Mange mener at Bilderbergerne er en global mafia.

Bilderberger; Direktør for Nobelinstituttet

Mange mener at Bilderbergerne er en global mafia. Når presidenter, statsministre, verdens bank / finansfiff samt andre politiske medløpere møtes sammen med Europeiske kongelige til det årlige Bilderbergtreffet, diskuterer de markedsøkonomi og krig uten å måtte stå til regnskap for publikum, siden deres møter er hemmelige og forblir således pga at mediene som stort sett er eid av deltakere her, hvor den ”frie presses” journalister ikke har lov av sine eiere å ta opp disse saker (Dagens Næringsliv i Norge unntatt).

Geir Lundestad
Geir Lundestad

Generalsekretær Geir Lundestad, Sekretær i Nobelkomiteen og direktør for Nobelinstituttet, var i år invitert og deltok på Bilderbergernes årlige møte i Rottach-Egern (Munchen, Tyskland), fra den 5. til den 8 mai, i tillegg til den faste gjest Egil Myklebust, SAS og i år også vår EU-ambassadør Bjørn T. Grydeland.

Vår kilde med kontakter på innsiden av møtet rapporterer at Hr. Lundestad i år var invitert slik at den Amerikanske, Britiske og Israelske delegasjonen skulle få sette press på ham til å hindre at den israelske atomteknikeren Mordechai Vanunu ikke skal få vinne Nobels Fredspris, idet dette vil sette et uheldig søkelys på Israels atomvåpenprogram, samtidig som disse landene aktivt vil at dette søkelyset kun skal være på Iran, for å få en anledning til å angripe ennå et oljerikt og lite Bilderberg samarbeidsvillig land.

Vananu tilbrakte 18 år i fengsel, elleve av dem i full isolasjon, fordi han som whistleblower opplyste om det Israelske atomvåpenprogrammet til Sunday Times i Oktober 1986.

Stort press var det også på Lundestad på årets Bilderberger samling, for å sørge for at heller ikke Hans Blix, FN’s hederlige våpeninspektør i Irak, som med integritet gjorde sin jobb der, eller Mohamed El Baradei, generaldirektør for det Internasjonale Atomenergibyrået, sistnevnte som President Bush har prøvd å få fjernet for ikke å være tøff nok med Iran (det vil si å lyve, for at Bush/Blair og deres neokonservative venner skulle få rett i sitt påskudd til å angripe Irak – hvilket de altså ikke fikk).

Andre av dette årets nominerte er USA President George W. Bush og den britiske Statsminister Tony Blair for angivelig å beskytte verdensfreden (ha,ha); den Europeiske Union; den franske president Jacques Chirac, som fikk hovedskylden for at det ble ”Nei” til den Europeiske konstitusjonen (Bilderbergersk prestisjeprosjekt); tidligere Tjekkoslovakiske president Václav Havel; avdøde Pope John Paul II; den Cubanske dissident Oswaldo Payá; og USA Senatoren Richard Lugar og tidligere senator Sam Nunn for deres Cooperative Threat Reduction Program, som er ment å skulle hjelpe å montere ned atomvåpen fra tidligere Sovjetunionen.

Det er viktig i tråd med tidligere vedtak i Bilderberger klubben, å avvepne både individer og land, slik at veien ligger åpen, uten større motstand, for deres videre planer for verden og menneskene, som også er kjent. Ingen lyse utsikter, uten at vi skal komme inn på dem her.

Full deltakerliste finnes her:

http://www.bilderberg.org/2005.htm

Vi ønsker å spørre Hr. Geir Lundestad, om han etter å ha vært deltaker i årets Bilderbergmøte, på selvstendig og objektivt grunnlag fremdeles være habil nok til å stå i spissen for å finne frem til den mest verdige kandidat til årets fredspris, og om alle fremdeles kan påregne fair behandling.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring