DOMSTOLEN – SLANGE MED TO HODER

Utgangspunktet – Rettferd skal administreres av en uavhengig domstol

Domstolen, eller mer presist; dommerne skal – med den makt/det mandat folket har gitt dem – administrere rettferdighet. For å kunne lykkes i dette arbeidet, må folket gis en garanti for at det som produseres i domstolene er holdbart, og på linje med loven. Svikter domstolen, forsvinner også tilliten og dermed fundamentet for dens virksomhet og eksistens. I dagens artikkel vil dere få se at domstolen i Norge er grunnlovsstridig og at det ikke finnes noe grunn for tillit. I landets domstoler opererer nemlig to typer dommere, to klasser.

 

Av Herman J Berge i eksil

 

En domstol som kan instrueres eller som er underlagt andres kontroll, er per definisjon ikke uavhengig. Under slike forhold vil domstolen aldri kunne ha tillit i samfunnet, og skal etter alle kjente fysiske prinsipper bryte sammen når tillitssvikten når et visst punkt. Tillit i samfunnet, altså; tillit fra folket, må følgelig bli å regne som et helt sentralt element i domstolens eksistensgrunnlag, og tillit blir dermed et nøkkelord i diskusjonen omkring domstolens og dommerens rolle som administrator av lov og rett. Uten tillit, ingen domstol.

Resten av denne artikkelen er kun for ‘s medlemmer.
The rest of this article is for ‘s members only.

Kjøp tilgang her:
Log In Register

Facebook Comments

Comments are closed.