Skriv ut Skriv ut
New Age religionen; Situasjonsbasert Moral og Relative Sannheter.

Den Nye Verdensordens Religion

New Age religionen; Situasjonsbasert Moral og Relative Sannheter. Undertegnede er ikke av den formening at alt med new age’ er ‘satanistiske’ greier om noen skulle få den oppfattelsen av teksten nedenfor. Jeg har selv vært i miljøet i siste 20 år. Mye bra, spesielt i å åpne øynene på folk, fri dem fra indoktrinering og vaksinere dem mot propaganda, alternativ helse, nye måter å se verden på, ny åpenhet for ideer. Og vi må spørre; Hva er new age ? Hva jeg ikke liker er forsøket på å skape en ny religion av det. En humanistisk religion. Den Nye Verdensordens religion. Innført om nødvendig med militærmakt. Imperialistisk.

Vi trenger ingen religion som er uten noen gud, uten noen absolutte sannheter og med en relativ og situasjonsbestemt moral og etikk, fremfor absolutte moralske kjøreregler i verden og i livene til menneskene. Det er ingen religion å gå på kurs i selvutvikling, underlegge seg guruer og lese hva dagens ‘profeter’ sier (kanaliseringer kalles det vel idag). Religion har med det enkelte individs forhold til en allmektig og overopphøyet autoritet og entitet å gjøre; Gud.

Begge Moses sine lange turer til fjellets topp var basert på behovet for slike absolutte moralske prinsipper og påbud når hans folk var kommet litt ut å kjøre (steintavlene – de 10 bud – dansen rundt gullkalven). Slike absolutter ligger altså til grunn for jødedommen og kristendommen, og sannsynligvis er det slik for islam også.

Men onde krefter i verden ønsker å omdefinere våre religioner fordi de ikke passer dem. De ønsker gullkalvene sine stadig fetere. Av lederskapet innen alle religioner, innen det politiske system i alle land og samfunn. De korrupte faener. Jødende blir forført. Kristne blir forført. Muslimer blir forført. De som ikke lar seg forføre blir ødelagt; religionen SKAL utslettes! DET er verdensrevolusjonen vi står i idag.

Hvor kommer denne ideologi ifra ? Hva gjør den for vårt samfunn ?

Helt fra Arbeiderpartiet meldte seg inn i Komintern og den Internasjonale Sosialistbevegelse på tredvetallet (? sjekk) er dette hva vårt land har blitt ledet i henhold til. Langsomt fremover mot noen til slutt helt totalitære ideologier svært få vil være enig i vi vil ha, om de visste om dem og hvordan prosessen har vært og vil bli for at det skal bli slik. Men kun jeg skriver om dem, vi har dessverre ingen annen historie intelligensia enn meg i vårt land. Selv om nå nylig avdøde Håkon Lie og hans fløy i Arbeiderpartiet utad var ‘imot’ kommunismen, så er den bakenforliggende realitet at vi har et samfunn som er basert på sosialistisk og kommunistisk tankegods. Uansett hvem som regjerer.

Individorienteringen er død!

Selv under Frp regjering vil det bli det samme, stat foran individ, for staten er deres, herskerklassens, og ikke vår, for partiet er ledet av en som tjener verdens herskere i Bilderberg elite nettverk. Siv Jensen sammen med Erna må gjøre jobben sin, overføre våre verdier og (natur)ressurser til dem, eller hun vil ikke få invitasjon igjen, heller ikke få smulene fra de rikes bord når hennes politikerkarriere er over. Lover omskrives med stor glød i vårt land for å reflektere den nye virkeligheten; arven fra den kommunistiske revolusjon. Kollektivismen gjør sitt inntog helt inn på kjøkkenet og soverommet vårt. EU tilpasningen hjalp til å få fart på denne ‘harmonisering’.

Trodde du kommunismen var død sier du? He, he – nei langt derifra. Obama kommer til å innføre sosialismen (kommunisme-light) i Amerika også nå. Den er ikke død! Staten brukes bare til å begå ran ved høylys dag av vanlige folk ! Nå som før. Våre ledere selger oss ut, for sine egne ambisjoners og berikelses skyld. Nå som det alltid har vært ! Herskerklassen eier staten.

For oss som elsket Amerika, vart det en real nedtur når nå ‘sosialismen’ kom til Amerika. Det er en oligarks paradis den form for demokrati de kaller sosialisme. Elitestyrt i enhver form uansett hvor mye de kaller den demokrati.

alg_wall_obama1Den nye verdensorden religionen med Obama som sin der Fuehrer og Frelser trenger ikke slikt tull som absolutter og evige sannheter. Alt må kunne tilpasses til den rådende agenda som til enhver tid er under implementering i samfunnet. Obama er forøvrig like mye i lommeboka på klandestine krefter og pengesterke lobbygrupper som alle andre presidenter som har vært før han siden Andrew Jackson.

Kommunisme og sosialisme OG nasjonalsosialisme (nazisme) setter fellesskapet foran individets ukrenkelighet. Individ kan ofres for fellesskapet. Bertram Gross som tjente som sikkerhetsrådgiver for president Carter, sier i boken «Friendly Fascism» at det er nettopp det; en fascisme light versjon som vokser frem, med andre begrunnelser enn forrige gang, men dog den samme. Kommunisme og fascisme og andre -ismer er flere sider av samme mynt. Det ender opp i det samme; Totaliarianisme.

At en alternativbevegelse som i utgangspunktet er en god grasrotbevegelse blir kuppet, som så mange gode bevegelser har blitt før den, er lite nytt. Men noe nytt i hvordan det har blitt gjort, – og av hvem, som godtfolk gjerne kan være oppmerksom på ?

