Stikkord: Stoltenberg

Enkelte får nok sin komfortsone utfordret

Armin konfronterer Thorvald Stoltenberg

‘Revolver’ journalisten Armin fra Nyhetsspeilet TV (Nyhetsspeilet.no) utfordrer Torvald Stoltenberg blant annet for hans rolle i Bilderbergerne, en internasjonal elitær globalist tenke tank, som mange mener har uforholdsmessig stor innflytelse på verdensbegivenheter. Armin traff Stoltenberg på ‘Platå’ den 15.12.2009.