Barn som vier seg til Gud? Kan ha tegn på psykiske lidelser

Satan har mange måter å binde dine barn til sin verdslige religion og åndsløse sfære på...
Satan har mange måter å binde dine barn til sin verdslige religion og åndsløse sfære på…

Det er tittelen på en artikkel på Time hjemmeside. Den begynner slik: «Religion kan være en kilde til trøst som øker velværet Men noen typer religiøsitet kan være et tegn på dypere psykiske problemer «. Artikkelen siterer en klinisk psykolog som sier ; «Religion er knyttet til at barnet har en høyere selvfølelse, bedre faglig justering og lavere forekomst av rusmisbruk og kriminelle eller kriminell atferd«.

Så mye for det positive . Resten av artikkelen forteller oss om alle de negative måter religion kan påvirke våre barn. De med tvangslidelser ( OCD ) kan strengt gjenta hellige vers eller fokusere på andre ritualer. Hvis så , vil slik rituell atferd «i realiteten kunne ikke være mer åndelig enn fanatisk håndvask eller gruer å gå på sprekker». Andre barn lider av «scrupulosity «, en form for tvangslidelse som innebærer skam og skyldfølelse . Vi får beskjed om at » kresenhet til religiøse praksis ikke kan virke så skadelig «, men kan føre til «ekstrem atferd som vrangforestillinger eller hallusinasjoner«.

Artikkelen anbefaler at foreldre må «være på vakt for en plutselig og gjennomgripende endring i religiøs praksis» og «modellere en sunn balanse mellom religion og livet «.  De bør vise barna «hvordan religion kan sameksistere med å nyte livet » (legg merke til sammenstillingen , som om de to er gjensidig utelukkende ) . Deres mål bør være å hjelpe religion bli «en trøst og en glede«, siden «det er den rollen som religion bør ha for troende mennesker . »

Hvis foreldrene mine hadde lest denne artikkelen da jeg ble en kristen, kanskje hadde de konkludert med at det beskrev meg . Vår familie gikk aldri i kirken før min bror og jeg tok imot Kristus som tenåringer . Mark og jeg ble umiddelbart veldig involvert i den tro vi deltok i tilbedelse hver søndag morgen og kveld , oppsøkende på tirsdag netter , bønnemøte på onsdag kveld , og ungdom bibelstudium på lørdag formiddag . Vi ble med Christian Student Union , som møttes før klassen på vår videregående skole . Innen tre år , hadde vi gjort en forpliktelse til å gå inn i yrkesrettet tjeneste . ( I dag Mark er senior pastor i First Baptist Church i Conroe , nord for Houston . )

Vi trenger ikke slite med OCD , scrupulosity , vrangforestillinger , eller hallusinasjoner . Men vi tror at Jesus er å være langt mer enn «en trøst og en glede » i våre liv , han ønsker å være vår Konge og Herre hver dag ( Lukas 09:23 ) . For meg er Time artikkelen symptomatisk for en kulturell bias mot sann kristendom . Religion i moderate mengder er greit , men å overgi alle dimensjoner av livet til Jesus er for ekstremt.

Forfatter og lærer Kay Arthur advarer : «Hvis du ikke har tenkt å leve det kristne livet helt forpliktet til å kjenne din Gud og å vandre i lydighet mot ham , så ikke begynn, for dette er hva kristendom handler om. Det er en endring av statsborgerskap, en endring av regjeringer , en endring av troskap. Hvis du ikke har noen intensjon om å la Kristus styre livet ditt , så glem kristendommen , den er ikke for deg » .  Er du enig ?

Writer: Jim Denison Source: Christian Post
http://www.christianpost.com/news/can-your-child-be-too-religious-93144/

 

http://www.watchmanreport.com/news.cfm?cid=234

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring