Diaboliserte islam i politikk og media

Splitt og hersk de religiøse rekker, de trofaste til Allmakten, er en plan så god som noen.

Hvorfor blir islam diabolisert? Filmen nedenfor er en utrolig opplysende serie om islam, og om hvorfor islam blir så ‘diabolisert’ i verden idag. Denne filmen handler om islams sentrale doktriner, om ley lines og hvordan Mekka ligger akkurat hvor verdens magnetfelt er ‘nøytralt’, samt viser hvor dedikerte muslimer er til en høyere åndsmakt, mer enn til verdens herskere. Tabloidisert så består kampen i verden mellom de gode og de onde, av alle religioner, av alle raser. Ukrutt finnes over alt, i og hos alle tradisjoner.

Det er igrunn bare trist å se hvor mange som bommer på hvem som er ‘fienden’. Fienden er i hermetegn, for også luciferianere er skapt av Allmakten, og er her for en mening og en årsak, nemlig at alle skal få gi uttrykk for sin egen frie vilje; å velge mellom det gode og det onde, hvem en er for, hvem en er imot. Det er hva dette Univers(itet)et er til for.

Fundamentalister og frafalne fra Allmaktens kjærlighet finnes i alle grupperinger, og det er ofte de som er satt opp for å tjene verdens herskeres sak, mer enn Allmaktens sak, jfr. sionismen i kristendommen; en politisk ideologi de har gjort til religion, i Jesu navn, hvilket er blasfemi, og en direkte hån av Fredsfyrsten. Fundamentalister finnes også i jødedommen, ved dens rabbinske talmudiske tradisjoner (fariseerismen). Og de finnes i islam. Krigerske, voldelige og farlige mennesker, i begge leire. Disse må alle gode krefter i både jødedommen, islam og kristendommen ta avstand fra.

Ofte er disse fundamentalister i alle de monoteistiske religioner kjøpt og betalt av verdensherskernes agenda for splitt og hersk formål, eller de er så under fryktens åk som de har arvet fra læren fra sine omgivelser (arvesynden) om det hevngjerrige og menneskefiendtlige gudsbilde, et gudsbilde som fører dem enormt langt bort fra det sanne gudsbilde, nemlig at G-d = Kjærlighet, og at de som er i G-d’s bilde, de utstråler nettopp denne sjelskvalitet..

Folk som ikke har studert på dette, de klarer ikke å se forskjell og drar absolutt alle under samme kam. Det er beklagelig. De som vil ha godhet og kjærlighet i verden, de er av The Force (samme hva de kaller ‘dette’). Krigshisserne er av en annen ‘ånd’, som vel de fleste av oss helst har best av å ta avstand fra. Både kristne og jøder har alltid levd stort sett i fred og harmoni i muslimske land, – før sionismen ble til.

Vanligvis er sanheten nøyaktig det motsatte av hvordan den blir fremtilt i mainstream media. En må spørre seg; Hvem har størst interesse av å diabolisere alle som tror på en guddommelig allmakt i universet? Ikke de som ikke tror på den, for de bryr seg ikke, men de som vet Allmakten finnes, og bevisst gjort seg til dens mostander,- DE har en viss interesse i dette.

Denne motstandsbevegelse til kjærlighet og godhet har forskjellige navn i forskjellige kulturer og religioner.

Islam betyr fred

I Islam underkaster de seg en høyere makt, koste hva det koste vil.

Roten til ordet «islam» er den arabiske trikonsonantiske roten S-L-M (س-ل-م; Sīn-Lām-Mīm), et arabisk morfem hvis basale betydning er «trygghet»/«fred». En avledning av denne roten er verbet «aslama», som betyr «å akseptere»/«å overgi seg»/«å underkaste seg». Islam er et «verbalsubstantiv» avledet av verbet «aslama» og betyr bokstavelig «aksept»/«overgivelse»/«underkastelse». I denne sammenheng aksept av, overgivelse til og underkastelse under Allah.
http://no.wikipedia.org/wiki/Islam

Det er på tide at de tre monoteistiske religioner, jøder, kristne og muslimer, lar ligge sin krangling om hva slags navn en skal sette på The Force, og samler seg om å stoppe satanistene som har ført verden på randen av oppløsning og destruksjon. Mesteparten av verden vil ha fred, og en må se bort fra fariseerne og sionistenes behov for å tilfredsttille den 6000 år gamle krigsguden sin. Det er på tide verden kommer seg videre. «Min fred gir jeg deg», sa Jesus Kristus også, og Mohammed bekreftet Jesus sin lære, og så på Jesus som en stor profet, av de største. Der er ingen konflikt teologisk sett, og en bør ikke falle for fristelsen til å bite på åtet fra de som vil ha konflikt, krig og nød, mest mulig.

Videoen under er en serie for spesielt interesserte i religions- og åndsvitenskap. De som ikke klarer å delta i forskningen med et åpent sinn, men heller finner sin glede i å tråkke på mennesker som tror på G-d/Allah/Yahwe – de kan like godt holde seg borte fra å se den, og eller å kommentere på den i kommentarfeltene. Blasfemi klarer vi oss godt uten. Det er mainstream media altfor fullt av allerede, av en agenda, og skal ikke forefinnes under min artikkel.

Illuminated – Atheism (Part 1/8)
Illuminated – Positive & Negative Energy (Part 2/8)
Illuminated – 9/11 Signifying Destruction Of Holy Kaaba (Part 3/8)
Illuminated – Seven Heavens & Illuminati Challenging God (Part 4/8)
Illuminated – Will They Then Not Believe? (Part 5/8)
Illuminated – This Is How The Truth Will Always Be Treated (Part 6/8)
Illuminated – Al-Aqsa, Forbidden Magic & The Purpose Of Dubai (Part 7/8)
Illuminated – Kabbalah, KabbALAH, Get It? (Part 8/8)

Fokuser på de onde, ikke de gode

Folk flest burde starte bekymre seg for de ugudelige krefter som herjer i verden, og som har bragt verden på randen av total kollaps, mer enn å hakke på folk som har et annet og videre utsyn enn dem selv, som strekker seg utover rammene for denne fysiske verden.

Når Bush sier ‘God Bless America’, så er det nå på tide å forstå at hans gud er Ahriman, dajjal, lucifer, eller hva en skulle ønske å kalle denne negativt polariserte åndsmakt i menneskesjelen. På deres frukter skal en kjenne dem.

Shaitan (satan) er en taper! Og så er de som følger dennes mentale inspirasjons ledelse. Hans fremtid er bak ham og Dajjal og hans falne engler har allerede blitt dømt til å tilbringe evigheten i den Brennede Innsjø. Joh. Åpenbaring 20:10
Dajjal (antikrist) og de falske profeter er tapere. Joh. Åpenbaring 19:19-20
Iblis (satan) kan aldri berøve fremtiden i himmelen for dem som har hevet sin ånd utover denne verden, og er gjennfødt til ånd. John 10:27-30.
Det eneste Shaitan (satan) kan gjøre er å stjele din glede, din helse, ditt vitnemål om sannheten som du ser den, og din evige belønning, OM du falle for hans løgner. Joh. 10:10
Shaitan’s (satan’s) våpen er forførelser og fristelser. 1. Mosebok 3:1-6

Gjennom Kristus kan jøder og kristne bli stående oppreist gjennom elendigheten og bli vinnerne, ved det evige åndelige livet! Efesernes 6:10-18.
Anti-krist (Dajjal) som skal få sitt sete i det gjenoppbygde Salomons Tempel i Jerusalem, er ikke noe godt alternativ for hverken jøde eller kristen.

Gjennom Mohammed’s lære og troen på Allah kan muslimer stå imot og overleve fristelsene og få evig liv. Koranen 7:27 (Y. Ali) og 3:155 (Y. Ali).

Denne kampen i ens egen sjel, er igrunn den eneste kampen det er verdt å ta. Resten er igrunn uvesentlig.

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)