Krigskorset til veteraner i internasjonale myrderier

Norges jøder ved makten bringer fred og demokrati til Libya sammen med fire andre nasjoner. 22 andre nasjoner har vært kloke nok til å avstå. Hva legger Illuminatet opp til? Søkelyset på den norske regjeringens aggressive krigføring mot andre lands sivilbefolkninger i Afghanistan og Libya krever noe som tar proppen utav den offentlige oppmerksomhet rundt det faktum.

I dagens aviser ser vi hvordan Illuminatets modus operandi er for å få fokus bort fra dette ubehagelige faktum. Nå skal opinionens fokus dreies til å bli for eller imot heder for de som Illuminatet sender på sine mordoppdrag, når bomber fra Norge faller over sivile kvinners og barns hoder. Slik tvinges fokus bort fra ‘veteranenes’ aktiviteter, til hvem som skal hedre dem. Og da blir det mistet ut hva som er debatten i det hele tatt, idet hele folket blir opptatt av hvem som skal hedre dem, og dermed tiltre og gi sin aksept til deres aktiviteter til ‘fredsbyggende’ arbeid i utlandet, SAMME hvem de får lov å mene skal hedre dem.

Ingen spør seg om de trenger noen heder i det hele tatt. Fordi de fleste klarer ikke å fokusere mer enn på en ting om gangen av hva media forer dem med. Tjener disse ‘veteraner’ Norges interesser? Hvor mye hat kan ikke bli skapt mot Norge som følge av deres bombing? Vil der komme gjengjeldelsesaksjoner mot Norge? Har da disse ‘veteraner’ tjent norske interesser, eller bare en internasjonal elite som Stoltenberg og Grete Faremo er en del av sine interesser?

At det er ‘Forsvarsdepartementet’ som arrangerer og står for disse aksjoner, er bare standard doubletalk.

Istedenfor kritikk mot krigføringen, skal fokuset over på hvor viktig det er at disse helter blir hedret for å drepe innbyggere i fjerne land, trygge opiumproduksjonen i Afghanistan, og slippe bomber i hodet på sivilbefolkningen fra 22.000 fots høyde i Libya. Disse helter som hedres er lite i tjeneste for det norske folk, men mest i tjeneste for Grete Faremo’s vennenettverk Trilaterale Kommisjonen, og Jens Stoltenberg sitt Bilderberger-nettverk. Slik sett er det sikkert formelt riktigst at Jens Stoltenberg og/eller Grete Faremo står for utdelingen av Krigskorset til ‘veteranene’.

Hvor Kongen representerer det norske folket «Alt for Norge» og det varige, representerer Stoltenberg og Faremo de flyktige regjeringer med sine globalistiske nettverk Illuminatet som skal innføre Den Nye Verdensorden, det sosialistiske utopia. «Alt for Globalistisk Sosialistiske Utopia», med sin fredsprisvinner Obama i spissen.

FN-konvensjonen vedtok en ‘no-fly zone’ over Libya. Illuminatet med Trilaterale Kommisjonens medlem Grete Faremo har tolket dette til å innføre full krig mot et annet lands folk og ledere.

22 land har tatt avstand fra hvordan Norge, Danmark og tre andre land tolker FN-konvensjonens mandat, i sin krigføring mot Libya. Danmark har jo lederrollen i NATO, ved den korrupte elitist Anders Fogh Rasmussen.

Internasjonal sosialisme

Norge bidrar til at den Nye Verdensordens sosialisme skal bli verdensomfattende. Her er oppskriften for å gjøre det:

1. De sosialistiske land bygges opp, de frie land i vesten bygges ned. Sosialistiske land er så bra, og noen er veldig bra, mye bedre for folk flest enn i Amerika hvor folk flest blir kastet ut av sine hus, fordi de står i gjeld til noen få kapitalister som eier bankene.

Noen fakta om sosialistiske Libya. Ingen kan nekte for at Libya har hatt det bra:

* GDP per capita – $ 14,192.
* Unemployment benefit – $ 730.
* Each family member subsidized by the state gets annually $ 1.000
* Salary for nurses – $ 1.000.
* For every newborn is paid $ 7.000.
* The bride and groom receive a $ 64 thousand to purchase flats.
* Major taxes and levies prohibited.
* To open a personal business a one-time financial assistance of $ 20.000
* Education and medicine are free.
* Educ.Internships abroad – at government expense.
* Stores for large families with symbolic prices for basic foodstuffs.
* Part of pharmacies – with free dispensing.
* Loans for buying a car and an apartment – no interest.
* Real estate services are prohibited.,
* Buying a car up to 50% paid by the State.
* No Payment for electricity for the population.
* Sales and use of alcohol is prohibited.
* Petrol is cheaper than water. 1 liter of gasoline – $ 0.14.

2. ‘Kapitalistiske’ (les: plutokratiske oligarkier) land går til krig mot disse sosialistiske land, under dekke av å skulle stjele oljen deres. Hatet bygges mot de for individet frie systemer som er bygget i vesten, hvor staten er til for individet, og ikke som i de sosialistiske land hvor individet er til for staten og kollektivet. En innsatsfaktor av mange i statens samfunnsmaskineri.

3. Det riktige motivet er geopolitisk, oljen er bare en tilleggsgevinst. Alle folk vil protestere og selv amerikanere vil begynne å tvile på sitt system basert på individets frihet, når de ser at andre har det bra mens de sulter (Illuminatet styrer enkelt mat- og oljeprisene) og mister sine hus, og vil dermed underlegges seg Obama’s og Den Nye Verdensordens sosialistiske målsettinger, med en fet velfødd politisk snitter og champagne elite, som utgjøres av de som før var den kapitalistiske elite.

Cheney støtter gjeninnføring av waterboarding
http://www.dagbladet.no/2011/05/08/nyheter/politikk/usa/utenriks/waterboarding/16460825/

Litt slikt for å skape bildet av «the evil empire«, er bra. «Home of the Brave and Free‘ er effektivt tilintetgjort av deres egne globalister som jobber for den Nye Verdensorden. De vet hva de gjør.

4. Nye Verdensorden får folk selv til å kreve sosialisme innført, de vil kreve kapitalismens ideologi med de personlige friheter avskaffet. Snedig hva? Puppetene svarer på ‘folkets’ krav, selvfølgelig, sier de. Dette må vi gjøre, svarer de velvillig – under dekke av å respektere demokratiet, men sier ingenting om at de skapte alle forutsetninger for folks meninger til å begynne med. Libya er angrepet for å skape motvilje mot kapitalismen på sin grådige ‘oljejakt’, for å innføre sosialismen som den nye verdensordens system.

5. Samme elite vil utgjøre lederskapet under det nye system, sosialismens utopia, som under det gamle kapitalistiske utopia. Ingenting endres med ‘revolusjonen’. Til mer ting endres, til mer forblir de det samme. Den økonomiske elite kommer ikke til å tape en eneste krone, de veksler bare fra den gamle valuta til den nye.

Mission accomplished!

Skal vi tro Reuters sirkulerte hymne om at «Libya ikke har noe demokrati»? Det hele er bare for å skape opinion mot kapitalismen og den frie verden, under det vikarierende argument krig for olje – død over imperialismen vil bli mottoet, og for internasjonal sosialisme, elitistisk oligarkisk sosialisme og teknokrati. Oljen var aldri så viktig, bare en tillegsgevinst. Det var og er bare den sosialistiske nye verdensorden som er viktig.

Av samme årsak overføres verdens økonomiske tyngdepunkt fra vesten til Kina og BRIC’s landene. Planmessig og villet, implementeres den Nye Verdensordens fremtidige økonomiske og politiske strukturer.

Malen og idealet er Kina ifølge David Rockefeller (Boken ‘Memoirs’), og til dels Norge. Et av de mest sosialistiske land i Europa, en politikk det er tverrpolitisk enighet om.

Oppdateringer

Siste nytt er at Faremo har fått Kongen på globalistenes side i sine internasjonale myrderier. «Alt for Norge» har blitt «Alt for den Sosialistiske Globaliseringen». Han får nå lov å tjene deres sak om han vil, sier Grete Faremo:

– Ser for meg at kongen deler ut i framtida
http://www.dagbladet.no/2011/05/10/nyheter/innenriks/krigskorset/politikk/kongen/16478704/

– Vi sloss for konge og fedreland, ikke den jævla regjeringen
http://www.dagbladet.no/2011/05/10/nyheter/innenriks/kongen/krigskorset/16483094/

Jens Stoltenberg til VG Nett: «Jeg har ikke nektet Kongen å delta der. Punktum!»
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10093442

Nei, de laget nok denne forestilling for at Kongen heretter er tvunget til å hedre de internasjonale mordere som er sendt ut på oppdrag for Faremo’s og Stoltenbergs internasjonale nettverk.

De fleste synest i ettertid at Kongen bør hedre veteranene.

Diskusjonen går høyt.

Sauene spør ikke lenger om veteranene bør hedres, eller stilles for retten for drap,

for handlinger som strider mot Folkeretten.

Illuminatet har saueflokken i sin hule hånd.

Oppmerksomheten til massene er borte fra det sentrale poeng.

Bordet fanger for Kongen.

Nå må han hedre ‘Alt for Globale Nye Verdensordens’ veteraner.

Jens Stoltenberg og Grete Faremo utnevner. Kongen hedrer.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring