Skriv ut Skriv ut

Bli Lysarbeider

Vi vil bringe lys (opplysning/kunnskap) over og til mørke sider (uvitenhet) i den individuelle og kollektive bevissthet. Hvor lyset kommer må mørket vike. Du er herved invitert til å delta i denne Lyssirkelen / Nettverket.

Vi ønsker å være et ledd i en grasrotbevegelse som skal opplyse og lede medmennesker til den litteratur og kunst og læremidler og hjelpere (lærere, veiledere, terapeuter, etc.) som behøves for å kunne se verden som den er, og ikke som den illusjonen som en er tillært, indoktrinert og manipulert til å tro. En to-trinns prosess:

 1. Belyse sine individuelle mørke sider (fortrengte – av skam, skyld, sosialt tillært, etc).
 2. Belyse de en ser tilsvarende kollektivt som en har oppdaget i seg selv.

Nettverket «Bevisste Borgere av Norge» er en idealistisk bevegelse for åndelige søkere. Vi arrangerer foredrag, kurs, healingsirkler, seanser eller andre sammenkomster.

Om du synes at det vi gjør er interessant og ønsker å bli med så er du velkommen til å bli medlem, som gir rabatt på våre arrangementer og kurs, samt får tilgang på mer informasjon om de tema vi er opptatt av, samt tilgang og bruk av nettverket.

Det kan være fint å møtes å diskutere sine funderinger med andre søkere på livets utviklingsvei, så i tillegg tilbyr vi Lyssirkler eller medlemsmøter og studiegrupper lokalt for å møtes og trives i sosialt samkvem og diskusjon, eller hvor de lokale arrangører gjerne har invitert noen til å holde et kort foredrag som grunnlag for debatt.

Foreløpig er medlemskapet GRATIS, men det må betales for eventuelt materiell, filmer etc, en ønsker.

Nye deltakere registrerer seg her,

Blir du med så får du informasjon om våre aktiviteter og muligheten til å delta i å skape en bedre verden, inklusivt full informasjon om de andre medlemmer i ditt nærmiljø, slik at de kan kontaktes, samt informasjon om jevnlige lokale og nasjonale samlinger (events).

SØKER OGSÅ RESSURSPERSONER TIL UTVIKLING AV KURSMATERIELL :

Bevisste Borgere er et nettverk av personer, som driver
bevisstgjøring og tilbyr kurser i samfunnssaker, under mottoet
«Informerte mennesker skaper de beste samfunn». Informasjonen
vi tilbyr er av en slik art som ikke tilbys av andre medier.
Les mer på http://www.esoteric.eu.com

BB har samlet mye stoff men trenger hjelp til å strukturere det, og
søker derfor etter personer med følgende faglige kompetanse,
til å behjelpe å utvikle kursmateriell (gjennomgang, seleksjon og produksjon):

 • Pedagogisk rådgiver(e).
 • Multimedia produksjon (ungdom med interesse for og kunnskap om videoproduksjon).
 • Journalist(er) som rådgiver(e).
 • Oversettere; Engelsk – Norsk.

Kursmateriellet skal brukes av våre nettverksmedlemmer,
tilby kurs og diskusjonsgrupper lokalt.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.