Flyktningkrisen. Sionistenes onde skaperverk

Med sionister menes det her både jødiske men også en del ikke-jødiske personer, eller personer som jobber for sionistenes interesser, frivillig mot kompensasjon eller ufrivillig. Med det siste menes at mange blir presset eller utpresset til å tjene dem. Politikere og andre som får kjenne den overveldende makten deres vil kanskje også tenke: «If you can´t beat them- join them». Sionisme er altså en politisk agenda og ikke en rase eller religion.

Mange jøder i makteliten er sionister men de fleste jøder er antagelig ikke sionister og det finnes til og med egne jødiske bevegelser mot sionisme. Se:

http://www.ijan.org/who-we-are/

SIONISTER OG DERES BEGYNNELSE:

Sionisme startet med Rothschild-familien som heller ikke var jøder men kom opprinnelig fra Khazaria (tidligere Georgia). Disse er såkalte Askenazi-jøder. Det estimeres at 75-90% av dagens jøder egentlig er khazarere.

Rothschild-familiens våpenskjold, som de har innehatt siden 1700-tallet, er også å finne på dagens flagg av Israel, Davidstjernen.

Det blir opplyst at Davidstjernen er jødenes tegn for deres tro og befinner seg derfor på Israels flagg. Men ifølge ortodokse jøder er tegnet på deres tro menorahen.

Det er kun en omtale i bibelen om dette merket og det var når kong Salomo bygde templer for sine hedenske hustruer. Disse ble merket med denne stjernen, som egentlig er et hexagram, et opprinnelig hedensk tegn- brukt deretter av satanister. Den har altså ingen forbindelse med David. Se:

http://rense.com/general88/hist.htm

Det betraktes som svært usannsynlig at den første Rothschild ikke viste at han tok i bruk et satanistisk tegn. Og hadde dagens Israel virkelig vært for jødene ville deres flagg vist en menorah. Så Israel-staten blir også kalt Rothschild-staten. De eier nemlig 81 % av Israel.

Forskjell mellom zionister og jøder flest, se her:

http://www.rense.com/general86/zelephant.htm

Rothschild-familien har en nærmest uvirkelig makt i verden og eier eller har kontroll over bl.a. mesteparten av alle banker i verden og har sine sionister plassert i ledende posisjoner i media og politikk. Land som USA og Tyskland står i massiv nasjonal gjeld ovenfor deres banker. Videre har de også startet grupperinger som satanistiske Iluminati, frimurerne, EU og Bilderberg-gruppen. Alle stedfortredere for sionistenes interesser.

Et dokument skrevet for 120 år siden av sionister som heter «Protocol of the elders of Zion» er massivt omtalt som et løyn når en googler det på internett. Dette også etter info fra fredsforsker Johan Galtung. Men han anbefaler å lese det likevel, fordi planen og fremgangsmåten beskrevet i dokumentet tilsvarer dagens virkelighet og motsier dermed propagandaen på internett. Se:

https://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm

TILSTRØMMINGEN AV MUSLIMER

Plutselig oversvømmes vi altså med millioner av muslimer. Hovedmediene, også såkalt «mainstream media», og politikere og andre i maktposisjoner opplyser oss at disse er en berikelse for våre land.

De tapper våre land for enorme økonomiske ressurser og skaper massive problemer. I tillegg er over halvparten på trygd og overmessig mange er voldelige, kriminelle og ikke integrerbare. Så ordet «berikelse» er et løyn. Et nylig tall viste også at kun 2-3 ut av 100 er reelle flyktninger. Det regnes heller ikke med at vi får et gjennomsnitt av muslimer. De som kommer er hovedsaklig unge menn med lav eller ingen utdannelse og lav IQ. Helt sikkert ikke representativ for den muslimske befolkningen.

Hovedmediene skjuler for det meste den etniske bakgrunnen til kriminelle muslimer og mange hårreisende opptak og hendelser blir ikke omtalt i det hele tatt.

Enkelte politikere som våger å ta opp noe av problematikken med innvandringen, og det i svært så sensurert form, blir oftest stilt i et negativt lys i hovedmediene.

Velferden til illegale og oftest kriminelle innvandrere er på dagsorden hos hovedmediene og de fleste politikere, mens borgerne fra våre land stilles i annen rekke. En skulle ikke trodd at de faktisk jobber for oss.

Det er tydelig at de jobber for en annen agenda enn sine egne lands og egne landsmennenes beste interesser…

Jobber en politiker for et land skal han/hun ivareta interessene til sine borgere. Det betyr bl.a. at alle i landet må være godt sørget for, og ingen skal mangle noe. Kun deretter kan en evt. fokusere på å hjelpe mennesker fra andre land hvis de er reelle flyktninger. Men også da må man vise fokus på om disse passer inn i samfunnet og har de samme verdier, fordi mennesker med ekstremt andre verdier vil lage problemer og uro i et land -og dermed ikke være til landets beste.

Men vi blir opplyst nå at vi skal like immigrasjonen og mulitkulti. Vi blir opplyst at vi er for «hvit». Men ingen anklager Nigeria for å være for svart. Ingen befolkning i verden liker en masseimmigrasjon fra et annet land eller annen etnisitet, og historie har vist at slikt fører til uro og krigstilstander. Urbefolkningen i Amerika likte heller ikke immigrasjonen fra Europa, men ingen kallte dem for rasister.

Slik undertegnende ser det så hadde ingen med fungerende hjerne gått med på å ta inn flere muslimer dersom alle hadde blitt vist et korrekt bilde av situasjonen.

Et mer korrekt bilde finner vi i alternative medier og facebook og private opptak fra YouTube. Forskjellen kan være drastisk. Her får vi vite den etniske bakgrunnen til kriminelle muslimer. Her får vi se hvordan «de stakkars flyktningene» virkelig oppfører seg, der de oftest gir inntrykk av å være fokusert på overfall, vold, voldtekt, mord og det å leve gratis hos oss og få leilighet eller hus og bil. I tillegg oppfører de seg ikke som flyktninger, men erobrere.

Mao. forskjellen mellom virkelighet og det vi får «servert» i hovedmediene og av ledende politikere er forskrekkende og som dag og natt. Det er tydelig i Norge men mer i eksempel Sverige og Tyskland.

Kanskje skal vi ta oss en tur ut i kjøkkenet nå og se hvem som tilbereder det vi får servert og hvor ingrediensene kommer fra…

ZIONISTER I MAKTPOSISJONER OG DERES LØYNER

Eksempel Angela Merkel:

Spesielt med Merkel blir det tydelig at hun har ingen interesse i å ivareta tyskernes beste interesser med ønske om å ta inn millioner av muslimer. Kun for noen uker siden ble i løpet av en helg 4 tyskere myrdet av muslimer i Berlin, og det i vanlige voldsepisoder og ikke en terroraksjon. Hver dag blir tyskere slått ned og ranet, voldtatt eller trakassert.

Voldsepisodene blir hysjet ned. Kriminelle muslimer blir sjeldent fengslet. Over 800.000 tyskere er hjemløse mens muslimene får leiligheter, penger og catering.

Det finnes også info som opplyser at Merkel faktisk er jødisk. Hun er født Kasner, en «fortyskning» av navnet Kaźmierczak, og kommer fra lange jødisk tradisjoner, har jødiske besteforeldre og far, for om han «tilsynelatende» konverterte til kristendom.

Gjennom hennes kontakter og utmerkelser fra jødiske/sionistiske organisasjoner og måten hun kjører Tyskland ned i grunnen, er det tydelig at hun er sionist. Sionister har som kjent bl.a. interesse i å gjenskape Israel, eller Eretz Israel (det nye Israel) etter biblisk størrelse. I den planen eksisterer det ikke noe Syra eller Libanon lenger som da skal bli del av Israel. Se kart:

http://www.ahavat-israel.com/eretz/future

Deler av Irak, Saudi-Arabia og Egypt skal også bli del av Israel. Krigssituasjonen i Midt-Østen blir dermed mer forståelig. Sionistene i USA hetser USA til å delta i krigsaksjoner med forskjellige påskudd om atomvåpen eller terrorister, men ingen sjekker Israels atomvåpenprogram eller deres terrorister i form av Mossad-agenter…

Se her:
https://davidduke.com/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/

Så de skaper en falsk krig som får drept en del arabere og lager en flyktningkrise som sender resten til Europa og Vesten. Dermed får de laget seg «plass», de gjør områdene ustabile og deretter klar til å bli tatt over av Israel.

Også ISIS er en sionistisk organisasjon. Muslimene er dessverre lett manipulerbare og tror på sin hellige krig. De er i sannhet marionetter som utfører sionistenes krig. Se her:

http://davidduke.com/horrors-isis-created-zionist-supremacy/

Så ved å sende massive antall muslimer til Europa håper sionistene på at det vil føre til hat mot alle muslimer og kanskje til og med en større krig mot muslimene. Fordi det gjelder ikke bare å utvide Israel, de må også kvitte seg med Klippedomen som uheldigvis befinner seg på tomten der de ønsker å gjenoppbygge sitt tempel.

Skulle de bare sprenge den ville det ført til at alle islamske land ville erklært krig mot Israel. Men hvis Europa og Vesten allerede hater muslimene og kanskje allerede er i krig med dem, da vil en liten sprenging bli lettere å få til. Se:

Armageddon Talk от John Hawkins на Rutube.

Hvordan er da da med våre egne ledere? I begynnelsen av denne artikkel nevnte jeg den sionistiske Bilderberg-gruppen som ønsker å legge sine interesser på vår befolkning via våre ledere. Det samme gjelder EU.

Mange av våre politiske ledere, f.eks Gro Harlem Brundtland, Erna Solberg, Siv Jensen osv, og kongefamilien har vært hos Bilderbergmøtene. Schibstedgruppen som bl.a. eier aviser som Aftenposten var også inviterte.

Se oversikt over inviterte fra Norge:

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Bilderbergkonferansenes_deltakere#Kongefamilien

Da blir det kanskje nå mer forståelig hvorfor Erna Solberg går ut i media og utlyser at Norge kan ta imot (et skrekktall på) 30.000 flyktninger per år. Når en kalkulerer inn familiegjenforening og deres formeringsevne kan de fleste raskt komme frem til at vi da snart hadde fått et islamsk land noe som ikke er i interesse av den norske befolkningen.

Både Erna Solberg og Angela Merkel har latt seg avbilde i media med hendene i «pyramideform», et tegn til de sionistiske frimurerne.

Gro Harlem Brundtland skal jo ha underskrevet en hemmelig EU-avtale i 1994, tross folkeavstemming imot. Dette blir fornektet, men det er ikke logisk at vi deretter må følge EU-lover bare fordi vi har samarbeidsavtale med dem. Vi har samarbeidsavtaler med f.eks Kina, men vi innfører ikke kinesiske lover i Norge for det.

Johan Galtung, som er fredsforsker og sikkert på ingen måte rasist, har kommet med en oppfordring på at vi må undersøke: «Jødemakt». Han opplyser at f.eks. 96% av media i USA er jødisk eid/styrt.

En liste for USA kan finne her:

https://www.truthtellers.org/alerts/jewsconfirmbigmedia.html

Alle de store filmstudioene i Hollywood er jødisk-eid, også CNN, ABC, CBS, FOX, alle ledende aviser, The New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Huffington Post, osv…

Og ting er ikke annerledes i Europa.

I Storbritannia er BBC jødisk-eid/styrt. Videre Channel 4, ITV, Carlton Communications, Granada Group, Pearson TV, Channel Five, Cable, Satellite Channels, BBC Network Radio, Radio Five Live, 24-hour UK news, BBC World, Ceefax, Multimedia Services, Talk Radio UK, Daily Mail and London Evening Standard, Associated Newspapers, The Sun, News of the World; The Times; The Sunday Times, Times Literary, osv…

Se mer:

http://davidduke.com/jewish-tribalism-manipulates-bbc/
http://www.jewwatch.com/jew-occupiedgovernments-uk-media.html

Oversikt over zionister som kontrollerer f.eks. tysk media og makthavere finnes her:

http://homment.com/AVVAGG89bt

Her nevnes det f.eks. at de følgende ledende tyske tv-kanaler er jødisk eid: ProSieben, Sat.1, Kabel eins, N24, 9Live, Sender Sixx.

Sentralrådet for jødene i Tyskland styrer det meste innen tysk media i og med at de sørger for at deres zionister sitter i ledende posisjoner i hovedmediene.

Jødisk/sionistisk-kontrollert media i Frankrike:

https://www.stormfront.org/forum/blogs/u47890-e3505/

Eksempler her er: France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô og Canal+. L’Évènement du Jeudi, Marianne, Le Nouvel Observateur, L’Express, VSD, Télérama, Courrier international, Libération, Le Monde, Socpresse, Le Figaro, Spectacle du Monde, Valeurs actuelles, L’Expansion, a Voix du Nord, Le Progrès de Lyon, Le Dauphiné libéré, Paris-Match, Lire, Le Nouvel Economiste, Le Point og Les Echos.

Jøder utgjør mindre enn 1% av befolkningen i Frankrike så deres eierskap og makt i mediene står ikke i sunt forhold til befolkningen. I USA utgjør de mindre enn 2 %.

Når det gjelder Norden er det svenske Bonnier jødisk. Bonnier er det mest innflytelsesrike mediaselskap i Sverige og Finland, eier bl.a Dagens Nyheter, Expressen, Dagens Industri, TV4, i Finland flere aviser, tv-kanaler, magasiner/tidsskrifter (Tammi). Bonnier eier også Cappelen-forlaget. Peter Hjörne er jødisk (het tidligere Kaplan) eier mange store aviser.
Gyllenhammar er jødisk, Ashberg er jødisk, Reuter er jødisk, Marianne Ahrne er jødisk (kontrollerer Svenska Film institutet).

Både Google, Facebook, Wikipedia, MySpace, MTV, SKY er jødisk eid.

I Kanada eies 60% av all media av jøden Israel Asper.

Sionister har stort sett kontroll på alt i Vesten, fra universiteter, legemiddelindustrien, bank og finans, rettsvesenet, matsektor, politikk, osv. Altså ikke bare media.

REALITETEN:

Fakta nr. 1:

Sionister og jøder eier og/eller styrer mesteparten av all vestlig hovedmedia. De bestemmer hva vi skal vite og tro.

Fakta nr. 2:

Hovedmediene forer oss med falsk informasjon om krigen, flyktningkrisen og muslimer.

Et utdrag av «Protocol of the elders of Zion» sier:

«We controll the press»… «Not a single announcement will reach the public without our control»…»Free press destroyed»… «Only lies printed»…

Dette dokumentet bestående av forskjellige kapitler får ørene til å flagre når man leser det.

Så, det er altså ikke muslimene som kom på av seg selv å utvandre til oss. Og det er ikke muslimene som holder grensene våre åpne. Og det er ikke muslimene som gir et skjevt bilde i media.

Og befolkningen i vesten har begynt å skjønne at hovedmediene lyver, en hører terminologien «fake news» i USA og «Lügenpresse» i Tyskland.

SOLGT AV SINE EGNE:

Til slutt må man også frykte de fra «egne» rekker.

Eksempel Pegida, Front Nationale og Defence League er sionistiske organisasjoner ment for å skape krig mot muslimene. De forteller sant nok om hva muslimer gjør mht å avsløre deres kriminelle aktiviteter og voldeligheter men de har en sionistisk agenda og er der for å fremme strid. Samtidig får sionistene informasjon om sine fiender. Se:

http://tapnewswire.com/2016/02/confirmed-anti-german-parasite-angela-merkel-is-a-jew/

Og så har vi nettsider og facebookgrupper som er mot islamsk masseinnvandring men «pro-Israel».

Det regnes med at mange ikke vet at sålenge de er «pro-Israel» hjelper de sionistenes agenda og er dermed «pro-muslimsk-masseinnvandring», «pro-borgerkrig-i-Europa», «pro-islamifiseringen-av-vesten»- og imot Norges/vestens beste interesser, ofte uten å skjønne det.

KAN IKKE KRITISERES:

Johan Galtung fikk hard kritikk når han våget å nevne at vi måtte undersøke jødemakt. Det virker som man altså ikke får lov å se kritisk på jøder. Det virker som et tema som er fullstendig bannlyst.

Jøder kaller oss for «dyr» (finnes i talmuden og daglig hebreisk språk) , men våger noen å si det minste kritiske mot zionister eller jøder da blir en stemplet antisemitt. De liker å ta offerrollen for å dermed distrahere fra deres virkelige makt. Hadde noen gått ut offentlig og kalt jøder for «dyr» hadde det fått alvorlige konsekvenser. Men hvis israelske statsministere eller andre høystående i Israel kommer med hatuttalelser eller kaller oss dyr reagerer ingen.

…Eller vi hadde kanskje reagert dersom den sionistiske mediaen hadde opplyst oss om det. Men det er bare enda en ting de skjuler. Se hatuttalelsene:

Confessions of NWO Zionists

Sionistene har i Israel en egen organisasjon ved navnet ADL, som skal gå løs på alle som våger å si noe mot zionister eller jøder. Det første steget er å bruke skjellsord som antisemitt eller nazi for å tvinge folk til taushet. Men de bruker også sine Mossad-agenter til mer fysiske angrep og hevnaksjoner dersom verbale skjellsord eller trusler ikke er nok. De står også bak de nye «hat-lovene» som forbyr en god del ytringsfrihet.

Det vil være interessant for kristne å vite at direktøren ved ADL har skrevet bok om å forby eller sensurere Det Nye Testamentet. Han mener det leder til jødehat i og med at det står nevnt at jødene fikk Jesus drept…

Merkelig nok krever han dog ikke sensur av Talmuden som opplyser at alle ikke-jøder (goyim) er dyr og burde bli drept.

En kan altså kritisere alt og alle i Vesten- dog ikke dem. Men siden den virkelige makten i land ligger hos bankene og hovedmediene og sionistene og jødene eier og styrer mesteparten av disse – må man dermed begynne å se kritisk på deres agenda og gjerninger.

«To know who rules over you find out who you are not allowed to criticize». – Voltaire.

Facebok kommentarer

kommentarer

One Comment

  1. Pingback: Ervin Kohns norske CHEKA, 100 års jubileum – Riksavisen

Leave a Comment