Å vandre mot lyset er å stadig søke kunnskap og opplysning. Det er det eneste som kan transformere mørket i en.

Bedre å prise Lyset, enn å forbanne Mørket

Å vandre mot lyset er å stadig søke kunnskap og opplysning. Det er det eneste som kan transformere mørket i en.
Å vandre mot lyset er å stadig søke kunnskap og opplysning. Det er det eneste som kan transformere mørket i en.

Bare et uendelig lite flertall vil forstå hva denne artikkelen sier. Den er som gresk for majoriteten. Jeg vil tro at de på min emailliste og det studerende publikum på www.riksavisen.no er de som mest og best har forutsetninger for å forstå den.

– Hvor ens bevissthet og oppmerksomhet er, der er en.

Farvel til de mørke sider av tilværelsen; «Always look at the bright side of life«. Verden blir slik vi betrakter den. Et skyggespill.

Det koster mye personlig å gå dypt inni mørket i verden, så dypt i materien. Å fordype seg i det. En kan bli deprimert av mindre. Når en finner ut at hele tilværelsen er basert på lag på lag med løgner, som de fleste tror på. Det ser ut som de dyrker dette åndelige mørket. Mange har blitt ett med dette mørket.

Mange har opplevd hvordan det er å komme ned i det nivået av masse og massebevissthet, hvor det bevissthetsmessige mørke synest totalt. Mange åndelige mestere/lærere som har gjort det før, og har opplevd det samme. Det er intet godt sted å være. Det er helvete. Frykten, løgnen, forestillelsen, fremmedgjøringen fra det geniunt menneskelige er dominerende der nede. Skam og frykt blir de dominerende bestandeler i slike liv. For ikke å si feigheten, ved ikke å stå opp for det de tror på, og det de ikke tror på.

[Utvikling av Kosmisk Bevissthet]
Kosmisk

De har glemt hvem de er, hvor de går, og hvor de kommer fra. Den gudommelige gnist i dem er slukket, sinnene er lukket og hjertene har blitt forherdet. Majoriteten bryr seg ikke om annet enn sitt neste måltid, og hva makthavernes media forer dem med av ytterligere løgner og forførelser, for ikke å si sport og spill.

For min egen del tror jeg meg å ha kommet til «bunnen av kaninhullet», «to show You how deep the rabbithole goes«, som Morpheus i Matrix benevnte det som til Neo. Selv ville jeg heller kalt det rottehullet.

«Gud er død«, sa Nietze, og ja, Gud er død der nede hos de bevisstløse. Det samme sa Jesus når han var på høyden av sin elendighet; de han gjerne ville hjelpe og redde, opplyse, de korsfestet ham til takk; «Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?«, sa han. Det bevissthetsmessige mørket måtte oppfattes som totalt der hvor han var, og erfarte det. Omtrent som nå. Gud har forlatt dette stedet, eller mer presist; menneskene har forlatt Gud, Gud i seg, ved å fjerne seg fra lyset og tilpasse seg mørket. Har blitt AV verden, og ikke bare I verden.

Verdens beherskere ville ikke vite av det lys (opplysning) han bragte dem, – som andre etter ham. Hans opplysthet kom i sterk konflikt til sin samtids mørke bevisshet og dens herskere; dansen rundt gullkalven (materialismen) – pengene viktigere enn folk, falske guder eller gudløshet, urettferdighet og lovløshet. Det var og er virkeligheten, nå som da.

Den virkelighets uvesen ligger ikke hos vanlige folk som mottar lønn for sitt arbeid, de har gjort seg fortjent til det, og kan ikke og skal ikke ha noen skam for å motta for sin overlevelse hva en skal ha. Uvesenet ligger hos «vi har en kamp mot makter og myndigheter, mot denne ondskapens åndehær under himmelvelvingen«; altså hos de fremtredende ledere som samler penger og gull i lader, på få hender, for sin fortsatte makt over medmennesker.

Jesus, menneskesønnen, prøvde, og mislyktes.

Gud, den åndelige Faderen selv, med sitt lys, klarer ikke å opplyse et lukket sinn mot dets vilje. Svært få ser ut til å vite veien utav elendigheten, for det er dessverre de bevisstløse som behersker verden. De leder an sin saueflokk. Inntil de følger sin bjellesau utfor stupet. Vi andre må finne oss i at vi er i Deres verden, men vi trenger ikke følge dem. Der er en smalere vei hvor det er langt bedre plass, og uten den forvirring og kaos som råder.

For en kan være I verden, uten å være AV verden. VI velger selv i hvilken verden vi ønsker å være i. Verden er en bevissthetstilstand, en mentalitet. Det ser ut som en må gjennom «helvete», for å se «himmelen». Der finnes ingen snarveier. Ingen kan trenge seg med makt inn i «himmelriket», eller bløffe seg inn. En må gå veien. «Din mentalitet blir din skjebne«, sa B.D.Brochmann om det.

Gud er død i den verden de fleste mennesker lever i. De trøster seg med en substitutt som kan kalles Mammon. Mammon er de bevisstløses og de mørkere åndskrefters verk. De fleste mennesker kneler for deres «guddom». Valget står mellom lys/opplysthet, eller å være en del av mørket. Om ikke en er del av løsningen, så er en en del av problemet, og en del av det mørket som hater lyset. Dette hatet vil for all tid søke å korsfeste det lys som opplyser dem.

Løsningen er å snu ryggen til mørket og fokusere på lyset vi vandrer mot. Heretter skal jeg kun skrive om de lysere sider av tilværelsen. Min vei gjennom de mørkeste kapitler av menneskehetens historie, og verdens elendighets opphav, og som vi lider og lever under idag, er fullt dokumentert på www.riksavisen.no. Omprogrammering må til ved å avkle løgnen, og finne sannheten. Sannheten er ikke relativ.

[Møte Med deg Selv]
Moete

Fra bokens bakside:
«Du skal bli som et Barn igjen for å se Guds rike». Ditt indre sårede og forførte barn kan bli leget. Finn ditt Høyere Selv. Og bli fri. Lykken for individet oppnås gjennom å finne seg selv og bli fri fra de sosiale miljøprogrammeringer og manipulasjonene til vår herskerelite. ALLE er skadet i vårt samfunn. Her beskrives hvordan og hvorfor. «

Det er fullt mulig for enhver å lese seg frem til og finne frem til de rette konklusjoner for seg selv, som passer en selv, utav de fakta som er dokumentert der. Utdypninger til de enkelte artikler vil jeg følge opp via kommentarfeltene under de enkelte artiklene. Blir sikkert ikke så mange idet de fleste ikke er disponert til å lese noe mer enn de tabloide overskrifter fra Akergatas «spin doctors».

Det har ingen mening eller hensikt for en enkeltperson å prøve å redde andre fra å tape sin sjel, og bli martyr på veien, for utakk er verdens lønn. De korsfester vanligvis budbringeren når de ikke liker budskapet. De får redde seg selv. De som vil. Mange er for langt kommet til å kunne reddes. La oss derfor skilles, skille lag med dem.

«For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt.«, dvs når Lysbringeren kommer , og opplyser vårt sinn. Det skjer når den guddommelige gnist vekkes i oss igjen, så skal den ta seg av sakene. «Søk, og du skal finne, bank på og det skal lukkes opp for deg«. Enhver reise starter med det første steg, og det første steg er viljen til å ville søke lyset.

Jeg kommer ikke til å fli på de mørkere sidene av tilværelsen til min dødsdag, med de følger det har. Om en gjør det, blir en en del av mørket. For å ta avstand fra mørket, må en rette sitt fokus mot lyset. For meg er det ferdigstudert. Kanskje kommer jeg til å oppdatere noen av de gamle artikler, med ny kunnskap, men der kommer ingen nye av den historiske sjanger.

En av mine åndelige beslektede; Jens Bjørneboe, gikk så langt ned i materien og tok på seg så mye av verdens/folks lidelse, at han endte opp med å ta sitt liv (?, kanskje). Smerten over verdens elendighet og begredelige tilstand, kan av og til ha den effekt på noen. Verden på det nivået er et rottebol, med onde mennesker i førersetet. De har ofret evighetens velsignelse, for dette ene korte livets forbannelse. De har solgt sin sjel til «djevelen» for å kunne ha makt over andre og ha mye penger i dette livet. Men «hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?«.

[Lysets Lover]
Lysets

Så nok er nok, en må ta farvel med den virkelighet, og vite når det er best å slutte mens leken er god. Før en selv tar skade på sin sjel og blir en av dem.

De av den gamle verden, som foretrekker å være der, forlater jeg og sier herved adjø til. Til de som vil følge meg i den nye verden; «følg med på siten», og vi holder kontakten. Våre baner av bevissthetsenergi vil skille lag med noen, som i et veikryss. Hver enkelt av oss vil kunne jakte på den verden vi drømmer om, mens de andre bare får være i den verden de er fanget i. Åndelig sett har verdens hersker ingen makt over oss. Han kan skade oss fysisk, politisk eller økonomisk, men vår sjel vil for all tid være fri til å utforske de sfærer våre aspirasjoner leder oss henimot. «Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er«.

Så slik kan en være fullt bevisst på det mørke som omslutter vår jord. Ikke leve naiv og og forført, og ikke blind i tilværelsen, men fullt bevisst hvor en er, og hvem en er, hvor en kommer fra, og hvor en går hen. Og vandrer inn i lyset. Stadig mer lys. I et åpent hjerte og sinn er alle muligheter åpne.

De av den gamle verden vil automatisk fade ut, når vi andre starter oppstigningen (acension) til de høyere bevissthetslag igjen, etter å ha tatt en tur ned og hatt en gjesteopptreden hos de lavere bevissthetsutviklede. Og funnet ut av at verdens elendighet er «by design», av mørkets krefter som råder i menneskesinnet. Må Gud velsigne de som står bak, – og god bedring.

«Kom ta min hånd og bli med meg på en tur rundt i byen……«.

Mvh. J.Johansen

Relatert

Menneskets vei mot Høyere Bevissthet
http://www.riksavisen.no/?p=507

Facebook Comments

7 Comments

 1. Pingback: Menneskets vei mot Høyere Bevissthet

 2. Jeg er så enig med alt som er skrevet her! Så deilig med mennesker som tenker akkurat som meg selv. Har følt meg så utrolig alene om å ha slike tanker.. Og ganske paranoid til tider. Hva med disse vaksinene? Jeg skal til USA i sommer og har hørt at man er nødt til å ta vaksine,men nå frister jo det lite da!!!

 3. Må sei meg heilt enig i det som er sagt her.
  Folk flest er som zombier. Dei er fornøgd når dei får colaen sin og grandiosa.
  Ser på farmen og høyrer på løgner i media.
  Forteller du sannheita,blir dei sinte på deg. Eg er ferdig med å bruke energi på å vere predikant. Har nesten slutta å sjå på tv, aviser les eg ikkje.
  Har i mange år prøvd å informere om aspartam, mikrobølgeovn, løgnene om kosthold, legemiddelindustrien,kreftforskning, korruptmedia,spalting av vatn til hydrogen+ oksygen (www.waterpoweredcar.com)osv.

  Merkelig vist det ikkje kjem frå media eller aviser, så eksisterer det ikkje.
  Takk for internett, takk for at vi likesinna kan halde kontakt.

  Robin

 4. In all ages, in all lands, there have been those who seek truth. This seeking is an individual’s search for something more than self, and much more than the confines of this worldly system. It is the seeker, who understands there is more than what meets the eye, who is not afraid and makes the choice to go into the unknown. The process of awaking has begun, the discovery is underway.
  2008 – Alan Watt – A Course in Deprogramming

 5. Takk for det Pål André og E L,
  jeg tror nok at vi er i en tid hvor vi med stolthet vil kunne se at flere og flere våkner til de guddommelige medskapere de er, og ser hvordan og hvorfor de har blitt holdt i åndelig mørke, av mennesker med en svært tvilsom agenda.

  Mvh. J.

 6. The living dead..dont mind in the land of the blind..

  Et sitat gjengitt av tenkeren Alan Watt

  http://www.cuttingthroughthematrix.com

  Har du/dere ikke hørt om denne mannen råder
  jeg de av dere som er i «lyset», eller er på vei
  og besøke hans sider, lytt på radio programmer
  og foredrag vedrørende vår ekstremt manipulerte
  historie. Tror ikke det finnes bedre og klarere
  sinn der ute i cyberspace en Alan Watt´s
  enorme kunnskap og refleksjon..

  Ellers god artikkel, jeg kjenner meg godt
  igjen. Har «mistet» endel «venner» som følge
  av min egen oppvåkning, også mange i
  familien min syntes jeg er litt «sprø» sikkert,
  engasjementet mitt får jeg mye godord for,
  men det jeg prøver å fortelle dem, det forstår
  det fint lite av. Selv om jeg kommer med
  dokumentasjon, noen ganger med BBC
  artikler osv. har liten nytte, «dumboksen»
  har ikke gjentatt mine påstander og
  dokumenterte fakta i de uendelige, og
  DA KAN DET IKKE HA SKJEDD VETTU..

  Leonard Cohen forstod for lenge
  siden hva som er i kortene..

  fra hans sang THE FUTURE (sikkert snart 20 år gammel låt)

  Leonard Cohen – The Future Lyrics

  Give me back my broken night
  my mirrored room, my secret life
  it’s lonely here,
  there’s no one left to torture
  Give me absolute control
  over every living soul
  And lie beside me, baby,
  that’s an order!
  Give me crack and anal sex
  Take the only tree that’s left
  and stuff it up the hole
  in your culture
  Give me back the Berlin wall
  give me Stalin and St Paul
  I’ve seen the future, brother:
  it is murder.

  Things are going to slide, slide in all directions
  Won’t be nothing
  Nothing you can measure anymore
  The blizzard, the blizzard of the world
  has crossed the threshold
  and it has overturned
  the order of the soul
  When they said REPENT REPENT
  I wonder what they meant
  When they said REPENT REPENT
  I wonder what they meant
  When they said REPENT REPENT
  I wonder what they meant

  You don’t know me from the wind
  you never will, you never did
  I’m the little jew
  who wrote the Bible
  I’ve seen the nations rise and fall
  I’ve heard their stories, heard them all
  but love’s the only engine of survival
  Your servant here, he has been told
  to say it clear, to say it cold:
  It’s over, it ain’t going
  any further
  And now the wheels of heaven stop
  you feel the devil’s riding crop
  Get ready for the future:
  it is murder

  Things are going to slide …

  There’ll be the breaking of the ancient
  western code
  Your private life will suddenly explode
  There’ll be phantoms
  There’ll be fires on the road
  and the white man dancing
  You’ll see a woman
  hanging upside down
  her features covered by her fallen gown
  and all the lousy little poets
  coming round
  tryin’ to sound like Charlie Manson
  and the white man dancin’

  Give me back the Berlin wall
  Give me Stalin and St Paul
  Give me Christ
  or give me Hiroshima
  Destroy another fetus now
  We don’t like children anyhow
  I’ve seen the future, baby:
  it is murder

  Things are going to slide …

  Fremtiden er MORD, helt korrekt..

  Tungmetaller slippes fra fly, trenger inn i grunnvann,
  kommer inn i våre kropper, skaper altzheimer og
  skader på våre hjerner (google it). Aspartame i
  lightbrus og andre produkter, dreper hjernecellene
  til de som inntar stoffet (sjekk det store fallet i
  IQ blant unge de siste 20 årene). Kvikksølv og
  levende kreftvirus finnes i mange av vaksinene
  vi får av de «snille» menneskene med hvite frakker,
  for svingene millioner har jo KVIKKSØLV i munnen
  fra før av (amalgan).

  Vi lever faktisk i et mareritt, de få som har studert
  denne verden for hva den er, forstår det.

  Men som evige «barn», som de aller fleste i
  våre samfunn er, kan ikke takle virkeligheten og
  dette vet eliten, de vet også at de som prøver å
  «hjelpe» de i «mørket» som du skriver, først og
  fremst vil ha ihjel budbringeren, de har ingen
  trygghet eller oversikt selv, for de er fulle
  av skam og frykt, de VIL LEDES, koste hva
  det måtte koste..

  Løsningen ligger hos den enkelte, vi er
  «guder» av vår egen kraft, men all falsk
  historie, all mediapropaganda, alle
  «hvite» frakker, alle «eksperter» sier
  vi bare er som dyr!!?? Sannheten er en
  helt annen..

  Og det er faktisk ikke så vanskelig
  å oppdage, men da man man være
  villig til å ta steget, gå gjennom noen
  deprisjoner og maktesløshet..

  La de døde begrave de døde, står
  det blant annet i bibelen, vel de
  som er OPPLYST forstår hva som
  menes med dette..

  🙂 E

 7. Ved dette innlegget viste du at du er en stor mann.
  Jeg blei kjempe glad og har venntet lenge på denne kurs endringen.
  Ingen ting kan stoppe oss nå!!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.