Tag: demoner

Djevelen og demoner

Det smarteste Djevelen noengang har gjort er å innbille folk at han ikke finnes i det hele tatt. Djevelen gjør sin åndsinnflytelse gjeldene i mange mennesker som er mottagelig for hans innfluering, når de ikke vet hvordan denne åndsentitet arbeider og virker i verden.