IBM Verichip, fra styrerommene til nazienes dødsleire

Har oversatt med norske tekster en viktig kortfilm om IBM Verichip. Filmen er laget med basis i boken; ‘IBM og Holocaust – Den strategiske allianse mellom Nazi Tyskland og Amerikas Mest Mektige Bedrifter’ – av Edwin Black

Se den med norske tekster nedenfor.

Og alle trodde fascismen var lagt død under andre verdenskrig, at det var det krigseilere og soldater kjempet og vant for? Tenk igjen! Styreformannen for IBM. Thomas J. Watson, var et medlem av Bohemian Grove, en posisjon som han delte med sin gode venn, den fascistiske totalitære lederen av Nazi regimet; med navn Adolf Hitler. Vi er så nært det som ikke Hitler fikk til med krigsmaskinen, som vi aldri har vært før, ved hjelp av økonomiske midler og psykologisk krigføring (ensretting/indoktrinering).

Advokat Kr. Almås siterer i en artikkel i Nationen den 9.4.1990 fra selvbiografien til general Reinhard Gehlsen, som kom ut på norsk i 1972 (hele artikkelen her). Generalen forteller her hvordan han i 1945 gikk direkte over fra å være Hitlers fremste Gestapo-general til å bygge opp etteretningstjenesten CIA for USA.

Jepp, nettopp den som JFK lovte å «splintre og spre for alle vinder», med følge at de myrdet ham. «Dagen da Amerika døde», er det sagt om den saken, og det er så sant som det er sagt. Den siste folkelige representant både hos dem og oss.

Almås beskriver videre hvordan den fremtredende CIA-avhopperen Victor Marchetti til «Dag og Tid» i 1977, påpekte at det forelå en hemmelig avtale mellom CIA og norske regjering, at avtalen er ajourført flere ganger, og at den sikrer CIA stor innflytelse i Norge, og at den er i strid med konstitusjonene både i Norge og Amerika. Marchetti skal videre ha opplyst at CIA har innfiltrert våre hemmelige tjenester, samt opprettet sin egen organisasjon i Norge, som arbeider utenfor enhver kontroll av norske myndigheter. Saken ble dysset ned, og kom aldri opp i Lund-kommisjonen eller annet.

– Så vi har et tverrpolitisk problem. Det går på tvers av alle partpolitiske skillelinjer, som den observante leser i lang tid har fortstått er partipolitikk bare et spill for galleriet, siden de alle som en gjør det samme, selv om de sier litt forskjellig.

Så andre verdenskrig brakte oss ingen seier. Fullt tap i alle henseender. Folks konfliktaversjon og frykt, og at de har lagt all makten i politikernes hender, for at de skal opprettholde freden for oss, ble kontraproduktivt. Det var kun dette krigen handlet om; å trette ut folk, slik at vi skulle overlate styringen til de «høye beskyttere»; de overlevende nazitoppene i bakgrunnen, eller det «miltær industrielle kompleks», som Eisenhower betegnet dem. Vi overgav våre borgerrettigheter for falsk sikkerhet. Tabbe.

IBM Verichip og Den Nye Verdensorden:

Se klipp fra TV-debatten i denne filmen om hvor nær vi er dette scenario idag, ifølge ledelsen av Verichip selv. Se sammenhengen mellom tallet på håndbaken og tallet i et RFID chip til å implementere under armens hud. Mange firma har allerede tatt i bruk dette, for adgangskontroll, ifølge filmen.

Og om noen blir forvirret av at det her dras frem CIA, mens jeg tidligere beskrev Mossad, så er det det å si at de er ett og det samme apparat.

Det kommer en dag, hvor ingen skal få kjøpe og selge uten dette «merket». Den som tar merket underlegger seg helt og fullstendig denne verdens herskere, og med det har de oppgitt sin tro på noen gudommelig makt utover den verdslige. Alle har resignert, og overlatt den fullstendige kontroll over seg selv og sitt liv, til sine beherskere. De har kjøpt seg sikkerhet fra krig og uro, sykdommer m.v., til prisen for frihet. Se filmen «V for Vendetta«, hvordan dette blir.

I filmen «V for Vendetta» har noen mennesker laget krig og uro i England. I tillegg har de satt ut et dødelig virus som dreper millioner. De tilbyr folket, som er trett og lei av kriger og sykdommer, å redde dem. Kommer opp med sin ferdiglagede anti-virus (de laget selv både virus og anti-virus), og folket i sin takknemlighet gir dem all makt. Slik kom/kommer Den Nye Verdensorden til virkelighet.

De som fremdeles nekter å tro på denne verdslige undertrykkende makt, og dens sataniske system, og nekter å ta dette «merket»/chipen, vil bli forfulgt og trakassert. Mange vil dø fordi de ikke kan eller vil ta dette merket, fordi det strider imot deres overbevisninger/tro. Det vil bli et nytt holocaust.
Denne virkeligheten er veldig nær. Er mindre lys fremtid venter forut, for alle og enhver, med eller uten merket.

«Those who sacrifice essential liberty for temporary safety deserve not liberty nor safety.»
–Benjamin Franklin.


—–

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring