New Age religionen; Situasjonsbasert Moral og Relative Sannheter.

Den Nye Verdensordens Religion

New Age religionen; Situasjonsbasert Moral og Relative Sannheter. Undertegnede er ikke av den formening at alt med new age’ er ‘satanistiske’ greier om noen skulle få den oppfattelsen av teksten nedenfor. Jeg har selv vært i miljøet i siste 20 år. Mye bra, spesielt i å åpne øynene på folk, fri dem fra indoktrinering og vaksinere dem mot propaganda, alternativ helse, nye måter å se verden på, ny åpenhet for ideer. Og vi må spørre; Hva er new age ? Hva jeg ikke liker er forsøket på å skape en ny religion av det. En humanistisk religion. Den Nye Verdensordens religion. Innført om nødvendig med militærmakt. Imperialistisk.

Vi trenger ingen religion som er uten noen gud, uten noen absolutte sannheter og med en relativ og situasjonsbestemt moral og etikk, fremfor absolutte moralske kjøreregler i verden og i livene til menneskene. Det er ingen religion å gå på kurs i selvutvikling, underlegge seg guruer og lese hva dagens ‘profeter’ sier (kanaliseringer kalles det vel idag). Religion har med det enkelte individs forhold til en allmektig og overopphøyet autoritet og entitet å gjøre; Gud.

Begge Moses sine lange turer til fjellets topp var basert på behovet for slike absolutte moralske prinsipper og påbud når hans folk var kommet litt ut å kjøre (steintavlene – de 10 bud – dansen rundt gullkalven). Slike absolutter ligger altså til grunn for jødedommen og kristendommen, og sannsynligvis er det slik for islam også.

Men onde krefter i verden ønsker å omdefinere våre religioner fordi de ikke passer dem. De ønsker gullkalvene sine stadig fetere. Av lederskapet innen alle religioner, innen det politiske system i alle land og samfunn. De korrupte faener. Jødende blir forført. Kristne blir forført. Muslimer blir forført. De som ikke lar seg forføre blir ødelagt; religionen SKAL utslettes! DET er verdensrevolusjonen vi står i idag.

Hvor kommer denne ideologi ifra ? Hva gjør den for vårt samfunn ?

Helt fra Arbeiderpartiet meldte seg inn i Komintern og den Internasjonale Sosialistbevegelse på tredvetallet (? sjekk) er dette hva vårt land har blitt ledet i henhold til. Langsomt fremover mot noen til slutt helt totalitære ideologier svært få vil være enig i vi vil ha, om de visste om dem og hvordan prosessen har vært og vil bli for at det skal bli slik. Men kun jeg skriver om dem, vi har dessverre ingen annen historie intelligensia enn meg i vårt land. Selv om nå nylig avdøde Håkon Lie og hans fløy i Arbeiderpartiet utad var ‘imot’ kommunismen, så er den bakenforliggende realitet at vi har et samfunn som er basert på sosialistisk og kommunistisk tankegods. Uansett hvem som regjerer.

Individorienteringen er død!

Selv under Frp regjering vil det bli det samme, stat foran individ, for staten er deres, herskerklassens, og ikke vår, for partiet er ledet av en som tjener verdens herskere i Bilderberg elite nettverk. Siv Jensen sammen med Erna må gjøre jobben sin, overføre våre verdier og (natur)ressurser til dem, eller hun vil ikke få invitasjon igjen, heller ikke få smulene fra de rikes bord når hennes politikerkarriere er over. Lover omskrives med stor glød i vårt land for å reflektere den nye virkeligheten; arven fra den kommunistiske revolusjon. Kollektivismen gjør sitt inntog helt inn på kjøkkenet og soverommet vårt. EU tilpasningen hjalp til å få fart på denne ‘harmonisering’.

Trodde du kommunismen var død sier du? He, he – nei langt derifra. Obama kommer til å innføre sosialismen (kommunisme-light) i Amerika også nå. Den er ikke død! Staten brukes bare til å begå ran ved høylys dag av vanlige folk ! Nå som før. Våre ledere selger oss ut, for sine egne ambisjoners og berikelses skyld. Nå som det alltid har vært ! Herskerklassen eier staten.

For oss som elsket Amerika, vart det en real nedtur når nå ‘sosialismen’ kom til Amerika. Det er en oligarks paradis den form for demokrati de kaller sosialisme. Elitestyrt i enhver form uansett hvor mye de kaller den demokrati.

alg_wall_obama1Den nye verdensorden religionen med Obama som sin der Fuehrer og Frelser trenger ikke slikt tull som absolutter og evige sannheter. Alt må kunne tilpasses til den rådende agenda som til enhver tid er under implementering i samfunnet. Obama er forøvrig like mye i lommeboka på klandestine krefter og pengesterke lobbygrupper som alle andre presidenter som har vært før han siden Andrew Jackson.

Kommunisme og sosialisme OG nasjonalsosialisme (nazisme) setter fellesskapet foran individets ukrenkelighet. Individ kan ofres for fellesskapet. Bertram Gross som tjente som sikkerhetsrådgiver for president Carter, sier i boken «Friendly Fascism» at det er nettopp det; en fascisme light versjon som vokser frem, med andre begrunnelser enn forrige gang, men dog den samme. Kommunisme og fascisme og andre -ismer er flere sider av samme mynt. Det ender opp i det samme; Totaliarianisme.

At en alternativbevegelse som i utgangspunktet er en god grasrotbevegelse blir kuppet, som så mange gode bevegelser har blitt før den, er lite nytt. Men noe nytt i hvordan det har blitt gjort, – og av hvem, som godtfolk gjerne kan være oppmerksom på ?

Som George Orwell beskriver i boken ‘Animal Farm’ som er inspirert av den russiske revolusjon. Alle dyr er like, men noen er likere enn andre: Når dyrene overtar farmen så tror de at det er starten på et bedre liv. De drømmer om en verden hvor alle dyrene er like, og all eiendom er delt, og at det nå er blitt virkelighet. Men snart tar grisene kontrollen, og en av dem, Napoleon, blir lederen for dyrene. Ett av ett av de prinsippene som revolusjonen ble kjempet for blir forlatt, inntil dyrene har til og med mindre frihet enn før.

Sånn er det, også idag – i vår ideologiske og religiøse verden. Alt er i grunn en religionskrig, eller ideologikrig. Hvem som skal få ha hegemoniet. Hadde det vært muslimsk eller kristent hegemoni, så hadde vi ikke fått lov å ta renter for eksempel. Penger hadde ikke fått styrt våre liv. Noen få i verden hadde ikke fått beriket seg på vår bekostning. Island kunne ikke blitt robbet av internasjonale kapitalkrefter. Islands tap fyller noen andres lommer. Noen taper, noen vinner. Monetær balanse.

De krefter som står bak slik praksis har stått bak all krig og elendighet i verden gjennom all tid for at de skal få fortsette å ha hegemoniet. De stod bak bolsjevismen / kommunismen som de stod bak nazismen og til og med humanismen. De står bak alle -ismer, og korrumperer og kupper de fleste organisasjoner.

Kupper de alternativbevegelsen også? Som skulle være et utviklingsmessig stille ikkevoldelig indre bevissthetsopprør mot statskuppene, deres ‘gamle orden’ – mot herskerklassen – mot deres åndelige spedalskhet ? De vil visst ha sin andel i ‘den nye verdensorden’ også, profittere også på verden etter dette bevissthetshopp, og befeste seg også i samfunnet etter det forestående paradigmeskifte? Vi blir visst aldri kvitt dem, uansett hvor mange edle tanker og høye visjoner vi tenker frem, og vibrasjonsfrekvenshevninger vi maner frem.

Er det ikke bevist at Orwell fikk rett, fra tilstandene vi kjenner ble virkelighet i dette proletariatets ‘paradis’ ? ALT det som de definerer for oss blir deres hegemoniske ‘paradis’, men vårt helvete. Er den som ikke ser beviset helt idiot ? Har ikke Huxley’s ‘griser’ stort sett tatt kontrollen uansett hvordan folk flest vil ha det ?

Den bolsjeviske revolusjon på norsk kjøl

Det var ‘jødiske’ bankiere i New York som finansierte og sendte Trotski og hans voldelige opprørsbanditter med norsk skip (M/S Kristianiafjord) til Russland for å initiere og organisere den Russiske revolusjonen, bolsjevismen som innførte kommunismen i dette tidligere ortodoks kristne rike (les gjerne om Romanov kongefamiliens skjebne). Det var forsåvidt de samme bankiere som finansierte og skapte Hitlers sosiale revolusjonære bevegelse også, inkl. Harriman Bush. Dubya’s (den retarderte sønnen) bestefar. Professor Anthony C. Sutton har skrevet gode bøker om begge disse historiske forhold.

‘Jødene’ har en litt annen innfallsvinkel til dette med å plyndre hedninger. De har ikke lov til å ta rente og drive åger mot andre jøder, men de har lov til å gjøre det mot goyim, dvs. alle oss andre som ikke er jøder etter deres tro.

Jøder er i hermetegn fordi de er egentlig ikke skikkelige jøder. De er khazarer og såkalte ‘kristne’ som har forent seg i sionismen, og den politiske bevegelse sionismens utbredelse. De utgjør de mest velstående familier i verden som enkelte forfattere blant andre Fritz Springmeier kaller «De tretten sataniske blodlinjer». Jøden Arthur Koestler har vist i sin bok ‘The Thirteenth Tribe’ hvordan de fleste av dagens ‘jøder’ er mongolske khazarer, som ble tvangskonvertert til jødedommen i år 740 av sin konge, og som ifølge jøden Benjamin Freedmann utgjør 92 % av dagens ‘jøder’. Ikke mye semittisk eller Abrahams blod i de blodårer !

Koestler og hans kone ble forøvrig funnet på sitt eget kjøkkengulv i London drept, etter utgivelsen av denne boken.

Noen vil ødelegge andres religioner, for at deres egen skal bli mer sentral og de skal få opprettholde sitt hegemoni. Husk at Jesus sa at det er vi som er omskåren på hjertet og lyder hans bud som er de riktige jøder, mer enn de som er omskåren nedentil. Mange likte ikke dette. Det truet maktapparatet, det religiøse spesielt, og hans samtids sosiale og hierarkiske orden. Han ble drept for å si sannheten – tale om de absolutte moralske imperativ som han så dem, og dermed true deres makt.

Alle hans samtidiges relative sannheter og situasjonsbestemte moral er nedfelt i det enorme Babylonske Talmud komplekset, hvor Rabbier ‘tyder’ Torah’en (Det Gamle Testamente i Bibelen – jødenes hellige bok – tydningene har blitt mer hellige enn kilden de tyder). De tyder den på måter hvor de kan få teksten til å si og gi lov til nesten hva som helst. Alt er avhengig av øyet som ser, eller øyet som leser. Veldig relativt. Ingen absolutter. Rabbiene skal jo også ha noe å gjøre og leve av. Heller ikke budet «Du skal ikke drepe» i Moseloven er hellig, for de har kommet til at det sier at de ikke kan drepe jøder, men i enkelte tilfeller kan de drepe goyim/hedninger. Så Talmud, IKKE Torah’en, tolkningene – ikke kilden, utgjør sionismens hellige tekst idag.

Dette er ‘Situasjonsbasert Etikk’. Det å lese de hellige tekster med satans øyne og forståelse, derav uttrykket ‘Som Fanden leser Bibelen’. Alt kan vendes og vris på. Ord blir brukt til manipulasjon, – ikke til opplysning.

Smaken av kristens mann blod

Mange sterke krefter i vår kultur liker ikke den religion og de sannheter Jesus etablerte ved sitt liv og levnet, som mer eller mindre formet det vi kjenner som kristendommen. Han var for absolutter, og det tar bevegelsesfrihet bort fra enkelte som vil ha slik bevegelsesfrihet som tøyelige begrep gir dem…..

Å ha slike tøyelige begrep er aldri bra for vanlige folk, bare for de på toppen, men vanlige folk er indokrinert til å beskytte disse begrepene med liv og lyst. Også til å korsfeste dem som avslører toppenes dobbeltspill, hykleri og falskhet. Ødeleggelsen av det kristne trosgrunnlag er kjent taktikk, som del i å bevare hegemoniet til de klandestine grupper i verden, for eksempel også på måter vi skal se på i det følgende.

«Hvis vi er guder, kan vi utvikle våre egne sannheter«, sier A. Ralph Epperson er deres overbevisning, i boken «The New World Order». Det er samme forfatter som skrev boken «The Unseen Hand. An Introduction to the Conspiratorial View of History» og dokumenterer at det er det konspiratoriske verdenssyn som utgjør sannheten om hvordan verden ‘utvikles’ (i motsetning til det «Accidential View of History», som mange ser på verdens historie og utvikling – hvor ingenting er planlagt, alt skjer tilfeldig tror de).

Situasjonsbasert Moral eller Situasjonsbasert Etikk, det er Den Nye Verdensordens religons metode. For sitt fortsatte hegemoni i verden er målet deres. Splitt og hersk, og skape frykt, er noen av midlene. Bergrepsforvirring, en annen.

Hvis den humanistiske New Age religionen lykkes og skikkelig religion blir fjernet fra vår livsstil, vil den kristne form for moral være borte vekk. Med det menes det at Humanistene må ha en annen moral å erstatte den kristne med. Fjerner de individfokuset og åndsfriheten, så er kristendommen død.

Og hva de erstatter den med er såkalt Situasjonsbetinget Moral, som leksikon definerer som «Et etisk system hvor moralske regler ikke er absolutt bindende men kan modifiseres i lys av den aktuelle (situasjonsbetingede) situasjonen».

Humanistene har erklært sin støtte til dette konsept i sitt Humanistiske Manifest II:

«Third: We affirm that moral values derive their source from human experience. Ethics is autonomous and situational«.

Douglas Grothius, forfatter av boken «Unmasking the New Age» skrev:

«Once you’ve deified yourself [Når du har gjort deg selv til gud], som er hva New Age omhandler, er der ingen høyere moralske absolutter. Det er en oppskrift på moralsk anarki.»

tyrant-boot-poster

George Orwell i boken ‘1984’ sa:

«Hvis du ønsker et bilde av fremtiden, så forestill deg en støvel som tramper på et menneske ansikt – for evig«.

I hovedsak sier nye verdensordens agentur, uansett hvilken gren de sokner til, at alle moralske verdier er situasjonsbetingede og relative. Situasjonen avgjør hva som er rett og galt, og siden situasjoner forandrer seg hele tiden, så vil hva som er riktig idag kunne forandre seg imorgen. New Age bevegelsen, den Humanistiske religion og kommunismen har gjort mennesker til guder. De har opphøyet menneskeheten til guddommelig status.

Den nye moralen for menneskeheten er god uansett når denne menneske-guden avgjør at den er det, og dette er hva disse gruppene har gjort. Deres nye moral er kalt Situasjonsbasert Moral.

Dr. Arthur E. Gravatt, M.D. definerte termen for det vitenskapelige magasinet ‘The Siecus Circle», s. 38:

«….moralsk oppførsel kan variere fra situasjon til situasjon. Oppførsel kan være moralsk for en person og ikke for en annen. Om en handling er moralsk eller umoralsk avgjøres av ‘law of love’; det er den utstrekning i hvilket kjærlighet og omsorg for andre er en faktor i forholdet«.

Men det var en annen som spesielt definerte «Situasjonsbetinget Moral», og som først brukte ordene i en tale til en Harvard alumni gruppe i 1964. Han var professor ved Cambridge Episcopal Theological Seminary.

«..for me there are no rules – none at all…..
…anything and everything is right or wrong according
to the situation – what is wrong in some cases
is right in others …
… a situationist would discard all absolutes except
the one absolute: always to act with loving concern

Spørsmålet er bare: HVA er kjærlig omtanke (‘loving concern’), og hvem er gitt makten til å definere dette ?

Synden er blitt relativ

Med denne definisjonen vil massemordere ikke ha gjort noe galt om de erklærte at deres handlinger var basert på kjærlighet og omtanke for menneskeheten, og at de hadde utført sine mord med ‘loving concern’ – av kjærlighet. Da er det akseptabelt for de som tror på Situasjonsbasert Moral.

‘Moralen’ som er kjent som ‘Situasjonsbasert Moral’ er den underliggende filosofien til kommuniststatene som myrder en stor prosentvis andel av sine innbyggere for å kunne innføre sin Kommunisme eller Sosialisme. Talerørene for disse -ismer hevder at deres målsetting er så sterk ønsket og behøvelige at de som de må myrde må ofres til beste for sitt samfunn. Beveggrunnen for dette er at «the end justifies the means»: målet helliger middelet.

Kommunistene i Russland myrdet 42 millioner mennesker i den kommunistiske revolusjonen i 1917, fordi det kommunistiske samfunn ble ansett å være så mye mer verdifullt enn de myrdede (collateral damage). Hitler myrdet 50 millioner, de fleste kristne, i andre verdenskrig fordi det tredje riket som skulle oppstå etter krigen ville være verdt det. Chou En-Lai og Moa Tse Tung myrdet 64 millioner i sin Kommunistiske Revolusjon som startet i 1923 og endte i 1964. Bush har drept XXXXXXX millioner antall mennesker i Afganistan og Irak fordi hans Nye Verdensorden som skal oppstå etterpå, er verdt det….

Alle hvor målet helliger middelet, etter deres definisjoner.

Vi husker også at Adam Weishaupt, grunnleggeren til Illuminati, skrev at ‘målene helliger middlene’. Han skrev videre at ‘ingen mann vil passe for vår Orden om han ikke er klar til å gå så langt som nødvendig [gjøre hva som er nødvendig]‘ (Proofs of a Conspiracy, s. 78). Kun en som tror på ‘Situasjonsbasert Moral’ og at målet helliger middelet er klar til å ‘gå så langt som det er nødvendig’.

New Age guru Shirley McLain er inne på samme tankebaner, hun skriver: «Der er ikke noe slikt som ondskap. Ondskap er frykt og usikkerhet. Ondskap er hva du tror det er. Hele greiene med ‘ondskap’ og ‘satan’ var noen latterlige konsept for meg» (McLaine; Dancing in the Light, s. 203).

Frimurerne tror også på ‘Situasjonsbasert Moral’. Frimurer H.L. Haywood skrev i sin bok ‘Great Teaching of Masonry’ (s. 14).:

«Human experience … is the one final authority in morals«

I boken ‘The Meaning of Masonry’ (s.96), sier han:

«What is good for me may be evil for you; what is right to do at one moment may be wrong the next«

Frimurernes topp teoretiker Albert Pike sier det samme i sin bok ‘Morals and Dogmas’, s. 37:

«….all truths are truths of Period, and not truth for eternity.»

Pike sier at det eksisterer ingen absolutter. Alle sannheter er bare tidsbestemte, Dette syn er kalt ‘Situasjonsbasert Etikk’. Pike instruerte enhver Frimurer som las boken at frimurer religionen trodde på ‘Situasjonsbasert Moral’.

Frimurer Manly P. Hall i boken ‘Lectures of Ancient Philosophy’, s. 407, sier:

Det har alltid vært et seriøst spørsmål for meg hvorvidt Jesus noensinne talte ordene ‘Hvis dere elsker meg så hold mine bud’, for uttrykket er helt klart ikke i henhold til hverken guddommelig og menneskelig fornuft«.

Moralske absolutter

Jesus lærte sine etterfølgere at de skulle adlyde hans bud. Disse bud ble kalt Moralske Absolutter. Hall sier at Jesus aldri lærte dette, og at den menneskelige fornuft ville ikke akseptere prinsippet om at der finnes moralske absolutter. Den menneskelige fornuft har konkludert med at å holde de guddommelige bud ikke er ‘fornuftig’.

Friedrich Nietzshce i sitt verk ‘The Genealogy of Morals’ ville revurdere alle verdier, skrev «såkalt ondt er godt, og hva som normalt er trodd å være godt er ondt» (The Spear of Destiny, s. 28). Nietzshce har selvfølgelig rett i hva Bush mener er godt, i virkeligheten er ondt.

Kommunistene er også lært at det ikke finnes noen absolutter i livet. Nikolai Lenin trodde på ‘Situasjonsbasert Moral’. Hans revolusjon i 1917 drepte nesten 42 millioner mennesker, for å oppnå målet om et kommunistisk Russland (så måtte den russiske kristne tsar Alexander drepes først selvfølgelig). Lenin sa:’

«Kommunisme er makt basert på styrke og ikke begrenset av noe, ikke av noen type lover og av absolutt ingen sett av regler»
(Conspiracy Against God and Man, s. 203).

«Proletariatets diktatur er makt basert på styrke og ikke begrenset av noe, ikke av noen type lover og av absolutt ingen sett av regler» (Diedre Manifold, Karl Marx, True or False Prophet. 1985. s. 66).

«Vi må slåss mot religion. Lenge leve ateismen. Å spre ateismen er vår fremste sak. Kommunismen avskaffer all religion og moral» (Two Worlds, s. 107).

«Vi, selvfølgelig, sier vi ikke tror på Gud. Vi tror ikke på evige moralske prinsipper. Vi forkaster all moral som er tatt ut av det menneskelige klasse konseptet. Vi sier at vår moral er komplett underordnet interessene til klassekampen.
Kommunister må se på selv som fri, også moralsk forpliktet til å bryte sannferdighet, respekt for liv, etc., når det er absolutt klart at mye større skade [til de kommunistiske målsettinger] vil skapes ved å tiltre slike prinsipper enn å bryte dem.
Det er moral som tjener til ødeleggelsen av det gamle samfunnet.»

G.Edward Griffin: ‘This is the John Birch Society’. 1972. s. 38).

«Vi må forkaste all moral som kommer fra overnaturlige ideer, og idealer som som er utenfor klassekonseptet. Alt er moralsk som er nødvendig for å tillintetgjøre den gamle sosiale orden og for å forene proletariatet. I hvilken forstand skal vi forkaste etikk og moral ? I den forstand at de var prekt av den rike klassen (the bourgeoisie) som erklærte at dette var gud’s bud» (Nikolai Lenin. Collected Works, Volume XVII, s. 321-323).

Frederick Engels, en medarbeider av Karl Marx (Dostoevski: Marx and Satan. s. 58-59), skrev:

«å legge til side det moralske problem … for en revolusjonær er ethvert middel riktig som leder til hensikten, den voldelige, som den tilsynelatende uskyldige«

Feodor M. Dostoevski sier i boken ‘Marx and Satan’, s. 108):

«hvis der ikke er noen gud, er alt tillatt«.

Hva som skjer med den menneskelige psyke og mentalitet etter å ha akseptert ‘Situasjonsbasert Moral’ kan illustreres av skriftene til Sergei Nechayev, en russisk revolusjonær som hadde en enorm innflytekse på Lenin:

«Vår sak er forferdeligste, komplett, universell og ubarmhjertig ødeleggelse … La oss forene oss med den ukultiverte kriminelle underverden, de er de sanne og de eneste revolusjonære i Russland«.
(Dostoevski: Marx and Satan. s. 96).

Der er ikke mye ‘Situasjonsbasert Moral’ når fullstendig ødeleggelse er ditt mål. Og det var dennes revolusjonæres mål. Han fortsetter:

«Den revolusjonære er en fordømt mann. Han har ingen personlige interesser, ingen forretninger, ingen følelser, ingen bindinger, ingen eiendom og intet navn.
Alt i ham er helt absorbert i den eneste tanke og den ene lidenskap som er revolusjon.
Den revolusjonære vet … han har brukket alle bånd som knytter ham til noen sosial orden og den siviliserte verden med alle sine lover, moral og skikker samt med sine jevnt over bare aksepterte konvensjoner.
Objektivet er uavbrutt det samme: den sikreste og raskeste veien til å ødelegge hele den motbydelige orden.
Den revolusjonære … forrakter og hater den eksisterende sosiale moral ….
For ham er moral alt som bidrar til at revolusjonen skal kunne triumfere. Umoral og kriminelt er alt som står i veien.
[Den revolusjonære] må være tyrannisk ovenfor andre. All den snille og utmattende følelser av slektskap, kjærlighet, vennskap, takknemlighet, og til og med ære, må bli undertrykket i ham og gi plass for den kalde og eneveldige lidenskap for revolusjonen.
Ikke føl medlidenhet .. Drep i odet offentlige rom hvis disse slyngler skulle tørre å vise seg der, drep i hjemmene, drep i landsbyene.
Husk, de som ikke er med oss er mot oss.
Hvem som helst som er mot oss er vår fiende. Og vi må ødelegge våre fiender med alle midler.»

(Dostoevski: Marx and Satan. s. 97).

Hva han skriver om er ‘Situasjonsbasert Moral’ hvor der ikke er noe rett eller galt. Nechayev’s tanker er det logiske resultat av denne type tenkning. Når den revolusjonære aksepterer denne etiske koden, så er alt tillat. Mord, tyveri, rov og tortur blir akseptert atferd (Guantanamo, Abu Graib, etc.).

Og dette er den etiske koden til humanismen.

‘Situasjonsbasert Moral’ leder oss til en posisjon hvor en hater hele samfunnet, og til ønsket om å ødelegge hele den sosiale struktur, den ‘gamle verdensorden’. Da kan de som ønsker å fylle tomrommet tre inn og gjøre det, med hva de vil, og re-designe verden i sitt bilde. Og den nye verden vil bli skapt og vil bli kalt ‘Den Nye Verdensorden’.

Med religionen drar familien

Ikke bare religionen. De hater også familienheten. «Avskaff familien», er en annen av Marx målsettinger. Og denne prosessen med å forandre ideologiene fra de religiøse til de ideologiske, fra at barnet et et familieansvar til å være et statlig anliggende. Robert Owen, sosialismens far sa det slik (‘Conspiracy against God and Man’, s. 121):

«I den nye moralske verden, vil de irrasjonelle navnene som ektemann og hustru, foreldre og barn, ikke bli hørt lenger. Alle forbindelser vil være et resultat av tilknytning: barnet vil utvilsomt bli hele samfunnets eiendom».

Barnevernet og domstolene (barnefordelingssaker) har allerede i veldig mange år jobber på høygir for å venne befolkningen til dette, og gradvis gjennomføre denne agenda.

Husk at Nechayev skrev at de revolusjonære hadde til hensikt å «ødelegge hele den motbydelige orden». Målet til den revolusjonære er å ødelegge den gamle verdensorden, og klandestine krefter trer gjerne inn for å fylle den totale destruksjon med noe, de erstatter det med ‘Den Nye Verdensorden’ – sin ytterligere for individet undertrykkende og frihetsberøvende agenda. Av samme årsak vil klandstine krefter ofte finansiere negative, voldelige og samfunnsnedbrytende krefter som bolsejvisme, kommunisme, nazisme, ‘humanisme’ – newageisme, etc.

Kanskje hovedhensikten med ‘Situasjonsbasert Moral’ er best klargjort i Aldous Huxleys bok ‘Brave New World Revisited’. Han identifiserte destruksjonen som det primære mål til denne nye etiske tenkning. Han skrev:

«… en ny Sosial Etikk erstatter vårt tradisjonelle etiske system – systemet i hvor individet er det primære. … det sosiale hele har en større verdi og betydning enn sine individuelle deler … at rettighetene til kollektivet tar forrang foran … rettighetene til enkeltmennesket»
(Aldous Huxleys: ‘Brave New World Revisited’, s. 23)

Men ‘Situasjonsbasert Etikk’ er ikke nytt. Det er like gammelt tankegods som til de tider som Bibelen tar oss tilbake til. Profeten Esaias ble beveget til å skrive om dette systemet i år 740 før kristus. Han skrev:

«Woe into them that call evil good, and good evil, that put bitter for sweet, and sweet for bitter».

‘Situasjonsbasert Moral’ kaller ondt godt og godt for ondt.

Og dette er filosofien til humanistene, til kommunistene, til sionistene, til noen frimurere, og til en god del newagere, som ser på sin bevegelse som en ny religion, en gudløs sådan, hvor mennesket har utviklet seg til å bli guder for seg selv. Som de ønsket også de toskhodene i Babel i hine hårde tider.

Vi vet hvordan det gikk !

Så synd at det er de mentalt og sjelig retarderte og underutviklede som styrer våre samfunn og vår verden.

Exit ukrenkelige individ

Vi er ikke lenger Guds Barn i deres øyne. Vi er deres barn. Deres samfunns barn. Kanonføde for deres planer. Som de kan gjøre hva de vil med etter sine impulser og skjulte agendaer. Som individer er vi ikke viktig. Vi må som individer underlegge oss behovene til ‘fellesskapet’. Det er diamentralt brudd med hele det gamle verdenssyn, med individet og mennesket som et ukrenkelig og hellig vesen kun underlagt den Allmektige Gud i det høye.

Det strider mot juridiske traktater og grunnlover til de fleste land i verden, de som har individets forrang og verdighet som basis (unntak finnes, men oftest er det fine ord, og motsatt praksis). Det var hele meningen med Staten til å begynne med, å beskytte individene som utgjør staten, ivareta deres retter. Nå har staten blitt andres og ikke vår. Den representeter klandestine krefter og ikke oss lenger. Slik går det når stater går fra å være tjenere for oss, til å bli herskere på andres vegne. De korrupte faener. ALT ; juss, skolebøker, journalistutdanning, etc, blir nå arbeidet om i høygir, i en annen ånd. Til en annen virkelighet.

Må Gud/Yahve/Allah ha nåde med deres syndige sjeler, og velsigne alle som blir utsatt for deres ugudelige råskap.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring