Alvheims 10 bud for alle som kommer i kontakt med barnevernet

1. Hold kjeft, alt du sier vil bli brukt mot deg.

2. Ta umiddelbart kontakt med advokat.

3. Skaff en psykolog selv om du er frisk, du kommer til å trenge det.

4. Ta ikke imot noen hjelp fra barnevernet, det kommer til å tolkes som at du ikke klarer deg selv.

5. Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem; det er ikke en hjelpeinstitusjon men en overvåkingssentral.

6. Forlang skriftlig begrunnelse for alle vedtak som fattes om deg.

7. Overklag alle beslutninger.

8. Ta ikke imot tilbud om plassering i avlastningshjem eller beredskapshjem. Du får ikke barnet tilbake.

9. Husk at når barnevernet snakker om hjelpetiltak, så mener de som regel omsorgsovertakelse eller overvåking.

10. Hvis du trenger hjelp, så bruk slekt og venner – eller klar deg uten.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring