Ultra-sionistene i Israel vs Egypt

I Illuminatets store sjakkspill er vanlige folk bare bønder i fremste linje som med letthet kan ofres, for å beskytte kongen og dronningen. Louis Theroux fra BBC tilbringer tid med en liten og svært engasjert subkultur av ultra-nasjonalistiske jødiske bosettere i Israel. Han oppdager en gruppe mennesker som anser som sin religiøse og politiske forpliktelse til å fylle noen av de mest følsomme og omstridte områder på Vestbredden, spesielt de med en åndelig betydning som dateres tilbake til Bibelens gamle testamente.

Gjennom sin reise, får Louis nærkontakt med folket, ved å kjøre til den ekstreme enden av den jødiske nybygger bevegelsens bosettinger, – finner han varme, vennlige og humoristisk mennesker, men også dypt problematiske sider.

«Jeg ønsket å lage en dokumentar om disse ultra-nasjonalistiske jødiske bosetterne, kalt Ultra-sionistene. I flere uker hadde jeg vært tilbringe tid i noen av de mest hardcore og kompromissløse deler av det israelske nasjonalistiske fellesskapet – den jødiske enklaven i Hebron, i toppene i nord på Vestbredden, og i de overfylte arabiske nabolagene i Øst-Jerusalem – og valgte å komme på et tidspunkt da fredsforhandlingene var pågående og de ekstreme bosettere ble derfor mer tydelige.

I mange år hadde jeg vært fascinert av ekstreme nasjonalister – og jeg hadde håpet at Vestbredden problematikken og bosettingen av ekstreme religiøse jøder der ville være en sjanse til å forstå denne tankegangen ved første hånds informasjon.»

Egypt og maktpyramiden

Fundamentalistiske Muslim Brotherhood til makten i Egypt, og ikke bare i Egypt. Alle steder rundt Israel. Jon Rappoport ser bildet.

Jon Rappoport har jobbet som undersøkende journalist i 30 år. Nominert til Pulitzer Prisen tidlig i sin karriere. Jon har publisert artikler om medisinsk bedrageri, politikk, alternativ helse, og idrett i LA Weekly, CBS Healthwatch, Spin, Stern, og andre blader og aviser i USA og Europa.

Han er er forfatter av flere bøker, deriblant The Secret Behind Secret Societies and The Magic Agent (roman).

Egypt and the Pyramid of Power

Det er en grim fest. Folk i gatene, opprør, politi, soldater, det virker og ingen er helt sikker på hva det er for.

Ta et valg: sparke ut diktatorene, nytt demokrati, islamsk teokrati, lavere matpriser, CIA op.

De er bare noen av mulighetene.

Spontane mobber på mer enn 15.000 mennesker er sjelden spontane. Noen er bak det. En fyr i en moské, en fyr i dress, en fyr i en Rolls med en sjåfør. Eller alle tre.

Men hvis du begynner å tenke på Suezkanalen og store skip lastet med olje som får en hard tid å få dem gjennom-og du reflektere over hva det vil gjøre for oljeprisen … nå kan være inne på noe, fordi det for å gjøre drømmen om alternative energikilder til virkelighet i måten disse tingene kan bli virkelighet (med masse vilkår knyttet til det), gass på pumpen må gå opp til rundt åtte dollar per gallon. Det er en rigget jobb. Ingenting å gjøre med det frie markedet. Globalister er hengivne, selvfølgelig, til alternative energikilder som sol, vind, jordvarme – ikke fordi de er rimeligere, men fordi det er på dette nivået de spiller nasjoner opp mot hverandre, og setter den amerikanske industri under hammeren.

De rette globalister vil ikke ha mer energi, de vil ha mindre.

Spillet er ikke så vanskelig å spille. Stopp offshore utvinningen i USA [BP ‘ulykken’], ha olje-og gassproduserende USA landeiendommer i føderalt eierskap, der de skal bevares og ikke produsere noenting, lage et helvete i Midtøsten, som gir et påskudd for høyere oljepris, og du har fått deg en selv-oppfyllende profeti. Poof – «rimelig» alternativ energi.

Nå står vi ovenfor muligheten for en mer enhetlig Midtøsten under islams banner.

Og hva vil dette bety, fra globalistenes synspunkt ?

Det vil bety – hvis de kan sette dette igang – at forholdet til islamister styres av avtaler som er gjort fra toppen og ned. Med andre ord, mens olje fortsetter å strømme, ville Rockefellers og Bilderbergers i denne verden kunne bruke islam mer effektivt for å skremme resten av kloden til et globalt management system (de facto verden regjeringen).

