Skriv ut Skriv ut

Aliens i UFO’er som verdens frelsere

Kan en være sikker på at de nye Messiaser er bedre enn den kristne?

Det er jo så populært å hevde sine nyvunne religioner med sine guruer som kanaliserer den nye religionens dogmer, med UFO’er og aliens som skal bringe frelse og gjøre gode ting for menneskene, hjelpe menneskene utav elendigheten de har virret seg inn i. Er alt bare omskrivninger av den gamle troen på at det skal dukke opp noen slags messias som skal redde menneskene utav kaoset?

Hva med den gode gamle norske protestantiske religion, hva er galt med den? Mange har opplevd at den virker, og deres Messias har allerede vært her, gitt oppskriften og dradd igjen; Elsk hverandre, selv deres fiender, som dere selv, sa Han.

Da er en nærmest den energi uten navn, den navnløse kraft og makt i Universet; som mange har gitt mange slags navn; G-d, er et av dem.

Mange opplever at når de begynner å forske på historien bak historien og verdens konspirasjoner, så vil det dukke opp frykt, paranoia og forfølgelsesvanvidd.

Ikke alltid reellt, men følelsene er reelle.

Det er ofte ikke lett å finne ut av følelseskaoset når alle de sannheter en har trodd å være sanne, viser seg å være konstruerte virkelighetsbilder basert på juks og tidvis ren løgn. Enten finner en styrken til å gå videre, og overvinne seg selv og de frykter som er implementert i en, eller en faller tilbake i ‘den lange søvnen’.

Når en etterhvert finner at de som står bak elendigheten i verden er verdens lederskap, at all elendighet, krig og nød, er på et punkt i historien designet, planlagt og organisert, av mennesker som utgjør makter og myndigheter, som tjener mektige pengefolk, mer enn det folk de er valgt av og satt til å tjene, da er spørsmålet; hvor henvender en seg for hjelp, for nåde, for forståelse for sjelens smerte over verdens miserable befatning?

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. 16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. 17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden!
Efeserne 6.10-18

«For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places«. KJV

«Guds fulle rustning» er for å beskytte oss mot djevelens lumske angrep. Løgn og fusk og fanteri er hans modus operandi; derav den tvilsomme tittel ‘Løgnens Far’. Sannhet og ærlighet er hva som vil frelse en til slutt.

Jesus sa: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» De som elsker sannhet og ærlighet, elsker også Veien til Sannheten; Frelseren fra løgnene. Befrieren fra fryktene. «Min fred gir jeg deg», sa Han.

Vår menneskelige natur, i hver enkelt av oss, vil ha den de-genererende diabolske varianten av verden og utviklingen.  Vår diabolske natur med celler, hjerne og implementerte følelser kan aldri løse verdens utfordringer. En kan ikke løse de problemer med den samme bevissthet som har skapt problemene. Den satanistiske naturs problem at den er blind for årsak og virkning, for konsekvens. Vår åndelige natur vil ha den positive, livsbejaende, kjærlighetsfulle verden og tilværelsen, den vi drømmer om og strekker oss etter. Så slåss de med hverandre om å ha overtaket i mennesket disse to; det onde og det gode, det positive og det negative, G-d og Satan, i oss.

Det kan være forskjellige metoder for å fri seg fra verdens redsler og frykter, som en overlevelsesmekanisme, i en farefull, hatefull og krigersk verden. En av dem er en som gir gjenklang i sjelen selv i fjerne strøk som Korea. Sigvart Dagsland gir følgende oppskrift:

Sigvart Dagsland – Det er Makt i De Foldede Hender.

Å holde seg nær til denne energi, kjærlighetens ånd, er noe de viseste blant oss trygler og ber om at en skal få lov å holde seg nær i fortsettelsen også. Det krever av oss selv at vi bestreber oss på å holde oss i denne energi, for å tilhøre dens åndslinje, til forskjell for alle slags tvilsomme blodlinjer, som tror seg kompetent til Guds Rike, uten å ha den fornødne ånd, den kjærlighetens åndsbasis som danner grunnlaget for den andre verden vi kaller ‘Himmelen’.

Når angsten for det nyoppdagede og den bevegelse og de krefter (blodlinjer) som står bak elendigheten, som næres av elendighet, blir for sterk, kan vi synge, og dermed be……..til den kraft med makt som vil holde verdens herskere til regnskap for deres (u)gjerninger……»ikke en spurv faller til jorden», etc..for i det store og hele er universet bare et Galaktisk Universitet hvor vi kvalifiserer oss, hvor vi velger vår åndsbasis for fortsettelsen, – på den andre siden, eller om vi stilltiende aksepterer og omfavner den ‘ånd’ som råder her (i hermetegn fordi den er i virkeligheten åndsløs). Den som tier samtykker.

Morten Harket – O bli hos meg

«Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke. Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørke, da lyver vi og følger ikke sannheten.» 1. Joh 1:5-6

Den som ikke har samfunn med Gud, følger ikke sannheten. Den som lever i mørke, følger ikke sannheten. Ergo er noe av det viktigste Guds Folk gjør å jakte på sannheten.

«Til frihet har Kristus frigjort oss. La dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk» (Gal 5:1). Vi skal ikke nøye oss med noe mindre enn det, idag når Den Nye Verdensordens agentur vil presse oss alle inn under ‘trelldommens åk».

Flokken av ‘de siste dagers hellige’ er i sannhet liten.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.