Filmer. Norsk tekstet

Amerika – Fra Frihet til Fascisme
– for de som ønsker å være informert om hva som skjer.

En film fra 2006 om hvordan Amerika har utviklet seg fra å være frihetens fyrtårn og bevarer, til å utvikle seg i fascistisk retning, og hvordan dette påvirker også vårt land og politikk, gjennom de internasjonale organisasjoner Norge er medlem av og forpliktet på.

Filmen er laget av Aaron Russo, som er jøde og dermed har de beste forutsetninger for å avsløre fascismen. Han har tidligere laget bl.a. ”The Rose” med Bette Midler, og ”Trading Places” med Eddie Murphy.

Filmen er norsk tekstet, og ligger på YouTube.

Fast bestemt på å finne de lover som legaliserte at Amerikanske borgere skal betale inntektsskatt, begynte produsent Aaron Russo arbeidet med å undersøke hvorfor mange mente inntektskatten ikke var legal. Dette skulle ta ham mange år, og han fant noe som var langt verre på veien. Denne filmen er ikke venstreving eller høyrevridd, men en grundig gjennomgang av regjeringen fra begge sider, og viser hvordan begge sider i virkeligheten tjener de samme herrer.

Den avslører videre den systematiske avskaffelsen av sivile borgerretter i Amerika siden 1913 når Federal Reserve systemet (USA’s privateide sentralbank) var opprettet uten lov etter den amerikanske konstitusjonen, og hvorfor folk må betale inntektsskatt, nemlig for å betale renter til eierne av den private sentralbanken som låner ut penger til Amerikanske staten.

– om hvordan bankierne skaper penger utav løse luften, som de låner ut til landenes myndigheter for renter, som de igjen må skattelegge borgerne for å betale tilbake (usury). Amerikanske Skattediorektoratet og personlige inntekskatter ble til SAMTIDIG med at bankierne fikk enerett i 1913 med Federal Reserve systemet (privateide Amerikanske Sentralbanken) til å skape penger utav løse luften som de kunne ‘låne ut’ til myndighetene.

Gjennom intervjuer med Kongressmenn, en tidligere ‘IRS Commissioner’, tidligere IRS (Amerikanske skatteetaten) og FBI agenter og skatte advokater og forfattere, setter Russo sammen bitene mellom retten til å trykke penger, nasjonal inntektsskatt, og det nasjonale indentifikasjonssystemet med ID kort som blir amerikansk lov i Mai 2008 (ikrafttredelse). Dette ID kortet vil bruke ‘Radio Frequency Identification’ (RFID) chips som i virkeligheten er sporingssystem brukt til å tracke folk. Denne filmen viser i detalj og med udiskutable fakta at Amerika beveger seg i retning av en fascistisk politi stat.

———-

Fritt Helsevalg presenterer; Alternativ Kreft Terapi – B17 ( 1 to 5 ) – G.E.Griffin. Norsk tekst.

https://youtube.com/watch?v=ZFnP9sU1KW4%26hl%3Den%26fs%3D1
https://youtube.com/watch?v=Eo9o1_1Ej8M%26hl%3Den%26fs%3D1
https://youtube.com/watch?v=z4SNhzF7ulo%26hl%3Den%26fs%3D1
https://youtube.com/watch?v=eQ_bTsd0PWA%26hl%3Den%26fs%3D1
https://youtube.com/watch?v=Y11jYXruF7Y%26hl%3Den%26fs%3D1

Spread the love - Sharing is caring