ABB er bare smågutten i dreping

Satanisme som begrep er et ord for å beskrive en viss åndsinnflytelse på et hjerte og sinn, hva slags mentalitet som råder i det personlige hjerte og sinn, og endelig; hva slags samfunn disse personer skaper som følge av sine perversjoner

Jeg og sosialister går ikke ihop på noe som helst samfunnsområde. Vi er permanent og for evig ukompatibel. Dette går ikke på politikk alene, men er grunnet i noen mye dypere og langt mer eksistensielle årsaker, nemlig at den røde horde dyrker løgnen mens G-d’s folk dyrker sannheten, ærlighet, rettferdighet, familien og nasjonalstaten i sentrum for menneskets åndsutvikling.

Satanistene i den sosialistiske røde horde går etter det motsatte; de dyrker denne verdens makthavere og dens agendaer. Noe av det smarteste den negative åndsmakt presterte, var å lure menneskene til å tro at den ikke eksisterer. Den eksisterer, og den er svært aktiv.

Den røde horde om de kommer fra SV, Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti eller Fremskrittspartiet i ettpartistaten som står i alle av livets store viktige spørsmål i motstrid til G-d’s prinsipper for å organisere samfunnene, og samfunnene blir deretter.

Når engelen blåser i den femte basunen da har menneskenes indre åndelige dyriske krefter blitt sluppet løs for alvor, og vi får se de resultater på hva de skaper ved hva slags samfunn og verden det blir. De skal få lov å utfolde sin frie vilje for en tid, og noen tider.

Satanister elsker og frydes ved dreping, mord og vold, for å gjennomføre sine overordnede målsettinger; makt og kontroll over alle verdens folk og land. Målet helliger middelet for dem. Deres kamp er territoriel og ikke åndelig.

«Mitt rike er ikke av denne verden». – Jesus.

Kriger i fjerne land

Å drepe tusenvis i ørkesløse kriger mot andre folk som ikke har gjort oss noe, som i Afghanistan, Irak, Libya, Syria etc, slik at de blir drevet på flukt fra sine hjemland og kommer under ‘himler’ de normalt ikke ville ønske å høre hjemme i av naturgitte forutsetninger, det er disse krefters middel til å oppfylle sine drømmer og visjoner. Orden utav kaos. Deres orden som skal oppstå.

De skaper kaos, og utav kaoset og destabiliseringen vil deres åndelige derFuehrer reise seg som en Fugl Fønix; den personifiserte Anti-Krist som alle disse falne sjeler velger seg til leder for seg.

Bibelen om multikulturalisme
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/bibelen-om-multikulturalisme/

G-d gav oss hvert sitt land å bo etter våre individuelle forutsetninger som folk. Sosialistene, om de er internasjonale (kommunister) eller nasjonale (nazister) er ett fett for resultatet sin del. Tyrannisk vil de bli samme hva slags -isme de bruker på seg selv, til og med liberalisme.

Deres Nye Verdensorden vil feile like mye som alle andre ganger de har prøvd på dette, helt siden Atlantis/Lemuria.

Barnevern

Drap av barn, unge og eldre blir nærmest dagligdags, fordi majoriteten som tilhører «den røde horde’ har ‘løgnen til far’, det vil si de er inspirert av en ånd som gjør at deres mentalitet rett og slett mangler de menneskelige egenskaper å skille rett fra galt.

44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.45 Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. – Johannes Evangeliet Kap. 8.

Vi kan spore denne mentalitet også fra en G-dshatende, familiefiendtlig, umoralske, kommunistelskende individ. Hans navn er George Brock Chisholm (1896-1971). Dr. Brock Chisholm var den første leder av Verdens Helseorganisasjon – World Health Organization (WHO), som la all skylden for kriger og menneskelige konflikter ensidig på foreldrene og søndagsskolelærere som lærte deres barn opp i de “giftige skråsikkerheter” fra Bibelen.

Fosterfamilier får 530.000 kroner per år fra staten for et barn. Kunne betalt for husmorvikar permenent og for evig, kunne kjøpt mat til den familie som ikke har det, klær til den familie som ikke har råd til det, opplæring til de medmennesker som sliter å ivareta sine barn av mangel på kunnskap, for den sum penger som går til såkalte fosterforeldre.

– Alt dette hadde vært enkelt om agendaen hadde vært å hjelpe, men den statsbærende agenda er dessverre å ødelegge familien som samfunnets grunncelle, for derved å pervertere hele samfunnet. Et samfunn i oppløsning og kaos. Det er i virkning satanistisk.

Den røde hordes ideologiske verdslige lederskap består av de jødiske renegader Moses Mordecai Marx Levy, Moses Hess, som Bronstein (Trotsky), og gjerne Blank Lenin. Den førstnevnte en selverklært satanist, jfr. boken til Richard Wurmbrandt; Marx and Satan.

