Dødsårsak Ukjent; Hvordan legemiddelindustrien raner statskassene

Det gjelder det samme for COVID-vaksiner som for psykofarma. De må gjerne gjøre markedet fritt for all slags gifter de skal selge på verdensmarkedet som «vaksiner» og «medisiner» for å tjene penger, men i det de korrumperer våre politikere og gjør og gir giftene sine med tvang, så myrder de, da er det ikke pasienten selv som samtykker i «behandlingen», da skal de dømmes for mord.

Dette er igrunn historien om hvordan legemiddelindustrien raner statskassene med hjelp av korrupte politikere, partners in crime for tyveri og mord. Når VITENskapen har blitt kuppet av kriminelle og perverse mennesker, tyver og mordere (Nye Babylon).

«I 2005 dør Renate, søsteren til regissør Anniken Hoel. Dødsårsaken klassifiseres som ukjent, og når Anniken begynner å nøste opp i omstendighetene rundt søsterens mystiske dødsfall, oppdager hun at Renate er en av mange som har mistet livet under behandling med antipsykotika. Anniken prøver å finne ut hvordan dette kan ha gått til uten at noen har snakket om det, eller forsøkt å forhindre dødsfallene.»

Noen i det offentlige bør stilles personlig til ansvar snart. Uten blir det ingen endring.

I denne filmen sies det av ekspert at de kriminelle aktørene i legemiddelindustrien tapper og raner Statskassene på høylys dag. #PoisonTheWells

Med rett til å drepe. «Vi fulgte bare ordre». Lily-leder og personalet i Auschwitz.» (kommentar under filmen).

sorcery – pharmakeia – drugs or spells

De hellige skrifter forteller oss at kjærligheten til penger er roten til alt ondt: 1 Tim. 6:10. De som elsker det onde og hater det gode – de skal bringe verden frem til sin Endetid: Johannes / John 10:10. Åpenbaringen / Rev. 18:12,13. Rev. 9:21, Rev. 20:7,8,9.

Åp. / Revelation 9:21
«.. og de omvendte sig ikke fra sine mordgjerninger eller fra sine trolldomskunster [‘sorcery’] eller fra sitt horelevnet eller fra sine tyverier.»

Åp. / Rev. 18:23-24
«For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden, og med deres trolldomskunst (SORCERY) ble alle nasjonene bedratt. I denne byen ble det funnet blod fra profeter og hellige, fra alle dem på jorden som er blitt slaktet ned av deres ‘sorcery’«

Gog&Magog Jewish Sorcery

Åp. / Rev. 20:10
«Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.»

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring