Skriv ut Skriv ut

Åndelig oppvåkning som prosess

Meningen med psykisk helsevesen kan aldri være å exterminere menneskers åndelige prosesser får vi håpe? Universet kaller en god del mennesker til åndelig oppvåkning akkurat nå, i vår tid, isammen og enkeltvis, i dag.

Det ser ut for meg som Universet selv presser seg stadig tyngre på veldig mange flere mennesker i dag, med stor kraft, og da er det en fordel at vi vet litt om faremomentene, UTEN at det er noe å være redd for, for det er faktisk den mest normale utviklingsprosess som finnes i verden, dette med at gjennom en slik prosess blir det dyriske darwinistiske menneske til den Nye Adam. Gjenfødt av og til ånd.

Les også gjerne min artikkel om ‘Pineal Gland og DMT‘, for noen hevder at mobilstråling, fluor og lignende er nettopp å hindre denne oppvåkning idet disse strålinger forstyrrer konglekjertelen (pineal gland), som sies å være den fysiske porten til ånden.

Åndelig exterminering

Åndelige mennesker er ikke populære i verden. Det er synd at begynnende åndelig oppvåkning, ofte blir tolket som psykisk sykdom og må dopes bort. Men enkelte vil jo ikke ha for mye åndelig oppvåkning, så da blir det som det blir. Kan jo være at det er psykiatriens ondskapsfulle originale beveggrunn opprinnelig, for alt jeg vet, å hindre denne åndelige oppvåkning med apedop, men jeg tror ikke vi skal tro at alle som arbeider deri, er ondskapsfulle av den grunn. De tror nok at de gjør godt, men jeg har mine tvil om de som skapte dette undertrykkende system, som i Sovjetunionen ble brukt til å fengsle dissidenter uten lov og dom, og som Norge og resten av verden etter hvert adopterte..

«Menneskene vil oppdage en vaksine som kan, fra tidlig i livet via kroppen, ødelegge mulighetene for åndelighet. I fremtiden vil vi bruke et dårlig balansert produkt, som de vil veldig enkelt produsere, som vil forhindre åndelig ‘dumskap’ – i den materielle forstand, selvfølgelig.»

“Man will discover a vaccine that could, from early life, via the body, destroy the tendency to spirituality. In the future we will use a poorly balanced product, which they could very well manufacture, that will prevent spiritual ‘folly’ – in the material sense, of course.”
-Rudolph Steiner, 27 October 1917

Noen innen psykiatri og psykologi har integrert den spirituelle dimensjon etter hvert i sin praksis, fordi mange i den bransjen også etter hvert har konstantert at denne dimensjon ikke kan adskilles fra mennesket som er en helhet, både kropp og ånd. De har dermed gått bort fra det biologiske deterministiske darwinistiske verdenssyn om mennesket som et dyr på to føtter, hvor det ikke taes hensyn til menneskets forskjell fra dyrene, nemlig dets potensiale for å heve seg over dyreriket, og finne igjen sitt åndsvesen.

Der er til og med opprettet egne organisasjoner for spirituelle psykiatere
http://essence-euro.org/iasp/

og noen psykiatere har dette som spesiale
SPIRITUAL APPROACH TO PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY
http://jmmantel.net/int/eng/texts/archives/psychiatry2.html

«Vestlig psykiatri har en tendens til å unngå den åndelige virkeligheten, og som et resultat, har noen viktige metoder for psykiatrisk behandling faktisk blitt ignorert. Imidlertid vil de psykiatere som er villige til å erkjenne at der er en åndelig dimensjon, og som er villige til å lære noen grunnleggende regler, ville kunne i stor grad utvide sin kliniske effektivitet «

«Western psychiatry has tended to avoid the spiritual reality, and as a result, some important avenues of psychiatric treatment have been virtually ignored. However, those psychiatrists willing to acknowledge that there is a spiritual dimension, and who are willing to learn a few basic rules, can greatly expand their clinical effectiveness», sier William Wilkie (MB MS DPM) i ‘The Spiritual Dimension in Modern Psychiatry’
http://williamwilkie.com/downloads/SpiritualDimension.pdf

En site her som så litt spennende ut, men som jeg ikke har fått tid å se gjennom:
http://www.spiritualpsychology.co.uk/

Men det er ingen eksplosjon av spirituelle veiledere i det offentlige ennå, fordi makthaverne vil som alltid i historien helst unngå store åndelige oppvåkninger av massen, slik at den spirituelle psykologien blir ikke prioritert. Apedop slukker den, og beskytter makthaverne mot bevisste og åndsfrie mennesker, så det passer dem ofte bedre.

Naturvitenskapen er åndelighetens fiender

Så beklageligvis er der noen bakstrevere som ikke vet bedre, og mener at å strippe menneskene for deres åndelige aspirasjoner og oppdagelser er deres hovedanliggende i denne bransjen, og de kaller i mange tilfeller det folk opplever for «vrangforestillinger». Null respekt for folks opplevelser og erfaringer. Det er kun deres materiske virkelighet og dimensjon som er ‘sann’, tror de.

Slik har det vært siden jødiske Sigmund Freud beskrev religiøs tro som en illusjon og en nevrose så har det vært spenninger og delvis fiendskap mellom religion og psykiatri, skriver Science Daily.

Kristne Carl Gustav Jung som var Freuds elev, tok etter hvert, etter å ha brutt med sin lærer, det diamentralt motsatte standpunkt som sin lærer. Ingen som Jung har inspirert mennesker med sine lære om sjelen.

Soul in Exile: Schizophrenia, Jung & a Psychiatric Evaluation of Psychiatry
by Maureen B. Roberts, PhD

Sjelen i eksil

«Helbredelsen av schizofreni som en «sjel i krise «kan ikke flaskes inn i piller, eller utdeles ved å bruke informasjon som erverves gjennom et universitets medisinske grad. Som den store legen av sjelen CG Jung viste i sin egen psykiatriske praksis, er det en kunst som krever empati, tålmodighet, en slu men sympatisk forståelse av menneskets natur og, fremfor alt, hjerte. «

«The healing of schizophrenia as ‘soul in crisis’ cannot be bottled into pills, or bestowed by applying information acquired through a university medical degree. As the great physician of the soul C. G. Jung demonstrated in his own psychiatric practice, it is an art requiring empathy, patience, a shrewd yet sympathetic understanding of human nature and, above all, heart.»
http://www.jungcircle.com/exile.html

Klikk på bildet for bedre oppløsning

Spiritual Psychology: An evolving paradigm

The word psychology means the study of the psyche, and the word psyche means mind or soul. In the Microsoft Thesaurus, for psyche we find: “self: atman, soul, spirit; subjectivity; higher self, spiritual self, spirit.” One is reminded… that the roots of psychology lie deep within the human soul and spirit.i

This had not been Sigmund Freud’s understanding. Freud saw his psychotherapeutic discipline as a social science to be made as exact as possible within the narrow parameters of the modern physical sciences, and was scathing, indeed outraged, at the threat of an intrusion of “psychism” into a field he saw as demanding the utmost intellectual rigour. To this day modern spirituality traditions, religious paths and the vagaries and confusions of occultism are strongly disfavoured among those practitioners who, like Freud, look to follow an exact psychological science: the specialist in this field who meditates is still a rarity. The implicit attitude is that clients who come for help need down-to-earth solutions to their problems, sickness and social dilemmas, not pie-in-the-sky phantasies or at best unproven theories.

Nevertheless, the initial powerful insight of a few pioneers like Jung, Maslow, Grof, Habermas, Assagioli and Wilber among others has encouraged within the last few decades an entirely new field of psychotherapeutic specialization.
http://www.victoria-lepage.org/Spiritual_Psychology.htm

Den største vrangforestillingen i verden, er de som ennå ikke har oppdaget den åndelige side av mennesket, slike som Freud et al, og søker å berøve åndelige mennesker for det samme i tråd med sine egne vrangforestillinger. Darwinistene og ‘naturvitenskapsmennene’ fra NTNU er nok fremdeles i flertall innen denne disiplin, men dette vil gradvis endres, etter som livets prosess vil lede stadig flere av dem også til ‘åndenød’, slik at disse personlig introduseres for åndens verden, slik at de får direkte erfaring og opplevelse av den, og ikke lenger kan fornekte den, da vil de tilpasse sin praksis.

Livet har sin egen prosess, – for alle. Livet selv spør ikke alltid om en vil ha prosessen. Den som ikke vil, den skal – og de som fremdeles nekter, de får det verre av å stange imot naturlige evolusjonære prosesser som livet selv utsetter alle som en for.

Det er bedre å la seg drive med elvestrømmen, enn å kave og svømme motstrøms.

Det gjemte og glemte Thomas-evageliet, et av de Gnostiske Evangelier (Evangeliene som Kirken holdt skjult), som ble funnet i Nag Hamadi i 1949 sier:

Jesus sier: «Dersom dere bringer frem det som er inne i dere, skal det dere bringer frem, frelse dere.

Dersom dere ikke bringer frem det som er inne i dere, skal det dere ikke bringer frem, ødelegge dere».

http://lillemaane.no/utdrag/de_gnostiske_evangelier_utdrag.pdf

Så om jeg forstår dette rett, så lønner det seg ikke å gå på akkord med å integrere det åndelige i det naturlige materiske, å bli hel. Mennesket er en helhet, holistisk, kropp OG Ånd, og den som søker å fornekte dette gjør nok både seg selv og sin neste en bjørnetjeneste. Mennesket blir sykt av å fornekte sin komplementære dimensjon.

Det er ikke tilrådelige å motarbeide den åndelige evolusjonen.

Vekkes langsomt

Et lite varsko om at også en indre reise er forbundet med faremomenter, som å gå på ski over Antarktis alene er det, om en ikke går varsomt frem. Den gangen for over 20 år siden når jeg startet min eventyrlige og nærmest mytiske indre reise, så var verden på mange måter mye mer uskyldig og enklere, uskyldig i den forstand at vi hadde ikke så mye kunnskap om forskjellige ting. Det var før internettets storhetstid. Det tok mer tid å finne frem til alt.

I ‘gamle dager’ snakket vi om at det var viktig å ‘jorde seg’. Det vil si at en må ta fri fra studiene av og til. Ta seg lange turer i skogen eller naturen. Plante urter og vekster i drivhuset, eller snekre seg en hytte. Å rote i åkeren er bra.

For mye kunnskap på en gang, kan faktisk føre til en form for mental kortslutning for noen få, spesielt de som er veldig aktiv og vil lære alt på en gang. Kundalinireisning er bra, men kan føre med seg noen ubehageligheter om det går for fort i svingene. Vi kalte det kundalinisjokk den gang. Kundalini er livskraften, som etter teorien ligger oppkveilet som en slange ved bunnen av ryggmargen, og etter som mennesket modnes og lærer, så begynner den å reise seg, og brenner chakrapunktene på sin vei oppover i organismen, til den endelig brenner hull i kronechakra som sitter på toppen av hodet, – og åpner en for den direkte kontakten med Ånden.

Når den er brent gjennom tålmodig og målrettet bevissthetsarbeid, da er en på toppen av evolusjonskjeden. Den åndelige.

———–

Jeg kommer med en artikkel om Rudolf Steiners kosmologi, som beskriver de syv stegene som han bruker for å beskrive den esoteriske reise fra biologisk darwinistisk dyrevesen, til åndsvesen, hvilket han kaller kristologien.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

One Comment

 1. Det er utrolig hva en ung jente på 22 år fra Bærum som studerer til prest får med seg, klartenkende, direkte – rent ut sagt en nytelse å lese. Jeg tror jeg begynner å få håp om fremtiden, og vil gjenta Nordahl Griegs «ode til ungdommen».

  Hun skriver bl.a.:

  «Og disse sannhetene vil komme, det er det «apokalypsen» handler om, nemlig avduking eller avsløring. Jesus sier: «For ingenting er gjemt uten at det skal fram, ingenting skjult uten at det skal bli kjent.» En erkjennelse av at den tiden Jesus prøvde å forberede oss på, faktisk er nå, vil være en tolkningsnøkkel for alt jeg skriver».

  «Vi har nok sett det alt. Treholt-saken. Alta-opprøret. Gaver til regjeringsmedlemmer. Pelsoppdrett. Pedofili i den norske katolske kirke. Alt som står på wikileaks. Legemiddelindustriens fabrikerte svineinfluensahysteri (domenet pandemi.no ble kjøpt opp i 2005, ett år før fugleinfluensaen i det hele tatt fantes). Og var det ikke noen som sa at global oppvarming var en bløff? For å nevne noen saker.

  Og flere skal det bli. Alt skal frem i lyset, vær sikre på det. Dette vil glede mange. Men enkelte, de som har store, mørke hemmeligheter, kan få litt å stri med. Dette gjelder også de religiøse lederne – ikke minst. Når alle andre lyver til oss, hvorfor skal vi være naive og tro at disse er uskyldige lam?

  De skal nok måtte svare for seg, de også, på samme måte som alle andre som gjør urett. Selv de minste hemmeligheter vil komme frem i lyset. Jesus forberedte oss på dette. «For ingen ting er gjemt uten at det skal frem, ingen ting skjult uten at det skal bli kjent.» (Matt 10:26)

  http://andreaisabel.blogg.no/1288830922_hva_er_en_apokalypse.html

  Besøk gjerne hennes blogg.

  TIL UNGDOMMEN

  av Nordahl Grieg (1936)

  Kringsatt av fiender,
  gå inn i din tid!
  Under en blodig storm –
  vi deg til strid!

  Kanskje du spør i angst,
  udekket, åpen:
  hva skal jeg kjempe med
  hva er mitt våpen?

  Her er ditt vern mot vold,
  her er ditt sverd:
  troen på livet vårt,
  menneskets verd.

  For all vår fremtids skyld,
  søk det og dyrk det,
  dø om du må – men:
  øk det og styrk det!

  Stilt går granatenes
  glidende bånd
  Stans deres drift mot død
  stans dem med ånd!

  Krig er forakt for liv.
  Fred er å skape.
  Kast dine krefter inn:
  døden skal tape!

  Elsk og berik med drøm
  alt stort som var!
  Gå mot det ukjente
  fravrist det svar.

  Ubygde kraftverker,
  ukjente stjerner.
  Skap dem, med skånet livs
  dristige hjerner!

  Edelt er mennesket,
  jorden er rik!
  Finnes her nød og sult
  skyldes det svik.

  Knus det! I livets navn
  skal urett falle.
  Solskinn og brød og ånd
  eies av alle.

  Da synker våpnene
  maktesløs ned!
  Skaper vi menneskeverd
  skaper vi fred.

  Den som med høyre arm
  bærer en byrde,
  dyr og umistelig,
  kan ikke myrde.

  Dette er løftet vårt
  fra bror til bror:
  vi vil bli gode mot
  menskenes jord.

  Vi vil ta vare på
  skjønnheten, varmen
  som om vi bar et barn
  varsomt på armen!

  PS: Det er synd at begynnende åndelig oppvåkning, ofte blir tolket som psykisk sykdom og må dopes bort. Men enkelte vil jo ikke ha for mye åndelig oppvåkning, så da blir det som det blir.

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.