Som George Orwell beskriver i boken ‘Animal Farm’ som er inspirert av den russiske revolusjon. Alle dyr er like, men noen er likere enn andre: Når dyrene overtar farmen så tror de at det er starten på et bedre liv. De drømmer om en verden hvor alle dyrene er like, og all eiendom er delt, og at det nå er blitt virkelighet. Men snart tar grisene kontrollen, og en av dem, Napoleon, blir lederen for dyrene. Ett av ett av de prinsippene som revolusjonen ble kjempet for blir forlatt, inntil dyrene har til og med mindre frihet enn før.

Sånn er det, også idag – i vår ideologiske og religiøse verden. Alt er i grunn en religionskrig, eller ideologikrig. Hvem som skal få ha hegemoniet. Hadde det vært muslimsk eller kristent hegemoni, så hadde vi ikke fått lov å ta renter for eksempel. Penger hadde ikke fått styrt våre liv. Noen få i verden hadde ikke fått beriket seg på vår bekostning. Island kunne ikke blitt robbet av internasjonale kapitalkrefter. Islands tap fyller noen andres lommer. Noen taper, noen vinner. Monetær balanse.

De krefter som står bak slik praksis har stått bak all krig og elendighet i verden gjennom all tid for at de skal få fortsette å ha hegemoniet. De stod bak bolsjevismen / kommunismen som de stod bak nazismen og til og med humanismen. De står bak alle -ismer, og korrumperer og kupper de fleste organisasjoner.

Kupper de alternativbevegelsen også? Som skulle være et utviklingsmessig stille ikkevoldelig indre bevissthetsopprør mot statskuppene, deres ‘gamle orden’ – mot herskerklassen – mot deres åndelige spedalskhet ? De vil visst ha sin andel i ‘den nye verdensorden’ også, profittere også på verden etter dette bevissthetshopp, og befeste seg også i samfunnet etter det forestående paradigmeskifte? Vi blir visst aldri kvitt dem, uansett hvor mange edle tanker og høye visjoner vi tenker frem, og vibrasjonsfrekvenshevninger vi maner frem.

Er det ikke bevist at Orwell fikk rett, fra tilstandene vi kjenner ble virkelighet i dette proletariatets ‘paradis’ ? ALT det som de definerer for oss blir deres hegemoniske ‘paradis’, men vårt helvete. Er den som ikke ser beviset helt idiot ? Har ikke Huxley’s ‘griser’ stort sett tatt kontrollen uansett hvordan folk flest vil ha det ?

Den bolsjeviske revolusjon på norsk kjøl

Det var ‘jødiske’ bankiere i New York som finansierte og sendte Trotski og hans voldelige opprørsbanditter med norsk skip (M/S Kristianiafjord) til Russland for å initiere og organisere den Russiske revolusjonen, bolsjevismen som innførte kommunismen i dette tidligere ortodoks kristne rike (les gjerne om Romanov kongefamiliens skjebne). Det var forsåvidt de samme bankiere som finansierte og skapte Hitlers sosiale revolusjonære bevegelse også, inkl. Harriman Bush. Dubya’s (den retarderte sønnen) bestefar. Professor Anthony C. Sutton har skrevet gode bøker om begge disse historiske forhold.

‘Jødene’ har en litt annen innfallsvinkel til dette med å plyndre hedninger. De har ikke lov til å ta rente og drive åger mot andre jøder, men de har lov til å gjøre det mot goyim, dvs. alle oss andre som ikke er jøder etter deres tro.

Jøder er i hermetegn fordi de er egentlig ikke skikkelige jøder. De er khazarer og såkalte ‘kristne’ som har forent seg i sionismen, og den politiske bevegelse sionismens utbredelse. De utgjør de mest velstående familier i verden som enkelte forfattere blant andre Fritz Springmeier kaller «De tretten sataniske blodlinjer». Jøden Arthur Koestler har vist i sin bok ‘The Thirteenth Tribe’ hvordan de fleste av dagens ‘jøder’ er mongolske khazarer, som ble tvangskonvertert til jødedommen i år 740 av sin konge, og som ifølge jøden Benjamin Freedmann utgjør 92 % av dagens ‘jøder’. Ikke mye semittisk eller Abrahams blod i de blodårer !

Koestler og hans kone ble forøvrig funnet på sitt eget kjøkkengulv i London drept, etter utgivelsen av denne boken.

Noen vil ødelegge andres religioner, for at deres egen skal bli mer sentral og de skal få opprettholde sitt hegemoni. Husk at Jesus sa at det er vi som er omskåren på hjertet og lyder hans bud som er de riktige jøder, mer enn de som er omskåren nedentil. Mange likte ikke dette. Det truet maktapparatet, det religiøse spesielt, og hans samtids sosiale og hierarkiske orden. Han ble drept for å si sannheten – tale om de absolutte moralske imperativ som han så dem, og dermed true deres makt.

Alle hans samtidiges relative sannheter og situasjonsbestemte moral er nedfelt i det enorme Babylonske Talmud komplekset, hvor Rabbier ‘tyder’ Torah’en (Det Gamle Testamente i Bibelen – jødenes hellige bok – tydningene har blitt mer hellige enn kilden de tyder). De tyder den på måter hvor de kan få teksten til å si og gi lov til nesten hva som helst. Alt er avhengig av øyet som ser, eller øyet som leser. Veldig relativt. Ingen absolutter. Rabbiene skal jo også ha noe å gjøre og leve av. Heller ikke budet «Du skal ikke drepe» i Moseloven er hellig, for de har kommet til at det sier at de ikke kan drepe jøder, men i enkelte tilfeller kan de drepe goyim/hedninger. Så Talmud, IKKE Torah’en, tolkningene – ikke kilden, utgjør sionismens hellige tekst idag.

Dette er ‘Situasjonsbasert Etikk’. Det å lese de hellige tekster med satans øyne og forståelse, derav uttrykket ‘Som Fanden leser Bibelen’. Alt kan vendes og vris på. Ord blir brukt til manipulasjon, – ikke til opplysning.

Smaken av kristens mann blod

Mange sterke krefter i vår kultur liker ikke den religion og de sannheter Jesus etablerte ved sitt liv og levnet, som mer eller mindre formet det vi kjenner som kristendommen. Han var for absolutter, og det tar bevegelsesfrihet bort fra enkelte som vil ha slik bevegelsesfrihet som tøyelige begrep gir dem…..

Å ha slike tøyelige begrep er aldri bra for vanlige folk, bare for de på toppen, men vanlige folk er indokrinert til å beskytte disse begrepene med liv og lyst. Også til å korsfeste dem som avslører toppenes dobbeltspill, hykleri og falskhet. Ødeleggelsen av det kristne trosgrunnlag er kjent taktikk, som del i å bevare hegemoniet til de klandestine grupper i verden, for eksempel også på måter vi skal se på i det følgende.

«Hvis vi er guder, kan vi utvikle våre egne sannheter«, sier A. Ralph Epperson er deres overbevisning, i boken «The New World Order». Det er samme forfatter som skrev boken «The Unseen Hand. An Introduction to the Conspiratorial View of History» og dokumenterer at det er det konspiratoriske verdenssyn som utgjør sannheten om hvordan verden ‘utvikles’ (i motsetning til det «Accidential View of History», som mange ser på verdens historie og utvikling – hvor ingenting er planlagt, alt skjer tilfeldig tror de).

Situasjonsbasert Moral eller Situasjonsbasert Etikk, det er Den Nye Verdensordens religons metode. For sitt fortsatte hegemoni i verden er målet deres. Splitt og hersk, og skape frykt, er noen av midlene. Bergrepsforvirring, en annen.

Hvis den humanistiske New Age religionen lykkes og skikkelig religion blir fjernet fra vår livsstil, vil den kristne form for moral være borte vekk. Med det menes det at Humanistene må ha en annen moral å erstatte den kristne med. Fjerner de individfokuset og åndsfriheten, så er kristendommen død.

Og hva de erstatter den med er såkalt Situasjonsbetinget Moral, som leksikon definerer som «Et etisk system hvor moralske regler ikke er absolutt bindende men kan modifiseres i lys av den aktuelle (situasjonsbetingede) situasjonen».

Humanistene har erklært sin støtte til dette konsept i sitt Humanistiske Manifest II:

«Third: We affirm that moral values derive their source from human experience. Ethics is autonomous and situational«.

Douglas Grothius, forfatter av boken «Unmasking the New Age» skrev:

«Once you’ve deified yourself [Når du har gjort deg selv til gud], som er hva New Age omhandler, er der ingen høyere moralske absolutter. Det er en oppskrift på moralsk anarki.»

tyrant-boot-poster

George Orwell i boken ‘1984’ sa:

«Hvis du ønsker et bilde av fremtiden, så forestill deg en støvel som tramper på et menneske ansikt – for evig«.

I hovedsak sier nye verdensordens agentur, uansett hvilken gren de sokner til, at alle moralske verdier er situasjonsbetingede og relative. Situasjonen avgjør hva som er rett og galt, og siden situasjoner forandrer seg hele tiden, så vil hva som er riktig idag kunne forandre seg imorgen. New Age bevegelsen, den Humanistiske religion og kommunismen har gjort mennesker til guder. De har opphøyet menneskeheten til guddommelig status.

Den nye moralen for menneskeheten er god uansett når denne menneske-guden avgjør at den er det, og dette er hva disse gruppene har gjort. Deres nye moral er kalt Situasjonsbasert Moral.

Dr. Arthur E. Gravatt, M.D. definerte termen for det vitenskapelige magasinet ‘The Siecus Circle», s. 38:

«….moralsk oppførsel kan variere fra situasjon til situasjon. Oppførsel kan være moralsk for en person og ikke for en annen. Om en handling er moralsk eller umoralsk avgjøres av ‘law of love’; det er den utstrekning i hvilket kjærlighet og omsorg for andre er en faktor i forholdet«.

Men det var en annen som spesielt definerte «Situasjonsbetinget Moral», og som først brukte ordene i en tale til en Harvard alumni gruppe i 1964. Han var professor ved Cambridge Episcopal Theological Seminary.

«..for me there are no rules – none at all…..
…anything and everything is right or wrong according
to the situation – what is wrong in some cases
is right in others …
… a situationist would discard all absolutes except
the one absolute: always to act with loving concern

Spørsmålet er bare: HVA er kjærlig omtanke (‘loving concern’), og hvem er gitt makten til å definere dette ?

Synden er blitt relativ

Med denne definisjonen vil massemordere ikke ha gjort noe galt om de erklærte at deres handlinger var basert på kjærlighet og omtanke for menneskeheten, og at de hadde utført sine mord med ‘loving concern’ – av kjærlighet. Da er det akseptabelt for de som tror på Situasjonsbasert Moral.

‘Moralen’ som er kjent som ‘Situasjonsbasert Moral’ er den underliggende filosofien til kommuniststatene som myrder en stor prosentvis andel av sine innbyggere for å kunne innføre sin Kommunisme eller Sosialisme. Talerørene for disse -ismer hevder at deres målsetting er så sterk ønsket og behøvelige at de som de må myrde må ofres til beste for sitt samfunn. Beveggrunnen for dette er at «the end justifies the means»: målet helliger middelet.

Kommunistene i Russland myrdet 42 millioner mennesker i den kommunistiske revolusjonen i 1917, fordi det kommunistiske samfunn ble ansett å være så mye mer verdifullt enn de myrdede (collateral damage). Hitler myrdet 50 millioner, de fleste kristne, i andre verdenskrig fordi det tredje riket som skulle oppstå etter krigen ville være verdt det. Chou En-Lai og Moa Tse Tung myrdet 64 millioner i sin Kommunistiske Revolusjon som startet i 1923 og endte i 1964. Bush har drept XXXXXXX millioner antall mennesker i Afganistan og Irak fordi hans Nye Verdensorden som skal oppstå etterpå, er verdt det….

Alle hvor målet helliger middelet, etter deres definisjoner.

Vi husker også at Adam Weishaupt, grunnleggeren til Illuminati, skrev at ‘målene helliger middlene’. Han skrev videre at ‘ingen mann vil passe for vår Orden om han ikke er klar til å gå så langt som nødvendig [gjøre hva som er nødvendig]‘ (Proofs of a Conspiracy, s. 78). Kun en som tror på ‘Situasjonsbasert Moral’ og at målet helliger middelet er klar til å ‘gå så langt som det er nødvendig’.

New Age guru Shirley McLain er inne på samme tankebaner, hun skriver: «Der er ikke noe slikt som ondskap. Ondskap er frykt og usikkerhet. Ondskap er hva du tror det er. Hele greiene med ‘ondskap’ og ‘satan’ var noen latterlige konsept for meg» (McLaine; Dancing in the Light, s. 203).

Frimurerne tror også på ‘Situasjonsbasert Moral’. Frimurer H.L. Haywood skrev i sin bok ‘Great Teaching of Masonry’ (s. 14).:

«Human experience … is the one final authority in morals«

I boken ‘The Meaning of Masonry’ (s.96), sier han:

«What is good for me may be evil for you; what is right to do at one moment may be wrong the next«

Frimurernes topp teoretiker Albert Pike sier det samme i sin bok ‘Morals and Dogmas’, s. 37:

«….all truths are truths of Period, and not truth for eternity.»

Pike sier at det eksisterer ingen absolutter. Alle sannheter er bare tidsbestemte, Dette syn er kalt ‘Situasjonsbasert Etikk’. Pike instruerte enhver Frimurer som las boken at frimurer religionen trodde på ‘Situasjonsbasert Moral’.

Frimurer Manly P. Hall i boken ‘Lectures of Ancient Philosophy’, s. 407, sier:

Det har alltid vært et seriøst spørsmål for meg hvorvidt Jesus noensinne talte ordene ‘Hvis dere elsker meg så hold mine bud’, for uttrykket er helt klart ikke i henhold til hverken guddommelig og menneskelig fornuft«.

Moralske absolutter

Jesus lærte sine etterfølgere at de skulle adlyde hans bud. Disse bud ble kalt Moralske Absolutter. Hall sier at Jesus aldri lærte dette, og at den menneskelige fornuft ville ikke akseptere prinsippet om at der finnes moralske absolutter. Den menneskelige fornuft har konkludert med at å holde de guddommelige bud ikke er ‘fornuftig’.

Friedrich Nietzshce i sitt verk ‘The Genealogy of Morals’ ville revurdere alle verdier, skrev «såkalt ondt er godt, og hva som normalt er trodd å være godt er ondt» (The Spear of Destiny, s. 28). Nietzshce har selvfølgelig rett i hva Bush mener er godt, i virkeligheten er ondt.

Kommunistene er også lært at det ikke finnes noen absolutter i livet. Nikolai Lenin trodde på ‘Situasjonsbasert Moral’. Hans revolusjon i 1917 drepte nesten 42 millioner mennesker, for å oppnå målet om et kommunistisk Russland (så måtte den russiske kristne tsar Alexander drepes først selvfølgelig). Lenin sa:’

«Kommunisme er makt basert på styrke og ikke begrenset av noe, ikke av noen type lover og av absolutt ingen sett av regler»
(Conspiracy Against God and Man, s. 203).

«Proletariatets diktatur er makt basert på styrke og ikke begrenset av noe, ikke av noen type lover og av absolutt ingen sett av regler» (Diedre Manifold, Karl Marx, True or False Prophet. 1985. s. 66).

«Vi må slåss mot religion. Lenge leve ateismen. Å spre ateismen er vår fremste sak. Kommunismen avskaffer all religion og moral» (Two Worlds, s. 107).

«Vi, selvfølgelig, sier vi ikke tror på Gud. Vi tror ikke på evige moralske prinsipper. Vi forkaster all moral som er tatt ut av det menneskelige klasse konseptet. Vi sier at vår moral er komplett underordnet interessene til klassekampen.
Kommunister må se på selv som fri, også moralsk forpliktet til å bryte sannferdighet, respekt for liv, etc., når det er absolutt klart at mye større skade [til de kommunistiske målsettinger] vil skapes ved å tiltre slike prinsipper enn å bryte dem.
Det er moral som tjener til ødeleggelsen av det gamle samfunnet.»

G.Edward Griffin: ‘This is the John Birch Society’. 1972. s. 38).

«Vi må forkaste all moral som kommer fra overnaturlige ideer, og idealer som som er utenfor klassekonseptet. Alt er moralsk som er nødvendig for å tillintetgjøre den gamle sosiale orden og for å forene proletariatet. I hvilken forstand skal vi forkaste etikk og moral ? I den forstand at de var prekt av den rike klassen (the bourgeoisie) som erklærte at dette var gud’s bud» (Nikolai Lenin. Collected Works, Volume XVII, s. 321-323).

Frederick Engels, en medarbeider av Karl Marx (Dostoevski: Marx and Satan. s. 58-59), skrev:

«å legge til side det moralske problem … for en revolusjonær er ethvert middel riktig som leder til hensikten, den voldelige, som den tilsynelatende uskyldige«

Feodor M. Dostoevski sier i boken ‘Marx and Satan’, s. 108):

«hvis der ikke er noen gud, er alt tillatt«.

Hva som skjer med den menneskelige psyke og mentalitet etter å ha akseptert ‘Situasjonsbasert Moral’ kan illustreres av skriftene til Sergei Nechayev, en russisk revolusjonær som hadde en enorm innflytekse på Lenin:

«Vår sak er forferdeligste, komplett, universell og ubarmhjertig ødeleggelse … La oss forene oss med den ukultiverte kriminelle underverden, de er de sanne og de eneste revolusjonære i Russland«.
(Dostoevski: Marx and Satan. s. 96).

Der er ikke mye ‘Situasjonsbasert Moral’ når fullstendig ødeleggelse er ditt mål. Og det var dennes revolusjonæres mål. Han fortsetter:

«Den revolusjonære er en fordømt mann. Han har ingen personlige interesser, ingen forretninger, ingen følelser, ingen bindinger, ingen eiendom og intet navn.
Alt i ham er helt absorbert i den eneste tanke og den ene lidenskap som er revolusjon.
Den revolusjonære vet … han har brukket alle bånd som knytter ham til noen sosial orden og den siviliserte verden med alle sine lover, moral og skikker samt med sine jevnt over bare aksepterte konvensjoner.
Objektivet er uavbrutt det samme: den sikreste og raskeste veien til å ødelegge hele den motbydelige orden.
Den revolusjonære … forrakter og hater den eksisterende sosiale moral ….
For ham er moral alt som bidrar til at revolusjonen skal kunne triumfere. Umoral og kriminelt er alt som står i veien.
[Den revolusjonære] må være tyrannisk ovenfor andre. All den snille og utmattende følelser av slektskap, kjærlighet, vennskap, takknemlighet, og til og med ære, må bli undertrykket i ham og gi plass for den kalde og eneveldige lidenskap for revolusjonen.
Ikke føl medlidenhet .. Drep i odet offentlige rom hvis disse slyngler skulle tørre å vise seg der, drep i hjemmene, drep i landsbyene.
Husk, de som ikke er med oss er mot oss.
Hvem som helst som er mot oss er vår fiende. Og vi må ødelegge våre fiender med alle midler.»

(Dostoevski: Marx and Satan. s. 97).

Hva han skriver om er ‘Situasjonsbasert Moral’ hvor der ikke er noe rett eller galt. Nechayev’s tanker er det logiske resultat av denne type tenkning. Når den revolusjonære aksepterer denne etiske koden, så er alt tillat. Mord, tyveri, rov og tortur blir akseptert atferd (Guantanamo, Abu Graib, etc.).

Og dette er den etiske koden til humanismen.

‘Situasjonsbasert Moral’ leder oss til en posisjon hvor en hater hele samfunnet, og til ønsket om å ødelegge hele den sosiale struktur, den ‘gamle verdensorden’. Da kan de som ønsker å fylle tomrommet tre inn og gjøre det, med hva de vil, og re-designe verden i sitt bilde. Og den nye verden vil bli skapt og vil bli kalt ‘Den Nye Verdensorden’.

Med religionen drar familien

Ikke bare religionen. De hater også familienheten. «Avskaff familien», er en annen av Marx målsettinger. Og denne prosessen med å forandre ideologiene fra de religiøse til de ideologiske, fra at barnet et et familieansvar til å være et statlig anliggende. Robert Owen, sosialismens far sa det slik (‘Conspiracy against God and Man’, s. 121):

«I den nye moralske verden, vil de irrasjonelle navnene som ektemann og hustru, foreldre og barn, ikke bli hørt lenger. Alle forbindelser vil være et resultat av tilknytning: barnet vil utvilsomt bli hele samfunnets eiendom».

Barnevernet og domstolene (barnefordelingssaker) har allerede i veldig mange år jobber på høygir for å venne befolkningen til dette, og gradvis gjennomføre denne agenda.

Husk at Nechayev skrev at de revolusjonære hadde til hensikt å «ødelegge hele den motbydelige orden». Målet til den revolusjonære er å ødelegge den gamle verdensorden, og klandestine krefter trer gjerne inn for å fylle den totale destruksjon med noe, de erstatter det med ‘Den Nye Verdensorden’ – sin ytterligere for individet undertrykkende og frihetsberøvende agenda. Av samme årsak vil klandstine krefter ofte finansiere negative, voldelige og samfunnsnedbrytende krefter som bolsejvisme, kommunisme, nazisme, ‘humanisme’ – newageisme, etc.

Kanskje hovedhensikten med ‘Situasjonsbasert Moral’ er best klargjort i Aldous Huxleys bok ‘Brave New World Revisited’. Han identifiserte destruksjonen som det primære mål til denne nye etiske tenkning. Han skrev:

«… en ny Sosial Etikk erstatter vårt tradisjonelle etiske system – systemet i hvor individet er det primære. … det sosiale hele har en større verdi og betydning enn sine individuelle deler … at rettighetene til kollektivet tar forrang foran … rettighetene til enkeltmennesket»
(Aldous Huxleys: ‘Brave New World Revisited’, s. 23)

Men ‘Situasjonsbasert Etikk’ er ikke nytt. Det er like gammelt tankegods som til de tider som Bibelen tar oss tilbake til. Profeten Esaias ble beveget til å skrive om dette systemet i år 740 før kristus. Han skrev:

«Woe into them that call evil good, and good evil, that put bitter for sweet, and sweet for bitter».

‘Situasjonsbasert Moral’ kaller ondt godt og godt for ondt.

Og dette er filosofien til humanistene, til kommunistene, til sionistene, til noen frimurere, og til en god del newagere, som ser på sin bevegelse som en ny religion, en gudløs sådan, hvor mennesket har utviklet seg til å bli guder for seg selv. Som de ønsket også de toskhodene i Babel i hine hårde tider.

Vi vet hvordan det gikk !

Så synd at det er de mentalt og sjelig retarderte og underutviklede som styrer våre samfunn og vår verden.

Exit ukrenkelige individ

Vi er ikke lenger Guds Barn i deres øyne. Vi er deres barn. Deres samfunns barn. Kanonføde for deres planer. Som de kan gjøre hva de vil med etter sine impulser og skjulte agendaer. Som individer er vi ikke viktig. Vi må som individer underlegge oss behovene til ‘fellesskapet’. Det er diamentralt brudd med hele det gamle verdenssyn, med individet og mennesket som et ukrenkelig og hellig vesen kun underlagt den Allmektige Gud i det høye.

Det strider mot juridiske traktater og grunnlover til de fleste land i verden, de som har individets forrang og verdighet som basis (unntak finnes, men oftest er det fine ord, og motsatt praksis). Det var hele meningen med Staten til å begynne med, å beskytte individene som utgjør staten, ivareta deres retter. Nå har staten blitt andres og ikke vår. Den representeter klandestine krefter og ikke oss lenger. Slik går det når stater går fra å være tjenere for oss, til å bli herskere på andres vegne. De korrupte faener. ALT ; juss, skolebøker, journalistutdanning, etc, blir nå arbeidet om i høygir, i en annen ånd. Til en annen virkelighet.

Må Gud/Yahve/Allah ha nåde med deres syndige sjeler, og velsigne alle som blir utsatt for deres ugudelige råskap.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

7 Comments

 1. Pingback: Satanbenådet Hozier – Take Me To Church

 2. DEN NYA VÄRLDSORDNINGENS RELIGION ÄR ISLAM !!!.

  Bibeln /
  Johannes’ uppenbarelse, 13 Kapitlet
  (1917) [MARC] – Tema: Christian Literature
  Table of Contents / Innehåll | <>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Comments? |

  1. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn
  och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på
  sina huvuden hädiska namn.

  (10 HORN ÄR TIO STATER I EU, GREKLAND OCH DANMARK KOMMER LÄMNA EU.
  10 KRONOR ÄR RIKET, DE 7 HUVUDENA ÄR ROMS SJU KULLAR).

  2. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade
  fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. Och draken gav
  det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet.

  (DRAKEN ÄR SATAN,DEN ONDE).

  3. Och jag såg ett av dess huvuden vara likasom sårat till döds, men
  dess dödssår blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter
  vilddjuret.

  (DETTA RIKE BLIR SÅRAT TILL DÖDS I 3e VÄRLDSKRIGET,
  AV RYTTAREN PÅ DEN RÖDA HÄSTEN I UPPENBARELSEBOKEN,
  ELLER GOG OCH MAGOG I HESEKIELS KAPITEL 38-39.,
  DÄR VILDDJURET ÄR «TARSIS KÖPMÄN OCH ALLA DESS UNGA LEJON»).

  4. Och de tillbådo draken, därför att han hade givit vilddjuret
  sådan myndighet; de tillbådo och vilddjuret och sade »Vem är lik
  vilddjuret, och vem kan strida mot det?»
  5. Och det fick en mun sig given, som talade stora ord och vad
  hädiskt var, och det fick makt att så göra under fyrtiotvå
  månader.
  6. Och den öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud, till
  att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bo i
  himmelen.
  7. Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna
  dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål
  och folkslag.
  8. Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja, envar som
  icke har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets
  bok, det slaktade Lammets bok.
  9. Den som har öra, han höre.
  10. Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva
  bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall
  själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att
  hava ståndaktighet och tro.

  11. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden; det hade två
  horn, lika ett lamms, och det talade såsom en drake.

  (I HESEKIELS BOK KAPITEL 38., KALLAS DETTA VILDDJUR «SABA och DEDAN»,
  «YEMEN och SAUDI-ARABIEN».).

  12. Och det utövar det första vilddjurets hela myndighet, i dess
  åsyn. Och det kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja
  det första vilddjuret, det vars dödssår blev läkt.

  (DÖDSSÅRET ÄR 3e VÄRLDSKRIGET I HESEKIEL KAP.38-39., ELLER HERRENS STORA OCH FRUKTANSVÄRDA DAG SOM DET OCKSA KALLAS.).

  13. Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i
  människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden.
  14. Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets
  åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal
  jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var
  sårat med svärd, men åter kom till liv.
  15. Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att
  vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda
  alla som icke tillbådo vilddjurets bild.
  16. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga,
  både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra
  handen eller på pannan,
  17. så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som
  är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.

  (ARABERNA OCH ISLAM KOMMER FÅ VÄRLDSEKONOMISKT HANDELSHERRAVÄLDE EFTER 3e VÄRLDSKRIGET).

  18. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut
  betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och
  dess tal är sex hundra sextiosex.

  SVERIGE NORGE OCH DANMARK,
  MÅSTE BILDA EN UNION,
  OCH HÅLLA VÄRLDEN OCH EU UTANFÖR SIG SJÄLVA.

  NORGE OCH DANMARK MÅSTE LÄMNA NATO,
  VI SKALL I SKANDINAVIEN INTE OFFRA OSS FÖR DE BÅDA MAKTBLOCKEN,
  ÖST OCH VÄST.

  Arne Strand.

 3. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Når New Age guruer springer Den Nye Verdensordens ærend

 4. Når new age guruer springer Den Nye Verdensordens ærend

  The Arrivals, # 10:

  Av filmen går det frem at Den Nye Verdensorden vil ha en en ny sekulær verden. Novus Ordo Seclorum. En nye sekulær orden. Frasen betyr «NEW WORLD ORDER» eller ‘Orden i Den Nye Tidsalder (NEW AGE)’. I moderne tider, ble frasen først brukt av President Bush rett etter den første Iraq krigen.

  Bibelen advarer oss om at i ‘endetiden’, vil Gud tillate Antikrist å ta over verden og tvinge satanisme på alle. Dette vil tvinge menneskeheten til å ta et endelig valg mellom hvem de vil tro på og følge; Gud eller Satan. Eller om de vil stikke hodet i sanden som strutsen for å slippe dette valg. Å sekularisere verden fra all gudelære (religion) er deres mål. Gud er deres fiende. Der skal ikke være andre guder enn dem i verden. Det gleder ikke meg som står trofast på min åndelige Gud sin side. De bruker penger til å reklamere for sin Nye Verdensorden, og Den Nye Verdensordens religion.

  tyrant-boot-poster Fra dollarseddelen: «New Secular Order».

  THE SYMBOL : this is an religious symbol that is traced back to ancient times. It is the occult symbol for the «All Seeing Eye of Lucifer» (satan). To those who believe in this Luciferic Religion, Lucifer is the good «god» of love and light who is in a war against the evil wicked «god» of the Bible, called «Adonai and «Yahweh» (YHWH). (the mirror reversal of The Bible). The Pyramid shows its occult connection to ancient Egypt and the god «RA» who was the enemy of The God of ISRAEL (YHWH). Under «RA» the Pharoah enslaved the Children of Israel for 400 years, until God delivered them thru Moses and the Ten Plagues.

  De bruker mange metoder for å implementere sin Nye Verdensorden. Gi folket sirkus og brød, sa Caeser – for SIN verdensorden, kanskje er det ikke så langt unna det dagens metoder går ut på ? Se her:

  *** The following BBC News report observes that religion and spirituality are being replaced by a new secular order. Life in the Western world now revolves around TV, celebrity, sport, shopping, work and money. In the UK, Sunday morning Church has been replaced by Sunday League football and Sunday morning TV. Meanwhile in the US, where organized religion remains popular, it has been transformed into something new. Huge mega churches are the new trend, and congregations sing and pray for wealth and material success. We are indeed witnessing the demise of old-fashioned spirituality. Is it a coincidence that this has always been the agenda of powerful secret societies like the Illuminati? ***
  http://www.theinsider.org/news/article.asp?id=510

  Har jo en stor sammenheng med denne Den Nye Verdsordens religion artikkelen. Det samme jeg prøver å si:
  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/den-nye-verdensordens-religion/

  Hva som er veldig tragisk er at det er mennesker i vår hjemlige New Age bevegelse som gjør så godt de kan å hjelpe Den Nye Verdensordens agentur å implementere de endringer og den sekularisering de har bestemt det skal være, og hvilken de reklamerer for på dollarseddelen. Ikke fordi de er medløpere og kjøpt og betalt, men ene og alene av kunnskapsløshet. Vær varsom med hvilken guruer en velger å underlegge seg, det er et godt råd.

  Men virkeligheten har blitt for vanskelig for mange, selv i alternativmiljøet – New Age bevegelsen, så de trekker seg tilbake fra den. Trekker seg inn i sin boble, som pinnsvinet når farer truer, og kjøper alt som guruene tenker. For å slippe å tenke selv.

  Sekulær betyr verdslig. Det er en verdslig gud å innordne seg. Den verdslige gud er THEM. Den åndelige Gud er død ! Baruch sier et sted at THEY skal bli guder for seg selv.
  http://nn.wikipedia.org/wiki/Sekul%C3%A6r

  De som ikke forstår det religiøse aspektet av det Den Nye Verdensorden NWO driver med, kommer aldri til å forstå hele bildet. Religion betyr ALT ! Selv om det er den sekulære religion. Det er verdens mentale fyrste som står oppimot den åndelige gud, det er det episke drama som ALLTID har spilt seg ut her i verden; Det gode mot det onde.

  Rabbi Ben Zion Bokser skrev i boken “Judaism and the Christian Predicament” (New York: Alfred A. Knopf, 1967) side 59:
  “Dette er ikke et uvanlig inntrykk og en finner det av og til blant jøder som hos kristne – at judaisme er religionen til den Hebraiske Bibel. Dette er, selvfølgelig, et villedende inntrykk. Jødedom er ikke en religion fra Bibelen.”

  Rabbi Moshe M. Maggal, skrev:
  “…du vil legge merke til den store forskjellen mellom den Jødiske og den Kristne religionen. Men dette er ikke alt. Vi anser de to religioner så forskjellig at den ene utelukker den andre. …Vi understreker at der finnes ingen slik ting som en Judeo-Kristen religion. De er ikke noen likheter mellom de to konsepter.” [Rabbi Maggal (President, National Jewish Information Service) brev, 21 August 1961.]

  Jødiske Henry Makow, som forøvrig er kristen, sier at eliten av ‘jødene’ har skapt en Jødisk Gud som sin «egregore,» dvs et instrument for sin kollektive vilje, dvs deres begjær etter å overvinne hedningene og herske suverent. “Denne egregore er Lucifer”, sier Henry Makow, “og elitære jøder [sionistene] har laget ham til mesterånden for Den Nye Verdensorden. De elitære jøder er “Kommunist Kapitalistiske Internasjonale”, de inngiftede Tyske bankfamilier som, ifølge Christian Rakovsky inkluderer Rothschilds, Warburgs, Schiffs og mange andre“.
  http://www.rense.com/general75/godthat.htm

  Jødiske Dr. Alfred M. Lilienthal innrømmer at Elohim ble erstattet med tilbedelse av seg selv.
  “I vår samtids Jødedom er tilbedelsen av staten Israel og dens symboler gradvis og uheldigvis fortrengt tilbedelsen av en gud”.

  Rabbi Solomon Goldman i sin bok ‘God and Israel’ konkluderer:
  “Gud er absorbert i nasjonalismen til Israel. Han (Jøden) blir det nasjonale etos (gud eller ledende tro).”

  Karl Marx fremhevet behovet for å ødelegge konseptet om noen ‘Gud’:
  “Ideen om en Gud (Yahweh) er basisen for en pervertert sivilisasjon. Det (YAHWEH) må bli ødelagt“.
  “Religionskritikken ender med den (Jødiske) lære at mennesket (Jøden selv) er det høyeste vesen (Gud) til mennesket“.


  «Hvis kommunistene så på religionen som «opium for massene,» hvorfor innkluderte de ikke Judaisme? Spurte jeg. Tilber kristne og Jøder den samme Gud? Er der noe slektskap mellom Kommunisme og Judaisme?»

  http://www.savethemales.ca/001913.html

  ‘Purim Special. From Esther to AIPAC’, av den Israelske multikunstneren Gilad Atzmon
  http://uruknet.info/?p=m31096&s1=h1

  Alle jødiske synagoger i kommunist Russland fikk stå i fred under Stalin, mens alle kirker ble brent eller gjort om til skoler. Den ateistiske verdslige religionen kalt ateismen til kommunismen drepte 60 millioner mennesker, de fleste kristne. ‘Jødene’ fikk ha sin religion i fred i ateistiske kommunist sovjet, mens kristendommen ble forbudt. Vi kan i følgende utsagn begynne å forstå hva og hvem som er deres ‘Gud’, som også Israelske Gilad Atzmon tar opp i sin artikkel:

  Kaballistisk Davidstjerne“Det jødiske folket som helhet vil bli dets egen Messias. De vil oppnå verdensherredømme ved oppløsning av andre raser, ved avskaffelse av grenser, avskaffelsen av monarki, og ved å etablere en verdens republikk hvor jødene vil alle steder kunne kreve privilegiet å være statsborgere. I denne “Nye Verdensorden” vil Israels barn forsyne alle ledere uten å møte noen opposisjon. Regjeringene til de forskjellige folk som utgjør verdens republikken vil falle uten synderlig vanskeligheter inn i hendene til jødene. Det vil da bli mulig for de jødiske herskere å avskaffe privat eiendom, og alle steder å bruke statens ressurser. Slik vil løftet i Talmud bli oppfylt, hvor det er sagt at når Messias sin tid er kommet, vil jødene ha all eiendom i hele verden i sine hender.”
  – Baruch Levy, Letter to Karl Marx, `La Revue de Paris’, side 574, June 1, 1928.

  Rabbi Sherwin Wine ser ikke noe behov for noen Gud (Yahweh):
  “ hele konseptet med Gud (Yahweh) er utdatert; Jødedom kan fungere utmerket bra uten det. “

  Mr. James Yaffe kommentarer i avtalen:
  “Det ser ut som vi må være enig med Rabbi Richard Israel, som skriver Kommentar sammendrag om Jødisk tro, …(den pågående diskusjonen om). Guds Død vil føre til at Jøder vil spørre, “Så hva annet nytt er det ? Den jødiske begravelse er en mye mer privat affære. Vi begravde ham (Yahweh) stille og rolig midt på natten.” (The American Jews Random House 1968 p.161)

  Hvis de har ‘drept Gud’, hva slags ‘gud’ er det de har ? Den babylonske mysteriereligions gud er ‘Jødene’ selv, som den Jødiske Kabbala sier det: “Jødene er den levende Gud, Gud inkarnert: han er et himmelsk menneske. De andre mennesker er jordiske, av lavere rase. De eksisterer bare for å tjene Jødene. De er krøtterne“. (se ‘Judaism The world Strangest Religion’, side 8).

  Henry Makow som mistet sine besteforeldre i Holocaust sier:
  «[] en kabal av for det meste Jødiske bankier familier har tiltatt seg kontroll over kreditten til verdens regjeringer. De skaper penger utav tynne luften og tar renter for det. De bruker denne posisjonen til å kjøpe alle og alt som de trenger for å dominere menneskeheten med en totalitær ‘verdensregjering’. De er opptatt med å «forandre verden» så der vil ikke bli noen nasjoner, ingen religioner, ingen raser, ingen kjønn, ingen familier, ingen frihet og sannsynligvis ingen privat velstand (untatt deres egen.) De bruker krig og gjeld til å øke sin makt og fremme sin ‘Nye Verdensorden’.

  Sammen med nærmest alle andre grupper, er jøder manipulert til å fremme bankiernes demonske agenda. Uskyldige jøder er satt i fare av sine ‘ledere’, som er forbundet med disse finansfolk.»
  http://www.henrymakow.com/mommy_why_do_people_want_to_ki.html

  Se hvem de er disse fremtredende medlemmer av våre samfunn som er kjøpt av og fremmer denne rike elites New World Order her:
  http://www.riksavisen.no/?p=496

  Vi må erkjenne at enkelte New Age guruer bidrar til Den Nye Verdensordens / Illuminatis uttalte mål om sekularisering av samfunnene og verden, så lenge de omfavner ateismen og hater religionen, læren om den overordnede åndelige Gud i verden, som troner himmelhøyt over disse selverklærte guder for menneskene i verden (pengemakten som gud), og som har en autoritet som overstiger disses autoritet.

  Valget er ; Hvem vil hver enkelt av oss ha som gud? Der finnes bare EN ifølge Bibelen; Du skal ikke ha andre guder enn meg. Gud gjennom Moses visste hva som kom, og hva som alltid har vært verdens akilleshæl; Menneskets hang til å gjøre materialisme og penger til guder for seg selv – mammon og Moloch.

  Dette er også valget mellom ‘the freeman of the land’ det åndelige menneske underlagt EN åndelig Gud, eller bli slaver under de verdslige guders totalitarisme.

  Lykke til.

  Les også:
  ‘Klimaforandringer eller Gud’
  http://www.riksavisen.no/?p=835

 5. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Roten til det Onde

 6. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Siv Jensen, David Rockefeller og Henry Kissinger

 7. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Vi som elsket Amerika

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.