkt imot å konvertere Jøder til Kristendommen og var aktiv i oppmuntre til etableringen av en Jødisk stat i Palestina. Benjamin Netanyahu, den niende statsminister i Israel, når han var Israels Ambassadør i FN sa «En anerkjennelse av Pastor Russell’s viktige rolle som en tidlig amerikansk kristen forkjemper for Sionismen skulle vært gitt for lenge siden.»1

Med dette brøt Russel med evangeliseringspåbudet. Men senere innflytelsesrike personer i JV har gått bort fra grunnleggerens overbevisninger.

Rutherford gikk bort fra sine tidligere oppfatninger når han trakk dem tilbake i en bok fra 1932 Vindication – Book II sidene 257 til 258.

    «Jews [are] no longer important to God.. the Balfour Declaration, sponsored by the heathen governments of Satan’s organization, came forth, recognized the Jews, and bestowed upon them great favors.. The Jews have received more attention at their hands than they really deserved.»

http://www.jwfacts.com/watchtower/zionism.php

Det ser ut som Jehovas Vitner idag utfordrer hvem som er Israel og hvem som skal anses som å vøre Guds Utvalgte. Da er det ikke rart de blir forfulgt og uglesett overalt (?). Jeg vet ikke. Jeg bare spør.

^ Penton, M. James (1997, 2nd ed.). Apocalypse Delayed: The Story of Jehovah’s Witnesses. University of Toronto Press. p. 65. ISBN 0-8020-7973-3. «In 1932, he and the society abandoned a long tradition which had taught that natural Jews and Zionism had a special role in Jehovah’s divine plan; thereafter, the Witnesses themselves were to be seen as the only Israel of God.»

http://en.wikipedia.org/wiki/Jehovah%27s_Witnesses

Frikirken

Det ser ut som om Frikirken misjonerer ovenfor jøder, og mener de trenger Jesus Kristus i sitt liv, for å redde det evige livet. Jesus sa; «Det finnes ingen annen vei til Faderen annnet enn via meg.» Misjonsbefalingen ser dermed ut til å stå ved lag i Frikirken, også ovenfor de selverklærte GudUtvalgte Eiendomsfolk; sionister og falske jøder. Bra. «Først jøde, så greker», sa Jesus. Jødene mer enn noe annet folk trenger frelse mente han å si, i Jesus Kristus navn, på grunn av sine genetiske dominerende karakteristika, og hang til å ha verdslig makt (venter på sin Messias som skal gi dem Verdensherredømme, bekjempe deres fiender i krig) og penger (arven fra «Dansen rundt gullkalven»), som dominerende åndelige overbygning.
http://www.frikirken.no/index.php?f_c_id=1882

Metodistkirken

Her: «Metodistkirken tror at alle mennesker er likeverdige i Guds øyne og elsket av ham.» Det var jo positivt. Da forusetter vi at de ikke proklamerer og lærer fra seg noe om noen guds utvalgte folk i Rothschilds (-KingOfIsrael-) røverstat Israel.  Verdens Fyrstes utvalgte blir riktigere. Jfr. Balfour-deklarasjonen av 1917 fra Utenriksminister Balfour til Baron Rothschild om landløftet.

Men at Satans Synagoge er elsket ev G-d er nok et overstatement, for å tekkes sekulære krefter og sosialistiske likhetsideologier. Satans barn og satans Synagoge og deres tilhengere går til helvete i karmisk elendighet. Å si annet er å fuske med teologien.

Metodistene går inn for boikott av Israelske varer fra Palestina;  Another insult to Christianity: meet the Methodist Friends of Israel

Det var igrunn de eneste jeg kan finne som preker og lærer det sanne kristne glade evangelium; at ALLE kan bli frelst og utvalgt. Resten av virksomheten i Norge nevnt nedenfor er sionistisk.

* * * * *

Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn. Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham:  I deg skal alle folkeslag velsignes. Derfor blir de som tror, velsignet sammen med den troende Abraham. Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet:  Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier.
Gal. 3:7-10

Den Norske Indremisjon

Bedehusene gjaller av Israel hallelujah rop, mer enn Jesus hallelujah rop. Deres verdslige prosjet har blitt viktigere enn det åndelige prosjekt som Jesus grunnla. Unntak kan finnes, men jeg har ikke funnet dem.

Ledende personer innen Indremisjonen står bak den sionistiske rørelse i Norge. Mer enn å frelse sjeler for Kristus, er det mer opptatt av å holde demonstrasjoner for den sekulære ateistiske staten Israel (Indremisjonsforbundet). De er ofte aktive også i Ordet og Israel.

Karismatikerne

De karismatiske menighetene har jeg ikke funnet en eneste som ikke bekjenner seg til det falske dogme, og som med det i praksis har låst himmelveien for hedninger, til å bli og føle seg som et Guds utvalgte barn. De har monopolisert denne fantastiske erfaring som Jesus åpnet muligheten til for alle å opppleve, ved å bekjenne seg til og ta imot hans ånd, den ånd som utløser uante mirakuløse krefter i en åndsvak verden.

Pinsevennene

Pinsebevegelsen er i sin helhet dedikert til å preke og lære fra seg det falske dogme. De spytter med det på Jesus’ soneoffer og død. Han døde for at vi skulle slippe og være tjenere og slaver av noen herrefolk, eller eiendomsfolk. Hans påståtte menigheter er i en sørgelig forfatning, anti-kristne (anti-krist) i sin utforming og lære.