Bidra til å gjøre dine fiender større, betyr å få muligheten til å vedta mer gjennomgripende og omfattende løsninger på trusselen som utgjøres av de samme fiender.

Et godt eksempel er 2. verdenskrig. I kjølvannet av den, langs en 50-års bane, var globalistene istand til å konstruere en illusjon om et forent Europa, EU – som selvfølgelig er en globalist organisasjon drevet av globalistene.

Terrorisme er et nyttig verktøy for globalistene. Det stimulerer til store inngrep som begrenser individets frihet – alt, selvfølgelig, å «sørge for sikkerheten til folket.»

Se på flere faktorer som en overordnet strategi: en president i Det hvite hus som er veldig sympatisk mot islam, en brå endring i medias holdning til Israel og palestinerne, tross det faktum at jødiske mennesker opptar betydelige maktposisjoner og ledelse i media, utvider forestillingene om hva slags politisk korrekte tale og ord som er tillatt.

Fra et globalist perspektiv, var krigene mot Irak og Afghanistan frø sådd for å øke islams motstand mot Vesten – et forspill til det som skjer nå i Midtøsten.

Den umiddelbare trigger for disse dagens opptøyer? Stigende matvarepriser. Det er ikke vanskelig å konstruere slike ting.

Du må huske på at på det planetariske sjakkbrettet, vil de beste strategier gjøre bruk av de mindre spillernes naturlige motiver. Du trenger ikke konstruere en operasjon som krever å få folk til å gå imot sine egne instinkter. Du bruker deres instinkter og vever dem sammen, for å produsere et ønsket resultat.

http://www.newswithviews.com/Rappoport/jon136.htm

SOROS-FUNDED «EXPERT» DEFENDS MUSLIM BROTHERHOOD ON MATTHEWS SHOW
http://www.newswithviews.com/Kincaid/cliff489.htm

«Kontroller olje og du kontrollerer nasjoner; kontroller mat og du kontrollerer folket.»

«Control oil and you control nations; control food and you control the people.»

Henry Kissinger.

«Kontroller Henry Kissinger, og du kan kanskje får fred i denne verden», sier andre.

I et intervju på Bloomberg News, advarer Bilderberger marionett og sjefs-sionist Henry Kissinger at opprøret i Egypt er en midlertidig tilstand og bare den første Scene i den første akt av et drama som skal bli spilt ut – «only the first Scene of the first act of a drama that is to be played out».

Kilde: http://www.prisonplanet.com/

Muslimske fundamentalister settes også opp andre steder i Midt Østen, og program som dette fra BBC skaper frontene og opinionen for Illuminati’s planer. De fundamentalistiske religiøse settes opp mot hverandre.

PANG !!!!

De ortodokse jøder ser dette.

Rabbi Weiss: Israel er Satans land

Mubarak har vært svært sionistvennlig i 30 år med makten.
Straffen for Egypt for å gi avkall på -guds utvalgte folk-, Ultra-sionistenes ledelse…..er det et Midt Østen i flammer?

Muslimske Brorskapet ønsker slutt på Egypt-israelsk fredsavtale
http://en.rian.ru/world/20110203/162433368.html

Kanskje en ide for verden å kvitte seg med all fundamentalitisk religion, eller klarer de det selv?

«Hvis hedningene [enhver ikke-jøde] nekter å leve et liv i underdanighet, så signaliserer dette deres opprør og den uunngåelige nødvendigheten av jødiske krigføring mot deres tilstedeværelse.»
“If Gentiles [any non-Jew] refuse to live a life of inferiority, then this signals their rebellion and the unavoidable necessity of Jewish warfare against their very presence.”

— Cf. Mordechai Nisan, Kivunim (official publication of the World Zionist Organization), August, 1984, pp. 151-156

Illuminatets Albert Pike’s brev til italienske Mazzini (en venn av Marx), som var oppbevart i British Museum inntil nylig sa:

“Den Tredje Verdenskrig må stimuleres ved å dra fordel av forskjellene forårsaket av Illuminatets agenter mellom de politiske sionistene og lederne av den Islamske verden. Krigen må bli arrangert på en slik måte at Islam og den politiske sionismen (Israel) gjensidig ødelegger hverandre».
http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

USA President Barack Soyoto Obama på fredsprisutdelingen:

«I face the world as it is, and cannot stand idle in the face of threaths—(..). For make no mistake: Evil does exist in the world».

Hvem de onde er, er det derimot stor uenighet om. De som trekker i trådene i kulissene, eller de som henger i trådene, nemlig bøndene i sjakkspillet?

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring