Stikkord: Meditasjon

Armageddon-skriptet

Mange får armageddon følelser om dagen, hvor verden dynges ned av sære naturkatastrofer. Menneskene har i veldig stor grad både påvirkning og ansvar for den verden de lever i. De har i sannhet skapt den selv ved sin frie vilje, selv om utgangspunktet for hva vi skaper med og av var skapt av G-d. Vi er ikke guder, vi er […]

Meditasjon

Det er kveld, dagen er på hell. Sinnets fred siger innover meg som en elv. Dagens mas og kav ordnes, gjennom kontakt med mitt Selv. Tid for refleksjon i stillhet og orden. Tenker på alt som går heden og det som gir menneskene freden. Mangt og hint som bidrar til gleden. Intet er som en stund for seg selv, under […]