Sarons Dal ved Arild Edvardsen har vært et unntak. Arild Edvardsen har i sine bøker vist at han var observant på forholdet. Arild Edvardsen døde ung nylig. Som forøvrig de fleste gjør som bekjenner den rene uforfalskede kristne lære. Mange har blitt myrdet, fordekt som sykdom. Sionister lever lengst, men lever de rett, med tanke på det evige livet? Som politisk ideologi har de ikke de religiøse forestillinger om livets ukrenkelighet.

Livets Ord

Svenske pastor Ulf Ekman. Livets Ord. Lærer ofte for de norske karismatiske bevelgelsers pastorer. Boken Jødene – fremtidens folk, sier at jødene er Guds utvalgte folk og viktige for fremtiden.

Den Katolske Kirke

Pavene har jo hatt forskjellige syn på dette spørsmål gjennom tidene. Det har vært en rekke paver som er jøder, uten at det trenger å bety at de ikke har vært helhjertet kristne for Jesus for det.

John Paul’s har uttalt at «de har rett til et hjemland som alle andre sivile nasjoner, ifølge internasjonal lov, er common sense. Frasen «sivil nasjon» er nøkkelen, fordi det betyr at «den katolske kirke ulikt noen protestantiske kirker (spesielt Evangeliske), mener ikke at politiske Israel tilfredstiller noe bibelsk mandat. Vi taler om en sekulær stat som Australia og Kanada», ikke om noe slags «Gud’s Utvalgte Land Skapt og Ivaretatt fra Synd Både Opprinnelig og Nå».

Vi er enig i at i den grad vi godkkjenner FN som lovgiver, og sivil makthaver, så er Israel en sekulær stat med alle andre, og har sin berettigelse i FN- mandatet.

«It must be understood that Jews, who for 2,000 years were dispersed among the nations of the world, had decided to return to the land of their ancestors. This is their right.»
– Pope John Paul II
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C02E7DD103FF930A35757C0A962958260&sec=&spon=&pagewanted=all

Dagens pave Bendict XVI har lagt seg flat for sionistenes påståtte guddommelige mandat til land ser det ut til…og ved å gjøre det kan vel den katolske kirke med rette kalles horen fra Bibelen, som selger sin sjel, og Jesus sin lære for en neve dollar, for Jesus sier i klartekst at det er hans ‘kirke’, hans ‘meinghet’, hans trofaste tilhengere, som skal kalles Israel, etter den nye pakten.

The Catholic Church, the Jews, and the Holocaust
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/215036?eng=y

Catholic Church equates anti-Zionism with anti-Semitism
http://www.haaretz.com/news/catholic-church-equates-anti-zionism-with-anti-semitism-1.128020

Det den katolske sjef, Pave Benedict, her gjør er å kalle Jesus for anti-semitt, som stod opp imot Talmud fariseere og falske jøder, som hadde vrengt og vrengt på The Covenant (Pakten) med Abraham og Moses’ Lover til det ugjenkjennelige. Samme som har skjedd idag.

Pave Benedict kaller dem «Our Older Brothers» and «God’s Chosen People»……

http://www.speroforum.com/a/19265/Rabbi-says-to-pope-that-Jews-need-not-convert

Sjefs Rabbi Metzger: «We are also overjoyed at what I understand from Church announcements that the Church has decided to stop all missionary activity among Jews. This is of inestimable importance for us«.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/131312

Med det menes det at Paven har godkjent at jøder ikke trenger frelse i Jesus Kristus.

”Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger i følge løftet”. Galaterne kap. 3,versene 28 og 29.

Jesus sa: ”Jeg er veien…., ingen kommer til Faderen uten ved meg”.

Her lar selveste paven millioner av ignorante jøder gå til helvete, fordi de ikke får hørt det glade evangelium om at alle kan bli frelst om de vil. Han spytter på Jesus sitt evangeliseringspåbud. Horeriet til pavekirken kjenner ingen grenser, under dekke å skape ‘unity’ og ekumenisk fellesskap.

* * * * *

“We categorically reject Christian Zionist doctrines as a false teaching that corrupts the biblical message of love, justice and reconciliation.

We further reject the contemporary alliance of Christian Zionist leaders and organizations with elements in the governments of Israel and the United States that are presently imposing their unilateral pre-emptive borders and domination over Palestine. This inevitably leads to unending cycles of violence that undermine the security of allpeoples of the Middle East and the rest of world.

We reject the teachings of Christian Zionism that facilitate and support these policies as they advance racial exclusivity and perpetual war rather than the gospel of universal love, redemption and reconciliation taught by Jesus Christ. Rather than condemn the world to the doom of Armageddon we call upon everyone to liberate themselves from ideologies of militarism and occupation. Instead, let them pursue the healing of the nations!

The Jerusalem Declaration on Christian Zionism, a statement by the Latin Patriarch and Local Heads of Churches in Jerusalem issued in 2006.

Stuart Littlewood, Sabbah Report, 17 June 2010

Jeg vil sette pris på utdypinger, tillegg og andre menigheters syn på dette spørsmål, som kan føyes til denne artikkel.

Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld.
Gal. 3:13

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring