Historien viser at til mer ting forandrer seg, til mer forblir de akkurat det samme, og kanskje verre.

Den falske freden

Historien viser at til mer ting forandrer seg, til mer forblir de akkurat det samme, og kanskje verre.
Historien viser at til mer ting forandrer seg, til mer forblir de akkurat det samme, og kanskje verre.

Norske og internasjonale medier gjør ingen anstrengelser for å opplyse verdens borgere om realiteter. De gjentar bare ukritisk alt som kommer fra deres felles kilde Reuters og Associated Press (forøvrig den sistnevnte eid av den første).

De gjør sitt beste for å bidra til den vitenskapelig og politisk skapte ‘freden’.

Fra Nimrod til Cæsar, fra Weishaupt til Lenin og Hitler, og til slutt, til vår tid, har hendelsene i historien vært, og blir, orkestrert mot en verdens regjering, og tilbedelsen av mennesket selv; Antikrist. Det Anglo-Amerikanske Riket går mot sin avslutning også, som de foregående fem imperier, som sett av Johannes i sin Åpenbaring, – og beskrevet av Daniel i det gamle testamente, men det blir verre før det blir bedre.

Det er fremdeles de samme krefter som står bak å bygge det utopiske Nye Babylon, i alle her nevnte tilfeller av imperiebygging, jfr. Antony C. Sutton’s bøker, og etter hvert ved en gradvis tese-antitese-syntese/problem-reaksjon-løsning, på verdensbasis; Den Nye Verdensorden. En syntese av det kommunistiske og det kapitalistiske; ca. den norske/skandinaviske modellen, som er malen (kommunisme light). Men er alt så bra i Norge at vi er noen god rollemodell? Jfr. ‘Psykopolitikk – dets opphav og implementering‘, og andre artikler her.

Nimrod

Det jødiske leksikon sier at Nimrod gjorde hele folket gjenstridige mot G-d.Mange på den tiden trodde Nimrod var den lovede Messias og så til ham som verdens Frelser (jfr. Obama idag).

Nimrod var en mektig jeger. Horder av farlige dyr flakket om i landet, og folk levde i konstant angst. Nimrod jaktet på og drepte dyrene, prøvde å gjøre livet tryggere for folket. Han fant også opp måter å forsvare folket på ved å bygge murer rundt byene (jfr. muren rundt Israel – det kommende sete for verdens regjeringen – The New Jerusalem), hvorav den første ble Babylon.

Nimrod organisert Babylon som et stort verdensomspennende kommersielt sentrum (London/New York). Han utvidet sin innflytelse til omkringliggende områder, og befestet dermed sin kontroll og innflytelse. Han utviklet senere et religiøst system som var basert på stjernenes posisjoner (kjent som dyrekretsen), derav kommer ideen om astrologi. Ordet Babylon, som på hebraisk betyr «porten til G-d», kommer også fra det tilsvarende hebraiske ordet ‘balal’, som betyr ‘forvirring’. Derav begrepet Babelsk forvirring.

Nimrod var en humanitær skikkelse som ble applaudert som en frelser av verden. Han var derimot en klassisk Antikrist. Han ledet folket bort fra å tilbe den levende G-d og inn i avgudsdyrkelse. Han lærte tilbedelsen av livet gjennom mystikk religioner (okkultisme) og tilbedelse av stjernene (også symptomatisk for Vannmannens Tidsalder), og av seg selv. Av mennesket som det høyeste vesen i universet.

Det var gjennom å bruke det at folk ønsket fred og sikkerhet fra den alltid tilstedeværende trusselen om ville dyr (jfr. dagens terrorist/atomvåpen ‘trussel’), som gjorde at Nimrod ble legendarisk blant folk på jorden. Han ble berømt for dette, og Nimrod ble guddommeliggjort av menneskene og hyllet som en frelser i øynene til folket. De gamle babylonske mynter viser bildet av en kentaur (halvt hest og halvt menneske) er den faktiske framstilling og det minnet som sitter igjen om Nimrod. Likevel, for alt det gode han gjorde for folket i å redde og beskytte dem mot ødeleggelse og farlige dyr, hadde Nimrod vendt sine undersåtters hjerter fra G-d og mot seg selv. Idolisering.

Pax Romana

Samme var det i Romerriket, det sjette imperie i vår kjente historie. Limet som holdt riket sammen var Pax Romana, den romerske fred. Freden ble opprettholdt av en stor hær som fortsatte å vokse etter som innvandrere sildret inn i imperiet (jfr. Eu’s opprinnelige grunnlov; Romatraktaten). Mange av disse innvandrere var rekruttert inn i militære. Hæren hadde tre hundre tusen mann, og den romerske loven ble håndhevet av makten og styrken til militæret, noe som brakte denne freden. Selv om republikanske institusjoner og regjeringen ble holdt i hele historien til riket, var det keiserne som hadde all makt. De nominerte konsulene og utnevnte nye senatorer. Borgernes forsamlinger hadde liten makt (omtrent som hos oss idag altså).

Globalismen er selve symbolet på menneskets forsøk på å skape fred, og også forsøket på å gjenskape disse Babylonske og Romerske Riket (imperier), hvis egentlige basis ligger tilbake i Egypt. Disse internasjonalister søker humanitære mål for verden som «fred og sikkerhet.» Deres målsettinger virker edle og gode, og på grunn av dette, er det få som utfordrer dem. Selv hvor internasjonalister bruker krig som et middel til fred.

Den 25. november 1959, i en utgave av sin egen publikasjon, Foreign Affairs, Study nr. 7, legger CFR frem sitt formål:

«Arbeide for byggingen av en ny internasjonal orden som kan være ansvarlig for verdens ambisjoner om fred, og for sosial og økonomisk endring, en internasjonal orden av stater som vil benevne seg som selv som sosialistisk (Kommunistisk)».

Den Babylonske syntese

Nye motsetninger skapes for å fremtvinge denne syntese på verdensbasis idag; Israel/USA/NATO vs. Iran/Palestina – muligens innkludert Russland/China. Det skal bygges bevisst og planlagt opp så mye resentment mot Israel no, at om ikke lenge kan 2/3 av dem bli ofret i et nytt holocaust, til massens forlystelse på TV, samt traumebasert tankekontroll det vil gi for massene. Skrekkslagen vil de trygle sine ‘keisere’ om å gi dem fred, for ehver pris, – og en slags fred skal de få, – for en tid. De sionistiske ateister i Israel får sin offerrolle bekreftet, og sionistisk ‘kristendom’ får sitt Armageddon.

Likedan skal samme motstand mot det kapitalistiske system bevirke dets fall. Løsningen i den hegelianske dialektikk blir kommunisme light for alle verdens land. Se utsagn fra vår egen Edvard Bull her.

Som Obama sa det på Nobel Fredsprisutdeling nylig: Tools of War can bring Peace: «War is sometimes a necessary measure to achieve peace«. Dette kommer fra doktrinen at hensikten helliger middelet. NOEN må drepes, for at resten skal få leve i fred. Slik blir krig = fred, og fred = krig. Alt snudd på hodet.

Da skal deres Vannmannens Tidsalder, med 1000 år med fred de tror de har skapt bli en realitet. Den kommer ikke til å vare for det er Kains form for fred, og ikke Abels. Fred kommer fra enkeltmenneskenes hjerter, – ikke fra politiske beslutninger og straffetiltak for ikke å underlegge menneskene deres vilje/agenda. De vil mislykkes, som de mislyktes i hine hårde dagers Babylon, med Babels tårn de i sin visdom trodde skulle gjøre dem på åndelig høyde med G-d. Dårer!

The Age of Aquarius?
http://www.riksavisen.no/?p=4380

Jfr. boken ‘The Aquarian Conspiracy’ fra 1980:
http://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Ferguson

Denne Vannmannens Tidsalder – også kalt ‘The Golden Age’ – skal syntetisere alle religioner og fri sinnene fra ignoranse og ‘delusions’. Denne doktrine sammenfaller 100% med den sosialistiske doktrine. Se utsagn fra vår egen Edvard Bull her. Og den er avhengig av sine egne politiske messiaser og ledere som blir tilbedt som guder. De som kjørte langs landeveiene i det kommunistiske Øst-Europe og så de kvalmende plakatene og statuene av Lenin hele veien, vet hva jeg mener om slik idolisering og guddommeliggjøring av mennesker av kjøtt og blod.

En må bare passe på at en ikke legger sin sjel i hendene på de som kupper The Age of Aquarius, Vannmannens Tidsalder, like mye som de kuppet The Age of the Pisces, Fiskenes Tidsalder da…

Vi vet at mange i Obamas massesuggesjons ‘freds’-bevegelse kaller ham The One. Han som vil lage krig for å redde freden (krig er fred, og fred er krig). Vår tids Nimrod.

Vannmannen symboliserer i astrologien «brotherhood of man». Brotherhood of man, the Age of Aquarius, Vannmannens Tidsalder, BURDE omfatte alle mennesker, ikke bare de som omfavner den radikale venstreside og new age religionen. Hele og bevisste mennesker har gjennomskuet dette venstre/høyre paradigmet for lenge siden, og mange har ikke den minste interesse av å tilbe noen andre guddom enn den monoteistiske, som troner utenfor denne verden, og som har den hele store fulle kontroll, – dette gjelder i aller høyeste grad de gudfryktige jøder.

Så hva med disse som tror på andre guder enn de verdslige enten politiske eller new age utnevnte guder (‘keisere’)? Det være seg islamist, kristen eller jøde – de som tror på en makt høyere enn disse menneskeskapte idoler ala Lenin, Hitler og Obama, med eneste fortrinn er at de er flinke demagoger? Jeg lurer på hva de skal gjøre med alle disse sistnevnte religiøse en ikke får inn i de snevre sosialistiske new age idealer, eller som nekter å følge disses ‘kloke’ og ‘guddommelige’ ledelse; Gasse dem? Skyte dem? Sulte dem ihjel? Direktoratet for Tankekontroll for implantat? Sibir?

All religionsfrihet står for fall

Israel og gudfryktig Islam/kristendom/jødedom, kapitalisme og personlig frihet settes opp for fall, for å søke å skape den ‘humanitære’ freden i Nimrods bilde og Pax Romana (syntese). Ingen er så dum at de skyter 9 sivile uten der er en agenda bak. Det SKAL skapes hat mot dem nå. På samme måte som Tyskland ble satt opp for å skape Israel, blir nå Israel selv satt opp for å gjennomføre siste del av Illuminatets planer (jfr. Pike’s brev til Mazzini, oppbevart i British Museum inntil nylig).

Den Nimrodske freden komme til å bli sanksjonert med våpen i hånd, både mot land som ikke går med frivillig (Iran/NordKorea), – og mot personer like så. Økt kunnskap og bevissthet er vanlige menneskers fremste våpen, som Gaute Borgerud sier i artikkelen ‘Økt bevissthet, menneskets beste våpen?‘.

“Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem».”
http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

Det er denne samme kollektive Kainismen som kommer til syne i vår tid, som i Bibelsk tid, og vil helt sikkert innebære en falsk fred som Kristus advarte om, – og som verdens mennesker kjøper helhjertet.

Det naturlige menneske søker den fred som verden gir. Det åndelige menneske søker den fred som kommer fra oven, fra Kilden til all fred, all kjærlighet, all humanisme…..

«Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.»
John 14:27

Slik vil freden bli håndhevet

Collage nedenfor taler forøvrig for seg selv. Ved siden av disse bilder nedenfor av Rothschilds askenazi Israels prosjekt kunne vi like gjerne også satt inn bilder fra Bolsjevik Sovjetunionen; det proletariske paradis og de glemte holocaust. En god del av de bilder som er vist i collagen som tyske soldater, er i virkeligheten sovjetiske soldater. Sjekk deres uniformer. Sannsynligvis gjelder det samme de lidende ofrene.

Tyskland/USSR 1940 vs. Israel 2009
Tyskland/USSR 1940 vs. Israel 2009

Lykke til……

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring