White Dragons i krig mot Illuminatets Fjerde Rike

Norge og andre land er under terrorangrep fra Illuminatet for å presse penger av oss, sier Benjamin Fulford. Jødiske Benjamin Fulford som tidligere har vært Asia korrespondent for Forbes International er intervjuet av David Wilcock, som Wilcock kaller “en av de mest interessante og kontroversielle figurene på Jorden”. Illuminatet vil ha en Ny Verdensorden, hvor de vil ha alle til å tenke på samme måte, sier Benjamin Fulford.

Benjamin Fulford har bodd i Japan i mange år, og snakker flytende japansk. Fulford har svært kontroversielle teorier om hvem som står bak verdensovertagelsen ved Den Nye Verdensorden. David bemerker: «Informasjonen i dette intervjuet har potensial til å ryste verden. Hvis historien er sann, har den gjort det allerede«.

Disclosure overhengende: David Wilcock Intervjuer Ben Fulford.
80 forskjellige land har nå dannet en allianse mot den gamle World Order / Nazi-esque kabal. To enorme underjordiske byer ble ødelagt 23. august – som kan ses av historikere som det kritiske øyeblikk der krigen ble vunnet.
David Wilcock, Divine Cosmos, 9/16/2011
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/975-undergroundbases

Kabalen vil måtte se at de ikke vil være trygge i sine underjordiske baser lenger, at noen er istand til å ta dem ut der også, og frata dem muligheten til å gjemme seg der, mens de de-populerer planeten.

Fulford sier at det asiatiske White Dragons Society som Benjamin Fulford selv står under beskyttelse av, har truet Illuminatet til å oppgi sine målsettinger for verden, om ikke vil de bli tatt ut, og det som vil skje fremover når Illuminatet er blitt veltet, vil ende det babylonske systems tyranni, og slutten på at det er en inbread familie som kontrollerer det hele.

Det skal han ha, at 90 % av det han sier høres fornuftig ut og sannsynligvis er sant, idet alt av hva han sier er dokumentert på journalistisk vis, men de siste 10 % er usikre. For mens vi leser eller hører dette intervju, så husker vi at FN’s og David Rockefellers asset Maurice Strong bor i Kina og er government consultant for kinesiske myndigheter.
Benjamin Fulford fikk som en av de eneste i alternativmedia intervju med Rockefeller, for å gjøre ham kjent over hele verdens alternativ media miljø.

Fulford nevner aldri dette om Kina, at det er satt opp av Illuminatet for å sette to (eller flere) politiske systemer opp imot hverandre. Hegeliansk dialektikk. Problem – Reaksjon – Løsning.
Så vi kan heller ikke se bort fra at Fulford er satt opp av Illuminatet, for at Rockefeller og Illuminatet skal få innføre det kinesiske politiske system som gjeldende over hele verden. Rockefeller lovpriser det kinesiske sosialistiske system i sin bok ‘Memoirs’. Illuminatet liker godt den eksisterende strenge klassedeling, og vil gjerne beholde klassedeling slik, med dem på topp, som definert av Karl Marx.

«Recently, these sources informed him that the earthquakes that occurred in Colorado and the Washington DC area, surrounding August 22nd and 23rd, were, in fact, apparently nuclear strikes against underground military facilities.

These guys never imagined that these underground facilities could have been attacked. Ever.

So what has happened here is a seismic shift in this insider war – that is arguably as significant as the nuking of Hiroshima and Nagasaki in World War II.

And in fact, it may very well be the workings of the Universe, in terms of karma, that the people responsible for those attacks have now had it happen to them.

My intelligence suggests it is possible that as many as 30,000 people were in each of these two underground cities at the time that [the explosions] went off. So we’re talking about the potential of 60,000 deaths.»

David Wilcock
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/975-undergroundbases

Nazismen ser historien i lys av kamp mellom raser mens marxismen ser historien som en kamp mellom klasser av samfunnet. Begge må ha tilsvarende totalitære systemer for å beskytte seg og sine systemer mot angrep.

Der er noen løse tråder, som vi kanskje må intervjue Fulford selv om, for å få svar på. Vi trenger bekreftelse på at internasjonal sosialisme og nasjonal sosialisme (nazisme) er likeverdige onder for menneskeheten, for det er en kjent sak at den internasjonale sosialisme (kommunisme – sosialdemokrati som kommunisme light) er Rockefellers og Maurice Strong’s foretrukne politiske systemer.

Vi gir noen smakebiter fra intervjuet med Fulford her, let’s go, hold on to your hat’s, dette intervjuet er ekstremt ladet med informasjon.

Pengeutpressing av Norge

NORGE SKYTINGEN (på Utøya) var iscenesatt som et forsøk på å utpresse 1,5 trillion USD (1500 milliarder dollar) fra Norge.

Benjamin Fulford (BF): For å komme tilbake til at de blåser opp underjordiske baser, blir denne gruppen avskåret mer og mer på et høyt nivå, og de var tomme for penger.
De prøvde å presse penger fra ulike land.

De drepte ungdommene for det regjerende partiet i Norge – som var Norge angrepene – fordi de prøvde å tiltvinge seg 1,5 billion-dollar av oljefondet den norske regjeringen kontroller.

De sa: «Hei, vi kommer til å drepe dere hvis dere ikke overleverer pengene deres.»

David Wilcock (DW): [De] prøver bare desperat å få tak i kontanter.

(Se ikke bort fra at det norske nasjonalsymbol hurtigruten NORDLYS sin demise, er et lignende setup og terrorangrep, som oljeriggen Alexander Kielland. Det er usikkert om noen i Norge er innvolvert i noen av dem som bakmenn).

Pengeutpressing av Libya

BF: Yeah. De invaderte Libya for å ta over deres oljefelt, fordi libyerne fortalte dem: «Vi har ikke tenkt å gi dere olje for agendaene deres lenger.»

DW: Hmmm.

Pengeutpressing av Japan

BF: De smuglet en atombombe inn i Japan for å utløse tsunami og jordskjelv sammen med 70 kg. marijuana. En av fire atombomber som ble stjålet fra den russiske ubåten Kursk.

JAPANSK SKIP DRILLER TI KILOMETER DYPT, NØYAKTIG PÅ EPISENTERET FOR JORDSKJELVET

BF: Det var en japansk boreskip kjent som Chikuyu Maru som kan bore ti kilometer ned i sjøbunnen.

De boret på det eksakte episenter for jordskjelvet.

Vi hadde en artikkel fra den 17. Januar, i en lokalavis som sier de borer der.

De setter ned bomben i havbunnen.

KOM MED KONTANTENE – ELLER TOKYO VIL BLI NESTE

BF: Dette var et forsøk på å presse penger av japanerne med hjelp av terror.

DW: Så de advarte Japan at de satte nuke i [havbunnen] før de ba om penger?

BF: Nei, de spurte etter pengene etterpå.

DW: Åh, wow.

BF: «Hvis du ikke gjør det, så er det Mount Fuji neste.»

DW: For folk som ikke vet, er Fujiyama rett rundt Tokyo, hvor den største del befolkningen er i sentrum av Japan.

BF: Ja. Det stemmer.

DW: Så i utgangspunktet sier de at de ville nuke Tokyo, som er hvor mange millioner mennesker? Tretti eller førti millioner?

BF: Tretti millioner eller så.

JAPANS STATSMINISTER GAV DEM 20 MILLIARDER (USD)

BF: Den Japanske statsminister [Naoto] var så feig, han sa bare, “Oh yeah, all right, vi overfører pengene.”

Han overlevert noe sånt som 2 trillion yen, som er omtrent 20 billion US-dollars. Og de ga ham en stor bestikkelse.

NETANYAHU PERSONLIG TRUET MED NYTT ATOM RAGNAROKK

BF: Det andre punktet [kom fra] en mann ved navn Takemasa Kawase, en japansk militær etterretningsoffiser.

[Han] fortalt meg i ettertid at den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu ringte den japansk statsminister Naoto Kan etter angrepet.

[Netanyahu] sa at de ville lage flere kjernefysiske katastrofer rundt Japan hvis de ikke begynte å overlevere pengene.

Mossad’s sjefsagent i Japan forresten, er en mann som heter Michael Green. Han gjør et ekkel stykke arbeid, og vi kommer til å fjerne ham fra dette landet snart.

ISRAELSK SELSKAP VAR ANSVARLIG FOR SIKKERHETEN VED FUKUSHIMA

BF: For å bekrefte hva denne fyren fortalte meg, jeg ønsket å kontrollere det – og det var at et israelsk selskap som var ansvarlig for sikkerheten ved den japanske kjernefysiske anlegget.

DW: Oh my gosh!

BF: Så jeg var i stand til å selvstendig bekrefte dette gjennom andre kilder. Dette er offentlig tilgjengelig informasjon – hvem som var ansvarlig for sikkerheten ved Fukushima. Det var et israelsk selskap.

Nå går vi videre. Hva var spørsmålet ditt?

ER ISRAEL ET MEDLEM AV DENNE KABALEN?

DW: Først, tror du at Israel er bundet opp med denne kabalen du nevner, på noen måte?

BF: Ikke Israel, men en klikk på toppen av den israelske regjeringen, ja.

De fleste israelere anser jeg for å være chumps eller ofre for disse menneskene.

KABALEN HAR TIL HENSIKT Å OFRE DET ISRAELSKE FOLK

BF: For eksempel kom fetter av sjahen av Iran til oss med informasjon om at George Bush og hans gruppe hadde gitt tolv nøytron bomber til regjeringen i Iran.

[Andre steder har Fulford sa disse rakettene var ment å bli brukt mot Israel. Kabalen håpet det ville utløse tredje verdenskrig, som ville hjelpe dem i å de-populating planeten og sikre større militær kontroll over folket.]

DE ER FORBUNDET MED JØDEDOM / KRISTENDOM / ISLAM

BF: Vel, de er forbundet med de Abrahamistiske religioner. La oss si det slik.

DW: Går tilbake til Babylon, Mesopotamia, hele veien tilbake dit?

BF: Vel, i det minste tilbake til tiden med Caesars.

RELIGION OG FASCISME

BF: La oss huske ordet «religion.» Etymologien av ordet «religion» er religare på latin, som betyr å re-binde.

Hva er det du re-binder det til? En fascio. Hva er en fascio? Det er en bunt med pinner, men det er også fascisme.

(NOTE: Det kan også være å re-bind til kommunisme, marxisme, enhver type sosialisme, nasjonal som internasjonal)

MONOTEISTISK RELIGION KAN BLI BRUKT TIL MASSE MIND CONTROL

BF: På sitt verste, er monoteisme – som praktisert i middelalderen for eksempel, – er det involvert i kontroll over alles tanker.

Husk – i middelalderen, hvis du ikke tror på den offisielle katolske lære, så kunne du og hele familien bli drept – eller torturert til du tilsto.

DW: Riktig. Det var inkvisisjonen.

BF: Vel, jaa!

“NEOCONS” ER LEDERNE AV KABALEN

BF: Og jeg kan fortelle deg hvem lederne er.

Folk som Henry Kissinger, George Bush Senior, George Bush Junior, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, og Tony Blair. Vi vet hvem de er.

NAZISTENE VAR MILJØVERNERE

BF: Folk kan glemme nazistene var grønne folk når det kom til å bevare natur og naturlige parker, all den slags ting. De var virkelig gung ho.

I Mein Kampf skrev Hitler at han ønsket å slavebinde de ikke-hvite folkeslag, og deretter drepe dem. Det er akkurat der.

Det er den samme gruppen. De er de samme nazistene. Den samme filosofien.

[DW: Det Fulford ikke nevner er at etter andre verdenskrig, var topp tyske forskere brakt over til USA via Project Paperclip.

Begrunnelsen var at hvis USA ikke fikk dem, ville de falle i hendene på Sovjetunionen, som var langt verre.

Det er et veletablert, dokumentert faktum at Prescott Bush var en av Hitlers viktigste bankfolk og finansielle Liaisons.

Et «Business Plot» ble forsøkt i 1930, ved Prescott Bush og andre, som ville ha ført til at den amerikanske konstitusjonelle regjeringen ble styrtet og installasjon av et fascistisk system etter mønster av Hitler og Mussolini innført.]

Hele intervjuet her

http://divinecosmos.com/podcasts/Wilcock_Fulford_2011-9-14.mp3

Avskrift av hele intervjuet her

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/975-undergroundbases
http://stevebeckow.com/2011/09/david-wilcocks-exclusive-interview-with-benjamin-fulford/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring