Skriv ut Skriv ut
Tiden nærmer seg når flere og flere begynner å huske, huske hvem de er, hvor de kommer ifra - for bedre å vite hvor de går.

Å Huske Hvem Vi Er; Guds Utvalgte Folk

Tiden nærmer seg når flere og flere begynner å huske, huske hvem de er, hvor de kommer ifra, – for bedre å vite hvor de går. Denne bevissthet og viten om vårt sanne opphav ligger der og slumrer, og venter på å bli tatt frem og bevisstgjort igjen, – i våre gener, – og i våre hjerter. Hvor forsvant 10 av Israels stammer ? De har rett og slett blitt slettet av historien. Er borte vekk.

Her har vi samlet et Biblitek med hundrevis av titler om det tema – som er søkt unndratt offentligheten ved ‘bokbål’ gjennom tidene; Norske / Engelske Israelitter.

Om du idag hadde funnet ut at du var en av Guds Utvalgte Folk, en Israelitt, et Guds Barn – hva ville du gjort ? Ville du krevd en bit av det land kalt Israel som politiske krefter i New York og London har okkupert, og gitt det til en Palestiner eller flere? Det tror jeg nesten, for av en Israelitt, av et Guds Barn, kreves det store offer, – samtidig som de gis mye for hva de må utstå. Det er dette som gjør jøden til et eksempel for folkene; at de kan utstå mye, at de har hjerte, godhet og tålmodighet mer enn sin sekulære neste, idet de er slik viser de at for dem er det Gud foran mennesker. At det er ånd foran materie. At lojalitet til Gud er viktigere enn lojalitet til Keiseren. At åndelige kvaliteter og prinsipper går foran materialisme. Grunnen til at Abraham fant nåde og Gud’s favør var hans Rettferdidghetssans, derfor sier Jesus at de er jøder som er det samme, har den samme ånd og Rettferdighetssans som Abraham, de er av Abrahams sæd/etterkommere. At Guds åndelige lover må overholdes, selv om de sekulære skulle ta livet av en for dette standpunkt. Så sta, så konsekvent, så ubetinget, er det den rette Israelitts sjel krever av en at en skal være.

Så fra en av Israelsk ætt fordres det total og fullstendig lydighet til en del åndelige lover, som mennesker ikke kan oppheve, eller sette ut av kraft. Dette gjør den Israelittiske (‘jødiske’) religion så spesiell, og dette er grunnen til at de sanne Israelitter (jøder og andre omskjært på hjertet) har blitt forfulgt til alle tider. De kan/klarer ikke å gå på akkord med disse åndelige lover fordi de frykter Gud mer enn mennesker. De er langt mer redd for Guds straff i evigheten, enn Keiserens straff her på jorden i den begrensede tiden en er her.

Alle som ikke følger disse åndelige lover nedfelt i Bibelen er ikke jøder, de er ikke sanne Israelitter, de er ikke Guds Barn, de er ikke Guds Utvalgte Folk. De er etterkommere av en Babylonsk mysterie religion som de lærte seg til under fangeskapet i Babylon; det er Baal, Mog og Gog og dansen rundt gullkalven.

Jesus advarte oss om at der skulle komme noen som påstod at de var jøder, men som han sa: de er av Satans synagoge, og har Satan til far. De ville helst følge sin fars lyster som var onde, altså lyster fra Satan og ikke fra Gud. Uansett hvor i verden man lever, så har vi noen åndelige lover som skaper velstand eller elendighet å forholde seg til, alt etter hvordan disse åndelige lover etterleves. Kall dem gjerne karmalover.

En sann Israelitt eller riktig jøde kan eller vil ikke gjøre noe vondt mot sin neste, eller noe som strider mot de åndelige lover han har fått inn med morsmelken, bokstavelig talt; moselovene blant andre (du skal ikke slå i hjel, etc). De som kan gjøre dette uten omsvøp er ikke jøder, eller ‘omskåren på hjertet’, som Jesus sa, men er noen som tilhører denne Satans synagoge – som påstår at de er jøder, men ikke er det ( Åp 2.9/3.9).

Mange av dem som reiste ut glemte sin Gud og ville ikke lenger adlyde de åndelige lovene de hadde fått for at det skulle gå dem vel. Våre forfedre mistet sin identitet etterhvert, og glemte alt om hvem vi var og hvor vi kom fra, og havnet langt nord i Europa. De reiste ut og knelte for Baal. Andre holdt seg langt unna Baal-tilbedelse og ble derfor ikke straffet så hardt som de andre. De glemte aldri Gud, eller sin historie.

Denne bevissthet og viten om vårt sanne opphav ligger der og slumrer, og venter på å bli tatt frem og bevisstgjort igjen, i våre gener og i våre hjerter. Størstedelen av Norges innbyggere er av Jakobs ætt, mener enkelte som har studert dette.

Der var 12 stammer. I 1920-årene kunngjorde Herbert W. Armstrong, grunnleggeren av Radio Church of God, at De ti tapte stammer, etter fangenskapet i Assyria, hadde utvandret til nord- og vest-Europa og grunnlagt en stor del av de nasjonene som er der i dag. Denne forestillingen dannet også grunnlaget for hans forståelse av Bibelens profetier og deres fullbyrdelse i «de siste dager».

Noen har kanskje lest Arthur KoestlerDen Trettende Stammen‘, som skrev om disse Israels 12 stammer og hvordan de trekte nordover ettersom det ble ulevelig i midtøsten av keiserens åk og antisemittisme. Hvordan Benjamins og Dans stamme og alle de andre fant sitt land som fløt over av melk og honning rundtomkring i Skandinavia, mens stammen etter Judah ble igjen.

Den trettende stammen for Koestler, som forøvrig var jøde, var de som ble tvangskonvertert til jødedommen av sin konge i Khazaria i år 740. Det er de som idag utgjør brorparten av dagens sionister. De kalles også Askenazi jøder, eller ‘europeiske’ jøder; mongolske blir mer riktig. De har ikke et eneste snev av Abrahams blod i årene, men Israel er deres sier de – på bekostning av noen som HAR Abrahams blod i årene, og som er semitter; nemlig Palestinerne.

At sionistene og khazarene skal være skikkelige jøder er den største løgnen menneskeheten noengang har kunnet bite på. Vi har skrevet om de som Jesus kalte ‘Satans Barn’ og som Johannes kalte ‘Satans Synagoge’ blant annet i denne artikkel her som vi har kalt ‘ Khazarene erobrer Europa og USA‘.

For å være skikkelig ‘jøde’ av de som utgir seg for å være det må en være det av blodet sier de. Kun via mors blod. Disse er satanister, fordi Israelittenes ættelinje er patriarkalsk, ikke matriarkalsk.

Så ble da også både Koestler og hans kone funnet myrdet på kjøkkengulvet for å ta opp slike historiske faktum. Det finnes en historie som det er investert litt for mye penger på, til  å være falsk, slik at de prøver så godt de kan å fortsette å tildekke den.

MEN DET KOMMER IKKE TIL Å GÅ, FOR DET HAR GUD SELV BESTEMT !

Bibelen blir mye lettere å lese og mange av de gamle profetiene blir mye lettere å forstå når en ser det på denne måten. Aldri trenger en å si at enkelte ting er for komplekse for vanlige mennesker å forstå (som er så populært blant idioter av preste- og pastor standen som ikke vet), at en må overlate det til Gud. NEI! Når vi forstår det riktig, – så blir alt enkelt. Som evangeliet selv.  Derfor er det også at Sabbaten betyr langt mer enn søndagen er soldagen, Baalsdag.  Fordi Sabatten var tegnet på pakten mellom Gud og hans Utvalgte Folk.  Soldagen (Sunday) og dens påbudte tilbedelse er pavekirkens metode å føre folk vill på. Men ingen av dem har noen synderlig betydning annet som utvendig symbolikk, gir ikke noe vitnesbyrd om noen reell transformasjon av hjertene.

Hvordan hadde du følt deg etter å få visst at du er av Israels stamme ? At du er et Guds Barn ? At du var en av etterkommerne til de som slapp unna Assyrerne og fangenskapet i Babylon ved å flykte vest- og nordover? Ville du følt deg bedre? Eller verre ? Ville du følt deg beæret? Hvem vet?

Nå forteller jeg deg at det hele forholder seg slik, men det kommer ikke til å påvirke dine følelser, fordi du innerst inne ikke tror på hva jeg skriver. Du har glemt. Du har lagt deg til en annen standard. En lavere standard som menneske enn du var vant med fra de hine hårde dager i Israel. Som noen ble åndelig pervertert under Nebukadeser i Babylon, har de fleste av oss blitt åndelig pervertert under andre fyrster, paver og sekulære keisere gjennom tidene.

Du kan gjerne tro jeg vrøvler, men det er faktisk ikke meg det går utover at du gjør deg mindre enn du er. Du har hel lang prosess å gå gjennom, en følelsesmessig prosess mer enn en intellektuell prosess, før du kan komme til denne erkjennelse, som jeg har gjort meg;

– at du er elsket, at du er verdifull for Gud, at du er Guds øyensten i verden, at du er av Guds Utvalgte Folk på jord;

men som Jesus sa det til datidens jøder med arrestert åndelig utvikling:

‘Dit jeg går, kan dere ikke komme’, – ennå.
Johannes 8.21 :Igjen talte Jesus til dem: «Jeg går bort, og dere skal lete etter meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme.» 22 Jødene sa da: «Han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier: Dit jeg går, kan dere ikke komme?» 23 Han sa til dem: «Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden.

Om noen har blitt fortalt at andre er Guds Utvalgte Folk av sine kristensionistiske pastorer, tvertimot er Satanister (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9), hva ville dere følt?

Det tar litt tid å venne seg til denne tanken, etter at en selv som ens forfedre har blitt villedet og ført på avveier gjennom tusener av år, så tar det litt tid å finne tilbake til hvem er en ER; selveste I AM WHAT I AM (Jeg Er HVEM Jeg Er).

Lykke til !

J.Johansen

—————————————————–

«Vaar egen dag er kort, men slægtens lang,
læg ydmygt øret til dens rod forneden,
aartusen toner op i graad og sang
mens toppen suser imod evigheden
»
(Jeppe Aakjær)

——————————————————

Annet sentralt lesestoff i denne forbindelse:

‘Israels 10 tapte stammer’
http://www.riksavisen.no/?p=1051

‘To artikler om jødefolket’
http://www.riksavisen.no/?p=435

‘Norrønafolkets identitet’
http://www.riksavisen.no/?p=160

‘Kristendommens Vekst Og Fall Under Pavemaktens Åk’
http://www.riksavisen.no/?p=16

—————————————————–

Det finnes faktisk kirker i Norge som gjerne opplyser mer om denne vår forbindelse til Israel; http://www.nccg.org/gnpk/GNPK-Art-107-Skand.html

De har som mål å samle de Ti Stammers utvalgte som er spredt over hele verden. En av de ti områdene er Skandinavia hvor det finnes en stor konsentrasjon av Israels Hus.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

3 Comments

 1. Pingback: Gog og Magog krigen er godt igang

 2. Pingback: Multikulturell krig i Sverige

 3. Det finnes noen få som har begynt å huske hvem de er som Israels Barn, etter hva jeg har funnet ut, blant annet denne menighet i Arendal

  http://evangeliekirken-arendal.no/evangeliekirken-arendal427_no/israels_10_stammer_er_oss_europeere_del_1/

  En menighet som jeg har nevnt i denne artikkel

  Israels 10 tapte stammer
  http://www.riksavisen.no/?p=1051

  http://www.nccg.org/gnpk/GNPK-Art-107-Skand.html

  Det ser ut som skottene våkner før normannerne til hvem de er;

  Lost Tribes of Israel, Found in the Scottish Declaration of Independence!

  http://www.youtube.com/watch?v=g6AIc0eYUS8

  Våre frender av de ti tapte stammer av Israel vest i havet, den Skotske Kirke, tar et oppgjør med de falske israelitter.

  The inheritance of Abraham? A report on the ‘promised land’
  http://www.sizers.org/inheritanceofabraham.pdf

  Edomånden kan infisere de fleste svake sjeler, men der er et annet moment som skaper litt krøll..

  Denne boken fra en israelsk jøde dokumenterer Israels Folk vei til Vesten…
  http://britam.org/the-Tribes.html

  Det er vel og greitt, så langt er vi enig… MEN, så mener han at khazerene er den 13 stammen, at også khazarene var tidligere av Israel, i sin siste bok

  http://www.britam.org/Khazarbook.html

  For dette at khazarene har Israels blod/ DNA i seg har en annen israels/amerikansk jødisk biolog tilbakevist nylig

  http://gbe.oxfordjournals.org/content/early/2012/12/14/gbe.evs119.short?rss=1

  Vitenskapelig Artikkel av Prof. Eran Elhalk om den Genetiske Linken av dagens Jøder til Khazarene…

  Min påstand er at edomånden etter Esau som G-d hatet, mens han elsket Jakob, er universell. Egentlig ar folk av alle raser som er Rothschildtro ved sosialismen, kommunismen, liberalismen og humanismen av ‘edomånden’, helt uavhengig av rase…

  Her har disse en interessant bok til

  Scandinavian Secrets. The Hebrew Code of the Runes.
  Orjan Svennsson

  «Scandinavian Secrets.
  The Hebrew Code of the Runes»
  by Orjan Svensson

  This work proves that in ancient times Israelites settled in Scandinavia.
  The author summarizes previous studies that proves this point from archaeological and related historical research.
  Previous studies that linked Scandinavian Languages and scripts to those of the Middle East are summarized and explained.
  The author then discusses runic inscriptions from a variety of sites and implements. The background history of these examples along with a complete physical description is given in detail.
  Photographs and illustrations by the author using sophisticated scientific techniques enable the reader to participate in the decipherment.
  It is shown in this work how Runic Inscriptions are similar in form and appearance to scripts known in the Ancient Middle East. It is explained and proven step by step how the earliest examples of runic script, and especially those of southeast Sweden, were actually written in the Hebrew Language or in Aramaic or in a mixture of Aramaic and Hebrew.
  Aramaic is similar to Hebrew. Aramaic words are found in the Hebrew Bible. A few of the Biblical Books were written in Aramaic and there were Hebrew Tribes who spoke the Aramaic Language before their exile by the Assyrians.
  Orjan Svensson shows how the Israelite authors of the Runic Inscriptions incrypted messages within their script that scientifically prove their Hebrew origins

  http://britam.org/orjanbook.html

  Men vi skal ikke glemme at det fremdeles er ett vilkår til som skal oppfylles etter den Nye Pakt, nemlig hjertets omskjærelse i Kristus. Uten dette kan en være så mye israelitt en vil, men det gir ingen forrang til G-ds Rike, siden den veien er åpen KUN for de som har blitt ny i Jesus Kristus.
  http://www.britam.org/TribesCover.html

  Dagens jøder er khazarer
  http://www.riksavisen.no/?p=10050

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.