«Thus Heaven I’ve forfeited,

I know it full well,

My soul, once true to God,

Is chosen for hell.»

– Moses Mordecai Marx Levy

Satan (שָׂטָן, på standard hebraisk Satan, gresk latin Sátanas, arameisk שִׂטְנָא, som betyr «motstander») [motstander til G-d] er en engel, demon eller en undergud i mange religioner. Kilde: Wikipedia

Kaos og ødeleggelse er denne åndsmakts mål og middel.

«I den hebraiske bibelen oppfatter vi Satan bedre som en ond åndeskapning, enn det ondes personifikasjon. Han beskrives som en engel som jobber med å finne feil hos menneskene, og som har som hovedmål å motarbeide Gud og hans representanter på jorden. [] Det var Satan som talte gjennom en slange til Eva, og som overtalte henne til å gjøre opprør mot Gud. Bibelen kaller derfor Satan for «den gamle slangen» (Åp. 12:9). For å nå sitt mål i å få folk til å vende seg bort fra Gud, benytter han ofte smarte metoder for å lure menneskene til å tro at de gjør det som er riktig, når de egentlig gjør det som er galt, noe Bibelen forklarer i 2. Kor. 11:14,15 – «Det er ikke noe å undre seg over. For selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.» Kilde: Wikipedia

Marx var en prototype på en satanist, som på kommando av sine oppdragsgivere, det satanistiske presteskap og finansiert av Baron Rothschild, med agenda å bryte ned det bestående og alt det gode som G-d hadde skapt gjennom sitt folk.

«Marx strevet «for å utrydde den middelalderske religion og politikk», og på denne måten å ødelegge kirken og den kristne sivilisasjonen. I dette fulgte han de erklærte hensiktene til sin guru Moses Hess, som ønsket å utslette alle spor av den guddommelige likhet som eksisterer i samfunnet og dets institusjoner og skikker. Til å strippe organiske samfunn for sin hellighet og harmoniske forskjeller var det ubønnhørlige kravet for det nye sosialistiske samfunnet, som ikke kunne tolerere den uendelige overlegenhet til noen Gud.

Bakunin, en av Marx ‘sosialistiske kolleger, en satanist som Marx, forkynte ødeleggelsen av staten og fremmet anarki: «Vår oppgave er å ødelegge, ikke å bygge. Lidenskapen for å ødelegge er en kreativ lidenskap. «Marx også vitnet til hans destruktive hensikter når i mars 1850, skrev han med Engels en» handlingsplan mot demokratiet. «I det, utarbeidet han en terrorist program som inkluderte å drepe konger og ødelegge de offentlige monumenter.»

http://www.traditioninaction.org/History/G_007_MarxSatanism.html

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

De har lykkes usedvanlig godt.

Disse døde barne»verns»barna får aldri noen minnestatuer i alle landets kommuner, de får aldri noen minnetaler, aldri gode ord fra Statsministeren med store ord om kjærlighet, ingen røde roser, men i rettferdighetens navn får jeg nevne at de sikkert får begravelse på statens regning (barne»vernets» regning), og deretter glemt, fordi de var sikkert ikke barn til noen pamper av Arbeiderpartipolitikere, eller tilhørte noen politisk elite med en agenda døde mennesker kan brukes til……

I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001….

Her er hele rapporten om dødsfallene i barne’vernet’ fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR): http://www.nibr.no/filer/?2005-12.pdf

Gro Harlem Brundtlands forløper i Verdens Helseorganisasjon (WHO)

Brock Chisholm i en tale på Conference on Education, Asilomar, California, 11. September, 1954

Barne»vernet» i nasjonen Norge dreper like mange barn som ABB – HVERT ÅR!, og ingen rettsaker, ingen straffes, ingen gjerningsmann- eller kvinne pågrepet, fordi etter sosialismen dogmer skal de ødelegge familien som en institusjon i samfunnet, idet det er samfunnet som skal være ens familie, og ikke den biologiske? Morderne skjuler seg bak staten, fine titler «med rett til å drepe».

«The people who have been taught to believe whatever they were told by their parents or their teachers are the people who are the menace to the world«. (Brock Chisholm tale, Conference on Education, Asilomar, California, 11. September, 1954)

Dødsskvadroner

Barne »vernet» i nasjonen Norge

dreper like mange barn som ABB

– HVERT ÅR!

Eldreomsorg

Huff. Hvilken verden vi lever i, i dette satanistenes utopia. Myndighetene vil bare avlive de uproduktive fortest mulig…. Prosjektet er startet i Liverpool. og støttet av den engelske helseminister… Dette prinsipp har vært fast rutine i Norge i lang tid.

Jeg har en god ide til eugenistene; gi de eldre så mye smertestillende eller lignende , gjerne dobbelt så mye de trenger, at de etter hvert forlater sin egen kropp i fri flyt, og matlysten og alle andre lyster, selv livslysten, forsvinner av seg selv….. En annen metode er å dehydrere de eldre, så blir de forvirret, og så står dødsdoktorene klar med sine reseptblokker og sykeliggjør helt alminnelige reaksjoner på medisinene..

Sikkert nøye sosialøkonomiske og bedriftsøkonomiske analyser som ligger bak myndighetenes valg av virkemidler i New Public Management filosofien (staten skal drives som en bedrift, jfr. ‘New Deal’ av Rosenfeldt aka Roosevelt) for dette, så det er sikkert økonomisk lønnsomt, men er det moralsk riktig?

«Eldre pasienter blir ‘fratatt’ mat og drikke så de dør raskere og frigjør sengeplasser», hevder doktorer.

Les mer: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2170792/Elderly-patients-deprived-food-drink-die-quicker-save-hospitals-money.html

Det har blitt så åpenbart for alle nå at verden er overtatt av satanister med onde hensikter, at de gidder ikke skjule det annet enn i ‘plain view’, skriver om det i avisene til og med. Sikker på seier som de er, men husk at den som ler sist ler best

Den norske statsbærende religion; Satanismen

Sosialistene har gått bort fra G-d’s gamle verdensorden, og jobber uførtrødent med den satanistiske Nye Verdensorden. Alle som tier samtykker.

Det sier seg selv at sålenge satanistene er i flertall og G-d’s folk er i mindretall, så vil den røde horde utvikle seg i samfunnet og øke i en rasende fart, siden de for en stor del har monopol på samfunnets diskurs og alle som er uenig med dem har ikke tilgang på den røde hordes media etc, så får de tankekontrollert hele befolkningen så enkelt som bare det.

WHO logo. Vi leger merke til The Serpent. Slangen i paradiset.

Absolutt ALT de gjør står i motstrid til G-d’s eldgamle verdensorden. De tilber en guddom som er G-d invertert, den judeo-kristnes G-d’s motsats. Det er den sataniske/ahrimanske/luciferianske mentalitet som gjør dem slik at deres skapelse av samfunnene blir pervertert. Det er fordi de tilber satanistisk åndelig inspirert lederskap som Brock Chisholm, Gro Harlem Brundtland, Obama, Bush et al., mer enn å respektere de for evig gyldige prinsipper som den jødiske nasjon har lært av dyrekjøpt erfaring gjennom 6000 år, en erfaring på hva som er god og hva som er varig vellykket kultur- og samfunnsbygging som er nedfelt i Bibelen. Funnet ut på empirisk grunnlag gjennom prøving og feiling hva som funker og ikke.

Selv millioner som kaller seg kristne, sionistene, flertallet av ‘kristenheten’, er med på all denne ugudeligheten, og arbeider hver dag for satanismens utbredelse på jord. Den verdslige religion, tilbedelse av idoler, folk og land, de har tilsluttet seg hva som kalles for Satans Synagoge av Johannes i hans Åpenbaring (2.9 & 3.9).

«Forholdet mellom Marx og hans lærer, den jødiske forfatteren Moses Hess, også regnet som far til den sosialistiske sionismen, var ganske mystisk. I Hess ‘mentalitet og filosofi er det en nysgjerrig superposisjon av tre ideologiske lag: Sosialisme, sionismen og satanisme. På den ene siden var Hess mentor for både Marx og Engels og en av grunnleggerne av sosialismen, på den annen side var han forløperen til sionismen, selv før Theodor Herzl. Han var også den som startet Marx og Engels i satanisme. I 1862 Hess utgitt sin bok ‘Rome and Jerusalem – The Last National Question’, der han foreslo grunnlaget for en jødisk nasjon i Palestina. Han foreslo også at jødene etablere et sosialistisk agrar system der som ville tillate dem å finne «forløsning gjennom landet.

Til slutt, gjenstår fortsatt spørsmålet: Hvordan forklarer man at grunnleggeren av sionismen var en satanist? Sikkert er det at det var ikke den sanne Gud til Abraham, Issac og Jakob som han påkalte og som hjalp ham å realisere sin plan.» Kilde.

Kristne Sionister og Satans Synagoge

En positiv avslutning; Satanistenes metoder er dømt til å feile, ennå en gang. Det er 100% sikkert. Folk som er dum nok til å ikke lære av historien, de får bare oppleve det negative som de forstandige kan lese seg til ved å studere historien – hva som funket, og hva som ikke funket. Så enkelt, men likevel så vanskelig.

Relatert lesning

Bibelen om multikulturalisme
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/bibelen-om-multikulturalisme/

Satanismen i humanismen
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-hess-adolf-hitlers-og-sionismens-ideologiske-far/

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-mordecai-marx-levy-jodenes-messias/

Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/

Fra pattedyr til menneske
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/fra-pattedyr-til-menneske/

Den Nye Verdensordens Religion; Luciferisme
http://www.riksavisen.no/?p=9738

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring