Åpent brev til Statsministeren om en smule fred og frihet

En inntrengende bønn til Statsministeren om at vi også etter 22/7-2011 kan ha et fint Norge, med selvrespekten i behold, ved å bevare en liten smule frihet, arbeide for fred, og ikke utvikle oss til et leninistisk ‘paradis’.

Jens; Jeg har på min facebook side og i en kommentar på Nyhetsspeilet tidligere invitert Statsministeren til gjerne å invitere meg til en samtale om dissidenters og annerledestenkendes vilkår i menneskerettslandet, og hvordan du kan hjelpe oss å få disse ugudelige ateister, humanister, kommunister og andre som hater vår virksomhet, bort fra andres og min sin rygg.

Jeg vil gjerne bidra til å hjelpe, å rådgi om forhold i Kongeriket du kanskje ikke er klar over effekten av.

Det er mange som har mye å si i vårt samfunn Jens, men vi må bare se i øynene at de ikke kommer frem med sitt budskap. Deres opponenter har fribillett. Der er stort raseri på facebook og andre sosiale medier, om politiske saker og ting som folk gjerne vil ha ut og frem, men det samfunn vi i fellesskap har bygget gir ikke utløp for dem. Jeg vil i vårt møte på det sterkeste anbefale at vi ikke skaper noen ‘trykkokereffekt’ Jens. Det vil være svært uheldig, for oss alle.

Jeg vil gjerne drøfte pressestøtten med deg, og hvilken krav du skal stille til den om objektiv rapportering og mulighet til å komme med tilsvar for lumske angrep, samt at de skal etterstrebe åpenhet og at alle saker skal frem under mottoet at ærlighet lønner seg best i lengden. Vi ønsker ikke urett skal begås, hverken du eller jeg, for vi kjenner alle helt fra Abrahams tid, at rett belønnes, og urett fordømmes, av en slags usynlig mektig kraft, eller som den budhistiske karma, som enhver kan gi det navn en vil. Rettvishet har reist samfunn til de høyeste høyder, og urett har lagt dem i grus. Det vel vi alt om, både fra Bibelhistorien og fra de sekulære historiebøker.

Jeg har selv personlig erfaring som jeg vet mange sliter med, og kanskje kan min erfaring hjelpe andre (?); Jeg mobbes fra nett av disse ugudelige røde horder! Hva er dette for slags demokrati? Pøbelvelde, er det hva vi skal ha?

Nå må vi se å få orden på dette Jens. Nå må du vise lederskap.

Du sender signaler om at de bare skal stå på med mobbingen, med din oppfordring om ‘digitale nabokjerringer’, og disse imbesiler tolker det til at det skal være om ALT som de personlig ikke liker, innklusivt min kristne overbevisning, alternativ tenkning, vaksiner som mange er skeptisk til, skole- og helsepolitikk, familiepolitikk som ser ut som går mest ut på på å ødelegge flest mulig familier anmasse (det sosialistiske gode; kontroll over produksjonsmidlene, statlig omsorg), det biologiske prerogativ, i det hele tatt det meste fritenkende individer i et samfunn tillater seg å tenke og dele med sine medmennesker. Alt sammen, er nå dette selvoppnevnte tankepolitiet på jakt etter. Beklage ditt, og beklage datt, har blitt omkvedet.

Du må konkretisere bedre hva du mener de skal se etter, eller de kommer til å glefse etter ALT de personlig ikke liker, og det er mye; det skal jeg love deg.

De tar deg på ord ditt Jens, de er svært autoritetstro og lydig som dresserte bikkjer bruker å være, og tror det er deres egne idiotiske overbevisninger de skal implementere i ‘nabokjerring-virksomheten’ og følge med på, MEN DET VAR TERRORISTER DE SKAL SE ETTER, ikke alle andre religiøse og alternativt tenkede, og politisk bevisste tenkende medborgere, som gjerne vil bidra til demokratiets utvikling (?).

«Kan dere ikke høre hva deres leder sier engang. Tunghørt? Jævla idioter!» – NN
🙂

Du må ta tak i dette problemet Jens, og få oppdradd denne ugudelige generasjon. Viser til Miljøminister Erik Solheims observasjon nylig:

Erik Solheim: Gud er tilbake
«Gud spiller en stadig større rolle i samfunnet, mener miljø- og utviklingsministeren.»
http://www.vl.no/samfunn/erik-solheim-gud-er-tilbake/

Bare harsellas og hån fra ‘Lenins’ fotsoldater. Disse må siviliseres og Statsministeren må komme med KLARE utsagn om at deres ufinheter IKKE kan aksepteres, at de får oppføre seg som folk, være høflig og korrekt også ovenfor religiøse minoriteter og alternativt tenkende, og ikke bare ovenfor sine egne, som alle andre normalt oppdradde er.

Jeg er drittlei av at dem blander seg i MITT liv og min kommunikasjon med mine trofaste lesere! Ødelegger enhver saklig debatt.

Vi kan ikke ha dette slik Jens. Du MÅ ta grep.

Hvor har foreldrene til disse vært i oppveksten? For opptatt med Marx sosiale eksperimenter til å oppdra sine barn?

Jens; du er vel endelig MIN statsminister også, og ikke bare din egen ateistiske religions statsminister;’Human Etikerne’, sionister og andre verdslige avgudsdyrkere fra den røde horde?

Jeg vil ha et møte, og fremlegge mine bekymringer for samfunnsutviklingen, som rett er i et demokrati, som betyr at alle skal bli hørt og tatt hensyn til. Om ikke får jeg sikkert finne på noe mer å skrive om, mer disclosure, og jeg skal love at den neste jeg har på lager vil overstige alle de disclosure jeg har gjort så langt. Den vil sitte enormt langt inne for mange; knockout deluxe. Det er ikke en trussel, selv om det høres sånn ut, bare informerer om mitt neste steg fordi jeg tror på åpenhet og ærlighet, transparancy.

Jeg tror at ærlighet, sannhet, kjærlighet, åpenhet, har sin egen belønnning, før eller siden, og at motsatte ikke lønner seg, også før eller siden (karma – ‘en høster som en sår’).

Det er ikke farlig for liv og helse det jeg skal skrive, – bare for omdømme, og det har ikke noe med ‘Rikets Sikkerhet’ å gjøre. Riket består nok om noen enkeltpersoner faller fra av et tapt omdømme, som de så godt de kan har prestert å ødelegge selv. Kanskje til og med Riket består ennå bedre av den grunn.

Jeg avventer invitasjon og tilsendt billett på statens regning, idet jeg skal hjelpe deg og staten å organisere seg bedre, og ivareta religiøse minoriteters, fritenkeres, kunstneres og dissidenters rettigheter (jeg regner ikke sionister som kristne, så sionister og ateister og humanister er flertallet tilsammen).

Kan du Jens ha jevnlige møter med Røkke & Co, så kan du vel ta et møte med meg også for å få min mening om hvordan vi best bør organisere dette samfunn, for det er vel endelig MITT land også (min far var født her, mine bestefedre, mine oldefedre, mine tippoldefedre, mine tipp-tippoldefedre, osv ~), et kristent land, hvor jeg fremdeles kan skrive om hva jeg vil, uten at all slags pøbel skal forfølge meg med sine hatefulle mantra?

Jeg lurer på om Vepsen kommer til å ta dem med i sin ‘Hatrapport 2012’, og jeg vil gjerne vite om staten på noe vis finansierer en slik ensidig rapport, skrevet av inkompetente mennesker som denne artikkel av Jahn Magnus Eriksson viser. Vi kan rett og slett ikke la inkompetente få lov å være ekspertise Jens, da har dette land utviklet seg til proletariatets paradis og hvor gatas parlament råder.

Jeg vil avslutningsvis dele en fin sang fra vi var barn og ungdom du og jeg, og jeg vil spørre deg på møtet; Tror noen politikere på denne drømmen lenger? Kanskje den kunne utgjøre et godt tverrpolitisk manifest? Tror noen at fred på jord kan oppnås med å bombe andre land og folk? Ikke glem den drømmen du og andre politikere som for eksempel Anna Lindh delte som ung.

Dette er ting vi gjerne kan snakke om du og jeg. Jeg ser frem til det.

PST; Vennligst videresend min oppfordring til Statsministeren, siden jeg ikke tør å sende brev idet det kan bli oppfattet som ‘truende’, og vi ønsker jo ikke å skremme noen som har eventuelt blitt litt skvetten.

På forhånd takk.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

En Kommentar

  1. Pingback: Moses Hess, Adolf Hitlers and zionisms ideological father | Riksavisen

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.