Forfatter: Tor Karlstad

Falsk flagg terrorangrep – Berlin 26.06.2011?

Illuminatet er er veldig redd for å bli avslørt for de store masser av folk nå, hvem de er, idet alt blir stadig mer innlysende, og trenger strengere overvåkning, og strengere straffer for å si eller gjøre noe som avslører dem, og det totalt diktatoriske samfunn blir resultatet. Mer overvåkning, mer kontroll, KUN for å beskytte dem, eliten, mot folk flest sitt potensielle raseri når de finner ut av sannheten.